Kryptovaluutta – Lue mitä kryptovaluutat ovat

Teresa Maria
| 16 min read

kryptovaluutat grafiikka

Mikä on kryptovaluutta, eli virtuaalinen raha? Kryptovaluutat ovat pankkien säännöstelyn ulkopuolella toimivia digitaalisia valuuttoja. Kryptot tai osa näistä digitaalisista rahoista on käytettävissä samoihin tuotteisiin ja palveluihin, joista maksamme perinteisillä “fiat”-valuutoilla, eli esimerkiksi dollareilla, euroilla, jeneillä ja punnilla.

Tässä oppaassa käymme läpi mikä kryptovaluutta on ja miten se toimii.

Mitä kryptovaluutat ovat?

Kryptovaluutta on digitaalinen valuutta, joka toimii lohkoketjuteknologian ja kryptografian avulla transaktioiden turvaamiseksi ja uusien yksiköiden luomisen valvomiseksi. Se kuuluu vaihtoehtoisten digitaalisten valuuttojen luokkaan. Sen ensimmäinen edustaja on Bitcoin, joka oli ensimmäinen vuonna 2009 käyttöön otettu hajautettu kryptovaluutta. Sittemmin Bitcoinin vaihtoehdoiksi on kehitetty lukuisia muita kryptovaluuttoja, joita kutsutaan usein ”altcoineiksi”.

Yksi kryptovaluuttojen keskeinen piirre on niiden hajautettu luonne, toisin kuin perinteisissä keskitetyissä pankkijärjestelmissä. Esimerkiksi Bitcoinissa hajautettua valvontaa ylläpidetään lohkoketjuteknologian avulla, jossa transaktiotiedot tallennetaan hajautettuun pääkirjaan.

Monet kryptovaluutat on suunniteltu siten, että niiden tarjonta on rajallista ja esimerkiksi Bitcoinin louhinnan määrä vähenee ajan myötä jalometallien niukkuuden jäljittelemiseksi. Kryptovaluutat tarjoavat haltioilleen anynyymisyyttä, mutta tähän tulee Suomessakin osittainen muutos EU:n uuden MiCA asetuksen myötä.

PricewaterhouseCoopersin (PwC) mukaan useimmilla kryptovaluutoilla on tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia:

 • Väärentämisen estävä koodi.
 • Mekanismit, joilla estetään luvattomat menot.
 • Rajoitettu tarjonta ja mahdollisuus jakaa yksiköitä pienempiin osiin.
 • Nopea ja peruuttamaton arvonsiirto internetissä ilman välikäsiä.
 • Hajautettu vaihtoverkko turvallisia transaktioita varten.
 • Kannustimet uusille osallistujille liittyä verkkoon ja tarjota laskentatehoa.
 • Julkisesti saatavilla olevat transaktiotiedot, jotka on tallennettu maailmanlaajuiseen julkiseen rekisteriin.
 • Henkilökohtainen turvallisuus, jonka takaavat kryptografiset avaimet.
 • Ohjelmoijien ja vapaaehtoisten ydinryhmän jatkuva kehitys ja ylläpito verkon vakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Esimerkkejä kryptovaluutoista

Kryptovaluutat palvelevat erilaisia tarkoituksia: jotkut, kuten Bitcoin, nähdään sijoitusvälineinä tai arvosäilyttäjinä, kun taas toiset, kuten Ethereum, ovat enemmän transaktionaalisia ja helpottavat hajautettuja sovelluksia ja palveluja.

Kryptovaluutat luokitellaan kolikoihin ja tokeneihin. Kolikot, kuten Bitcoin ja Ethereum, toimivat omissa lohkoketjuissaan, kun taas tokenit toimivat olemassa olevien lohkoketjujen “päällä”. Esimerkiksi Shiba Inu ja DAI ovat ERC-20-tokeneita, jotka on nimetty Ethereumin Request for Comment 20 -standardin mukaan.

Altcoinit

Altcoinien määritelmä on laajentunut kaiken muun kuin Bitcoinin ulkopuolelle käsittämään erilaisia kolikoita, joilla on erilaisia käyttötarkoituksia. Parhaat altcoinit ovat ns. hyötytokeneita, joilla on selkeä käyttötarkoitus. Ethereum on merkittävä altcoin, joka toimii hajautettujen sovellusten ja älykkäiden sopimusten laskentaverkkona ja kilpailee Bitcoinin kanssa markkina-arvosta. Muita tunnettuja Altcoineja ovat esimerkiksi Solana (SOL) ja Cardano (ADA).

Solana tunnetaan nopeasta ja skaalautuvasta lohkoketjustaan, joka mahdollistaa suuren määrän transaktioita sekunnissa ja on houkutellut huomiota erityisesti hajautetuissa rahoitussovelluksissa. Cardano puolestaan ​​pyrkii tarjoamaan skaalautuvan ja turvallisen lohkoketjun ratkaisuja, jotka voivat tukea monenlaisia ​​sovelluksia, erityisesti hajautetun rahoituksen alalla.

