98 % keskuspankeista suunnittelee CBDC:n käyttöönottoa

Markku Korhonen
| 4 min read

CBDCDigitaalinen keskuspankkiraha eli CBDC kiinnostaa lähes kaikkia maailman keskuspankkeja. Maailman talousfoorumi (WEF) julkaisi hiljattain raportin, jossa tutkitaan keskuspankkien digitaalisia tukkuvaluuttoja (wCBDC).

Raportissa tarkasteltiin meneillään olevia aloitteita, mahdollista käyttöä rahoitusmarkkinoilla sekä wCBDC:n mahdollisuuksia lievittää alan merkittäviä haasteita ja ratkaista keskeisiä kipupisteitä.

Raportista kävi ilmi, että yli 98 prosenttia maailman keskuspankeista tekee tutkimusta, toteuttaa pilottiohjelmia tai on ottamassa käyttöön digitaalisen keskuspankkirahan (CBDC) parantaakseen keskuspankkien liikkeellelaskeman rahan (Central Bank Money – CeBM) toimivuutta ja laajentaakseen sen saatavuutta.

“CeBM sopii erinomaisesti systeemisesti tärkeisiin transaktioihin vaihtoehtoisten maksuvälineiden yleistymisestä huolimatta”, raportissa todetaan.

“Tukkukeskuspankkien digitaalinen raha (wCBDC) on CeBM:n muoto, joka voisi avata uusia taloudellisia malleja ja integraatiopisteitä, jotka eivät ole nykyisin mahdollisia.”

XTB mainosbanneri CTA

Pankkienvälisten operaatioiden tehostaminen


Raportissa todetaan, että CeBM soveltuu erityisen hyvin pankkien välisiin maksuihin ja arvopaperikauppoihin useiden keskeisten ominaisuuksiensa vuoksi. Ensinnäkin CeBM eliminoi luotto- ja likviditeettiriskit, mikä vastaa rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurien periaatteiden (Principles for Financial Market Infrastructures, PFMI) suosituksia kriittisten liiketoimien osalta. Tämä vähentää näiltä aloilta johtuvan taloudellisen epävakauden mahdollisuutta.

Toiseksi CeBM helpottaa liiketoimien lopullista selvittämistä. Vahvan oikeudellisen kehyksen tukemana se takaa varojen peruuttamattoman siirron, mikä edistää luottamusta ja vakautta rahoitusjärjestelmässä.

CeBM edistää rahoitusvakautta toimimalla käytännössä riskittömänä välineenä. Se täydentää nykyisiä luotonantoprosesseja lisäämättä lisäriskejä, mikä takaa terveen rahoitusekosysteemin.

Erilaiset selvityssyklit haittaavat tehokkuutta


Raportissa yksilöitiin kahdeksan alan pitkäaikaista haastetta, joista neljä korostettiin erityisesti alueina, joilla wCBDC-järjestelmä voisi tarjota merkittävää lisäarvoa. Nämä alueet tarjoavat mahdollisuuksia nykyaikaistamiseen wCBDC-teknologian avulla.

Yksi keskeisistä haasteista on rajatylittävien arvopaperien selvitystoiminnan “epäyhtenäiset selvityssyklit”. Pääomamarkkinoiden globalisoituminen edellyttää yhdenmukaistettuja selvityssyklejä eri alueilla. Useimmat reaaliaikaiset bruttomääräiset selvitysjärjestelmät (RTGS) toimivat kuitenkin rajoitetuissa ikkunoissa.

Esimerkiksi Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) on määritellyt kapean viiden tunnin aikajakson (klo 6.00-11.00 GMT), jossa järjestelmien välillä on mahdollisimman paljon päällekkäisyyttä. Tämän rajoituksen poistamiseksi raportissa ehdotetaan, että wCBDC voisi helpottaa maailmanlaajuista toimitusikkunaa, mikä laajentaisi tehokkaasti RTGS-järjestelmien ulottuvuutta tarjoamalla lähes ympärivuorokautisen toiminnan.

“Tämä raportti tarjoaa keskeisiä havaintoja, jotka helpottavat wCBDC:n jatkotutkimuksia, ja toivoo, että se toimii perustavanlaatuisena askeleena kohti rahoitusmarkkinoiden tehokkaampaa, vastuullisempaa ja turvallisempaa tulevaisuutta”, raportissa todetaan.

Kiina avasi tutkimuslaitoksen ja nimitti ensimmäisen asiantuntijapaneelin


Digitaalisen juanin, e-CNY:n tutkimuslaitos on perustettu tukemaan Kiinan keskuspankin digitaalisen valuutan (CBDC) kehittämistä.

MPayPassin äskettäisen raportin mukaan instituutti julkistettiin Suzhoussa järjestetyssä “2024 Second e-CNY Industry Sustainable Development Seminar” -seminaarissa, johon alan asiantuntijat kokoontuivat juhlan kunniaksi.

Seminaarin järjestivät yhdessä Suzhou City Digital Finance Industry Federation ja MPayPass.

e-CNY-tutkimusinstituutin on määrä toimia aivoriihenä, joka koostuu rationaaliseen pragmatismiin ja konservatiiviseen innovointiin sitoutuneista asiantuntijoista.

