Latinalainen Amerikka hyväksyy stablecoinit yhä laajemmin

Teresa Maria
| 3 min read

stablecoinit

Fintech-yritykset Latinalaisessa Amerikassa ovat alkaneet omaksua digitaalisia rahoitusratkaisuja oikein vauhdilla, ja stablecoinit ovat olennainen osa tätä kehitystä. Etelä-Amerikan maiden rahoitusjärjestelmän digitalisoimista vauhdittaa krypton käyttöönoton lisääntyminen kansalaisten keskuudessa, kun fiat-raha menettää arvoaan.

Äskettäisessä raportissa USDC:n liikkeeseenlaskija Circle paljasti, että Latinalaisen Amerikan maiden kansalaiset kerryttivät jopa 562 miljardin dollarin edestä arvoa digitaalisten valuuttojen avulla vuosina 2021–2022.

Circlen raportti korosti, että tämä todistaa, että stabiileilla kolikoilla on ollut tärkeä rooli rahoitusmarkkinoiden vallankumouksen mullistuksessa, sillä ne ovat lisänneet Latinalaisen Amerikan kuluttajien ostovoimaa.

Stablecoinien maailmanlaajuinen tilitysmäärä oli 7 miljardia dollaria viime vuonna, mikä on puolet Visan ja Mastercardin 14 miljardista dollarista. Seurauksena on, että Latinalaisessa Amerikassa ollaan siirtymässä koko ajan isommalla volyymilla vakaisiin kolikoihin, joissa niitä käytetään jokapäiväisiin ostoihin.

“Latinalaisen Amerikan vakiintunut markkinakysyntä, poliittinen tuki ja laaja dollarin käyttö tekevät alueesta luonnollisen ja sopivan alueen laajemmalle stablecoinien käyttöönotolle.”

Lisäksi viime vuonna julkaistun Mastercard-tutkimuksen mukaan yli puolet latinalaisamerikkalaisista kuluttajista on jo suorittanut kryptotapahtumia. Ottaen huomioon Latinalaisen Amerikan maiden huomattavan inflaation, ja jopa paikallisten valuuttojen arvon täyden romahtamisen, stablecoinit eivät ole yllättävä kehityssuunta.

Mikä ohjaa stablecoinien adoptiota Latinalaisessa Amerikassa?


Kryptovaluuttojen laajalle levinnyt käyttöönotto johtuu paljolti siitä, että isolla osalla Latinalaisen Amerikan väestöstä on rajoitettu pääsy, tai ei pääsyä lainkaan perinteisten pankkipalveluiden ja fiat-valuuttojen ääreen. Myös pienemmät tuloerot ovat johtaneet siihen, että stablecoinit on otettu Latinalaisessa Amerikassa käyttöön.

“Latinalainen Amerikka ottaa johtavan roolin digitaalisessa valuutassa ja rahoitusteknologiassa laajemmin”, Circlen raportissa todettiin. “Tämä johtuu osittain tarpeesta, koska monilla tämän alueen väestöillä ei ole pääsyä analogisiin rahoituspalveluihin.”

Raportti lisäsi, että Latinalaisen Amerikan vahva kehittäjäpohja on myös tärkeä tekijä digitaalisten valuuttojen nopeassa omaksumisessa.

Circle vetää silmiinpistäviä yhtäläisyyksiä digitaalisen omaisuuden kehityksen ja 1990-luvulla muotoutuneen internetin välillä.

“Digitaalinen valuutta ja lohkoketjut siirtyvät nopeasti puhelinverkkoyhteyksien ulkopuolelle, ja niiden käyttökokemus paranee samalla, kun itse lohkoketjut ovat nopeampia, puhtaampia ja kestävämpiä.”

Yhdysvaltalainen lohkoketjuyritys ennustaa, että “miljardien dollarien arvo siirtyy lopulta lohkoketjupohjaisiin rahoituspalveluihin” jo tulevina vuosina.

“Perinteisempiä rahoitusvälineitä tullaan siirtämään lohkoketjussa, jolloin ne altistuvat merkittävälle väestömäärälle, jolta on perinteisesti puuttunut pääsy rahoituspalveluihin”, se lisäsi.

Stablecoinit ovat tavallaan helpompi digitaalisen valuutan muoto omaksua, koska ne eivät ole yhtä volatiileja, kuin esimerkiksi Bitcoin. Tämä johtuu siitä, että stablecoinien arvo on sidottu johonkin reaalimaailman omaisuuserään, kuten Yhdysvaltain dollarin arvoon.