Stablecoinit

Stablecoineilla, jotka on sidottu muiden omaisuuserien arvoon, pyritään hintavakauteen. Ne voivat olla vakuudellisia, kuten Tether, tai algoritmisia, jotka säätävät tarjontaa pegin ylläpitämiseksi, kuten TerraUSD. Vaikka vakautetut kolikot ovat tarkoitettu pitämään hinta vakaana, niiden todellinen suorituskyky voi vaihdella. Vakuudelliset vakautetut kolikot, kuten Tether, ovat tarkoitettu säilyttämään arvoaan taustalla olevan varallisuuden tukemana.

Algoritmiset vakautetut kolikot, kuten TerraUSD, säätävät tarjontaa ja kysyntää algoritmien avulla pitääkseen kiinni arvon sidoksestaan. Vaikka nämä vakautusmekanismit on suunniteltu pitämään vakautettujen kolikoiden arvo suhteellisen vakiona, voi epäonnistuminen näissä mekanismeissa johtaa hintavaihteluihin.

Meemikolikot

Meemikolikot edustavat ainutlaatuista kategoriaa kryptovaluuttamaailmassa, sillä ne ovat saaneet inspiraationsa internetin meemeistä, hahmoista tai trendeistä. Nämä kolikot ovat usein vilkkaiden verkkoyhteisöjen suosiossa, ja ne on suunniteltu lähinnä viihdekäyttöön. Esimerkkejä meemikolikoista ovat Dogecoin, Shiba Inu ja monet muut, jotka liittyvät pikemminkin viihteeseen kuin käytännön hyötyyn.

Vaikka memecoinit hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa kuten muutkin kryptovaluutat, ne toimivat ensisijaisesti kaupankäynnin välineinä, toisin kuin Ethereumin kaltaiset hyödyllisyyspoletit, jotka on liitetty tiettyihin lohkoketjutoiminnallisuuksiin. Monet nykyaikaisista meemi-kolikoista käyvät kauppavälineenä esimerkiksi erilaisissa peleissä.

kryptovaluutat suomi

Yllämainitut esimerkit ovat vain muutamia esimerkkejä tunnetuista kryptovaluutoista, ja jokaisella niistä on omat vahvuutensa ja ainutlaatuiset käyttötarkoituksensa. Kryptovaluuttojen maailma on jatkuvassa muutoksessa, ja uusia projekteja ja innovaatioita syntyy jatkuvasti.

Kryptovaluuttojen historia

Kryptovaluutan juuret ulottuvat jo ennen Bitcoinia 1980- ja 1990-luvuille, jolloin tutkijat ja kryptografit pyrkivät kehittämään salattuja digitaalisia valuuttoja verkkokäyttöön.

Cypherpunkit

Cypherpunkit, kryptoanarkialisen liikkeen edelläkävijät, olivat keskeisessä roolissa luomassa perustaa kryptovaluuttoihin ja muihin kryptografiaa hyödyntäviin vallankumouksellisiin digitaalisiin teknologioihin. Vaikka ryhmän sisäisillä keskusteluilla oli suuri merkitys ja ne jättivät pysyvän jäljen, nimen leikkisä alkuperä oli humoristinen yhdistelmä sanoista “cipher” (salauskirjoitusmenetelmä tai algoritmi, jota käytetään tietojen salaukseen ja purkamiseen) ja “cyberpunk” (1980-luvulla syntynyt tieteiskirjallisuuden tyylilaji). Nimen kunnia kuuluu kirjailijalle, kansalaisoikeusaktivistille ja ohjelmoijalle Jude Milhonille.

Nykyään “Cypherpunk” termi viittaa ihmisiin, jotka kannattavat vahvan salauksen ja yksityisyyttä edistävien teknologioiden käyttöä välineenä sosiaaliseen ja poliittiseen muutokseen.

Ennen 1970-lukua salakirjoitusta käyttivät pääasiassa sotilas- ja tiedusteluorganisaatiot. Tänä aikana Whitfield Diffie ja Martin Hellman kehittivät merkittävästi turvallisen ja yksityisen verkkoviestinnän käsitettä kehittämällä julkisen avaimen salauksen, erityisesti RSA-salausalgoritmin. Cypherpunk-ideologian perusta on pitkälti kryptografi David Chaumin 1980-luvulla tekemän työn ansiota. Chaum tutki uraauurtavia käsitteitä, kuten anonyymiä viestintää, digitaalista käteistä ja yksityisyyden suojaa parantavia perustavanlaatuisia tekniikoita, mukaan lukien sokeiden allekirjoitusjärjestelmien luominen.

wired lehden kansi cypherpunks
Cypherpunks Wired -lehden kannessa 1993

Vuoden 1992 lopulla erilaisten harrastajien ja visionäärien joukko, johon kuuluivat Eric Hughes, Timothy May ja John Gilmore, kokoontui yhteen ja muodosti pienen mutta intohimoisen kollektiivin. Ryhmä koostui tutkijoista, matemaatikoista, tietojenkäsittelytieteilijöistä, insinööreistä ja samanhenkisistä yksilöistä.

