. 11 min read

Voiko Bitcoin arvo vakiintua? Onko BTC turvallinen 2024

Bitcoin arvo

Uudenlaisena valuuttana, joka tuotiin markkinoille ravisuttamaan pereinteisiä rahoitusmarkkinoita, Bitcoin arvo ja sen kehitys kiinnostaa sekä sijoittajia että kuluttajia. Erityisesti se, voiko tämän erittäin volatiilina tunnetun kryptovaluutan hinta koskaan vakiintua? Vaikka Bitcoin hinta on markkina-arvolla mitattuna tämän artikkelin kirjoitushetkellä yli 660 miljardia euroa, se ei silti ole mitään verrattuna valtaviin globaaleihin valuuttamarkkinoihin (1,5 biljoonaa dollaria).

Ennen kuin BTC:n markkina-arvo alkaa kasvaa samoihin mittoihin, on erittäin epätodennäköistä, että se muuttuisi kovinkaan vakaaksi toimiakseen jokapäiväisenä valuuttana. Tässä oppaassa perehdymme siihen, mistä Bitcoinin arvo tulee ja miksi se on niin volatiili, sekä keskustelemme sen turvallisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Mikä on Bitcoin?


Bitcoinin historia alkoi 3. tammikuuta 2009, jolloin Satoshi Nakamoto ja muut kryptoteknologiaan perehtyneet asiantuntijat päättivät alkaa toteuttaa ideaansa uudenlaisesta, demokraattisemmasta ja avoimemmasta valuutasta. Bitcoinin lohkoketju on ensimmäinen onnistuneesti lanseerattu lohkoketju, ja sen markkinoille tulosta lähtien yhden Bitcoinin hinta on noussut parhaimmillaan yli 68 000 dollariin asti.

  • Ei ole sattumaa, että BTC lanseerattiin juuri vuonna 2008 alkaneen globaalin talouskriisin tuoskinassa, sillä sen haluttiin nimenomaan korvaavan epäreilut ja keskitetyt rahoitusmarkkinat globaalilla, hajautetulla vaihtoehdolla.
  • Bitcoin arvo on kuitenkin ollut alusta alkaen hyvin epävakaa, vaikka kaikessa yksinkertaisuudessaan se on riippuvainen samoista tekijöistä, kuin esimerkiksi osakkeiden arvon kehittyminen: kysynnästä ja tarjonnasta, eli markkinavoimista.
  • Mitä enemmän Bitcoinilla on kysyntää, sitä korkeammaksi sen hinta todennäköisesti nousee.

Katsoa reaaliaikainen Bitcoin kurssi täältä.

Syyskuussa 2023 liikkeessä oli yli 19,40 miljoonaa bitcoinia, ja Bitcoinin markkina-arvo oli yli 509 miljardia dollaria. Se ei silti ole juuri mitään verrattuna fiat-valuuttoihin, kuten Yhdysvaltain dollariin, jota on liikkeellä yli 2 biljoonaa. Luku on vielä pienempi, jos vertaamme Bitcoinia kultaan, jonka markkina-arvo on melkein 13 biljoonaa dollaria. Puhutaan vielä hiukan tarkemmin siitä, miten Bitcoin hinta loppupeleissä muodostuu:

Mistä Bitcoin arvo tulee?

Koska bitcoin on valuutta muiden joukossa, meidän on ensin ymmärrettävä mistä rahan arvo yleisesti on peräisin. Kaikessa lyhykäisyydessään voidaan sanoa, että rahan historiassa maksuksi kelpaavalla valuutalla (oli se sitten oravannahka tai kolikko) nähdyllä omaisuudella on ollut arvoa silloin, kun ihmiset ovat nähneet sillä olevan arvoa. Kaiken pohjana toimii siis ihmisten yhteinen usko rahan arvon olemassa oloon, mikä takaa sen toiminnan vaihdon välineenä. Näin ollen myös Bitcoinilla on arvoa samasta syystä, kuin paperirahalla ja kolikoilla on arvoa. Se on kätevä maksamisen työkalu, jolla on oltava tietty hinta, jotta tiedetään, kuinka paljon arvoa sen vastineeksi voidaan saada.

Se, missä Bitcoin eroaa fiat-rahasta, on sen luonteessa hajautettuna omaisuuseränä. Siinä missä Yhdysvaltain dollarin arvoa ja arvon kehitystä valvoo ja kontrolloi Yhdysvaltain hallitus, Bitcoinilla ei ole minkäänlaista hallitsevaa, keskitettyä elintä. Sen sijaan Bitcoinin arvo määräytyy sen koodin, infrastruktuurin, niukkuuden ja markkinoiden suosion mukaan.

