Lyhyen aikavälin sijoittaminen – Aloittelijan opas 2024

Teresa Maria
| 8 min read

lyhyen aikavälin sijoittaminen

Sijoittaminen nousee koko ajan suositummaksi tavaksi ansaita tuottoa pelkän työnteon ohella, mutta sopiiko sinulle paremmin pitkän vai lyhyen aikavälin sijoittaminen? Valitsit kumman vaan, tietyt lainalaisuudet pätevät molempiin strategioihin: sijoittaminen vaatii omaa tutkimustyötä, kurinalaisuutta sekä sitoutumista.

Tässä oppaassa tarkastelemme nimenomaan lyhyen aikavälin sijoittamista, mitä se tarkoittaa ja miten sitä voi harjoittaa käytännössä. Lyhytaikainen sijoitus sopii kainketyyppisille sijoittajille, joilla on valmius pitää sijoituksiaan silmällä.

Kuinka sijoittaa lyhyellä aikavälillä?


Lyhyen aikavälin sijoittaminen on nimensä mukaisesti neopeatempoisempaa sijoittamista, kuin sen vastakohta, eli pitkän aikavälin sijoittaminen. Jälkimmäisessä voit jättää sijoituksesi (toivon mukaan) kasvamaan jopa vuosiksi, kun taas lyhytaikainen sijoittaminen vaatii aktiivisempaa tarkkailua parhaan tuoton varmistamiseksi.

Lyhyen aikavälin sijoitusstrategiat:

Päiväkauppa Lyhyellä aikavälillä käytävää kauppaa, jossa on tarkoitus saada nopeat tuotot
Scalping Lyhytaikaisen kaupan versio, jossa positioita pidetään auki vain sekunneista minuutteihin

Näissä molemmissa sijoittaja avaa useita kauppoja yhden päivän aikana ja pyrkii hyötymään markkinahintojen vaihteluista. Huomattavaa näitä strategioita käytettäessä on se, että riski rahojen menettämiseen on korkea. Siksi näitä kaupankäynnin muotoja ei suositella aloittelijoille, vaan ne sopivat paremmin kokeneille sijoittajille, jotka tuntevat markkinat.

Kuten nimestä voi päätellä, lyhyen aikavälin sijoittamisessa sijoittaja pyrkii saamaan mahdollisimman paljon tuottoa mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tässä voidaan käyttää hyväksi useita eri sijoitusinstrumenttejä ja kauppoja voidaan avata ja sulkea useita päivän aikana.

Kaikkein parhaitan tämä sijoittamisen tapa sopii kuitenkin kokeneemmille sijoittajille. Lyhyen aikavälin sijoittamista harkitsevalla tulee olla selkeä käsitys omasta riskinsietokyvystä ja sijoitustavoitteista ennen sijoittamisen aloittamista.

Mihin kannattaa sijoittaa lyhyellä aikavälillä?


Lyhyen aikavälin sijoittaminen tarjoaa sijoittajille useita tapoja harjoittaa sijoittamista. Jokaisen tuleekin arvioida itse, mikä tapa sopii parhaiten juuri itselle.

Jos mietit mihin sijoittaa lyhyellä aikavälillä 10 000 euroa, tässä joitain harkitsemisen arvoisia vaihtoehtoja:

Osakkeet

Se suosituin lyhyen aikavälin sijoituskohde. Päiväkauppaa tai scalpingia harjoittavat sijoittajat voivat sijoittaa osakkeisiin lyhyellä aikavälillä ja hyötyä niiden hinnan vaihtelusta. Parhaat osakkeet nyt löytyvät listattuna sivuiltamme.

Valuutat

Valuutta- eli Forex-markkinat ovat yksi suosituimmista lyhyen aikavälin sijoittamisen markkinoista. Tämän lisäksi valuutanvaihtokauppa on hyvin yleinen strategia.

Futuurit ja optiot

Futuurit ja optiot ovat sopimuksia, joiden kautta sijoittajilla on mahdollisuus hyötyä tulevista markkinoiden ja/tai hintojen muutoksista.

Huomaa, että futuurisopimuksiin ja optioihin sijoittaminen vaatii kuitenkin runsaasti tietoa ja kokemusta, niiden riski on korkea.

Kryptovaluutat

Kryptovaluutat, kuten Bitcoin, ovat nousseet suureen suosioon lyhyen aikavälin sijoittamisessa. Niiden hintojen nopeat ja radikaalit vaihtelut voivat olla suuria, mikä tarjoaa mahdollisuuden nopeisiin tuottoihin, mutta myös suuremman tappioriskin.

