Britannian Cityministeri Bim Afolami kannustaa riskinottoon

Markku Korhonen
| 3 min read
Bim Afolami
Cityministeri Bim Afolami. Kuva Wikimedia Commons

Lontoo Cityn uusi ministeri Bim Afolami on kehottanut sääntelyviranomaisia suhtautumaan riskinottoon joustavammin, jotta Yhdistyneen kuningaskunnan pysähtynyt talous saataisiin elvytettyä.

Bim Afolami, joka astui hiljattain virkaansa osana ministeriöiden uudelleenjärjestelyä, korosti, että sääntelyviranomaisten on löydettävä tasapaino tehokkaan valvonnan ja innovaatiolle ja kasvulle annettavan liikkumavaran välillä.

Puhuessaan Financial Timesin Global Banking Summit -huippukokouksessa Afolami korosti, että liian varovaisen sääntely-ympäristön luominen on turhaa.

“Ei ole mitään järkeä olla turvallisin hautausmaa. Tarvitaan eläimellisiä henkiä, innovaatioita, kasvua ja aloitteellisuutta”, hän sanoi.

Sääntelyviranomaiset, kuten Ison-Britannian keskuspankin Bank Of Englandin pääjohtaja Andrew Bailey, ovat aiemmin varoittaneet hallitusta viemästä kilpailukykysuunnitelmaa liian pitkälle ja vastustaneet jyrkästi “call in” -ehdotuksia, jotka olisivat antaneet ministereille veto-oikeuden sääntelypäätöksiin.

LueBank of England haluaa saada aikaan stablecoin-sääntelyä
SKILLING mainosbanneri CTA

Bim Afolami haluaa nuoret mukaan yhteiskuntaan


Afolami nimitettiin uuteen ministerinvirkaansa marraskuun puolivälissä. Parlamentin jäsen hänestä tuli vuonna vuonna 2017. Hän on kertonut, että hänellä on kolme ensisijaista tavoitettaan City-ministerinä. Ne ovat aiemmin ilmoitettujen uudistusten toteuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan pääomamarkkinoilla, maan sääntelyrakenteiden parantaminen ja tavallisten ihmisten yritysten omistuksen edistäminen.

Afolamin mukaan “laajempi joukko uudistuksia”, joilla kannustettaisiin ihmisiä ottamaan osuuksia yrityksistä, seuraisi liittokansleri Jeremy Huntin viime viikolla antamaa ilmoitusta, jonka mukaan hän aikoi tutkia mahdollisuutta myydä osan valtion osuudesta NatWestissä yleisölle.

Monet nuoret “eivät tunne, että heillä on yhtä paljon osuutta yhteiskunnassa kuin aiemmilla sukupolvilla”, hän lisäsi Financial Timesille.

Afolami sanoi haluavansa, että kryptovaluuttayritykset voivat toimia Yhdistyneessä kuningaskunnassa huolimatta Financial Conduct Authorityn entisen puheenjohtajan Charles Randellin varoituksista, joiden mukaan petokset ovat “ominaisuus, eivät vika” suuressa osassa alaa.

“On todella tärkeää, ettemme pidä kaikkia kryptoyrityksiä FTX:n tai Binancen kaltaisina”, Afolami sanoi viitaten kahteen johtavaan kryptopörssiin, joista ensimmäinen romahti ja toinen maksoi 4 miljardia dollaria yhdysvaltalaisen rikostutkinnan selvittämiseksi.

Afolamin mukaan hallituksen suunnitelma kryptoryhmien saattamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyverkon piiriin antaisi parlamentille “enemmän lohtua”.

Hän lisäsi tukevansa rahoitusalan sääntelyviranomaisten viime kuussa tekemää päätöstä lopettaa pankkiirien bonusten yläraja ja lisäsi, että hän ei aio ryhtyä toimenpiteisiin alan palkkojen valvomiseksi.

Riski on olennainen osa kasvua ja innovointia


Afolami myönsi, että poliitikkojen on vältettävä lyhytnäköistä ajattelua, mutta sääntelyviranomaisten ei pitäisi pyrkiä poistamaan kaikkia riskejä, ja korosti, että asianmukaisesti valvottuna riski on olennainen osa minkä tahansa talouden alan kasvua ja innovointia.

Ison-Britannian hallitus on pyrkinyt muuttamaan sääntelyn lähestymistapaa kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Rahoitus-, kilpailu- ja kirjanpitosektorin sääntelyviranomaisia on ohjeistettu asettamaan nämä tavoitteet etusijalle. Lisäksi energia-, vesi- ja viestintäsektorin sääntelyviranomaiset saavat uusia toimeksiantoja, joilla edistetään “kasvua”.

