Kuinka paljon sähköä bitcoinin louhiminen vie yhteensä?

Markku Korhonen
| 3 min read
Bitcoinin louhiminen vaatii nykyisin valtavia datakeskuksia.
Bitcoinin louhiminen vaatii nykyisin valtavia datakeskuksia.

Viime aikojen pörssisähkön hintahuippujen myötä moni on kysellyt Cryptonewsin toimituksesta, kuinka paljon Bitcoinin louhiminen vie sähköä, ja miten se vaikuttaa ympäristöön.

Kryptovaluutat, erityisesti Bitcoin, ovatkin herättäneet laajaa kiinnostusta sijoittajien ja teknologiaharrastajien keskuudessa. Yksi keskeinen huolenaihe, joka on noussut esiin, on Bitcoinin louhinnan valtava sähkönkulutus. Tämä artikkeli pyrkii valaisemaan sitä, kuinka paljon sähköä Bitcoinin louhiminen todella vaatii ja mitkä ovat sen ympäristövaikutukset.

Bitcoinin sähkönkulutus ja ympäristövaikutukset tiivistettynä

 • Yhden Bitcoinin louhiminen voi vaatia sähköä erilaisten arvioiden mukaan 150 000–250 000 kWh.
 • Tämänhetkisen bitcoin-kurssin mukaan (noin 40 000 euroa), jos lasketaan pelkkä sähkönkulutus, niin Suomessa sähkönhinnan tulisi olla noin 0,15–0,27 euroa per kWh, jotta Bitcoinin louhinnalla pääsisi omilleen.
 • Tähän laskelmaan ei ole lisätty nykyajan louhintaan tarvittavia kalliita laitteita ja muita kustannuksia.
 • Yksi Bitcoin-tapahtuma voi kuluttaa jopa 1 200 kWh energiaa, mikä vastaa lähes sataatuhatta normaalia luottokorttitapahtumaa.
 • Bitcoin kuluttaa tällä hetkellä noin 160 terawattituntia sähköä vuodessa – enemmän kuin koko Argentiina.
 • Bitcoin-verkko kuluttaa noin 2 % Yhdysvaltojen vuosittain käyttämästä sähkömäärästä.
  Bitcoin käyttää enemmän sähköä kuin monet maat.
 • Bitcoin on 56 kertaa energiatehokkaampi kuin nykyinen pankkijärjestelmä.
 • Bitcoinin luominen kaupankäyntiä tai kulutusta varten kuluttaa vuosittain noin 91 terawattituntia sähköä, mikä on enemmän kuin Suomi käyttää. Vuonna 2022 sähkön kokonaiskäyttö Suomessa oli 82 TWh.
 • Yhden louhitun Bitcoinin hiilijalanjälki on 223 tonnia hiilidioksidia, mikä on paljon enemmän kuin yhden Bitcoinin arvosta louhitun kullan hiilijalanjälki – 9 tonnia hiilidioksidia.
 • Bitcoinin louhiminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii suuren määrän laskentatehoa ja siten myös sähköä. Sen sähkönkulutus on herättänyt huolta ympäristövaikutuksista, erityisesti hiilidioksidipäästöjen osalta. On tärkeää, että kryptovaluutta-yhteisö jatkaa keskustelua ja työskentelyä kestävämmän louhinnan kehittämiseksi.

Sähköenergian uusiutuva käyttö, energiatehokkuus ja innovaatiot voivat auttaa vähentämään Bitcoinin louhinnan ympäristövaikutuksia. Samalla on myös tärkeää, että sijoittajat ja käyttäjät ovat tietoisia kryptovaluuttojen ympäristövaikutuksista ja osallistuvat aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseen kryptovaluuttamarkkinoilla.

Bitcoinin louhiminen on prosessi, jossa tietokoneet, tunnettu louhintalaitteina, kilpailevat ratkaisten matemaattisia ongelmia. Kun ongelma on ratkaistu, louhija saa oikeuden lisätä uuden lohkon Bitcoin-lohkoketjuun ja palkkioksi tietyn määrän uusia bitcoineja. Louhinta perustuu Proof-of-Work -konsensusalgoritmiin, joka vaatii suuren määrän laskentatehoa.

BINANCE mainosbanneri CTA

Bitcoinin louhiminen ja sähkönkulutus


Bitcoinin louhiminen on tunnettu valtavasta sähkönkulutuksestaan. Tämä johtuu siitä, että Proof-of-Work -algoritmi vaatii suuren määrän yritystä ja virheyrityksiä, ennen kuin oikea ratkaisu löytyy. Louhijat kilpailevat siis toisiaan vastaan ratkaisujen löytämisessä, ja tämä kilpailu on äärimmäisen resurssi-intensiivistä.

