Nordea Bank Abp (NDA FI) osake – Kurssiennuste 2024

Tanja Elo
| 10 min read

nordea osake

Nordea osake on listattu useissa pörsseissä, kuten Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä. Nordea Bank Abp (NDA FI) onkin Pohjoismaiden suurin pankki, jolla on laaja toiminta-alue Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Yhtiö tarjoaa erilaisia pankkipalveluita, kuten talletuksia, lainoja, sijoituspalveluita ja vakuutuksia, yksityisille asiakkaille, yrityksille ja instituutioille.

Nordean osakkeen hintaan ja sen kehitykseen vaikuttavat monet tekijät, mukaan lukien Nordean taloudellinen suorituskyky, markkinoiden odotukset ja yleinen taloudellinen ilmapiiri. Tässä artikkelissa tarkastelemme Nordean tulevaisuudennäkymiä tarkemmin ja ennustamme Nordea osakekurssi kehitystä vuodelle 2024 ja myös tuleville vuosille. Lue lisää, ota Nordea osake haltuun, tutustu Nordea osakkeeseen ja ennusteeseen tarkemmin ja tarkastele, kannattaako osto vai myynti.

Analyysi: Nordean osake


Nordea osake on yksi Suomen seuratuimmista ja kuuluu suomalaisten suosikkiomistuksiin. Yli 200 vuoden historian omaavalla Nordealla Bank Oyj:llä on eniten osakkeenomistajia Helsingin pörssissä osakemäärän perusteella. Pankin liiketoiminta on jaettu neljään segmenttiin:

 • Henkilöasiakkaat
 • yritysasiakkaat
 • suuryritykset ja instituutiot
 • sekä varainhoito.

Nordea palvelee arviolta yli 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 0,6 miljoonaa yritysasiakasta. Vaikeiden vuosien jälkeen Nordea on noussut takaisin vahvalle tasolle ja saavuttanut mainetta laadukkaana yhtiönä. Myös Nordea osake on noussut, kun otetaan markkina arvo tarkasteluun.

Vuonna 2023 Nordea raportoi vahvasta taloudellisesta tuloksesta, mikä jatkui vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön korkokate kasvoi merkittävästi johtuen korkojen noususta, mikä paransi lainamarginaaleja. Nordean kustannustehokkuusohjelmat ovat tuottaneet tulosta, ja yhtiön kulukehitys on pysynyt hallinnassa, mikä on tukenut kannattavuutta. Yhtiön vakavaraisuussuhde on edelleen vahva, mikä parantaa sen kykyä selviytyä mahdollisista taloudellisista epävarmuuksista.

Vuonna 2024 Pohjoismaiden ja Euroopan pankkimarkkinat ovat edelleen haastavat, mutta Nordea on onnistunut hyödyntämään digitaalisen transformaation tuomia mahdollisuuksia parantaakseen asiakaspalvelua ja tehokkuutta. Kilpailu on kovaa, erityisesti fintech-yritysten ja perinteisten pankkien välillä, mutta Nordean vahva brändi ja monipuolinen palveluvalikoima antavat sille kilpailuetua.

Sääntelyn kiristyminen, kuten Basel IV -säädökset, voi vaikuttaa pankkien pääomavaatimuksiin ja operatiivisiin kustannuksiin. Lisäksi geopoliittiset riskit ja talouden kasvun hidastuminen Euroopassa voivat vaikuttaa pankkisektorin näkymiin. Toisaalta korkotason nousu voi jatkossakin tukea Nordean korkokatetta ja parantaa tuloksentekokykyä.

Nordean osake on arvostettu maltillisesti suhteessa sen historiallisiin P/E-lukuihin ja muihin vastaaviin pankkeihin. Parhaimmillaan osakkeen osinkotuotto on houkutteleva, mikä tekee siitä kiinnostavan sijoituskohteen erityisesti pitkän aikavälin sijoittajille. Vuodelle 2024 Nordea on indikoinut vahvaa osingonjakopolitiikkaa, mikä lisää osakkeen houkuttelevuutta.

Mikä on Nordean kurssiennuste vuodelle 2024?

