Euroopan komissio: Tutkimus kryptojen ympäristövaikutuksista

Teresa Maria
| 3 min read
Kuva: AdobeStock / Grecaud Paul

Euroopan komissio myöntää 800 000 euron (842 000 dollaria) rahoituksen osana toimiaan kryptovaluuttojen ympäristövaikutusten käsittelemiseksi.

26. syyskuuta julkaistussa asiakirjassa, “Developing a Methodology and Sustainability Standards for Mitigating the Environmental Impact of Crypto-assets,”, Euroopan komissio korostaa huoltaan kryptovaluuttojen ympäristö- ja ilmastovaikutuksista.

“On olemassa näyttöä siitä, että krypto-omaisuudet voivat aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastolle ja ympäristölle sekä tuottaa kielteisiä taloudellisia ja sosiaalisia ulkoisvaikutuksia riippuen siitä konsensusmekanismista, jota käytetään transaktioiden vahvistamiseen”, asiakirjassa todetaan.

EU huomauttaa, että riippuen siitä konsensusmekanismista, jota käytetään transaktioiden vahvistamiseen, krypto-omaisuuksilla voi olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan.

Vastauksena kasvavaan kysyntään krypto-omaisuuksille ja kryptojen louhinnalle, myös EU:n sisällä, komissio on ilmaissut huolensa mahdollisuudesta heikentää alueen ilmasto- ja kestävyystavoitteita, jotka on määritelty Pariisin sopimuksessa.

EU reagoi kryptojen vaikutukseen Pariisin sopimuksen tavoitteisiin


Vuonna 2015 maailman johtajat perustivat Pariisin sopimuksen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Sen keskeisenä tavoitteena on rajoittaa maailmanlämpötilan nousu selvästi alle 2 °C esiteollisiin tasoihin verrattuna ja pyrkiä kohti 1,5 °C:ta. Maat toimittavat kansalliset ilmastotoimenpidesuunnitelmansa (NDC) päästöjen vähentämiseksi ja parantavat näitä suunnitelmia säännöllisesti. Avoimuus ja taloudellinen tuki kehitysmaille ovat avainasemassa.

Pariisin sopimus tuli voimaan 4. marraskuuta 2016, kun vähintään 55 maata, jotka ovat vastuussa yli 55 prosentista maailman päästöistä, oli ratifioinut sen, mukaan lukien kaikki EU-maat.

Euroopan komissio hyväksyy tarjouksia erilaisista hankkeista 10. marraskuuta asti. Tarkoituksena on pyrkiä luomaan standardeja, jotka pyrkivät lieventämään kryptojen ympäristövaikutuksia ilmastonmuutokseen. Euroopan komissio suunnittelee lisäksi uusien energiatehokkuusmerkkien käyttöönottoa nimenomaan lohkoketjuille. 13 kuukautta kestävän projektin on tarkoitus vahvistaa komission kykyä arvioida ja käsitellä kryptojen louhinnan ympäristövaikutuksia.

Tavoitteena on myös määrittää tarkat kestävyyskriteerit krypto-omaisuuksille. Lopullisena tavoitteena on säätää tulevia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, jotka koskevat kryptovaluuttojen taloudellista sääntelyä.

EU ottaa vakavasti kryptojen ympäristövaikutusten käsittelemisen


Huomionarvoista on, että 800 000 euron hanke krypto-omaisuuksien ympäristövaikutusten käsittelemiseksi on vain yksi monista investoinneista ja aloitteista, jotka EU on ottanut käyttöön erilaisten haasteiden käsittelemiseksi ja kestävyyden edistämiseksi. EU:n sitoutuminen ympäristöongelmien käsittelemiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen on linjassa sen laajempien tavoitteiden kanssa, jotka on esitetty Euroopan vihreässä sopimuksessa ja REPowerEU-suunnitelmassa, joissa molemmissa korostetaan energiatehokkuuden ja siirtymisen puhtaisiin energialähteisiin tärkeyttä.

Nämä aloitteet, jotka käynnistettiin lokakuussa 2022, kattavat useita aloja, mukaan lukien digitaaliset omaisuuserät kuten kryptovaluutat, sillä EU pyrkii lieventämään eri teollisuudenalojen ympäristövaikutuksia. Tämä osoittaa EU:n sitoutumisen sijoittaa puhtaaseen energiaan ja edistää tarvittavia taitoja onnistuneelle siirtymiselle teollisuussektorilla.

REPowerEU-suunnitelma, joka käynnistettiin vastauksena Venäjän ja Ukrainan konfliktiin, pyrkii käsittelemään tämän kriisin merkittävää vaikutusta eurooppalaiseen energiantoimitukseen. Euroopan komissio näkee tämän tilanteen mahdollisuutena nopeuttaa siirtymistä puhtaaseen energiaan. Tämän suunnitelman keskeinen osa liittyy tieto- ja viestintätekniikan (ICT) sektorin energiankulutuksen säätelyyn, johon kuuluvat myös lohkoketjut osana datakeskuksia.

Tuleva EU:n tutkimus, joka on suunniteltu kestämään vuoden ajan, tulee tutkimaan ympäristöön liittyviä huolenaiheita, jotka liittyvät kryptovaluuttoihin, mukaan lukien niiden vedenkulutus, jätteiden tuottaminen, luonnonvarojen käyttö ja energiankulutus, kuten komissio on ilmoittanut.

Kasvaako Ethereum pohjaisten tokenien suosio projektin myötä?


Bitcoinin louhinnasta ja sen vaikutuksesta hiilijalanjälkeen on keskusteltu paljon eri foorumeissa. Vaikka Bitcoinin ympäristövaikutuksia on jopa hieman liioiteltu riippuen siitä kuka asiasta on älähtänyt on selvää, että louhinta vie sähköä liikaa verrattuna Bitcoinin yleisiin hyötyihin yhteiskunnalle. Vaikka kyse on digitaalinen valuutta ja tuote, sen louhinta rasittaa ympäristöä enemmän kuin siitä on hyötyä yhteiskunnalle.

Kestävämpään suuntaan on toki menty ja tästä esimerkkinä on esimerkiksi Ethereum, maailman toiseksi tunnetuin ja suurin kryptovaluutta. Ethereumin ympärille onkin luotu mittavia ekosysteemeitä, jotka perustuvat Ethereumin pohjalle ja jotka tarjoavat kryptovaluuttana Ethereumia hyödyntäviä tokeneita.

Tällaisten ympäristöystävällisempien tokeneiden varaan on rakennettu suuria, luonnonsuojeluun ja kestävään kehitykseen suunnattuja ekosysteemeitä kuten esimerkiksi Chimpzee ja eTukTuk, jotka hyödyntävät Bitcoinin sijasta vähemmän luontoa rasittavia kryptovaluuttoja.