A Cypherpunk’s Manifesto

Kollektiivin kuukausittaisissa kokouksissa San Franciscon lahden alueella nuoret ideologit hioivat yhteistä visiotaan, joka kiteytyi Eric Hughesin vuonna 1993 julkaisemaan “A Cypherpunk’s Manifesto” –julkaisuun. Asiakirjassa korostettiin yksityisyyden välttämättömyyttä digitaaliaikana ja kyseenalaistettiin oletus, että hallitukset tai suuret organisaatiot myöntäisivät sen vapaaehtoisesti. Sen sijaan siinä puolustettiin ajatusta, että yksilöiden on aktiivisesti suojeltava yksityisyyttään, ja Cypherpunks oli valmis laatimaan tarvittavan koodin.

David Chaumin vuonna 1989 perustama DigiCash oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka pyrki luomaan sähköistä rahaa. Sekä valuutta että yrityksen nimi olivat peräisin David Chaumin kehittämästä järjestelmästä. Chaum loi useita kryptografisia protokollia, jotka hallitsivat DigiCashin tapahtumia ja erottivat hänen järjestelmänsä kilpailijoistaan. Nämä protokollat tekivät DigiCashista merkittävän edelläkävijän nykyaikaisten digitaalisten valuuttojen kehittämisessä.

DigiCash toimi noin kymmenen vuoden ajan, mutta ei onnistunut saamaan pankkeja käyttämään kehittämäänsä teknologiaa. Yritys ajautui konkurssiin vuonna 1998, kymmenen vuotta ennen maailmaa ravistellutta finanssikriisiä, joka oli merkittävä tekijä lohkoketjupohjaisten kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin synnyssä ja kehityksessä.

Bitcoin, jonka salaperäinen Satoshi Nakamoto esitteli vuonna 2008, oli merkittävä virstanpylväs. Sen julkaisussa hahmoteltiin digitaalisen valuutan protokolla ja toimiva versio. Kun ensimmäinen lohko louhittiin tammikuussa 2009, Bitcoin lanseerattiin ja esitti lohkoketjuteknologian avulla ratkaisun kaksinkertaisen kuluttamisen ongelmaan.

Bitcoinin nousun jälkeen syntyi muita kryptovaluuttoja, kuten Litecoin vuonna 2011 ja Ripple vuonna 2012, jotka kaikki pyrkivät parantamaan digitaalisen valuutan eri näkökohtia. Bitcoinin hinnan nousu 1 000 dollariin vuonna 2013 herätti paljon huomiota ja oli merkki alan kasvusta.

Seuraavina vuosina esille nousivat sijoittajien ja talousmedian keskuudessa ICO:t (Initial Coin Offerings), joiden avulla monet uudet kryptohankkeet keräsivät varoja tokenien liikkeeseenlaskun avulla. Vaikka tämä vauhditti kryptovaluuttojen leviämistä ja sijoittajien kiinnostusta, se toi mukanaan myös huijauksia ja synnytti tarpeen sääntelyn valvontaan.

Nykyään kryptovaluuttamaisema kehittyy edelleen epävakauden ja sääntelyhaasteiden keskellä. Lohkoketjuteknologia ulottuu rahoituksen lisäksi myös logistiikkaan, äänestämiseen ja muuhun. Ethereumin kaltaiset alustat mahdollistavat hajautetut sovellukset ja älykkäät sopimukset, mikä edistää innovointia.

Kryptovaluutat ja lohkoketjut herättävät keskustelua niiden roolista rahoituksessa ja sen ulkopuolella. Jotkut pitävät niitä mullistavina, kun taas toiset varoittavat riskeistä. Kryptovaluuttojen historia kuvastaa innovaatioiden ja kiistojen matkaa, joka muovaa digitaalitalouden tulevaisuutta.

Miten kryptovaluutat toimivat?

Kryptovaluutat toimivat lohkoketjuksi kutsutussa hajautetussa pääkirjajärjestelmässä, joka tallentaa ja päivittää kaikki transaktiot ja jota valuutan haltijat ylläpitävät.

Uusia kryptovaluuttayksikköjä luodaan louhimalla, eli tietokoneilla, jotka ratkaisevat monimutkaisia matemaattisia ongelmia kolikoiden luomiseksi. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat ostaa kryptovaluuttoja välittäjiltä ja hallita niitä kryptografisten lompakoiden avulla.

Kryptovaluutan omistaminen ei tarkoita jonkin fyysisen asian hallussapitoa, vaan se antaa omistusoikeuden digitaaliseen avaimeen, joka mahdollistaa arvon siirron yksilöiden välillä ilman välittäjää.

Vaikka Bitcoin perustettiin vuonna 2009, kryptovaluutat ja lohkoketjusovellukset kehittyvät edelleen taloudellisesti, ja niiden käyttöönotto voi laajentua. On odotettavissa, että tulevaisuudessa niitä integroidaan erilaisiin rahoitustapahtumiin, kuten joukkovelkakirjojen, osakkeiden ja muiden omaisuuserien kauppaan lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen.

Miten kryptovaluutan siirto tapahtuu?

Kryptovaluuttatransaktioihin liittyy verkon kautta lähetettäviä sähköisiä viestejä, jotka sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet transaktiosta. Ohjeet sisältävät yleensä osapuolten sähköiset osoitteet, vaihdettavan valuutan määrän ja aikaleiman.