Nordean vuoden 2023 tulos oli vahva, mikä asetti hyvän pohjan vuodelle 2024. Korkotason nousu on parantanut pankkien korkokatetta, mikä on positiivista Nordealle. Yhtiön vakavaraisuus ja kustannustehokkuus ovat pysyneet hyvinä, mikä tukee vakaata tuloksentekokykyä. Myös digitaalisten palvelujen kehitys on parantanut Nordean kilpailuasemaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Pohjoismaiden ja Euroopan talouden kehitys vaikuttaa merkittävästi Nordean osakkeen kurssiin. Mikäli talous jatkaa vakaata kasvua ja korot pysyvät korkealla, se tukee pankkisektorin kannattavuutta. Toisaalta geopoliittiset riskit ja sääntelyn kiristyminen voivat tuoda haasteita.

Analyytikot ovat optimistisia Nordean osakkeen suhteen. Konsensusennusteiden mukaan Nordea osakekurssi voi nousta noin 10-15% vuoden 2024 aikana, mikä perustuu yhtiön vakaaseen tuloskasvuun ja houkuttelevaan osinkotuottoon. Tämä ennuste riippuu kuitenkin makrotalouden vakaudesta ja pankkisektorin yleisestä kehityksestä.

Nordean kurssiennuste vuodelle 2024 on positiivinen, mutta siihen liittyy tiettyjä epävarmuustekijöitä. Yhtiön vahva taloudellinen asema ja osingonmaksukyky tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen, mutta sijoittajien on syytä seurata markkinatilanteen kehitystä ja mahdollisia sääntelymuutoksia. Kaiken kaikkiaan, Nordea näyttää hyvältä sijoituskohteelta vakaata tuottoa etsiville sijoittajille.

Nordean osinko vuodelle 2024 on ennustettu olevan 0,92 euroa osakkeelta, mikä edustaa lähes 30% kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tämä vahvistaa Nordean osakkeenomistajilleen antamaa sitoumusta jakaa merkittävä osa voitostaan osinkoina​.

Kuinka Nordean osakkeen hinta kehittyy ennusteen mukaan?


Alla olevassa taulukossa on esitetty Nordean osakkeen hinnan kehitys viimeisten vuosien aikana sekä ennusteet tuleville vuosille. Hinnan muutokset perustuvat pankin taloudelliseen suorituskykyyn, markkinatilanteeseen ja yhtiön osinkopolitiikkaan.

Nordea osake: Kurssianalyysi ja ennuste

Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Liikevaihto 9620,00 9721,00 11743,00 12190,20 12006,00 12004,50
-kasvu% 13,6 % 1,0 % 20,8 % 3,8 % -1,5 % -0,0 %
Osinko 0,69 0,80 0,92 0,95 0,92 0,91
Kurssi % 10,79 10,03 11,23 11,31 11,31 11,31
Markkina-arvo (Milj.) 42777,28 36649,62 39605,33 39353,57 38561,52 38561,52
P/E (oik.) 11,33 9,05 7,80 7,71 8,00 8,12
Osinkotuotto-% 6,4 % 8,0 % 8,2 % 8,4 % 8,1 % 8,0 %

Mitä asiantuntijat ennustavat Nordean kurssikehityksestä?


Asiantuntijoiden ennusteet Nordean osakekurssin kehityksestä vuodelle 2024 ovat pääosin positiivisia, vaikka globaali taloustilanne asettaa haasteita.

Osakkeen analyysi kertoo, että Nordea on jatkanut vahvaa tuloskehitystään ja pankin taloudellinen asema on hyvä. Nordean ydinvakavaraisuussuhde parani 15,7 prosentista 16,0 prosenttiin, ja oman pääoman tuoton odotetaan olevan yli 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tämä tukee osakekurssin vakaata kehitystä, vaikka pankkisektorin haasteet ovatkin vaikuttaneet osakkeeseen negatiivisesti lyhyen aikavälin sijoittamisessa​.

