P/E luku ja muut sijoittamisen tärkeät tunnusluvut

Teresa Maria
| 11 min read

p/e luku

Tästä artikkelista löydät kaikki tarvittavat sijoittamisen tunnusluvut, kuten P/E luku, miten se lasketaan ja miten sitä tulkitaan, sekä katsauksen osakesijoittamisen tärkeimpiin osa-alueisiin. Tämän kokonaisvaltaisen oppaan luettuasi sijoittaja voi lähteä tutkailemaan mitä mielenkiintoisia vaihtoehtoja markkinoilla on tarjota.

P/E luku


Kun olet aikeissa aloittaa osakesijoittamisen, P/E luku on asia, josta sinun kannattaa olla hyvin perillä. Se voi auttaa sinua päättelemään mihin kannattaa sijoittaa, milloin ja missä määrin, sekä päinvastoin.

Vaikka monet tyytyvät seuraamaan ammattisijoittajien neuvoja esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla, tämä on erittäi riskaapelia. Et voi koskaan olla varma, mikä kenenkin suositusten takan oleva agenda on, joten tee aina myös omaa tutkimusta.

P/E luku tulkinta voi aluksi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta tämän oppaan luettuasi huomaat, että siinä on ihan selkeä logiikka. Tästä artikkelista löydät kaiken tarvittavan tiedon PE luku liittyen, sekä lisäksi katsaukset muihin tärkeisiin sijoitustermeihin, kuten osakkeen arvonmääritys. Sukelletaan suoraan asiaan!

Mikä on P/E luku?


Pähkinänkuoressa selitettynä P/E luku kuvaa sitä suhdetta, joka on yrityksen osakkeen arvon sekä kyseisen yrityksen tulos välillä. P/E luku tarkoittaa ja kuvaa näin ollen yrityksen osakkeen tuottokerrointa.

Kirjainlyhenne tulee englannin kielen sanoista ‘Price per Earnings’, eli se tarkoittaa suoraan suomennettuna tuottojen hintaa. Vaikka P/b luku ja sen selvittäminen vaikuttaisikin aluksi monimutkaiselta laskutoimitukselta, näin ei onneksi ole.

Sen sijaan se on erittäin suosittu tunnusluku osakesijoittajien keskuudessa, koska sen selvittäminen on suhteellisen helppoa, ja se antaa sijoittajalle paljon hyödyllistä tietoa. Lyhyesti sanottuna tämä luku kertoo sijoittajalle sen ajan, mikä yrityksellä menisi vuosissa siinä, että se tekisi markkina-arvonsa verran tuottoa olettaen, että sen osakkeen tulos pysyisi kyseiset vuodet ennallaan.

Hyvä EP on sellainen, joka ei ole liian korkea, koska tällöin voidaan olettaa, että yrityksen osake on yliarvostettu, eli ylihinnoiteltu. Mutta luku ei myöskään saa olla liian matala, vaikkakin mala P/E luku usein tarkoittaa, että osake on sillä hetkellä aliarvostettu.

Vaikka halpa osake saattaa olla monille houkutteleva tilaisuus, koska silloin on potentiaali hinnan nousun tuomista tuotoista, hyvä p/s luku on jossain siinä kalliin ja halvan hinnan välillä. Miten PE luku sitten lasketaan? Katsotaan tätä seuraavaksi.

Jos mietit, mitkä ovat tämän hetken parhaat osakkeet, lue tämä artikkeli.

SKILLING mainosbanneri CTA

Miten PE lukua tulkitaan?


Kuten edellä kuvailimme, P/E luku on hyvä silloin, kun se on jotakin osakkeen kalleimman hinnan ja halvimman hinnan välistä. Osakesijoittamisen saralla voidaan siis hyvillä mielin valita se keskiverto vaihtoehto. Jos luku on korkea, se voi tarkoittaa, että osake on liian kallis, ja jos se on alhainen, osake saattaa olla liian halpa, eikä sen hinnan noususta ole takeita.