Jos esimerkiksi Elina haluaa lähettää yhden kryptovaluuttayksikön Mikolle, hän käynnistää transaktion lähettämällä ohjeet sisältävän sähköisen viestin koko verkkoon. Hänen transaktionsa liittyy muiden äskettäin tehtyjen transaktioiden joukkoon, jotka odottavat vahvistusta. Koska järjestelmä ei kuitenkaan ole välitön, nämä transaktiot ryhmitellään lohkoihin, jotka toimivat viimeisimpien transaktioiden eränä.

Kukin lohko on sitten koodattu kryptografiseksi arvoitukseksi, ja louhijat kilpailevat arvoituksen ratkaisemisesta. Ensimmäinen louhija, joka ratkaisee sen onnistuneesti, lisää uuden transaktiolohkon lohkoketjuun. Kun se on lisätty, muut verkon käyttäjät tarkistavat ratkaisun oikeellisuuden ja pääsevät yksimielisyyteen siitä, että lohko on laillinen. Tämä vahvistusprosessi ei ole välitön, vaan kestää tyypillisesti kuusi transaktiolohkoa, mikä varmistaa käyttäjien luottamuksen transaktion onnistumiseen.

Eli käytännössä siis:

 1. Elina lähettää Mikolle ohjeet kryptovaluutan siirtämiseksi. Kuka tahansa verkkoa käyttävä voi nähdä viestin.
 2. Louhijat ryhmittelevät transaktion ”lohkoksi” muiden hiljattain lähetettyjen transaktioiden kanssa.
 3. Uuden lohkon tiedot muutetaan kryptografiseksi koodiksi.
 4. Louhijat kilpailevat löytääkseen koodin, joka lisää uuden lohkon lohkoketjuun.
 5. Kun koodi on ratkaistu, lohko lisätään lohkoketjuun ja transaktio vahvistetaan.
 6. Mikko saa kryptovaluutan.

Kauanko siirrossa kestää?

Lohkoketjutapahtuman vahvistamiseen kuluva aika riippuu useista eri tekijöistä. Eri lohkoketjuilla, kuten Bitcoinilla ja Ethereumilla, on erilaiset käsittelynopeudet ja rajoitukset. Esimerkiksi Bitcoinin lohkoaika on noin 10 minuuttia, kun taas Ethereumin noin 15 sekuntia, mikä vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti transaktiot käsitellään.

Palvelut ja alustat voivat vaatia tietyn määrän vahvistuksia ennen kuin transaktio kuitataan. Tämä määrä voi vaihdella, mikä vaikuttaa kokonaisvahvistusaikaan. Jotkut saattavat vaatia kolme vahvistusta Bitcoin-talletuksille, kun taas toiset saattavat pyytää kuutta tai useampaa vahvistusta. Lohkoketjuverkon nykytilalla on merkittävä rooli. Suuri transaktioiden kysyntä saattaa johtaa kilpailuun lohkotilasta ja korkeampiin maksuihin nopeammasta vahvistuksesta. Sitä vastoin alhaisen kysynnän aikana transaktiot voidaan vahvistaa nopeammin ja maksut voivat olla pienempiä.

Keskimääräiset vahvistusajat 2024 ovat:

Bitcoin: noin 9 minuuttia
Ethereum: Ethereum: Noin 2 minuuttia
Litecoin: Noin 2 minuuttia
Bitcoin Cash: Noin 10 minuuttia
Dogecoin: Noin 1 minuutti
Ripple: Noin 4 sekuntia

Nämä ajat ovat keskiarvoja, ja ne voivat muuttua mainittujen tekijöiden perusteella.

Kryptovaluutat – perustiedot

Tunnetuin kryptovaluutta on Bitcoin, joka tuotiin markkinoille tammikuussa 2009. Sen lanseeraus merkitsi kryptovaluuttojen nousun alkua. Mutta ennen sitä oli monia epäonnistuneita yrityksiä luoda tällaisia digitaalisia valuuttoja. Kryptovaluuttojen historian sanotaan siksi alkaneen Bitcoinin luomisesta.

Bitcoinin loi Satoshi Nakamoto, vaikka kukaan ei tiedä, onko se yksi ihminen vai kokonainen ryhmä ihmisiä.

Tällä hetkellä käytössä on yli 22 000 erilaista kryptovaluuttaa. Ne voidaan ryhmitellä kolikoihin (Bitcoin ja muut sen jälkeen markkinoille tulleet digitaaliset valuutat, joita kutsutaan yleisesti altcoineiksi) ja tokeneihin, kuten sellaisiin, joita käytetään maksamaan tietyn lohkoketjupohjaisen alustan palveluista. Altcoinit tarjoavat vaihtelevia anonymiteettitasoja, transaktionopeutta ja muita ominaisuuksia. Myös sanaa “kolikko” käytetään metaforana, koska lohkoketjussa ei ole kolikoita, vaan krypto on vain merkintä lohkoketjun reskontrassa.

Tänä päivänä parhaat kryptovaluutat palvelevat tiettyä tarkoitusta ja niiden ympärille on rakennettu kokonainen ekosysteemi.

kryptovaluutta

Ovatko kryptovaluutat turvallisia?