Inderes arvioi, että Nordean osinkotuotto tulee olemaan merkittävä osa Helsingin pörssin kokonaisosinkotuottoa vuonna 2024. Nordean vahva taloudellinen asema ja hyvät tulokset luovat edellytykset osinkojen korottamiselle, mikä osaltaan tukee osakekurssin positiivista kehitystä​.

SKILLING mainosbanneri CTA

Nordea osakkeen hintaennuste: Mitä odottaa?


Nordean osakkeen hintaennuste vuodelle 2024 näyttää lupaavalta useista syistä, vaikka markkinoilla onkin epävarmuustekijöitä. Tässä on muutamia keskeisiä tekijöitä ja odotuksia:

 1. Taloudellinen suorituskyky ja kasvu. Nordea on osoittanut vahvaa taloudellista suorituskykyä. Vuoden 2023 toinen neljännes oli jo kymmenes peräkkäinen, jolloin pankki kasvatti liikevoittoaan. Korkokate nousi merkittävästi ja yhtiön pääomarakenne on vahva, mikä viittaa siihen, että osakekurssit voivat kasvaa tai pysyä vakaana​.
 2. Osinkotuotto. Nordean osinkotuotto on merkittävä ja se tukee osakekurssia. Ennusteiden mukaan Nordean osinko vuodelle 2024 on 0,92 euroa osakkeelta, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä tekee osakkeesta houkuttelevan sijoittajille, jotka etsivät vakaita osinkotuottoja​.
 3. Markkinanäkymät ja kilpailukyky. Nordean tavoitteena on saavuttaa yli 15 prosentin oman pääoman tuotto vuoteen 2025 mennessä, mikä on merkittävä parannus aikaisemmasta tavoitteesta yli 13 prosenttia. Pankki on myös aloittanut uuden omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, mikä osoittaa hyvää kassatilannetta ja osakkeen arvon kasvupotentiaalia​.
 4. Makrotaloudelliset haasteet. Vaikka Nordealla on hyvät edellytykset kasvuun, talouskasvun hidastuminen ja korkojen nousu voivat vaikuttaa negatiivisesti liiketoiminnan volyymeihin, erityisesti asuntoluottojen osalta. Tämä voi asettaa paineita osakekurssille lyhyellä aikavälillä​.

Nordean osakekurssi sijoittajan näkökulmasta


Nordean osakekurssi tarjoaa sijoittajille sekä mahdollisuuksia että haasteita. Yhtiön vahva taloudellinen suorituskyky on ollut yksi osakkeen keskeisistä vahvuuksista. Nordea on raportoinut useista peräkkäisistä vuosineljänneksistä, joissa liikevoitto on kasvanut, ja korkokate on noussut merkittävästi. Tämä osoittaa pankin kyvyn hyötyä korkeammasta korkoympäristöstä ja hallita kustannuksiaan tehokkaasti.

Osinkotuotto on toinen merkittävä vetovoimatekijä sijoittajille. Nordean osinko vuodelle 2024 on ennustettu olevan 0,92 euroa osakkeelta, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tämä tekee osakkeesta houkuttelevan erityisesti niille sijoittajille, jotka etsivät vakaita osinkotuottoja. Lisäksi yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma viestii johdon luottamuksesta yhtiön tulevaisuuteen ja sen taloudelliseen asemaan.

Markkinatilanne asettaa kuitenkin haasteita. Talouskasvun hidastuminen ja korkojen nousu voivat vaikuttaa negatiivisesti Nordean liiketoiminnan volyymeihin, erityisesti asuntoluottojen osalta. Tämä voi aiheuttaa painetta osakekurssille lyhyellä aikavälillä. Lisäksi pankkisektorin yleiset haasteet ja mahdolliset sääntelymuutokset voivat tuoda lisää epävarmuutta markkinoille.

Asiantuntijat ovat kuitenkin optimistisia Nordean pitkän aikavälin näkymien suhteen. Yhtiön tavoite saavuttaa yli 15 prosentin oman pääoman tuotto vuoteen 2025 mennessä on merkittävä parannus aikaisemmasta tavoitteesta, mikä voi tukea osakekurssin kasvua. Myös Nordean pääomarakenne on vahva, ja pankki on sitoutunut jakamaan suuren osan tuloksestaan osakkeenomistajille, mikä lisää osakkeen houkuttelevuutta.