Bim Afolami korosti, että sääntelyviranomaisista on tehtävä tehokkaampia eikä vain vähennettävä sääntelyä. Hän totesi, että liialliset raportointivaatimukset ja monimutkaiset rakenteet voivat käytännössä estää vastuullisuuden. Afolami on toiminut aiemmin muun muassa Freshfieldsin lakimiehenä ja HSBC:n pankkiirina.

David Bailey, joka valvoo Yhdistyneen kuningaskunnan pankkien valvontaa Englannin keskuspankissa, tuki Afolamin lähestymistapaa ja korosti tarvetta tasapainottaa riskinoton helpottaminen ja tehokas sääntely.

Bailey huomautti, että keskuspankin toimeksiantoon kuuluu turvallisuuden ja vakauden edistäminen ensisijaisena tavoitteena kilpailun ja kilpailukyvyn edistämisen ohella.

Vaikka jotkut sääntelyviranomaiset ovat varoittaneet liiallisesta keskittymisestä kilpailukykyyn, Afolamin ensisijaisiin tavoitteisiin City-ministerinä kuuluu aiemmin ilmoitettujen pääomamarkkinauudistusten toteuttaminen, sääntelyrakenteiden parantaminen ja tavallisten yksityishenkilöiden laajemman yritysomistuksen edistäminen.

Hän ilmaisi haluavansa kannustaa nuoria tuntemaan itsensä enemmän osalliseksi yhteiskunnasta tutkimalla toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan yleisön laajempi osallistuminen yritysten omistukseen.

Bim Afolami tukee kryptovaluuttayrityksiä


Afolami ilmaisi myös tukensa Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiville kryptovaluuttayrityksille huolimatta alan asiantuntijoiden esittämistä huolenaiheista petosriskeistä. Hän korosti, että on tärkeää olla maalaamatta kaikkia kryptoyrityksiä samalla harjalla, ja ilmaisi luottamuksensa hallituksen suunnitelmaan alan sääntelystä.Lisäksi Afolami tuki rahoitusalan sääntelyviranomaisten äskettäistä päätöstä poistaa pankkiirien bonusten yläraja ja korosti aikomustaan olla ottamatta käyttöön toimenpiteitä alan palkkojen valvomiseksi.

“On todella tärkeää, ettemme tervaa jokaista kryptoalan yritystä FTX:n tai Binancen kaltaiseksi.”

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on aktiivisesti käsitellyt tekoälyyn, rahoitusteknologiaan ja metaversioon liittyviä politiikkoja sääntelytoimenpiteiden, täytäntöönpanotoimien ja tutkimusten avulla. Lokakuussa Financial Conduct Authority (FCA) otti käyttöön joitakin uusia digitaalisia varoja koskevia sääntöjä, jotka edellyttävät, että kryptoyritysten on rekisteröidyttävä finanssivalvontaviranomaisen kanssa ja että niiden markkinointimateriaalit hyväksytetään FCA:n valtuuttamalla yrityksellä.

LueBitcoin kelpaa senaattori Ted Cruzin kampanjan rahoitukseen

Mikä on Lontoon cityn ministeri?


Lontoon Cityn ministerin virka on Ison-Britannian hallituksen keskitason ministerin virka valtiovarainministeriössä. Ministeri vastaa Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalvelualasta, joka tunnetaan yleisesti nimellä “City”. Virka hoidetaan yleensä yhdessä toisen valtiovarainministeriön viran kanssa, joka on tällä hetkellä valtiovarainministeriön taloussihteeri.

Toiselta nimeltään City minister on The Economic Secretary to the Treasury, eli valtiovarainministeriön taloussihteeri.

Lontoon City (englanniksi City of London) on hallintoalue Suur-Lontoon kreivikunnassa, joka kattaa Lontoon historiallisen keskustan. Alun perin Lontoon kaupunki ja viereinen Westminster olivat keskuksena kaupungin kasvulle, ja ne ovat nykyisin Lontoon kaupunginosia Thamesin pohjoispuolella.

City tunnetaan myös nimellä “The Square Mile” (Neliömaili), koska sen pinta-ala on 2,6 neliökilometriä. Nämä termit viittaavat usein Yhdistyneen kuningaskunnan finanssipalveluihin, jotka ovat historiallisesti juontaneet juurensa näiltä alueilta.

Vuonna 2017 Cityssä asui noin 7 700 ihmistä, ja asukastiheys oli 2 640 asukasta neliökilometrillä. Päivittäin Cityssä työskenteli noin 300 000 henkilöä.

Hallinnollisesti Cityä kutsutaan virallisesti nimellä “Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London”, mutta sitä kutsutaan myös nimellä “The Corporation of London”.