Kryptovaluutasta on tullut yhä suositumpi sijoittajien keskuudessa maailmanlaajuisesti sen teknisen kehityksen ansiosta. Yksi kryptovaluuttojen tärkeimmistä eduista on kyky helpottaa rahansiirtoja ilman perinteisten rahoituslaitosten osallistumista.

Kryptovaluutat, kuten Bitcoin, tarjoavat suojaa inflaatiota vastaan rajoittamalla kolikoiden kokonaismäärän, joka voidaan koskaan luoda. Tämä niukkuus voi johtaa arvon nousuun ajan mittaan, mikä toimii inflaatiosuojana.

Kryptovaluuttatapahtumat käsitellään tyypillisesti paljon nopeammin kuin perinteiset pankkimenetelmät, jolloin varojen siirto voi tapahtua muutamassa minuutissa, kun se perinteisissä pankeissa kestää useita päiviä. Kryptovaluuttatapahtumista peritään usein vain vähän tai ei lainkaan maksuja, mikä tekee niistä kustannustehokkaita erityisesti maailmanlaajuisissa siirroissa, koska ne poistavat pankkien tai maksuprosessoreiden kaltaisten välittäjien tarpeen.

Hajautettu verkko luo vakautta

Kryptovaluutat toimivat hajautetuissa verkoissa, jotka eivät ole valtion valvonnassa tai manipuloinnissa, mikä lisää turvallisuutta ja vakautta, koska mikään yksittäinen taho ei voi määrätä valuutan arvosta tai virtauksesta. Sijoittaminen kryptovaluuttoihin voi monipuolistaa sijoitussalkkuja, tarjota potentiaalisesti kannattavia tuottoja ja toimia suojautumiskeinona markkinoiden epävakaisuutta vastaan. Kryptovaluutat korreloivat vain vähän perinteisten markkinoiden, kuten osakkeiden tai joukkovelkakirjojen, kanssa, mikä tarjoaa vakautta hajautetussa salkussa.

Kryptovaluuttasijoitukset edellyttävät vain internet-yhteydellä varustettua laitetta, mikä tarjoaa helpon pääsyn ilman laajoja asiakirjoja tai luottotarkastuksia. Tämä saavutettavuus helpottaa saumattomia verkkotransaktioita ja varainsiirtoja.

Kryptovaluuttatransaktiot on suojattu kryptografisilla tekniikoilla ja hajautetulla pääkirjatekniikalla, minkä ansiosta ne ovat erittäin turvallisia ja vastustuskykyisiä petoksia tai väärentämistä vastaan. Yksityiset avaimet varmistavat, että vain omistaja pääsee käsiksi varoihinsa, mikä lisää turvallisuutta. Lohkoketjuteknologian hajautettu luonne mahdollistaa transaktioiden läpinäkyvän ja muuttumattoman kirjaamisen, joka on kaikkien osallistujien nähtävissä. Tämä läpinäkyvyys edistää luottamusta sijoittajien keskuudessa ja varmistaa korruptoitumattoman järjestelmän.

Kryptovaluutat sijoitusvälineenä

Kryptovaluutta sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan vuosien varrella, ja vuonna 2023 on odotettavissa jännittäviä mahdollisuuksia. Parhaat vaihtoehdot sijoittajille voivat vaihdella suuresti riippuen heidän sijoitustavoitteistaan ja riskinsietokyvystään.

Yksi suosituimmista tavoista sijoittaa kryptovaluuttaan on ostaa ja pitää strategia, jossa sijoittaja ostaa haluamansa kryptovaluutat ja pitää niitä pitkällä aikavälillä. Toinen vaihtoehto on kaupankäynti, jossa sijoittaja pyrkii hyötymään kryptovaluuttojen hintavaihteluista lyhyellä aikavälillä. Lisäksi hajautetut rahoitusmarkkinat ja likviditeetin tarjoaminen voivat tarjota houkuttelevia mahdollisuuksia sijoittajille.

BINANCE mainosbanneri CTA

Kryptovaluuttojen laillisuus Suomessa

Suomessa kryptovaluutta ja sen käyttö ja omistaminen on Suomessa laillista. Suomen viranomaiset tunnustavat kryptovaluutat digitaalisiksi omaisuudeksi, ja niitä verotetaan sen mukaisesti. Kryptovaluuttojen käyttö on yleistynyt Suomessa, ja monet yritykset hyväksyvät ne maksuvälineenä.

Suomi noudattaa EU:n ohjeistusta ja lakeja kryptovaluuttoihin liittyvän sääntelyn ja määräysten osalta. Nämä lait ja ohjeet on suunniteltu suojelemaan käyttäjiä ja estämään rikollista toimintaa. On tärkeää olla tietoinen näistä säännöksistä ja noudattaa niitä kryptovaluuttojen käytössä.

Kryptovaluuttojen verotus

Euroopan unioni ei ole antanut erityistä lainsäädäntöä bitcoinin asemasta valuuttana, mutta se on selventänyt, että arvonlisäveroa (ALV) ei sovelleta perinteisen fiat-valuutan ja bitcoinin väliseen muuntamiseen. Arvonlisäveroa ja muita veroja, kuten tuloveroa, sovelletaan kuitenkin edelleen transaktioihin, joissa bitcoineja käytetään tavaroihin ja palveluihin.