Miksi Bitcoinilla on arvoa?

Bitcoinin koodi, tai itse BTC coin ei kuitenkaan ole konkreettinen asia, jota voisit koskea, sillä kyseessähän on digitaalinen valuutta. Mutta tämä ei eroa nettipankissa olevista euroistasi sinällään mitenkään. Sen sijaan Bitcoin on monin tavoin luotettavampi ja turvallisempi rahan muoto, sillä sen käyttö ei vaadi mitään välikäsiä tai kolmansia osapuolia, sitä on mahdotonta väärentää tai takavarikoida esimerkiksi jonkin hallituksen toimesta, ja sen mukana tulee joustavia ominaisuuksia, kuten ohjelmoitavuus.

Ja se, miksi Bitcoinilla on arvoa on niin tärkeä kysymys, on sen kyky säilyttää arvonsa samaan tapaan kuin kulta. Sitä pidetäänkin digitaalisena kultana, sillä se säilyttää usein arvonsa, vaikka taloudessa menisi yleisesti huonosti. Mutta Bitcoin eroaa kullasta siinä, että BTC:n voi siirtää maailman laidalta toiselle vain sekunneissa, kuin taas kultaharkon siirtäminen ei käykään ihan tuosta vain.

Bitcoinin ja fiat-valuutan erot:

Bitcoin Fiat-valuutta
Sääntelemätön Säännelty
Volatiili Vakaa
Huippunopea Toisinaan hidas
Ei käytössä kaikkialla Laajalti hyväksytty

Miksi Bitcoin arvo on niin epävakaa?


Vaikka Bitcoinilla on tällä hetkellä yli 660 miljardin euron markkina-arvo, se ei silti ole mitään verrattuna valtaviin globaaleihin valuuttamarkkinoihin. Ennen kuin BTC:n markkina-arvo alkaa kasvaa biljooniin, on erittäin epätodennäköistä, että se tulisi olemaan tarpeeksi vakaa toimiakseen valuuttana. BTC:n volatiliteetti johtuu siitä, ettei likviditeettiä ole riittävästi.

Otetaan käytännös esimerkki, jotta asian hahmottaminen olisi helpompaa.

  1. Kuinka monella tavalla voit vaihtaa fiat-valuuttaa muihin valuuttoihin, hyödykkeisiin tai tavaroihin?
  2. Koska lähes kaikki käyvät kauppaa fiatilla, voit aina luottaa siihen, että euron arvo pysyy samana päivästä toiseen.
  3. Tällainen vakaus tuo tottakai mielenrauhaa, minkä vuoksi vain harvat kuluttajat, sijoittajat tai yritykset ovat valmiita hyväksymään epävakaan Bitcoinin fiat-valuuttojen rinnalle.

Kuluttajien epävarmuuden lisäksi useimmat fiat-valuuttoja kontrolloivat keskuspankit ja sääntelyviranomaiset yrittävät aktiivisesti vaikeuttaa Bitcoinin ostamista ja myyntiä. Epävarmat markkinaosolosuhteet eivät tietenkään auta Bitcoinin arvon vakauttamisessa. Kaikki tämä voi johtaa Bitcoinin pienempään markkina-arvoon ja alhaisempaan likviditeettiin kuin fiat-valuutoilla.

Bitcoin arvo on tällä hetkellä vielä erittäin epävakaa siksi, että se ei ole yleisesti käytössä oleva valuutta, mistä johtuen sen markkina-arvo on verrattain vähäpätöinen, minkä lisäksi se on vielä kehitteillä oleva digitaalinen valuutta. Paljon suuremmilla valuuttamarkkinoilla tapahtuvat liikehdinnät vaikuttavat näin ollen myös Bitcoinin hinnan kehitykseen, mikä vaikeuttaa sen arvon vakautumista. Jos Bitcoinista kuitenkin tulee vielä jonain päivänä vaikutusvaltainen valuutta, sen hinta vakiintuu, eivätkä yksittäiset tapahtumat rahoitusmarkkinoilla pysty enää horjuttamaan sitä.