Lyhyen aikavälin sijoittamisessa tulee yleisesti ottaa huomioon, että se on usein korkeamman riskin sijoittamista, kuin pitkän aikavälin sijoittaminen. Tämä johtuu siitä, että kaupankäynnin kohteet ovat usein epävakaampia, minkä vuoksi niihin liittyy suurempi riski tappiosta.

Onkin tärkeää tehdä aina omaa tutkimusta ja perehtyä omaan taloudelliseen tilanteeseen hyvin ennen sijoittamisen aloittamista. Tarkista myös sijoituspalveluiden kaupankäyntikulut.

XTB mainosbanneri CTA

Lyhyen aikavälin sijoittaminen – Strategiat


Kuten aiemmin mainitsimme, lyhyen aikavälin sijoittaminen onnistuu useiden eri strategioiden kautta. Se itsellesi paras vaihtoehto löytyy arvioimalla ja kokeilemalla eri strategioita.

Tässä läpilaikkaus sijoitusstrategioista, joita hyödynnetään usein lyhyen aikavälin sijoittamisessa:

Päiväkauppa

Päiväkauppa tarkoittaa osakkeiden ostamista ja myymistä saman päivän aikana. Tavoitteena tässä on hyötyä päivän aikana tapahtuvasta osakkeen hinnan vaihtelusta. Tämä strategia vaatii tarkkaa markkinatilanteen seuraamista ja nopeaa reagointikykyä.

Scalping

Scalping on strategia, jossa sijoittaja tekee useita pieniä kauppoja lyhyellä aikavälillä (esimerkiksi yhden päivän aikana) pyrkimyksenään hyötyä pienistä hinnanvaihteluista. Myös tämä strategia vaatii tarkkaa markkinatilanteen seuraamista ja nopeaa reagointikykyä.

News-based trading

Tämä strategia perustuu uutisten ja taloudellisten tapahtumien tarkkaan seuraamiseen ja kaupankäynnin aloittamiseen reaalikaisten trendien ja uutisten perusteella. Tämä strategia vaatii ajan tasalla pysymistä ja nopeaa reagointikykyä.

Nämä ovat niitä yleisimmin lyhyen aikavälin sijoittamisessa käytettyjä strategioita, mutta markkinoilta löytyy paljon muutakin. Huomattavaa kaikissa niissä on kuitenkin se, että ne vaativat erittäin hyvän markkina- ja sijoitusinstrumenttien tuntemusta sekä nopeaa reagointikykyä.

Mitkä ovat parhaat osakkeet sijoittaa nyt


Vaikka yleisesti ottaen osakkeet sopivat pitkän aikavälin sijoittamiseen, myös lyhyen aikavälin sijoittaminen onnistuu niillä erinomaisesti. Siksi moni miettiikin mitkä ovat parhaat osakkeet nyt.

Osakemarkkinat ovat erittäin monimutkaisia ja alttiita hintojen vaihteluille, mikä hyödyttää lyhyen aikavälin sijoittajia. Niiden parhaiden osakkeiden valinta riippuu monista tekijöistä, kuten sijoittajan riskinsietokyvystä, taloudellisesta tilanteesta, sijoitushorisontista ja henkilökohtaisista tavoitteista.

Ennen osakkeiden ostamista on suositeltavaa tehdä perusteellista tutkimusta ja harkita omaa yksilöllistä sijoitusstrategiaa sekä budjettia.

Ne itsellesi parhaat osakkeet löytyvät oman tutkimustyön tuloksena, laajasti tarjolla olevaa dataa arvioiden. Annamme seuraavaksi vinkkejä siitä mitä sijoittajan tulee huomioida osakkeisiin sijoitettaessa sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä.

Lyhyen aikavälin sijoittaminen – Mitä ottaa huomioon?


Lyhyen aikavälin sijoittaminen on hyvä tapa sijoittaa rahaa ja saada tuottoa pääomalle esimerkiksi vain yhden päivän aikana. Kaikki lyhyen aikavälin sijoittamiseen sopivat sijoitusinstrumentit eivät kuitenkaan ole samanlaisia, ja niiden tuottopotentiaali voi vaihdella suuresti.

Yleisesti ottaen on muutamia periaatteita, joita kannattaa harkita kaikessa sijoittamisessa. Listasimme alle muutamia tärkeimpiä seikkoja, joita ottaa huomioon kun mietit sijoittamista lyhyellä aikavälillä.

