Ethereum Dencun -päivitys on ratkaiseva, sanoo Goldman Sachs

Markku Korhonen
| 3 min read

Ethereum Dencun

Vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle odotettu Ethereum Dencun -päivitys on ratkaisevassa asemassa lohkoketjun matkalla kohti skaalautuvuutta selvityskerroksena, uskoo yksi maailman johtavista investointipankki- ja rahoituspalveluyrityksistä Goldman Sachs.

Goldman Sachs korosti hiljattain julkaisemassaan muistiossa Ethereum Dencun -päivityksen ensisijaista vaikutusta, joka on datan saatavuuden lisääminen kerroksen 2 rollupia varten proto-dankshardingin avulla.

Pankki väitti, että tämä parannus johtaa rollupien transaktiokustannusten alenemiseen, mistä loppujen lopuksi hyötyvät loppukäyttäjät.

“Ethereum Dencun ensisijainen vaikutus on tietojen saatavuuden parantaminen 2. kerroksen rollup-operaatioita varten proto-dankshardingin avulla, mikä vähentää rollup-operaatiokustannuksia, jotka siirretään loppukäyttäjille”, Goldman Sachsin kerrotaan ilmoittaneen.

Danksharding on menetelmä, jolla pyritään parantamaan Ethereumin skaalautuvuutta jakamalla verkko shardeihin ja laajentamalla datan tallennuskapasiteettia sen sijaan, että lisättäisiin pelkästään transaktioiden läpimenoa.

Lohkoketjuteknologian yhteydessä kerroksen 1 verkko toimii perustana tai taustalla olevana infrastruktuurina.

Kerros 2 viittaa ketjun ulkopuolisiin järjestelmiin tai erillisiin lohkoketjuihin, jotka on rakennettu kerroksen 1 päälle.

Rollupit, jotka ovat osa kerrosta 2, käsittelevät transaktioita nopeammassa lohkoketjussa ja siirtävät sitten tiedot takaisin emolohkoketjuun murto-osalla kustannuksista.

Ethereum Dencun -päivityksen proto-danksharding-ominaisuus ei ainoastaan paranna datan saatavuutta kerroksen 2 rollupien osalta, vaan luo myös pohjan tuleville skaalautuvuuspäivityksille, kuten dankshardingille.

Ethereum Dencun tuo useita parannuksia


Ethereum Dencun -päivitys ei jää pelkästään Proto-Dank Shardingiin. Se nimittäin sisältää neljä muuta tärkeää Ethereumin parannusehdotusta, jotka täydentävät päivityspaketin.

Ensimmäinen on EIP-1153, joka on suunniteltu vähentämään ketjun tallennusmaksuja ja parantamaan lohkotilan käyttöä. Seuraavaksi on vuorossa EIP-4788, jossa tarkennetaan silta- ja staking pool -suunnitelmia Ethereumin yhteentoimivuuden ja toiminnallisuuden parantamiseksi entisestään.

EIP-5656 taas sisältää pieniä koodimuutoksia, jotka liittyvät erityisesti Ethereumin virtuaalikoneeseen ja joilla pyritään parantamaan sen tehokkuutta ja suorituskykyä. Lopuksi EIP-6780:n tavoitteena on poistaa tiettyjä koodeja, jotka voivat mahdollisesti lopettaa älykkäitä sopimuksia, mikä parantaa turvallisuutta ja luotettavuutta.

Nämä parannukset luovat yhdessä pohjan futuristiselle Ethereum-arkkitehtuurille. Niillä on mahdollisuus määritellä lohkoketjujen maisema uudelleen, ottaa käyttöön uusia paradigmoja ja avata uusia mahdollisuuksia. Ethereumin sitoutuminen johtavaan asemaan tehokkaamman ja sujuvamman lohkoketjukokemuksen tarjoamisessa vahvistuu Dencun-päivityksellä.

Ethereum Dencun parantaa skaalautuvuutta


Goldman Sachsin raportin mukaan Ethereum Dencun parantaa Ethereumin skaalautuvuutta rollupien avulla.

Lisäksi se optimoi kaasumaksuja, parantaa verkon turvallisuutta ja ottaa käyttöön useita verkon yleiseen parantamiseen tähtääviä siivouspäivityksiä.

Ethereumin toinen perustaja Vitalik Buterin on kuitenkin hiljattain myöntänyt, että solmujen keskittäminen on yksi verkon suurimmista haasteista, kun otetaan huomioon, että suurin osa 5901 aktiivisesta Ethereumin täysistä solmuista toimii keskitetyillä alustoilla, kuten Amazon Web Services (AWS).

Ethereumin suunnannäyttäjä sanoi toivovansa, että tulevaisuudessa täysin verifioidut Ethereum-solmut voivat “kirjaimellisesti” toimia puhelimessa.

Hän väitti, että täydellisten solmujen keskittämiseen liittyvän ongelman ratkaiseminen on “iso pala palapelissä”, jotta Ethereumista saadaan hajautetumpi.