Bitcoin arvo

Bitcoin hinta riippuvainen kysynnästä ja tarjonnasta

Loppupeleissä Bitcoin arvo kehittyy samalla tavalla, kuin esimerkiksi osakkeiden, hyödykkeiden ja muiden suosittujen sijoituskohteiden arvot kehittyvät: kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tällä hetkellä Bitcoinia käytetään kaikkein eniten spekulatiivisen kaupankäynnin kohteena, mikä saa sen hinnan heittelehtimään. Jos siitä kuitenkin tulisi yleisesti hyväksytty maksuvaluutta, jota yhä useammat kuluttajat voisivat käyttää vaivattomasti, sen arvo kasvaisi ja tasaantuisi.

Eli kysyntä riippuu tietenkin markkinavoimista ja kuluttajien kiinnostuksesta käyttää sitä versus sen suosio spekulatiivisten sijoittajien keskuudessa. Tarjonta taas riippuu Bitcoinin lohkoketjun ohjelmoinnista. Lohkoketjun koodiin on kirjattu, kuinka paljon BTC:tä on kaiken kaikkiaan mahdollista louhia (21 miljoonaa BTC), missä ajassa ja millä tavalla niitä louhitaan, ja kuinka joka neljäs vuosi Bitcoin puolitetaan. Tämä vaikuttaa tietenkin siihen, kuinka monta BTC:tä on markkinoilla saatavilla.

Koska Bitcoinien kokonaismäärä on rajoitettu, coinien suhteellisen hitaan markkinoille tuomisen sekä Bitcoinin puolittamisen on tarkoitus toimia sen arvoa kasvattavana tekijöinä pitkällä aikavälillä. Niukkuuden tiedetään yleisesti nostavan omaisuuden arvoa, minkä lisäksi ainakin historiallista kehitystä katsottaessa, Bitcoin arvo on noussut suurin loikkauksin juuri puolittamisten läheisyydessä.

Sitä, mitä Bitcoin hinnalle tapahtuu, kun kaikki BTC:t ovat liikkeellä, on mahdotonta tietää. Jos suuret yhtiöt ja instituutiot hamstraavat kaikki markkinoilla olevat Bitcoinit itselleen, niillä tulee olemaan täysi kontrolli tämän kryptovaluutan arvon kehityksestä, mikä olisi täysin Bitcoinin perustajan aikomusten vastaista.

Onko Bitcoin turvallinen?


Kymmenen vuoden historiansa aikana Bitcoin on oikein käytettynä ja säilytettynä osoittautunut luotettavaksi ja käyttökelpoiseksi rahoitusvälineeksi, arvonsa hyvin säilyttäväksi sijoituskohteeksi, saavutettavissa olevaksi omaisuudeksi, sekä turvalliseksi käyttää rajattomissa vertaisrahansiirroissa.

Protokolla itsessään on tarpeeksi tukeva estääkseen kaikkein kehittyneimmätkin hyökkäykset, ja suurin osa Bitcoin-hakkerointiin liittyvistä huonoista uutisista koskee kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, kuten keskitettyjä pörssejä, lompakkokehittäjiä tai sijoittajia, jotka ovat kadottaneet yksityiset avaimensa, ei siis itse Bitcoinin verkkoa.

Tottakai, kuten kaikkien muidenkin rahatyyppien kanssa, Bitcoin-käyttäjien on oltava tietoisia tietyistä asioista, jos he haluavat suojella omaisuuttaan. Näitä ovat Bitcoin arvo, sen kehitys ja hintavaihtelut, kryptovaluuttojen turvallinen varastointi, turvattomien kolmannen osapuolen palveluiden käytön välttäminen ja kyberturvallisuusuhat, kuten hakkerointi.

bitcoin arvo

Samaan syssyyn voitaisiin myös pohtia, onko turvallista käyttää dollareita ja muita perinteisiä rahoitusvälineitä, sillä suurin osa rahanpesusta ja muusta ilkivaltaisesta toiminnasta tehdään edelleen perinteisellä rahalla perinteisten pankkien kautta. Perinteiset rahoitusjärjestelmät ovat osoittautuneet alttiiksi talouskuplille ja kriiseille, ja hallituksen tukema raha pyrkii merkittävästi devalvoitumaan ajan myötä.

Näin ollen Bitcoinin käyttö on verrattain turvallista, varsinkin jos olet valmis ottamaan vastuun omien varojesi suojaamisesta harteillesi. Ja koska teknologia on vielä kehitysvaiheessa, sen käsittelyn oppiminen vaatii käyttäjältä hieman aikaa ja vaivaa. Tässä kuitenkin vielä muutama huomioon otettava seikka, jotta varmistat itse kuluttajansuojasi Bitcoinien kanssa puuhastellessa:

Bitcoiniin sijoittaminen ei takaa tuottoa

Internet on täynnä neuvoja siitä, miten ostaa bitcoinia, mutta sinun on pidettävä mielessä, että samoin kuin kaikki muutkin sijoituskohteet, Bitcoiniin sijoittaminen sen historiallisen hintakehityksen vuoksi ei ole tae tulevaisuuden hinnan nousuista.