On vaikea antaa tarkkaa arviota Bitcoinin sähkönkulutuksesta, koska se vaihtelee ajan myötä ja riippuu monista tekijöistä, kuten louhintalaitteiden tehokkuudesta, käytetystä sähköntuotantomuodosta ja louhinnan kilpailutilanteesta. Kuitenkin, useat tutkimukset ja arviot ovat yrittäneet arvioida tätä kulutusta.

Yksi arvio on, että Bitcoinin vuotuinen sähkönkulutus on samankokoluokkaa kuin monien pienten valtioiden sähkönkulutus. Tämä on herättänyt huolta ympäristövaikutuksista, erityisesti hiilidioksidipäästöjen osalta, sillä suuri osa sähköntuotannosta perustuu fossiilisiin polttoaineisiin.

Bitcoinin louhiminen ja ympäristövaikutukset


Bitcoinin louhiminen on noussut keskusteluihin myös sen ympäristövaikutusten takia. Useat tahot, muun muassa YK, ovat esittäneet huolensa siitä, että Bitcoinin sähkönkulutus edistää ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen ehtymistä. Toisaalta on myös niitä, jotka väittävät, että Bitcoinin louhinnalla voi olla positiivisia vaikutuksia esimerkiksi uusiutuvan energian kehityksen kannalta.

Viime aikoina onkin nähty pyrkimyksiä siirtyä kohti kestävämpää louhintaa. Jotkut louhijat ovat alkaneet käyttää uusiutuvaa energiaa, ja on myös suunniteltu tapoja vähentää louhinnan energiakulutusta ilman, että se vaikuttaisi merkittävästi louhinnan turvallisuuteen tai suorituskykyyn.

Miten pörssisähkön hinta määräytyy?


Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa, pörssisähkö toimii Nord Pool -nimisen sähkömarkkinayhtiön kautta. Nord Pool on Euroopan suurin sähkömarkkinapaikka, ja se tarjoaa sähköfutuurien ja -optioiden kauppapaikkoja sekä päivän sisäisen spot-markkinan, jossa sähköä ostetaan ja myydään reaaliaikaisesti. Alla on yleiskatsaus siihen, miten Nord Pool toimii Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa.

Näin pörssisähkö toimii
Spot-markkinat: – Nord Poolin päivän sisäinen spot-markkina on tärkein foorumi sähkön välittömään kauppaan. – Joka päivä markkinoille tuodaan tarjouksia sähkön myymiseksi ja ostamiseksi eri tuntiväleillä. Nämä tarjoukset heijastavat sähkön tuotantoa ja kulutusta. Tarjonta ja kysyntä: – Sähkön tuottajat ja kuluttajat ilmoittavat päivittäin haluamansa hinnat ja määrät eri tunneille. – Nord Pool käyttää markkinavoimia, kuten sääolosuhteita ja polttoaineiden hintoja, hintojen määräytymisen perustana. Hintamekanismi: – Sähkön hinta määräytyy tarjonnan ja kysynnän perusteella. Hinta vaihtelee tunneittain ja jopa puolen tunnin jaksoissa. – Pohjoismaissa on käytössä myös pörssin oma hinta-aluejako, ja eri alueilla voi olla hieman erilaiset hinnat. Sähköfutuurit ja -optiot: – Nord Pool tarjoaa myös sähköfutuurien ja -optioiden kauppapaikkoja. Tämä mahdollistaa osapuolille sitoutumisen tulevaisuuden sähkön hintaan. – Sähköfutuurit voivat auttaa sähköntuottajia ja -kuluttajia suojaamaan itsensä hintavaihteluilta. Sähkön siirto ja kantaverkko: – Sähkö kaupataan eri hinta-alueilla, ja sähkön siirto näiden alueiden välillä hoidetaan kantaverkkojen avulla. – Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, ja se vastaa sähkön siirtämisestä ja kantaverkon ylläpidosta Suomessa.

Pohjoismaissa, kuten Suomessa, pörssisähköjärjestelmän on määrä edistää avoimuutta, kilpailua ja tehokasta hintojen määräytymistä. Osapuolet voivat tehdä päätöksiä reaaliaikaisen tiedon perusteella, ja sähkön hinta heijastaa markkinoiden tilannetta. Lisäksi sähkön siirtäminen eri alueiden välillä mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön ja auttaa tasaamaan hintoja eri alueilla.