Milloin on hyvä aika ostaa tai myydä Nordean osakkeita?


Oikean ajoituksen löytäminen Nordean osakkeiden ostamiseen tai myymiseen riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien yhtiön taloudellinen suorituskyky, yleinen markkinatilanne ja sijoittajan omat tavoitteet ja riskinsietokyky. Tässä on muutamia keskeisiä näkökohtia, jotka voivat auttaa päätöksenteossa:

Hyvä aika ostaa Nordean osakkeita

 1. Taloudellisen suorituskyvyn parantuessa: Jos Nordea julkaisee vahvoja tulosraportteja, jotka ylittävät analyytikoiden odotukset, osakkeen hinta voi nousta. Vahva taloudellinen suorituskyky, kuten liikevoiton kasvu ja parantunut korkokate, ovat merkkejä hyvästä ajasta ostaa osakkeita​.
 2. Osinkojen noston yhteydessä: Nordean osinkotuotto on houkutteleva, ja osinkojen nosto voi tehdä osakkeesta entistä houkuttelevamman. Esimerkiksi ennusteiden mukaan Nordean osinko vuodelle 2024 on 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tämä voi olla hyvä aika ostaa osakkeita ennen osingonjaon irtoamispäivää​.
 3. Markkinakorjauksen jälkeen: Jos markkinat kokevat yleisen laskun tai korjauksen, Nordean osakkeiden hinta voi laskea tilapäisesti. Tämä voi tarjota hyvän ostopaikan, jos uskot yhtiön pitkän aikavälin näkymiin.

Hyvä aika myydä Nordean osakkeita

 1. Kun osakekurssi on noussut merkittävästi: Jos Nordea osakekurssi on noussut merkittävästi lyhyessä ajassa, se voi olla hyvä aika realisoida voitot. On tärkeää seurata, ovatko nousun taustalla fundamentaaliset tekijät vai tilapäiset markkinaliikkeet.
 2. Ennen heikkoja tulosraportteja: Jos ennusteet tai yhtiön antamat ennakkotiedot viittaavat heikkoihin tulosraportteihin, voi olla viisasta myydä osakkeita ennen raportin julkistamista. Heikot tulosraportit voivat painaa osakekurssia alas.
 3. Kun tavoitehinta on saavutettu: Jos olet asettanut itsellesi tavoitehinnan, jolla haluat myydä osakkeet, ja osakekurssi saavuttaa tai ylittää tämän hinnan, se voi olla hyvä aika myydä. Tämä auttaa hallitsemaan riskejä ja varmistamaan voitot.

nordea osake

Nordean kurssiennuste: Analyysi ja ennustaminen vuosille 2025-2030.


Analyytikoiden ennusteiden mukaan Nordean osakekurssi kehityksessä vuosina 2025-2030 odotetaan maltillista kasvua. Osakkeen analyysi ja ennusteet vaihtelevat, mutta keskimäärin odotetaan, että pankin vakaa taloudellinen asema ja vahvat osingot tukevat osakkeen arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Joidenkin analyytikoiden mukaan Nordean osakkeen arvon odotetaan kasvavan johtuen pankin vakiintuneesta markkina-asemasta Pohjoismaissa ja sen kyvystä säilyttää vakaat tulokset jopa taloudellisesti haastavina aikoina. Nordean fokus kulujen hallintaan ja digitalisaation edistämiseen arvioidaan lisäävän tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä, mikä voi johtaa positiiviseen kurssikehitykseen tulevina vuosina.

Toisaalta, talouden epävarmuustekijät ja mahdolliset sääntelymuutokset voivat vaikuttaa pankkien, mukaan lukien Nordean, kurssikehitykseen. Tämä korostaa tarvetta seurata markkinatilannetta ja tehdä sijoituspäätökset perustuen ajantasaiseen tietoon ja omiin sijoitustavoitteisiin.