Monet sijoittajat, jotka ostavat bitcoineja, pitävät sitä edelleen nopeana tienä rikkauksiin. Tässä on sinällään pointtinsa – bitcoin on tehnyt monista varhaisista sijoittajista todella rikkaita. Tämän näkee, kun tarkastellaan bitcoinien kasvukäyrää sen olemassaolon kymmenen ensimmäisen vuoden aikana. Menestyksekkäästä vuosikymmenestä huolimatta bitcoin ei kuitenkaan voi taata tuottoa.

Itse asiassa bitcoin arvo on erittäin epävakaa, ja monet sijoittajat ovat myös menettäneet kovalla työllä ansaitut rahansa. Kultainen sääntö, jota on noudatettava tässäkin, on se, että sinun ei pitäisi koskaan ostaa bitcoineja enempää, kuin sen verran, jonka verran sinulla on varaa menettää. Muista, että hajautetun verkon turvallisuudesta huolimatta Bitcoin on edelleen sosiaalinen kokeilu, joka on vielä lapsenkengissään. Se voi onnistua tai epäonnistua, eikä kukaan tiedä varmasti, tuleeko siitä hyvä vai paha kakku.

Varo petoksia ja huijauksia

Kaikki ovat varmasti kuulleet Bitcoiniin liittyneistä hakkeroinneista ja huijauksista, jotka ympäröivät kryptovaluuttoja. Itse asiassa pelkästään vuonna 2018 hakkerit onnistuvat varastamaan lähes 1,7 miljardin dollarin edestä Bitcoinia. Mutta tarkoittaako se, että bitcoin ja kryptovaluutat eivät ole turvallisia? Ei oikeastaan.

Suurin osa kryptovaluuttojen hakkeroinneista johtuu kryptovaluuttapörsseissä olevista tietoturva-aukoista. Jokaisella kryptopörssillä on sisäänrakennettu lompakko, johon voit lähettää ja vastaanottaa kryptovarojasi. Kaupankäyntialusta on kätevä paikka säilyttää kryptojasi – voit myydä ne milloin tahansa, eikä sinun tarvitse tehdä mitään oman kryptolompakkosi perustamiseksi, eli varat ovat aina käden ulottuvilla. Ne ovat kuin kryptomaailman pankkeja.

Niihin liittyy kuitenkin eräs suuri ongelma. Kryptovaluuttapörssiin tallennetut varat eivät ole tarkalleen ottaen sinun. Pörssit eivät anna sinulle yksityisiä avaimia, jotka todistavat omistajuuden bitcoineihin. Joten jos pörssi hoitaa toimintansa huonosti, se voi menettää myös sinun kryptosi, ja niin on tapahtunutkin monta kertaa ennen. Kryptovaluuttoihin sijoittavilla ei ole sijoittajan suojaa, joten nämä kryptot on sitten menetetty.

Kaupankäyntialustat ja kryptopörssit ovat kuin hunajaruukku hakkeroijille minimaalisella riskillä ja maksimaalisella palkkiolla. Siksi hakkerit kehittävät erittäin monimutkaisia järjestelmiä kryptovaluuttapörssien ryöstöjä varten. Valitettavasti osa niistä onnistuu. Viime kädessä ei ole mitään järkeä luottaa keskitettyihin palveluihin, jos haluat käyttää hajautettua järjestelmää, kuten bitcoinia. Tämä on käytännössä ristiriidassa kaikkien kryptovaluuttojen olemassaolon periaatteiden kanssa.

Siksi me suosittelemme, että kun ymmärrät mikä on Bitcoin arvo ja mihin sitä voi käyttää, perustat aina oman, kaupankäyntialustan ulkopuolisen kryptolompakon, johon saat kaikki kryptosi kunnolliseen suojaan, ja josta olet itse vastuussa. Katso parhaat Bitcoin-lompakot täältä.