Lokakuussa 2015 Euroopan unionin tuomioistuin päätti, että perinteisten valuuttojen vaihtaminen bitcoineiksi on arvonlisäverotonta, koska bitcoinia pidetään pikemminkin valuuttana kuin hyödykkeenä. Euroopan keskuspankki pitää bitcoinia vaihdettavana hajautettuna virtuaalivaluuttana.

Suomessa Verohallinto on antanut ohjeita virtuaalivaluuttojen verotuksesta. Sen sijaan, että kryptovaluuttakaupat luokiteltaisiin valuutaksi tai arvopapereiksi, niitä kohdellaan verotuksessa yksityisinä sopimuksina. Bitcoinin louhinnasta saatavat tulot katsotaan ansiotuloksi ja jos sijoittaja myy kryptovaluuttaa, saadut tuotot katsotaan pääomatuloksi.

Verohallituksen päätöksessä 034/2014 todettiin, että pörssimarkkinoiden bitcoin-ostoista perimät provisiopalkkiot ovat EU:n arvonlisäverodirektiivin nojalla arvonlisäverottomia, koska bitcoinit luokitellaan maksuvälineiksi. Tämä poikkeaa monista maista, joissa bitcoineja pidetään sääntelemättöminä vaihtovälineinä.

Kryptovaluutan ostaminen – Askel askeleelta opas

Kryptovaluutan ostaminen voi vaikuttaa monimutkaiselta ensikertalaiselle, mutta se on nykypäivänä helpompaa kuin koskaan aiemmin. Alla on laajempi opas kryptovaluutta -ostamiseen vaihe vaiheelta:

Vaihe 1: Valitse oikea kaupankäyntialusta

Ensimmäinen ja tärkein askel kryptovaluutan ostamisessa on valita sopiva kaupankäyntialusta. Tämä alusta toimii porttina kryptovaluuttamarkkinoille ja mahdollistaa osto- ja myyntitoimeksiantojen tekemisen. Suosittuja kaupankäyntialustoja ovat esimerkiksi Coinbase, Binance, Kraken ja Bitstamp. Valinnan tulee perustua omiin tarpeisiin, kuten haluttuihin kryptovaluuttoihin, kaupankäyntimaksuihin ja käytettävissä oleviin maksutapoihin.

Vaihe 2: Luo tili ja vahvista henkilöllisyytesi

Kun olet valinnut kaupankäyntialustan, sinun tulee luoda tili kyseiseen palveluun. Tämä vaatii yleensä sähköpostiosoitteen, salasanan ja henkilöllisyyden vahvistamisen. Henkilöllisyyden vahvistaminen on tärkeää turvallisuussyistä ja rahanpesun estämiseksi. Valmistaudu lähettämään kopio henkilöllisyystodistuksestasi ja mahdollisesti muita dokumentteja.

Vaihe 3: Siirrä varoja tilillesi

Kun tili on luotu ja vahvistettu, sinun tulee siirtää varoja kaupankäyntitilillesi. Tämä voi tapahtua eri tavoin riippuen valitsemastasi alustasta. Voit yleensä siirtää perinteistä valuuttaa, kuten euroja, dollareita, tai joitakin muita kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia. Tämä on rahasi lähtökohta kryptovaluuttojen ostamiselle.

Vaihe 4: Tee toimeksianto ja osta kryptovaluutta

Kun varasi ovat tililläsi, voit tehdä toimeksiannon ja ostaa haluamasi kryptovaluutan. Voit valita ostettavan määrän ja hinnan, ja alusta suorittaa toimeksiannon puolestasi. Kryptovaluutta on ostettavissa myös markkinahintaan, jolloin ostat sen nykyiseen markkinahintaan. Muista tarkistaa kaupankäyntimaksut, jotka voivat vaihdella alustasta riippuen.

Vaihe 5: Säilytä kryptovaluutta turvallisesti

Kun kryptovaluutta on ostettu, sinun tulee miettiä sen säilyttämistä turvallisesti. Voit valita kryptovaluuttalompakon, joka voi olla joko online-lompakko (joka on yleensä kätevä mutta alttiimpi verkkohyökkäyksille) tai kylmälompakko (eli laitelompakko, joka on turvallisempi mutta vähemmän kätevä). Tärkeintä on pitää huolta lompakon salasanasta ja yksityisestä avaimesta, sillä ne antavat sinulle pääsyn kryptovaluuttaasi.

Kryptovaluutan ostaminen voi aluksi tuntua haastavalta, mutta kun olet suorittanut nämä vaiheet muutaman kerran, se muuttuu helpommaksi. Muista tehdä omaa tutkimusta ja pitää huolta turvallisuudestasi koko prosessin ajan.

Mitä kryptovaluutalla voi ostaa?

Kryptovaluutta on käytettävissä monenlaisten ostosten tekemiseen riippuen siitä, mihin ne hyväksytään maksuvälineenä. Monet verkkokaupat ja yritykset hyväksyvät kryptovaluuttoja maksuvälineenä, mukaan lukien suuret teknologiayritykset ja matkatoimistot.