  1. Määrittele sijoitusstrategiasi: Ennen kuin aloitat lyhyen aikavälin sijoittamista, on tärkeää määrittää itsellesi sijoitusstrategia. Mitä sijoitusinstrumenttia haluat käyttää ja millä aikavälillä? Oletko valmis ottamaan suurempaa riskiä suuremman tuoton toivossa vai etsitkö vakaata ja tasaisempaa tuottoa?
  2. Tutki sijoitusinstrumentteja perusteellisesti: Ennen kuin sijoitat lyhyellä aikavälillä, tutki huolellisesti eri tapoja harjoittaa tällaista sijoittamista, sekä kohteita, joihin olet kiinnostunut sijoittamaan.
  3. Hajauta sijoituksesi: Älä laita kaikkia munia samaan koriin. Hajauttaminen eri toimialoille ja yrityksiin voi auttaa suojaamaan salkkuasi markkinoiden heilahteluilta myös lyhyen aikavälin sijoittamisessa. Näin voit vähentää riskiä, että yksittäisen yrityksen tai toimialan ongelmat vaikuttavat merkittävästi salkkusi arvoon.
  4. Seuraa markkinoita ja tee säännöllisesti tarkastuksia: Lyhyen aikavälin sijoittaminen perustuu hintojen aktiiviseen seurantaan, joten on tärkeää seurata markkinatrendejä ja tehdä säännöllisiä tarkastuksia salkkusi suorituskykyyn. Näin voit reagoida nopeasti ja tehdä tarvittaessa muutoksia sijoitusstrategiaasi.
  5. Huomioi makrotalouden tekijät: Vaikka lyhyen aikavälin sijoittaminen onkin nopeatempoista, on tärkeää myös huomioida makrotalouden tekijät, kuten talouskasvu, inflaatio, korkotaso ja geopoliittiset tapahtumat. Nämä tekijät voivat vaikuttaa markkinoihin laajemmalti ja siten myös kaupankäyntiin yleisesti.

Lyhyen aikavälin sijoittaminen vs. pitkän aikavälin sijoittaminen


Olemme jo edellä pohtineet, että mitä lyhyen aikavälin sijoittaminen on ja miten sitä voi harjoittaa. Seuraavaksi kysymys kuuluu mitä eroa on lyhyen ja pitkän aikavälin sijoittamisella?

Ei ole olemassa yhtä parasta sijoitusstrategiaa, joka sopisi kaikille sijoittajille. Sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin sijoittamisella on omat etunsa ja haittansa, ja valinta riippuu sijoittajan omista tavoitteista, riskinsietokyvystä ja aikahorisontista.

Olemme listanneet tähän alle muutamia molempien sijoitusstragioiden etuja ja haittoja:

Lyhyen aikavälin sijoittaminen:

  • Edut: Lyhyen aikavälin sijoittaminen voi tarjota mahdollisuuden nopeisiin voittoihin hyödyntämällä lyhyen aikavälin hintavaihteluita ja markkinoiden epätehokkuuksia. Sijoittajat voivat myös reagoida nopeasti uutisiin ja tapahtumiin, mikä voi tuoda lyhytaikaisia tuottoja.
  • Haitat: Lyhyen aikavälin sijoittaminen voi olla hyvin riskialtista, koska markkinoiden lyhytaikaiset vaihtelut voivat olla ennalta-arvaamattomia ja nopeita. Lisäksi lyhyen aikavälin kaupankäyntikustannukset voivat olla korkeita, ja veroseuraamukset voivat vaikuttaa tuottoihin.

Pitkän aikavälin sijoittaminen:

  • Edut: Pitkän aikavälin sijoittaminen voi tarjota mahdollisuuden hyötyä yritysten pitkän aikavälin kasvusta ja arvon kasvusta. Sijoittajat voivat hyödyntää ajan tuomaa korkoa korolle -ilmiötä ja vähentää markkinoiden lyhytaikaisia heilahteluja.
  • Haitat: Pitkän aikavälin sijoittaminen vaatii kärsivällisyyttä ja sitoutumista, koska sijoitusten tuotto voi viedä aikaa. Lisäksi markkinoiden pitkän aikavälin epävarmuus ja makrotaloudelliset tekijät voivat vaikuttaa sijoituksen tuottoihin pitkällä aikavälillä

Yleisesti ottaen, jos sijoittajalla on tarpeeksi aikaa ja kärsivällisyyttä sekä valmiutta sietää lyhyen aikavälin volatiliteettia ja riskejä, pitkän aikavälin sijoittaminen voi tarjota paremman mahdollisuuden saavuttaa vakaampia tuottoja ja välttää stressiä, joka liittyy lyhyen aikavälin kaupankäyntiin.

Toisaalta, jos sijoittaja pystyy sitoutumaan aktiiviseen lyhyen aikavälin kaupankäyntiin ja omaa tarvittavat taidot ja resurssit tähän, lyhyen aikavälin sijoittaminen voi olla houkutteleva vaihtoehto nopean voiton tavoittelijoille. Molempia lähestymistapoja voi hyödyntää menestyksekkäästi riippuen yksilöllisistä olosuhteista ja sijoitustavoitteista

Lyhyen aikavälin sijoittaminen ja kryptovaluutat


Aiemmin mainitsimmekin jo, että kryptovaluutat ovat todistaneet arvonsa lyhyen aikavälin sijoittamisessa. Tämä johtuu pääosin siitä, että täysin hajautettuina virtuaalisina valuuttoina, niiden hinnat voivat vaihdella todella suuresti vain yhden päivän aikana.