Bitcoin arvo ja sen kehitys tulevaisuudessa


Bitcoinin suosio on kasvanut sellaisissa maissa kuin Venezuela ja Zimbabwe, joissa perinteiset rahajärjestelmät ovat epäonnistuneet. Jotkut analyytikot sanovat, että on vain ajan kysymys, milloin myös muut kansalliset rahoitusjärjestelmät alkavat murentua. Tämä voisi olla suurin mahdollisuus Bitcoinille ja kryptovaluutoille saada massaluottamusta, käyttöönottoa ja likviditeettiä.

Jos Bitcoin saa tarpeeksi likviditeettiä, Bitcoin arvo voisi vakiintua kun hinnan vaihtelun pitäisi olla huomattavasti pienempää. Vaikka Bitcoinien markkina-arvo on yli 700 miljardia dollaria, maailman vakaimmat valuutat mitataan biljoonissa. Kun ja jos Bitcoin saavuttaa yleisen käyttöönoton ja likviditeetin, joka on lähellä hallitsevien valtion liikkeeseen laskemien valuuttojen käyttötasoa, sen hinnasta tulee paljon vakaampi kuin nykyään.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikki valuutat ja varat muuttavat arvoaan päivittäin. Kun tarkastellaan rahan historiaa, käy selväksi, että kaikilla valuutoilla, erityisesti fiatilla, on taipumus heiketä inflaation vuoksi. Tämän päivän Bitcoinin tapauksessa hinta voi laskea sen verkon epäonnistumisen, uusien säännösten, vakausongelmien, parempien vaihtoehtojen markkinoille tulon myötä, tai mistä tahansa muusta syystä, mikä estäisi kuluttajia käyttämästä sitä. Toisin kuin perinteiset valuutat, Bitcoin on kuitenkin deflatorinen, mikä tarkoittaa, että sen arvon pitäisi nousta ajan myötä.

Ilmeisistä riskeistä huolimatta sillä on edelleen parhaat tulokset kaikista kryptovaluutoista ja se on siten aikamme tärkein taloudellinen innovaatio.

Bitcoin sääntely

Kuten tiedämme, kryptovaluutat eivät ole säänneltyjä omaisuuseriä, koska niitä ei hallitse mikään keskitetty organisaatio, kuten valtio tai keskuspankki. Kryptojen sääntelystä käydään kuitenkin jatkuvasti keskustelua jopa EU-tasolla, ja jos sääntely lisääntyy, se vaikuttaa siihen, miten Bitcoin arvo kehittyy.

bitcoin arvo

Esimerkiksi Suomessa Bitcoiniin sovelletaan jo tietynlaista sääntelyä erityisesti verottajan puolelta. Kryptovaluutat nähdään Suomessa sijoituskohteena, minkä vuoksi niistä saadut tuotot ovat pääomaveron alaista tuloa, ja ne tulee tällöin ilmoittaa verottajalle. Tällainen sääntely ei vielä vaikuta Bitcoinin hinnan kehitykseen, mutta esimerkiksi Kiinan hallituksen ja keskuspankin ilmoitus vuonna 2021 kaikkien kryptovaluuttatransaktioiden laittomuudesta voi vaikuttaa.

Edellä kuvaillun ilmoituksen jälkeen esimerkiksi Bitcoinin louhinta piti lopettaa Kiinassa, mikä tarkoitti valtavien louhintatilojen, eli ohjelmistolaitteistojen sulkemiseen. Kiinassa Bitcoinia louhittiin niin valtavia määriä, että toiminnan lopettaminen johti Bitcoinin hinnan rajuun putoamiseen elokuussa 2021. Korjausliike tapahtui, kun louhintaa päästiin käynnistämään taas muualla, mutta tämä on oiva esimerkki sääntelyn vaikutuksesta Bitcoinin arvon kehitykseen myös tulevaisuudessa.

Yhteenveto


Tämä opas on käsitellyt kokonaisvaltaisesti sitä, miten Bitcoin arvo muodostuu, mitkä asiat siihen vaikuttavat ja voiko sen hinta koskaan vakiintua. Lisäksi olemme keskustelleet siitä, onko Bitcoin turvallinen valuutta käyttää, sekä miltä sen hinnan kehitys voisi näyttää tulevaisuudessa eri tilanteissa. Oppaan luettuasi sinulla tulisi olla hyvä kuva siitä, miksi kryptoilla on arvoa, ja pystyt itse arvioimaan, onko Bitcoinilla mahdollisuuksia nousta tulevaisuudessa relevantiksi maksuvaluutaksi. Tee aina kokonaisvaltaista omaa tutkimusta ennen kuin sijoitat mihinkään kryptovaluuttaan.