P E luku kertoo nopeasti, voiko osakkeen hintaa pitää kannattavana ja onko markkina arvo kohdallaan. Sen avulla voi tehdä yleensä ammattimaisia päätöksiä, joten aloittelevankin sijoittajan on hyvä käyttää tunnuslukuja hyödykseen. P E lukua kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Mutta miten P/B luku lasketaan? Homma käy helposti: ihan ensimmäiseksi sinun tulee selvittää mikä on yhtiön liiketoiminnasta saama osakekohtainen tulos. Tämä löytyy usein kirjainlyhenteellä EPS, joka tulee sanoista Earnings per Share (suom. tuotto per osake). Sitten tarkista päivän pörssikurssit ja jaa kyseisen osakkeen kurssi sen osakekohtaisella tuloksella. P/B luku lasketaan jakamalla nopeasti, jolloin sijoittaja voi arvioida, onko osakkeen hinnan avulla pidettävä osaketta kannattavana.

Toinen tapa laskea tämä luku on selvittää yhtiön koko osakekannan markkina-arvo ja jakaa se sitten yhtiön rahamääräisellä nettotuloksella. Tässä puhutaan kuitenkin sen verran tarkoista tiedoista, että niiden etsiminen saattaa viedä liikaa aikaa ja vaivaa, joten edellä mainittu tapa on yksinkertaisempi.

Esimerkkitapaus 1: Tesla

 • Oletetaan, että Teslan osakkeen hinta on 649,49 USD (USAn pörssi)
 • Tällöin EPS-luku voisi olla 1,18
 • Näiden lukujen myötä P/E luku laskukaava olisi seuraava:
 • 649,49 : 1,18 = 550,42
 • Tästä voidaan päätellä, että Teslalla menisi 550 vuotta maksaa yhden osakkeen hinta takaisin, eli kyseessä on kallis osake.

Esimerkkitapaus 2: Fortum

 • Oletetaan, että osakkeen hinta on 22,79
 • EPS-luku olisi 2,23
 • Tällöin P/E luku laskukaava olisi 22,79 : 2,23 = 10,22
 • Tämä tarkoittaa, että Fortumilla kestäisi noin 10 vuotta maksaa yhden osakkeen hinta takaisin.

Kun mietit onko osake yli- vai aliarvostettu, kannattaa kuitenkin ottaa myös huomioon se, onko kyseessä kasvuyritys vai arvoyhtiö. Kasvuyhtiöille korkea PE-luku on hyväksyttävämpi, kuin arvoyhtiöille, mutta kasvuyhtiöiden kohdalla kannattaa muistaa, että ne eivät välttämättä maksa osinkoja. Arvoyhtiöillä taas on varaa maksaa osinkoja, mutta mieti, ovatko osinkotuottosi hyvät suhteessa osakkeen hintaan?

P/E luku ilman kasvua?


Jos osakkeen P/E luvussa ei näy lainkaan kasvua, voi olla, että sitä välttämättä ilmoiteta lainkaan. Tämä johtuu siitä, että P/E luku ilman kasvua on hyvin vaikea tulkittava suuntaan jos toiseen.

Jos törmäät tällaiseen, kannattaa muistaa muutama pääsääntö osakesijoittamiseen liittyen:

 1. P/E-luku toimii hyvin silloin, kun vertaa keskenään saman toimialan yrityksiä.
 2. Jos yritysten taseet ovat eri suuruiset, P/E luku ei välttämättä kerro sitä, mitä halutaan tietää.
 3. Harkitse minkä vaiheen yritystä olet arvioimassa: kasvuyritys vs. arvoyritys.
 4. Jos meneillään on kovan kasvun vaihe, PE luku on todennäköisesti korkea.
 5. Kovaa kasvua seuraa usein laskukausi.

Jos olet aikeissa sijoittaa kasvuyhtiöön, ja uskot sen kasvun jatkuvan, ota aina huomioon kasvun laatu. Mieti, onko yhtiön kasvu kestävää ja pitkäaikaista, vai onko kyseessä pelkkä trendi-ilmiö? Holtiton kasvu on myös merkki siitä, että sijoittaminen ei ehkä juuri sillä hetkellä kannata.

Muista myös, että P/E luku yksinään ei riitä sijoituspäätöksen tekemiseen. Sen sijaan sinun on tehtävä paljon kokonaisvaltaisempaa tutkimusta yhtiöstä, johon olet aikeissa sijoittaa, sekä sen osakkeen tilasta ja aiemmasta kehityksestä.