LueVitalik Buterin tutkii Privacy Pools yksityisyysprotokollaa

Itsesäätelyä Ethereum-omistuksiin


Pyrkiessään säilyttämään ETH-verkon hajautetun luonteen useat merkittävät likvidien panostusten tarjoajat ovat ottaneet käyttöön tai ovat ottamassa käyttöön itserajoitussääntöä.

Sääntö varmistaa, että nämä palveluntarjoajat eivät omista yli 22 prosenttia Ethereumin panostusmarkkinoista, mikä voisi auttaa ratkaisemaan huolenaiheita Ethereumin panostuksen kasvavasta keskittämisestä.

Rocket Pool, StakeWise, Stader Labs, Diva Staking ja Puffer Finance ovat joitakin niistä panostusalustoista, jotka ovat jo sitoutuneet itserajoitukseen.

Sitoumusta ylläpitää validoijien tasapainoista jakautumista Ethereum-verkossa voidaan pitää myönteisenä askeleena kohti keskitetyn valvonnan riskin vähentämistä.

Päätös asettaa itserajoitus 22 prosenttiin perustui vaatimukseen, jonka mukaan 66 prosentin validoijista on oltava samaa mieltä Ethereumin tilasta, jotta lopullisuus saavutetaan.

Pitämällä raja alle 22 prosentissa varmistetaan, että vähintään neljän merkittävän tahon on lyöttäydyttävä yhteen vaarantaakseen mahdollisesti finalisointiprosessin, mikä on ratkaisevan tärkeää luottamuksen ylläpitämiseksi ja transaktioiden muuttamisen estämiseksi lohkoketjussa.

Mikä on Ethereum?


Ethereum on digitaalinen alusta hajautettujen sovellusten (dApps) ja älysopimusten rakentamiseen ja käyttämiseen kyseisen lohkoketjun hajautetussa kirjanpidossa. Ethereumin lohkoketjua kutsutaan myös “maailman tietokoneeksi” (EVM), koska Ethereumin lohkoketju käyttää siihen kytkettyjen tietokoneiden laskentatehoa hyväkseen. Tosin tähän tuli vuonna 2022 muutos, kun lohkoketju päivitettiin Ethereum 2.0:ksi – ja nyt on siis tulossa ensi vuoden alkupuolella uusi päivitys.

Kun mietitään, mikä on Ethereum, se on kaikessa yksinkertaisuudessaan tänä päivänä valtavaksi kasvanut lohkoketjuverkko, joka tuotiin markkinoille vuonna 2015. Lohkoketjun natiivivaluutta, eli kryptovaluutta tunnetaan ticker symbolilla ETH ja nimellä Ether. Bitcoinin hurjan hintarallin aikana vuoden 2017 lopulla myös Ethereumin hinta nousi ennätykseen, ja nykyään sen markkina-arvo on hurjat 208 miljardia dollaria. Tämä tekee siitä markkinoiden toiseksi suurimman kryptovaluutan Bitcoinin jälkeen.

Lue lisää Ethereumista ja sen toiminnasta täältä!

Mikä on Goldman Sachs?


Goldman Sachs on yksi maailman johtavista investointipankki- ja rahoituspalveluyrityksistä, jonka perustaminen juontaa juurensa vuoteen 1869, kun Marcus Goldman loi yrityksen perustan. Yrityksen pääkonttori sijaitsee New Yorkissa, Yhdysvalloissa, ja se toimii globaalisti tarjoten monipuolisia rahoituspalveluita asiakkailleen, jotka voivat olla suuryrityksiä, sijoittajia, hallituksia tai yksityishenkilöitä.

Goldman Sachsilla on vankka historia ja maine keskeisenä toimijana taloudellisissa tapahtumissa ja rahoitusmarkkinoilla. Yritys on osallistunut merkittäviin yrityskauppoihin, osake- ja velkakirjamarkkinoiden kauppaan sekä muihin rahoitusalan toimiin.

Yksi Goldman Sachsin keskeisistä liiketoiminta-alueista on sijoituspankki, joka tarjoaa yritysrahoituspalveluita, yritysjärjestelyjä, arvopaperien liikkeeseenlaskua ja muita rahoituspalveluita yrityksille. Lisäksi yritys harjoittaa omaisuudenhoitoa ja tarjoaa sijoitusstrategioita ja palveluita erilaisille sijoittajille.

Goldman Sachsin kaupankäyntiliiketoiminta on myös huomattava, ja se osallistuu aktiivisesti osake-, velka- ja johdannaismarkkinoille.

Yhtiö on pyrkinyt osallistumaan yhteiskuntavastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen, osallistuen useisiin yhteiskunnallisiin hankkeisiin.

Vaikka Goldman Sachs on saanut osakseen kriittistä tarkastelua erityisesti sen roolista finanssikriiseissä ja sen liiketoimintamalleissa, se pysyy yhtenä maailman vaikutusvaltaisimmista ja voimakkaimmista rahoitusalan toimijoista. Yritys jatkaa merkittävää rooliaan globaalissa talousmaailmassa tarjoten laajan valikoiman rahoituspalveluita asiakkailleen eri puolilla maailmaa.