Voit ostaa esimerkiksi elektroniikkaa, vaatteita, matkoja ja jopa kiinteistöjä kryptovaluutalla. Lisäksi voit käyttää kryptovaluuttaa sijoittamiseen muihin digitaalisiin omaisuuksiin, kuten NFT-taiteeseen tai hajautettuihin rahoitusmarkkinoihin.

Kryptovaluuttapetokset ja -huijaukset

Vaikka kryptovaluutat tarjoavat monia mahdollisuuksia, niihin liittyy myös riskejä. Kryptovaluuttapetokset ja -huijaukset ovat valitettavasti yleisiä, ja sijoittajien on oltava varovaisia. Kryptovaluuttahuijauksia on monenlaisia, ja jokaisella on oma toimintatapansa. Tässä osiossa listaamme muutamia yleisimpiä kryptovaluuttoihin liittyviä huijauksia.

Yleisimmät kryptohuijausmuodot:

 • Kiristys- ja kiristyshuijaukset: Huijarit väittävät, että heillä on hallussaan vaarallisia henkilökohtaisia tietoja, ja vaativat kryptovaluuttamaksuja pitääkseen ne salassa. Uhrien tulisi ilmoittaa tällaisista huijauksista viranomaisille ja pidättäytyä lähettämästä rahaa.
 • Liiketoimintamahdollisuus huijaukset: Huijarit lupaavat epärealistisia tuottoja sijoituksille ja suostuttelevat henkilöitä lähettämään kryptovaluuttansa tuottoisien mahdollisuuksien vuoksi. Sijoittajien tulisi varoa lupauksia taatusta tuotosta ja välttää tarttumasta tällaisiin tarjouksiin.
 • Giveaway-huijaukset: Huijarit esiintyvät julkkiksina tai vaikuttajina ja tarjoavat ilmaista kryptovaluuttaa tai palkintoja tiettyjä toimia vastaan. Uhrien tulisi olla varovaisia tarjousten suhteen, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta, ja tarkistaa väitteiden laillisuus.
 • Sijoitushuijaukset: Huijarit esiintyvät sijoitusjohtajina ja houkuttelevat uhreja väärennetyillä sijoitusmahdollisuuksilla, jotka vaativat kryptovaluuttamaksuja. Uhreilla voi olla vaikeuksia varojen nostamisessa tai he voivat joutua maksamaan lisämaksuja.
 • Phishing-huijaukset: Huijarit käyttävät harhaanjohtavia sähköposteja tai verkkosivustoja huijatakseen henkilöitä paljastamaan yksityisiä tietoja, kuten kryptovaluuttalompakon avaimia.
 • Pump and Dump -järjestelyt: Ryhmät manipuloivat kryptovaluutan hintaa levittämällä väärää tietoa houkutellakseen sijoittajia ja myyvät sitten nopeasti omistuksensa pois, jolloin muille jää arvottomia sijoituksia.

Ledger kryptolompakko

Älykkäät sopimukset

Älykkäät sopimukset ovat saavuttaneet erityisen suuren merkityksen kryptovaluuttamaailmassa, ja ne edustavat lohkoketjuteknologian innovatiivista käyttöä. Nämä digitaaliset sopimukset ovat itsenäisiä ja automaattisia, toimien ilman kolmannen osapuolen väliintuloa. Ne perustuvat lohkoketjuteknologiaan, erityisesti Ethereum-lohkoketjuun, ja niiden tavoitteena on poistaa perinteisten sopimusten epävarmuus ja välikädet.

Älykkäiden sopimusten perusidea on yksinkertainen: kun tietyt ennalta määritellyt ehdot täyttyvät, sopimus suorittaa toimeksiannon automaattisesti. Kryptovaluuttamaailmassa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun ostaja maksaa tietyn määrän kryptovaluuttaa, älykäs sopimus vapauttaa ostetut digitaaliset varat myyjälle. Tämä tekee älysopimuksista äärimmäisen tehokkaita ja läpinäkyviä.

Miksi älykkäät sopimukset ovat tärkeitä kryptovaluutta maailmassa?

 • Luotettavuus: Älykkäät sopimukset toimivat koodin määrittämien sääntöjen mukaisesti ilman inhimillisiä virheitä tai väärinkäytöksiä. Kryptovaluuttamarkkinat toimivat kellon ympäri, ja älykkäät sopimukset voivat varmistaa, että kaikki tapahtuu tarkasti ja luotettavasti.

 • Välittömyys: Kryptovaluuttojen nopeatempoisessa maailmassa välittömyys on kullanarvoista. Älykkäät sopimukset reagoivat automaattisesti ehtojen täyttyessä, ilman viivettä.

 • Turvallisuus: Kryptovaluuttojen arvot voivat olla merkittäviä, ja älykkäiden sopimusten avulla varojen hallinta ja siirto voidaan tehdä äärimmäisen turvallisesti. Sopimukset ovat kryptografisesti suojattuja ja tallennetaan lohkoketjuun.

 • Soveltuvuus: Älykkäitä sopimuksia voidaan soveltaa laajasti eri kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen yhteydessä. Ne voivat helpottaa esimerkiksi ICO-tapahtumien automatisointia, hajautettuja rahoitusratkaisuja ja paljon muuta.