Omistaja-arvon kasvu

Jokaisen osakeyhtiön ykköstavoite on tottakai omistaja-arvon kasvattaminen. P/E luku on tässä hyvä indikaattori siitä, miten hyvin osakeyhtiö pärjää tämän tavoitteen saavuttamisessa. Loppupeleissä voidaan sanoa, että osakkeenomistajilla on yhtiössä kaikkein suurin riski, sillä samalla kun toivotaan tuottoa osakkeelle, tuloksena voi olla laskua.

Tämä vuoksi osakkeiden hinnoittelu on usein riippuvaista yhtiön velkakirjoista ja muista sitoumuksista niin, että osakkeenomistajien tuotto-odotukset saataisiin pidettyä mahdollisimman korkeana. Omistaja-arvo perustuu näin ollen pörssiyhtiön tuloksellisuuteen.

Hyvä tulos tarkoittaa sitä, että pörssiyhtiöllä on varaa jakaa tuottoja osakkeenomistajille osinkojen muodossa. Huomaa kuitenkin, että yhtiöt jättävät aina osan tuotostaan jakamatta osinkoina. Tämä on siitä loogisesta syystä, että tuottoja käytetään myös yhtiön kehityksen rahoittamiseen. Näin varmistetaan, että yhtiö voi tuottaa omistaja-arvoa osakkeenomistajille myös tulevaisuudessa.

PE luku on kiinni yhtiön laadusta

Alla olevassa kuvassa  on kuvattu sitä, miten P E luvun tulkinta voi muuttua sen mukaan, miten yhtiön tuloksen kasvu ja pääoman tuotto vaihtelevat. Tämän esimerkkikuvan pohjana on se, että sijoittajien tuottovaatimuksena on 9%.

P/E lukuLähde: Sijoitustieto.fi

Kuvan perusteella voidaan tehdä seuraavanlaisia johtopäätöksiä:

 • Jos oman pääoman tuotto ja tuottovaatimus vastaavat toisiaan, tuloskasvu ei vaikuta P E luvun kokoon. Sen sijaan kyseessä on käänteisluku (1/9%=11,1).
 • Tämä sama pätee silloin, kun yhtiö ei kasva lainkaan.
 • Huomaa, että tuottovaatimuksen käänteisluku ei ole alin mahdollinen P/E kaikille yhtiöille.
 • Jos yhtiön oman pääoman tuotto on alle sijoittajan tuottovaatimuksen, P/E luku laskee sitä matalammaksi, mitä nopeammin tulos kasvaa.
 • Edellä mainitun kaltaisisten yhtiöiden osakkeista kannattaa pysyä loitolla.
 • Jos yhtiön oman pääoman tuotto on vähintään sijoittajan tuottovaatimuksen suuruinen, osakkeessa on potentiaalia.

Ota PE-luvun lisäksi huomioon oma sijoitusstrategiasi, sekä minkä tyyppiset osakkeet sopivat juuri siihen. Älä tee sijoituspäätöksiä pelkän P/E-luvun perusteella. Esimerkiksi indeksisijoittajille sopiva P/E luku olisi 14-15, jolloin yhtiöiden oman pääoman tuotto olisi 12-13%. Erityisesti arvosijoittajat suosivat tällaisia “keskinkertaisia” yhtiöitä, jotka kasvavat talouskavun tahdissa.

Mikä on matala P/E luku?


Kuten jo aiemmin mainitsimme, matala P/E luku tarkoittaa sitä, että kyseessä on usein perinteisiin toimialoihin kuuluva yhtiö, jonka kasvu on hidasta. Tämä voi merkitä pienempää riskiä sijoittajalle, ja samaan aikaan vakaampaa tuottoa, mutta vastapainona voi tulla suurempi riski.

Riski tulee ottaa huomioon erityisesti siinä kohtaa, jos yrityksen osakkeen arvo on alhainen yrityksen taloudellisista vaikeuksista johtuen. Juuri tästä syystä sijoittajien on aina tehtävä laaja-alaista tutkimustyötä määritellessään mihin kannattaa sijoittaa.

