e-HKD: Lisää työtä digitaalisen valuutan sääntelyn saralla

| 3 min read
e-HKD

e-HKD julkaisua lykätään Hongkongissa, sillä keskuspankki kaipaa lisää analyysiä omasta digivaluutasta. HKMA on vaatinut lisätutkimuksia arvioidakseen vähittäismyyntiin suunnatun keskuspankin digivaluutan käyttöönoton toteutettavuutta.

Kun rahoituslaitokset ympäri maailmaa tutkivat digivaluuttojen käyttöönottoa, Hongkongin kanta omaan keskuspankin digitaaliseen valuuttaan eli e-HKD on varovainen. Hongkongin valuuttasäätelyviranomaisen HKMA äskettäin julkaisema raportti korostaa sekä mahdollisuuksia että haasteita, joita liittyy vähittäismyyntiin keskittyvän keskuspankin digivaluutan käyttöönottoon erityishallintoalueella.

Vaikka HKMA tunnisti e-HKD mahdolliset edut, kuten nopeammat ja kustannustehokkaammat siirrot, virasto päätyi johtopäätökseen, että tarvitaan lisätutkimuksia. Tämä epävarmuus jatkuu siitä huolimatta, että Hongkongilla on selkeitä pyrkimyksiä vahvistaa mainettaan virtuaalivarallisuuden keskuksena, minkä se osoitti myöntämällä tänä vuonna ensimmäiset lisenssit kryptovaluuttojen kauppapaikoille. Lisäksi keskuspankin digivaluutan vaikutuksia rahoitusvakauteen ja yksityisyyteen on tutkittava tarkoin. Monet asiantuntijat ovat huolissaan digivaluuttojen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä valtioiden rahapolitiikalle sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Nämä kysymykset vaativat perusteellista analyysiä ennen kuin HKMA voi edetä kohti laajempaa käyttöönottoa.

Vähittäismyyntiin suunnatun keskuspankin digivaluutan mahdolliset edut: e-HKD enemmän kuin pelkkää digirahaa

HKMA hiljattain päätetty ensimmäinen pilottivaihe toteutettiin arvioimaan e-HKD toteutettavuutta ja mahdollisia etuja. Pilotti korosti kolmea ensisijaista osa-aluetta, joilla vähittäismyyntiin suunnattu keskuspankin digivaluutta voisi tuoda lisäarvoa: ohjelmoitavuus, tokenisointi ja atominen selvitys.

Nämä ominaisuudet voisivat tuoda tehokkaamman ja osallistavamman rahoitusjärjestelmän Hongkongiin ja mahdollisesti määritellä uudelleen, kuinka siirrot toteutetaan. E-HKD voisi auttaa myös varsinkin taloudellisesti heikommassa asemassa olevia pääsemään palveluiden piiriin ajasta ja paikasta riippumatta. Kuitenkin käyttöönoton riskejä ja haasteita on arvioitava tarkoin ennen laajempaa implementointia.

Viranomainen varoitti kuitenkin, että pilottiohjelmat koskivat rajallista määrää yrityksiä ja ne toteutettiin kontrolloidussa ympäristössä. Näin ollen tarvitaan vielä tutkimuksia sen selvittämiseksi, skaalautuisivatko nämä edut tehokkaasti laajemmassa, tosielämän kontekstissa.

Lue myös: Venäjän FSB maanpetos: Kryptovaluuttalahjoituksia Ukrainaan

Esteet ja huolenaiheet: epävarma tulevaisuus

Vaikka ensimmäinen vaihe tuotti lupaavia tuloksia, raportissa tunnistettiin myös “pieniä kitkoja”, jotka voisivat nousta merkittävimmiksi tai jopa hyväksymättömiksi laajemmassa käyttöönotossa. HKMA mainitsi, että näiden kitkojen vaikutusten ymmärtäminen on olennaista seuraavassa tutkimusvaiheessa, erityisesti Hongkongin kaltaisessa vilkkaassa finanssikeskuksessa.

Lisätutkimuksen tarve ei rajoitu vain näiden kitkojen ymmärtämiseen. Se ulottuu vähittäismyyntiin suunnatun keskuspankin digivaluutan sopivuuden täysimittaiseen käsittämiseen Hongkongin olemassaolevaan rahoitusjärjestelmään ja sen rooliin uudenlaisten taloudellisten siirtojen mahdollistajana samalla, kun rahoitusvakaus säilytetään. Monet asiantuntijat varoittavat, että liian nopea siirtyminen keskuspankin digivaluuttaan voi horjuttaa rahoitusmarkkinoiden vakautta ja luottamusta. Siksi HKMA:n on edettävä ripeästi mutta harkiten punnitakseen kaikkia näkökulmia perusteellisesti.

Hongkongissa mennään varovasti eteenpäin kohti omaa vähittäismyynnin keskuspankin digivaluuttaa

Sääntelykehikko ja seuraavat askeleet: Mikä odottaa Hongkongia ja vähittäismyyntiin suunnattua keskuspankin digivaluuttaa?

Hongkong ei ole jäänyt toimettomaksi pyrkimyksessään tulla digitaalisen omaisuuden alan johtavaksi toimijaksi. Tänä vuonna se käynnisti uuden sääntelyjärjestelmän ja on sen jälkeen myöntänyt lisenssejä kryptovaluuttojen kauppapaikoille.

Vuonna 2021 käynnistetty Project e-HKD on askel tähän suuntaan. HKMA suunnittelee nyt “tutkivansa uusia käyttötapauksia e-HKD:lle ja syventyvänsä valikoituihin pilottihankkeisiin.”

Raportin mukaan lopullinen päätös vähittäismyyntiin suunnatun keskuspankin digivaluutan liikkeellelaskusta Hongkongissa riippuu markkinoiden kehityksestä ja jatkotutkimusten tuloksista. Lisätutkimukset määrittävät, voiko e-HKD tuoda tavoitellut hyödyt vaarantamatta Hongkongin rahoitusvakautta.

Hongkong on ottamassa varovaisia askeleita kohti keskuspankin digivaluutan käyttöönottoa. Vaikka pilottitulokset ovat lupaavia, tarvitaan vielä syvällisempää analyysia kitkojen, skaalautuvuuden, kuluttajakäyttäytymisen ja tietoturvan osalta ennen laajempaa implementointia. HKMA jatkaa tutkimuksia yhteistyössä finanssisektorin ja akateemisten tahojen kanssa punnitakseen riskit ja hyödyt huolellisesti. Vain kattava arviointi voi varmistaa, että uudistus palvelee Hongkongin etua.

Lue myös: Taiwan edistää kryptovaluutan sääntelyä