Vaikka älykkäät sopimukset tarjoavat valtavia etuja, on myös tärkeää huomata, että niiden toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua ja koodauksen tarkkuutta. Älykkäät sopimukset perustuvat koodiin, ja virheet voivat olla kalliita. Siksi niiden käytössä on oltava erityisen tarkkana ja varmistettava niiden asianmukainen auditointi ja turvallisuus. Kryptovaluuttamaailma kehittyy jatkuvasti, ja älykkäät sopimukset ovat yksi keskeinen tekijä tässä kehityksessä.

kohteita verkkohyökkääjille. Tämä tietoturvatekniikka auttaa estämään haitallisia verkkosivustoja ja haittaohjelmia aiheuttamasta vahinkoa ja pitää käyttäjän kryptovaluuttavarat turvassa.

Kryptovaluuttakurssit

Kryptovaluuttojen kurssit ovat keskeinen osa kryptovaluuttojen markkinoita ja niiden hintavaihtelut voivat olla merkittäviä lyhyellä aikavälillä. Kryptovaluuttojen, kuten Bitcoin kurssi tai Ethereum kurssi määrittyy markkinoiden tarjonnan ja kysynnän perusteella, ja ne voivat heijastaa monia erilaisia tekijöitä, kuten sijoittajien mielialaa, teknisiä kehityksiä, sääntelyä ja jopa makrotaloudellisia tekijöitä.

Yksi keskeinen tekijä kryptovaluuttojen kurssien muodostumisessa on niiden käyttötapaukset ja teknologiset innovaatiot. Krypto projektit pyrkivät tarjoamaan erilaisia palveluita ja ratkaisuja, ja niiden menestys voi vaikuttaa suoraan niiden arvoon. Esimerkiksi kryptovaluutta, joka tarjoaa hajautettuja rahoituspalveluita, voi saada enemmän huomiota ja siten nostaa kurssiaan verrattuna kryptovaluuttaan, joka tarjoaa vain peruslohkoketjun.

Toisaalta kryptovaluutta kurssit voivat myös heijastella yleistä markkinoiden sentimenttiä. Esimerkiksi sijoittajien huoli sääntelyn kiristymisestä tai epävarmuus globaaleista taloudellisista olosuhteista voi johtaa kryptovaluuttojen kurssien laskuun, kun taas positiiviset uutiset tai kasvava kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan voivat nostaa niiden arvoa.

Tekniset tekijät, kuten kaupankäyntimäärät ja hintamuodostusmallit, voivat myös vaikuttaa kryptovaluuttojen hintoihin. Esimerkiksi suuret kaupankäyntivolyymit voivat aiheuttaa hintojen nopeaa muutosta, kun taas tiettyjen teknisten indikaattorien signaalit voivat houkutella sijoittajia ostamaan tai myymään kryptovaluuttoja.

Yhteenveto

Kryptovaluutat ovat digitaalisia valuuttoja, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan. Niitä käytetään yhä laajemmin erilaisissa taloudellisissa sovelluksissa, mutta niiden merkitys ulottuu paljon pidemmälle kuin pelkkä digitaalinen raha. Kryptovaluutoilla voi olla suuri vaikutus perinteisiin rahoitusjärjestelmiin ja ne tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia omistamiseen, sijoittamiseen ja liiketoimintaan.

Kryptovaluuttojen ytimessä on lohkoketjuteknologia, joka mahdollistaa turvallisen ja hajautetun arvonsiirron. Bitcoin oli ensimmäinen kryptovaluutta, joka esiteltiin vuonna 2009, ja se toimi virstanpylväänä digitaalisten valuuttojen maailmassa. Siitä lähtien markkinoille on tullut lukuisia muita kryptovaluuttoja, kuten Ethereum, Ripple, Litecoin ja Cardano, joilla jokaisella on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa ja käyttötarkoituksensa.

Kryptovaluuttojen suosio on kasvanut, ja ne ovat houkutelleet sekä sijoittajia että teknologiayhteisöä. Ne tarjoavat mahdollisuuden nopeisiin ja edullisiin rajat ylittäviin maksuihin sekä hajautettuihin rahoitussovelluksiin, kuten älykkäisiin sopimuksiin. Kryptovaluuttojen käyttöä laajentavat jatkuvasti uudet innovaatiot ja sovellukset.

Kryptovaluutta ei ole kuitenkaan täysin riskitön, vaan sen käyttöön liittyy myös riskejä. Esimerkiksi hintavaihtelut ja tietoturva-asiat. Siksi on tärkeää olla perillä niiden toimintaperiaatteista ja harkita huolellisesti ennen sijoittamista. Kryptovaluutat ovat tulleet jäädäkseen, ja niiden vaikutus talouteen ja teknologiaan kasvaa jatkuvasti.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä

Lista Cypherpunks liikkeen vaikuttajista (Cryptoanarchy.wiki)

A Cypherpunk’s Manifesto (Activism.net)

What is Cryptocurrency? (Forbes)

EU:n viralliset oppaat kryptovaluuttoihin (EU)

Kryptovaluutoista Suomessa (Finanssivalvonta)