Lue myös: Suomen taantuma jatkuu, sanoo Danske Bankin suhdannekatsaus

Mikä on korkea P/E luku?


Samoin kuin matalaan P/E lukuun liittyy riskejä, myös korkea P/E luku voi kertoa korekammasta riskistä. Tämä riski liittyy siihen, että korkea luku voi kuvata osakkeen ylihinnoittelua. Ylihinnoittelu voi johtua esimerkiksi sosiaalisen median hypestä, joka ei tietenkään kerro vakaasta pitkän aikavälin kasvusta.

Lisäksi esittelimme yllä esimerkin, jossa laskemamme kb luku kertoi, että Teslalla menisi yli 150 vuotta maksaa osakkeensa hinta takaisin sijoittajalle. Tämä ei tietenkään ole monille houkutteleva sijoituskohde.

Korkea P/E luku voi kertoa teennäisestä, lyhytaikaisesta hypestä, hurjasta määrästä tulevaisuuden odotuksia, joiden täyttämisestä ei ole takeita, tai kasvuyhtiöstä, jonka kasvu on kontrolloimatonta. Ole siis aina tarkkana, äläkä sijoita pelkän PE-luvun mukaisesti, vaan tee laajempaa tutkimusta.

P/E luku – Yhteenveto


P/E luku on erinomainen apu osakesijoittamisen saralla, mutta se ei ole koko tarina. Vakaata, pitkäaikaista tuottoa hakevien kannattaa sijoittaa sellaisiin pörssiyhtiöihin, joiden PE-luku on keskiarvoa. Mutta sen lisäksi sijoittajan tulee aina tehdä laajempaa tutkimustyötä yhtiöstä ja sen tulevaisuuden kasvunäkymistä.

Osakekohtainen tulos (EPS)


P/E luku

Mikä on osakekohtainen tulos?


Kun olet aikeissa aloittaa osakkeisiin sijoittamisen ihan urakalla, hyvät paikat aloittaa sijoittamisen vaatima tutkimustyö ovat osakekurssit ennuste sekä P/E luku laskeminen. Olemme aiemmin tässä artikkelissa kuvailleet, miten P/E luku lasketaan.

Seuraavana tässä yrityksen tunnusluvut -artikkelissa perehdymme osakekohtaiseen tulokseen, ja miten se tulee ottaa huomioon osakesijoittamista harkitessa. Earnings per Share, eli suomeksi osakkeen tuotto, kuvaa pörssiyhtiön kehitystä, ja on yksi tärkeimmistä sijoittamisen tunnusluvuista.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan osakekohtainen tulos kertoo sijoittajalle mikä osuus yhtiön tuotosta kuuluu osakkeenomistajalle yhtä osaketta kohden. Tässä kohtaa tulee selvittää mitä tilikauden tulos tarkoittaa. Osakekohtainen tulos saadaan selville jakamalla yhtiön tilikauden tulos kaikkien osakkeiden lukumäärällä.

Tässä kohtaa kannattaa myös huomioida se, että käytät laskutoimituksen tekemiseen oikaistua osakekohtaista tulosta. Tämä tarkoittaa, että tilikauden tuloksessa on otettu huomioon yhtiön kertaluonteiset kulut ja tulot.

Otetaan Helsingin pörssin esimerkki siitä, jos sijoittaja seuraisi ainoastaan liikevaihdon ja tuloksen kehityksen lukuja, ja kuinka se voi johtaa pahasti harhaan:

 • Nokia teki vuonna 2015 liikevaihtoa 12 499 miljoonaa euroa
 • Oikaistua liiketulosta tuli 1 995 miljoonaa euroa.
 • Vuonna 2016 liikevaihtoa oli 23 614 miljoonaa euroa
 • Oikaistua liiketulosta oli 2 173 miljoonaa euroa.
 • Näin ollen Nokian liikevaihto kasvoi selvästi ja myös liiketulos kasvoi.
 • Tästä huolimatta osakekurssi laski, miksi?