XTB mainosbanneri CTA

Stablecoinit kiinnostavat myös muualla


Venäläinen digitaalinen pörssi ja maksualusta, Exved, on nyt tuotu markkinoille ja sen tavoitteena on valtuuttaa paikalliset oikeushenkilöt tarjoamaan rajat ylittäviä digitaalisia maksupalveluja. Stablecoinit ovat myös tässä kehityksessä tärkeässä asemassa, sillä maa pyrkii tekemään tämän mahdolliseksi käyttämällä Tetherin USDT stablecoinia.

Exved maksupalvelu on kertonut Telegram -viestipalvelussa julkaisemassaan viestissä, että se toimii sähköisen business-to-business (B2B) alustan kautta. Käytännössä sen avulla venäläiset maahantuojat ja maastaviejät voivat tehdä ja toteuttaa offshore-tilauksia ja hoitaa niiden maksuliikennettä.

Hankkeen tavoitteena on virtaviivaistaa venäläisten viranomaisten rajat ylittäviä maksuja niin, että välistä poistetaan kaikki välittäjät ja kolmannet osapuolet. Ja kaikki tämä tietenkin mahdollisimman pienin markkinahinnoin.

Exved-pörssi tekee yhteistyötä yksinomaan juridisten henkilöiden kanssa ja kertoo näin ollen varmistavansa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten (AML/CFT) toimenpiteiden noudattamisen. Toisin sanoen se mahdollistaa näin ollen pakotteiden kiertämisen. Se integroi sekä ulkomaiset (offshore) ruplat että Yhdysvaltain dollarit USDT stablecoin-maksuihin.

Kansainvälisten maksujen yksinkertaistamisen lisäksi tällainen B2B-ratkaisu tarjoaa maksuttomia palveluja laillisten transaktioiden dokumentointiin ja toimii niin sanotusti sulkuasiamiehenä.

Pörssin käynnistäminen kuitenkin edellyttää tunnettujen välittäjien osallistumista rajat ylittävien maksujen markkinoille. Lisäksi vuonna 2022 hajautetun rupla-projektin, InDeFi Bankin käynnistäneet tekniset asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana tässä aloitteessa.

Lue myös: Mihin suunta nyt, kun bitcoin pyörii noin 41 000 dollarissa?

Valtiolla kyky monitoroida “korvamerkittyjen” stablecoinien käyttöä


Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov on sanonut, että Moskova haluaa käyttää digitaalista ruplaa ennen kaikkea “sosiaalisiin maksuihin” ja “valtiontukien” maksamiseen. Tässäkin Exved maksupalvelu voisi toimia maksujen välittäjänä ja stablecoinit maksuvälineenä.

Tästä huolimatta ministeriö näyttää kuitenkin innokkaasti ajavan eteenpäin suunnitelmia joidenkin digitaalisten RUB-kolikoiden “värjäämisestä” tai “korvamerkitsemisestä”.

Tämä Venäjän keskuspankin syyskuussa esittämä suunnitelma voisi antaa pankille ja muille rahoitusalan toimijoille mahdollisuuden “seurata tiettyihin tarkoituksiin myönnettyjen varojen käyttöä”.

Aiemmin keskuspankin apulaisjohtaja sanoi, että “korvamerkittyjä” digitaalisia ruplia voidaan käyttää “valtion budjettivarojen” laskemiseen tehokkaammin.

Siluanov myös ehdotti, että ministeriö aloittaisi vuoden 2024 pilotoimalla erilaisia valtiovarainministeriön digitaalisesti tehtäviä maksuja, mahdollisesti myös tukimaksuja.

Ministeriö saattaa kaiken tämän lisäksi pyrkiä kokeilemaan “merkittyjä” digitaalisia ruplakäyttöisiä lapsilisiä ja -eläkkeitä ensi vuonna.

Venäjän mediassa tästä on kerrottu, että käytännön “esimerkki” CBDC:n “värjäyksestä” voisi tulla nimenomaan lapsietujen saralla.

ProGorod kirjoitti asiasta seuraavasti: “[Värillisiä digitaalisia ruplia] voitaisiin käyttää varmistamaan, että lapsilisät käytetään niille tarkoitetulla tavalla, eikä lainojen ja sakkojen maksamiseen.”

Lue myös: CBDC ei ole valmis yleiseen käyttöön, sanoo asiantuntija

Marraskuun lopulla Venäjän hallitus ilmoitti, että se valmistautuu antamaan venäläisille ulosottomiehille lisää valtaa takavarikoida CBDC:n kolikoita ja krypto-omaisuutta, jos niitä ei ole käytetty niille tarkoitetulla tavalla.

Jotkut lainsäätäjät eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä Venäjän keskuspankin digitaalisiin ruplasuunnitelmiin. Ryhmä kansanedustajia haluaa luopua nykyisestä vähittäiskaupan mallista korvatakseen sen tukkukaupan CBDC:llä.