Instituutti toimii “yhteisen asiantuntijarakentamisen” mallin mukaisesti ja pyrkii hyödyntämään markkinoiden dynamiikkaa digitaalisen juanin kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tapahtuman aikana aloittajaorganisaation edustajat sekä MPayPassin päätoimittaja Mu Chu ja e-CNY-tutkimusinstituutin pääsihteeri Wu Wenjun johtivat virallista julkistamistilaisuutta.

Mu esitteli Wulle hänen nimityskirjeensä pääsihteeriksi, jonka jälkeen hän luovutti todistukset ensimmäiselle asiantuntijaryhmälle.

Ellipal lompakot

Asiantuntijat eri taustoista


Ensimmäiseen asiantuntijaryhmään kuuluu edustajia muun muassa Industrial and Commercial Bank of Chinasta (ICBC), MYbankista, Suzhou Bankista, Tencentistä, Huaweista, JD Technologysta, Zhejiangin yliopistosta ja Nanjingin tilintarkastusyliopistosta.

Luettelo kokoaa yhteen pankit, maksu- ja teknologiayritykset, tutkijat ja tiedotusvälineet keskittymään teolliseen tutkimukseen, hankekehitykseen, standardien asettamiseen ja lahjakkuuksien kehittämiseen alan yhteistyön tehostamiseksi.

Jatkossa instituutti aikoo laajentaa ammatillista verkostoaan ja tehostaa hankkeiden toteuttamista ja standardointia. Helpottamalla tapausten jakamista, palkitsemalla huippuosaamista, arvioimalla hankkeita ja järjestämällä offline-tapahtumia se pyrkii edistämään digitaalisen yuanin kehitystä.

Uusi-Seelanti aloittaa suunnitelmat CBDC:n käyttöönotosta


Uuden-Seelannin keskuspankki (Reserve Bank of New Zealand, RBNZ) on aloittanut julkisen kuulemisen ehdotetusta keskuspankin digitaalisesta keskuspankkivaluutasta “Digital Cash”, kuten keskuspankin 17. huhtikuuta julkaisemassa kuulemisasiakirjassa kerrotaan.

Kuuleminen on toisessa vaiheessa ja kestää 101 päivää 17. huhtikuuta ja 26. heinäkuuta välisenä aikana. Kun palaute on saatu ja liiketoiminta-asiakirja on laadittu 2. vaiheesta, odotetaan päätöstä 3. vaiheeseen siirtymisestä.

Uuden-Seelannin CBDC:n perustelujen ymmärtämiseksi on tarkasteltava kuulemisasiakirjassa esitettyjä motiiveja ja tavoitteita.

Chile lähestyy CBDC:n käynnistämistä


Chile on alustavasti siirtymässä kohti CBDC:n perustamista, ja yleisö näyttää olevan vahvasti keskuspankin suunnitelmien takana.

Criptonoticias-uutissivuston mukaan Chilen keskuspankki (BCCh) ei ole vielä sitoutunut CBDC:n käynnistämiseen.

Digitaalisen peson käyttöönotto näyttää kuitenkin yhä todennäköisemmältä, sillä BCCh on ilmoittanut aloittavansa Proof-of-Concept (PoC) -testauksen.

Keskuspankki teki myös kyselyn. Se kertoi kysyneensä “yleisöltä sekä julkisen ja yksityisen sektorin edustajilta” heidän CBDC:hen liittyviä mielipiteitään.

BCCh:n mukaan lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista suhtautui myönteisesti CBDC-pilotteihin.

Pankki sanoi, että “PoC”-testien päätavoitteena on “saada kokemusta digitaalisiin valuuttoihin liittyvistä teknologioista”.

BCCh:n virkamiesten mukaan alustavat testit tehdään sisäisesti ilman yksityisen sektorin tukea.

Pankki lisäsi, että se hakisi “ulkopuolista tukea” vasta, kun se olisi valmis aloittamaan reaalimaailman testit tai lanseeraamaan kolikon.

CBDC:n uskotaan päihittävän kryptot Latinalaisessa Amerikassa


Keskuspankin neuvonantaja Alberto Naudon sanoi, että on epätodennäköistä, että chileläinen CBDC kohtaisi paljon kilpailua “niin sanotuista kryptovaluutoista”.

Naudon sanoi, että on hyvin pieni todennäköisyys, että Bitcoinia (BTC) tai muita tokeneita voitaisiin “käyttää rahana tai maksuvälineenä laajamittaisesti”.

Sen sijaan hän sanoi, että digitaalinen peso kohtaisi todennäköisesti enemmän kilpailua stablecoineista, joista joidenkin “taustalla on suuria yrityksiä”.

Naudon sanoi, että “ominaisuuksiensa vuoksi” stablecoineilla “on selvästi potentiaalia” saavuttaa “merkittävä massahyväksyntä”.

Medialähde totesi, että “monissa maissa” Latinalaisen Amerikan alueella ihmiset käyttävät USD-pegged-kolikoita “laajemmin kuin BTC:tä”.

Pankki näyttää monien kansainvälisten kollegojensa tavoin tehneen jonkinlaisen täyskäännöksen CBDC-politiikassaan.