Syy laskuun löytyy nimenomaan oikaistusta osakekohtaisesta tuloksesta, josta voimme nähdä, että osakkeiden määrä kasvoi, jolloin yhden osakkeen arvo laski. Jos kaivamme vielä syvemmälle, huomaamme, että tämä taas johtui Alcatel-Lucentin hankinnasta, mikä kasvatti liikevaihtoa ja lisäsi osakkeiden määrää.

XTB mainosbanneri CTA

Mistä ESP:n kasvu muodostuu?


Nyt kun tiedämme mikä osakekohtainen tulos on ja miten se voi auttaa selvittäämään mihin osakkeeseen sijoittaa ja milloin, voimme syventyä siihen, mistä osakkeiden arvon kasvu usein johtuu. Myös tässä P/E luku on hyvä ottaa huomioon.

Se voi auttaa selvittämään sen, miten monta vuotta menee, että osake maksaa itsensä sijoittajalle takaisin. Otetaan esimerkki, jonka mukaan osakkeen hinta on 16,00 euroa ja osakekohtainen tulos on 1,00 euroa. Jos yritys tekee tasaista tulosta vuodesta toiseen, se tarkoittaa, että osake maksaa itsensä takaisin sijoittajalle 16 vuodessa.

Mutta mistä osakearvon kasvu johtuu? Tässä lista yleisimmistä syistä:

Osakearvon kasvu
Suhdanne Noususuhdanne nostaa osakkeiden arvoa
Defensiiviset osakkeet Säilyttävät arvonsa hyvin suhdanteista huolimatta
Sykliset osakkeet Hyvin alttiita suhdanteiden vaihtelulle
Korot Alhaiset korot lisäävät usein osakesijoittamisen suosiota
Hintakupla Hypeen perustuva nousu voi päättyä yllättäen
Yhtiön toiminta Yhtiön kannattavuutta nostavat päätökset nostavat osakkeen arvoa

Osakekohtainen tuotto – Yhteenveto


Osakekohtainen tuotto on P/E luku lisäksi erittäin tärkeä sijoittamisen tunnusluku. Yhtiön liikevaihto laskeminen ja PE-uvun selvittäminen antaa hyvän kuvan sijoittajalle siitä, onko yhtiön osakekurssin kasvu pitkäaikaista vai vain väliaikaisesta hypestä johtuvaa.

Näiden numeroiden selvittämisen lisäksi sijoittajien tulee kuitenkin tehdä lisäksi laajaa tutkimusta yhtiön historiasta sekä tämänhetkisestä tilasta, sekä tietenkin otettava huomioon oma sijoitusstrategiansa.

Osinkotuotto


Mikä on osinkotuotto?


Jos tuntuu siltä, että nyt olisi hyvä aika lähteä sijoittamaan osakkeisiin, on aika selvittää mikä on yrityksen arvonmääritys laskuri, sekä selvittää mihin yhtiöön sijoittaa ja millä volyymilla. Se, mitä haetaan on tietenkin osinkotuotto.

Tällä tarkoitetaan tottakai sitä tuottoa, minkä pörssiyhtiö maksaa sijoittajalle osinkona per osake. Tätä tulee tietenkin peilata itse osakkeen hintaan. Eli kertauksena osinkotuotto kuvaa osingon suuruutta suhteessa osakkeen arvoon. Osinkotuoton arviointia sijoittamisen hetkellä voi auttaa P/E luku ja sen käytön ymmärtäminen. Löydät tähän ohjeet ylempää tästä artikkelista.

Osinkotuotto maksetaan aina osakkeiden omistajille osinkojen muodossa. Tämä maksettava määrä per osinko määritellään pörssiyhtiön yhtiökokouksessa, joka päättää ja vahvistaa sen. Huomattavaa tässä on se, että yhtiöt voivat maksaa osinkoja silti, vaikka ne olisivat tehneet tappiota. Tämä on hyvin harvinaista, mutta teoriassa täysin mahdollista.

Kuten varmasti jo tiedät, osinkotuotto on se koko homman ydin, miksi osakkeisiin sijoitetaan. Se kuvaa nimenomaan sijoittajan saamaa tuottoa yhtiön osakkeen arvosta. Yhtiöt eivät kuitenkaan maksa kaikkia tuottoja osinkoina omistajilleen, vaan myös yhtiön kehitykseen pitää säästää rahaa. Tämän voidaan olettaa hyödyttävän osakesijoittajia pitkällä aikavälillä.