Nordean tulevaisuuden arviointi

Nordean tulevaisuuden näkymät ovat sidoksissa taloudellisiin trendeihin, strategisiin toimiin, sääntelyyn ja makrotaloudellisiin olosuhteisiin. Talouden kasvu ja korkojen nousu voivat parantaa Nordean tulosta lisääntyneen lainakysynnän ja korkokatteiden myötä, mutta talouden hidastuminen ja luottotappioriskit voivat heikentää tulosta. Nordean panostukset digitalisaatioon ja kustannustehokkuuteen ovat keskeisiä kilpailukyvyn parantamisessa, ja onnistuneet investoinnit voivat houkutella uusia asiakkaita.

Sääntelymuutokset voivat vaikuttaa pankin toimintaan merkittävästi, ja Nordean kyky sopeutua niihin on tärkeä. Globaalit makrotaloudelliset olosuhteet ja geopoliittiset riskit voivat tuoda volatiliteettia markkinoille, mutta Nordean kyky navigoida näissä olosuhteissa on ratkaiseva. Kilpailutilanteessa erottuminen innovatiivisilla palveluilla ja asiakaslähtöisyydellä on avainasemassa. Kaiken kaikkiaan Nordean menestys riippuu sen kyvystä toteuttaa strategiaansa ja sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Miten talouden trendit vaikuttavat Nordean kurssiin?

Nordean kurssiin vaikuttavat talouden trendit voidaan jakaa useisiin keskeisiin tekijöihin. Näitä ovat muun muassa yleinen talouskasvu, korkotaso, inflaatio, finanssimarkkinoiden volatiliteetti, sekä erityiset pankkisektorin trendit. Seuraavassa on eritelty muutamia keskeisiä vaikutustekijöitä:

 • Kun taloudet kasvavat, yritykset ja yksityishenkilöt hakevat enemmän lainoja investointeihin ja kulutukseen. Tämä lisää pankkien, kuten Nordean, lainanantoa ja kasvattaa niiden tuloja korkokatteista.
 • Talouden taantuma: Talouden hidastuessa lainakysyntä voi laskea, ja samalla luottotappioriskit voivat kasvaa, mikä vaikuttaa negatiivisesti pankin tulokseen ja kurssiin.
 • Korkojen nousu ja lasku: Korkojen nousu voi parantaa pankkien korkokatteita, koska ne voivat lainata rahaa alhaisella korolla ja lainata sen korkeammalla korolla. Matalat korot voivat pienentää pankkien korkokatteita, mutta toisaalta ne voivat lisätä lainakysyntää, mikä saattaa kompensoida tätä vaikutusta.
 • Korkea ja matala inflaatio: Korkea inflaatio voi nostaa korkoja, mikä parantaa pankkien korkokatteita. Toisaalta inflaatio voi myös lisätä taloudellista epävarmuutta ja luottotappioiden riskiä. Vakaa ja matala inflaatioympäristö voi luoda ennustettavamman taloudellisen ympäristön, mikä voi olla suotuisaa pankkien toiminnalle.
 • Kasvanut markkinavolatiliteetti voi lisätä pankkien kaupankäyntituloja, mutta samalla se voi lisätä myös riskejä ja vaatia suurempia varauksia mahdollisia luottotappioita vastaan.
 • Vähäinen volatiliteetti: Vakaa markkinaympäristö voi vähentää pankkien kaupankäyntituloja mutta voi myös vähentää riskejä ja parantaa ennustettavuutta.
 • Lisääntyvä sääntely voi lisätä pankkien toiminnan kustannuksia, mutta se voi myös parantaa niiden vakavaraisuutta ja luottamusta markkinoilla.
 • Teknologian kehitys ja digitalisaatio voivat parantaa pankkien tehokkuutta ja asiakaskokemusta, mikä voi parantaa niiden kilpailukykyä ja kurssikehitystä.
 • Geopoliittiset jännitteet: Näiden lisääntyminen voi aiheuttaa markkinahäiriöitä ja vaikuttaa negatiivisesti pankkien toimintaan ja kurssiin.
 • Globaalit talousmuutokset, kuten kauppasodat, Brexit tai pandemiat, voivat vaikuttaa pankkien toimintaedellytyksiin ja markkina-asemaan.