Nämä hintojen suuret vaihtelut tarjoavat aktiivisille kaupankävijöille täydellisen alustan tuottojen tavoitteluun.

Siinä missä esimerkiksi Bitcoinin hinta on tänä vuonna noussut rakettimaiseen tyyliin, lyhyen aikavälin sijoittajat suosivat pienempiä altcoineja, joita voi ostaa huomattavasti halvemmalla, mutta joiden hinnat ovat samalla volatiileja.

Lyhyen aikavälin sijoittaminen kryptovaluuttojen saralla kuitenkin vaatii sen, että sijoittaja ymmärtää, mikä mikäkin krypto on, ja mitkä asiat vaikuttavat niiden hintojen vaihteluihin. Parhaat kryptovaluutat on valjastettu tarjoamaan erilaisia käyttötarkoituksia, joten ne eivät ole vain fiat-valuuttoihin verrattavia maksuvaluuttoja.

Siksi kryptojen arvon kehitys on riippuvainen myös jokaisen krypton teknologian kehityksestä ja niiden käytettävyydestä.

Markkinoilta löytyy myös erittäin suosittuja kryptoja, jotka eivät tarjoa mitään käyttöä, mutta joiden suosio on silti valtavaa, minkä vuoksi ne sopivat lyhyen aikavälin sijoittamiseen. Näitä kryptoja kutsutaan usein meemikolikoiksi.

Kryptoihin sijoittaessa tulee kuitenkin aina huomioida niiden mukana tuleva korkea riski. Kryptovaluutat eivät tuota arvoa esimerkiksi osinkojen muodossa vaan ainoastaan silloin, jos niissä tapahtuu arvonnousua.

Kryptovaluuttoihin sijoitettaessa onkin siksi aina tehtävä omaa tutkimusta, jotta ymmärrät minkätyyppiseen kryptoon olet sijoittamassa, ja mistä sen arvo tulee.

Yhteenveto


Tiivistettynä voidaan sanoa, että lyhyen aikavälin sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista johonkin sijoitustuotteeseen tai -instrumenttiin, jonka odotetaan tuottavan voittoa nopeasti, usein muutamassa päivässä tai viikossa. Tämä sijoittamisen tapa sisältää useita strategioita, kuten päiväkauppa ja scalping.

Lyhyen aikavälin sijoittamisessa sijoittajan on pysyttävä jatkuvasti ajan hermolla markkinoiden ja sijoituskohteiden hintojen muutoksista. Tästä johtuen tähän sijoittamiseen liittyy hieman korkeampi riskiprofiili, kuin pitkän aikavälin sijoittamiseen.

Lyhyen aikavälin sijoittamista voi harjoittaa useilla eri sijoitustuotteilla: osakkeilla, valuutoilla, futuureilla ja jopa kryptovaluutoilla. Tee aina omaa tutkimusta ennen sijoittamisen aloittamista.

Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Kuinka sijoittaa lyhyellä aikavälillä?

Vastaus: Lyhyen aikavälin sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista johonkin sijoitustuotteeseen tai -instrumenttiin, jonka odotetaan tuottavan voittoa nopeasti, usein muutamassa päivässä tai viikossa. Esimerkiksi päiväkaupassa voit avata ja sulkea useita kauppoja yhden päivän aikana.

Kysymys: Mihin kannattaa sijoittaa lyhyellä aikavälillä?

Vastaus: Lyhyen aikavälin sijoittamista voi harjoittaa useilla eri sijoitustuotteilla: osakkeilla, valuutoilla, futuureilla ja jopa kryptovaluutoilla. Tee aina omaa tutkimusta ennen sijoittamisen aloittamista.

Kysymys: Mitkä ovat parhaat osakkeet sijoittaa nyt?

Vastaus: Osakemarkkinat ovat erittäin monimutkaisia ja alttiita hintojen vaihteluille, mikä hyödyttää lyhyen aikavälin sijoittajia. Parhaiden osakkeiden valinta riippuu monista tekijöistä, kuten sijoittajan riskinsietokyvystä, taloudellisesta tilanteesta, sijoitushorisontista ja henkilökohtaisista tavoitteista. Ne itsellesi parhaat osakkeet löytyvät oman tutkimustyön tuloksena, laajasti tarjolla olevaa dataa arvioiden.

Lähteet