Miten tulkita osinkotuottoja?


Kun olet päässyt siihen onneliseen asemaan, että osinkotuottoja on luvassa, on tärkeää tietää, miten niitä tulee tulkita. Ensinnäkin täytyy ymmärtää, että osinkotuotto riippuu aina osakkeen kurssista, jolloin puhutaan usein efektiivisestä osinkotuotosta.

Se, mikä on hyvä osinkoprosentti riippuu siitä, mikä oma tuotto-odotuksesi on, sekä mikä sijoitusstrategiasi on. Itse osinkotuoton laskeminen on helppoa:

 • Oletetaan, että osakkeen markkinahinta on 50 euroa ja osakekohtainen osinko on 1 euro.
 • Osinkotuottoprosentti olisi tällöin = 1€: 50€ = 0,02€
 • 0,02 * 100 = 2%.
 • Näin ollen osinkotuotto prosentti on 2 prosenttia.

Osinkotuotto – Yhteenveto


Kun olet selvittämässä osinkotuottoa, suhdeluku laskuri voi tulla tarpeeseen. Lisäksi P/E luku on hyvä työkalu osakesijoittamisen hyötyjä laskiessa. Osinkotuotto kuvaa sitä tuottoa, jonka sijoittaja saa osinkoina per osake. Tämän summan päättää ja julkistaa pörssiyhtiön yhtiökokous. Tutkaile esimerkiksi Helsingin pörssin tarjoamia osinkoja ja osakkeen hinnan.

FAQ – Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Mikä on P/E luku?

Vastaus: P/E luku kuvaa sitä suhdetta, joka on yrityksen osakkeen arvon sekä kyseisen yrityksen tuloksen välillä. P/E luku kuvaa näin ollen yrityksen osakkeen tuottokerrointa. Kirjainlyhenne tulee englannin kielen sanoista ‘Price per Earnings’

Kysymys: Mikä on matala P/E luku?

Vastaus: Jos P/E luku on matala, osake saattaa olla liian halpa, eli alirvostettu. Tällaisen osakkeen hinnan noususta ole takeita. Niihin sijoittamista ei suositella.

Kysymys: Mikä on korkea P/E luku?

Vastaus: Jos PE-luku on korkea, se voi tarkoittaa, että osake on liian kallis, eli yliarvostettu. Korkea hinta voi johtua esimerkiksi sosiaalisen median hypestä, mikä ei kuvaa pitkän aikavälin kasvua. Sijoittaminen ei välttämättä tällöin kannata.

Kysymys: Mikä on osakekohtainen tulos?

Vastaus: Osakekohtainen tulos kertoo sijoittajalle mikä osuus yhtiön tuotosta kuuluu osakkeenomistajalle yhtä osaketta kohden. Osakekohtainen tulos saadaan selville jakamalla yhtiön tilikauden tulos kaikkien osakkeiden lukumäärällä. Tässä kohtaa kannattaa myös huomioida se, että käytät laskutoimituksen tekemiseen oikaistua osakekohtaista tulosta.

Kysymys: Mikä on osinkotuotto?

Vastaus: Osinkotuotto kuvaa sitä tuottoa, jonka sijoittaja saa osinkoina per osake. Tämän summan päättää ja julkistaa pörssiyhtiön yhtiökokous. Näitä tietoja voi hakea esimerkiksi Helsingin Pörssistä.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä

Vastuuvapauslauseke: Sivustomme esittelemät vertailut ja mallisalkut eivät sisällä suosituksia ostaa, myydä, merkitä tai pitää tiettyjä sijoitusvälineitä, vaan niiden tarkoitus on puhtaasti tiedonvälitys. Aiheet, joita käsittelemme sivustollamme eivät ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa, joka Finanssivalvonnan määritelmän mukaan on ”yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi”. Cryptonews ja Cryptonews Suomi eivät toimi sijoituspalvelulain mukaisesti sijoituspalveluyrityksinä, eikä meillä ole kyseistä toimilupaa.