Miten Nordea osake pärjää kilpailijoihinsa nähden


Nordean osakkeen suorituskyky kilpailijoihinsa nähden voidaan arvioida monin eri tavoin, kuten osakekurssin kehityksen, taloudellisten tunnuslukujen ja strategisten toimenpiteiden perusteella. Nordean osakekurssi on ollut kilpailukykyinen, mutta ei aina alan kärjessä. Esimerkiksi viime vuosien aikana Nordean osakkeen kehitys on ollut vaihtelevaa, ja se on pärjännyt paremmin kuin osa kilpailijoista, mutta jäänyt jälkeen joistakin. Svenska Handelsbanken ja SEB ovat toisinaan suoriutuneet paremmin osakemarkkinoilla, erityisesti silloin, kun niillä on ollut vahvoja tuloskausia.

Nordean oman pääoman tuotto (ROE) ja kustannus-tuotto-suhde ovat olleet keskeisiä mittareita pankin taloudellisessa arvioinnissa. Vaikka Nordea on parantanut ROE viime vuosina, SEB ja Swedbank ovat usein olleet etulyöntiasemassa korkeammilla ROE-luvuilla. Nordean kustannus-tuotto-suhde on myös parantunut, mutta kilpailijoiden kuten Svenska Handelsbankenin tehokkuus on edelleen haastavaa.

Nordealla on merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa ja Tanskassa. Tämä antaa sille vahvan aseman verrattuna kilpailijoihin. Asiakastyytyväisyyden osalta Nordea on tehnyt parannuksia digitalisaation ja palvelukokemuksen osalta, mutta esimerkiksi Svenska Handelsbanken on tunnettu erinomaisesta asiakaspalvelustaan ja korkeasta asiakastyytyväisyydestään.

Nordean panostukset digitalisaatioon ja kustannustehokkuuden parantamiseen ovat olleet keskeisiä tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Pankki on investoinut merkittävästi teknologiaan ja digitaalisiin palveluihin, mikä voi parantaa sen asemaa pitkällä aikavälillä. Kilpailijoiden, kuten SEB ja Swedbankin, strategiat ovat myös keskittyneet vastaaviin toimenpiteisiin, joten kilpailu tällä saralla on kovaa.

Nordea osake – Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Miten voin ostaa Nordean osakkeita?

Vastaus: Nordean osakkeita voi ostaa avaamalla arvo-osuustilin tai sijoitustilin pankissa tai osakevälittäjän kautta. Kun tili on avattu, voit tehdä ostoja Nordean osakkeista Helsingin, Tukholman tai Kööpenhaminan pörssissä käyttämällä kaupankäyntialustaa. Tarvitset lisäksi varoja tililläsi ostoja varten ja voit asettaa toimeksiannon osakkeiden ostamiseksi valitsemasi pörssin kautta.

Kysymys: Miten Nordean osingomaksu toimii?

Vastaus: Nordean osinkojen maksupäätös tehdään yhtiökokouksessa, jossa määritellään osingon määrä ja maksupäivä. Osingon irtoamispäivänä osakkeenomistajien, jotka omistavat osakkeita, kirjataan osingonsaajiksi ja heille maksetaan osinko myöhemmin ilmoitettuna maksupäivänä. Osingot maksetaan suoraan osakkeenomistajien arvo-osuustileille.

Kysymys: Mikä on Nordean osakkeen P/E-luku ja miksi se on tärkeä?

Vastaus: Nordea osake P/E-luku kertoo osakkeen hinnan suhteessa yhtiön osakekohtaiseen tulokseen. Se on tärkeä, koska se auttaa sijoittajia arvioimaan, onko osake yli- tai aliarvostettu verrattuna sen tulokseen. Matala P/E-luku voi viitata aliarvostukseen, kun taas korkea P/E-luku voi viitata yliarvostukseen, mutta se tulee aina arvioida yhdessä muiden taloudellisten mittareiden kanssa.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä