Fed ei laske korkoja – Grayscale uskoo, että Bitcoin hyötyy

Daniel Nordin
| 4 min read

Sijoitusyhtiö Grayscale uskoo Bitcoinin hyötyvän inflaatiosta pitkällä aikavälillä. Kuvituskuvassa bitcoineja ja dollareita.

Spot Bitcoin ETF -rahastostaan tunnettu Grayscale sanoo, että viimeaikaisilla inflaatioluvuilla voi olla lyhyellä aikavälillä negatiivinen vaikutus kryptoon. Grayscale kuitenkin uskoo, että jatkuva inflaatio lisää lopulta kiinnostusta kryptovaluuttaa kohtaan.

Inflaatiolla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden yleisen hintatason pitkäkestoista nousua taloudessa ajan kuluessa, mikä yleensä johtaa fiat-valuutan ostovoiman heikkenemiseen.

Maaliskuussa kuluttajahintaindeksin (CPI) tilastot Yhdysvalloissa ylittivät odotukset. Inflaatio kasvoi 0,4 % kuukausitasolla ja 3,5 % vuositasolla. Tämä oli vastoin Dow Jonesin ekonomistien kyselyn arvioita, jotka ennustivat 0,3 prosentin kasvua kuukaudessa ja 3,4 prosentin kasvua vuodessa.

Eroon vaikutti pääasiassa majoitus- ja polttoainekustannusten nousu, kuten Yhdysvaltain työvoimatilastokeskuksen julkaisemasta raportista käy ilmi.

OKX mainosbanneri CTA

Korkojen korotuksia käytetään keinona inflaation hillitsemiseksi hidastamalla taloudellista toimeliaisuutta, vähentämällä kulutusmenoja ja yritysten investointeja, vahvistamalla valuuttaa ja muuttamalla tulevaa inflaatiota koskevia odotuksia.

Nämä vaikutukset yhdessä vähentävät inflaatiopaineita taloudessa. Siksi tämä odottamaton inflaation nousu on vähentänyt luottamusta siihen, että Yhdysvaltain keskuspankki laskee korkoja lähikuukausina.

CME:n FedWatch-työkalun mukaan tätä kirjoitettaessa kauppiaat arvioivat kesäkuun koronlaskun todennäköisyydeksi vain 20,6 prosenttia, kun taas syyskuun todennäköisyys on 45,9 prosenttia.

LueOnko aika ostaa? Bitcoin nousi taas yli 70 000 dollarin

USA:n ohjauskorko 1985–2024
USA:n ohjauskorko 1985–2024

Tämä osoittaa, että markkina-analyytikot odottavat Yhdysvaltain keskuspankin pitävän korot ennallaan touko- ja kesäkuussa, ja ensimmäinen todennäköinen koronlasku tulee syyskuussa.

Bitcoin hintaennuste 13.4.2024


Bitcoinin arvo on tällä hetkellä hieman yli 70 000 dollaria. Sen markkina-arvo on 1,4 biljoonaa dollaria.

Korkojen pitäminen ennallaan pitkittää talouden hidastunutta tilaa, mikä johtaa siihen, että Bitcoinin kaltaisiin omaisuuseriin virtaa vähemmän volyymia ja sijoittajat vähentävät asemiaan. Tästä on osoituksena Bitcoinin hintakehitys 10. huhtikuuta, joka laski 2,5 prosenttia vastauksena odottamattomiin CPI-lukuihin. Tosin korjaantui myöhemmin samana päivänä.

Bitcoin kurssikäyrä 13.4.2024

Tekninen analyysi paljastaa lupaavan nousevan nousevan käännekuvion, jota kutsutaan pyöristyväksi pohjaksi. Tämä kuvio viittaa vallitsevan laskusuuntauksen mahdolliseen päättymiseen, ja on havaittavissa merkkejä sijoittajien uudesta kiinnostuksesta Bitcoinin hankkimiseen.

Vallitseva avoin korko on merkittävä 19,8 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa huomattavaa 0,80 prosentin 24 tunnin muutosta kaupankäynnin aktiivisuudessa. Markkina-analyytikot ovat optimistisia ja odottavat, että 73 578 dollarin kaikkien aikojen korkein vastustaso haastetaan, mikä voisi olla lopullinen vahvistus vahvan nousumarkkinan alkamiselle.

Grayscale: “Bitcoin on kuuma hyödyke”


Grayscalen toimitusjohtaja tutkimus, Zach Pandl sanoo nykyisen negatiivisen markkinatunnelman olevan lopulta hyväksi. Hän kuitenkin myöntää, että nouseva inflaatio on “lyhyellä aikavälillä negatiivinen kryptoille”.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed “ei todennäköisesti leikkaa korkoja vähään aikaan”, Pandl arvioi.

Sen sijaan hän mainitsi Bitcoinin puolittumisen kaltaiset tapahtumat, nousevan talouskasvun ja kasvavan krypton käyttöönoton tekijöinä, jotka ohjaavat Bitcoinin hintaa, todeten:

“Bitcoinin puolittumisen ja hyväksymistrendien, kuten tokenisoinnin, pitäisi luoda tukeva ympäristö kryptomarkkinoille.”

Pandl ja Grayscale taas perustavat ajatuksensa, että kryptovaluutta hyötyy pitkällä aikavälillä korkojen noususta.

Kun inflaatioprosentit jatkavat nousuaan ja fiat-valuutta devalvoituu, Bitcoinin kaltaiset arvosäilytysvarat ovat jatkossakin “kuuma hyödyke, kun Yhdysvaltojen hallitus jatkaa ylikulutusta ja pitää korot korkeina”, Pendl väittää.

Tämä ei kuitenkaan ole ilman epäilyksiä. Vaikka Bitcoin on osoittautunut menestyksekkääksi pitkäaikaiseksi arvosäilyttäjäksi siitä lähtien, kun se lanseerattiin vuonna 2010, sen suuri volatiliteetti tekee siitä arvaamattoman sijoituksen, joka on ollut pitkään miinuksella, minkä vuoksi sijoittajat saattavat siirtyä vähemmän volatilaisiin omaisuuseriin, kuten perinteisiin joukkovelkakirjoihin ja määräaikaistalletuksiin.

Ellipal lompakot

EKP:n ohjauskorko laskee todennäköisesti kesäkuussa


Euroopan keskuspankki EKP kertoi tällä viikolla odotetusti pitävänsä ohjauskorkonsa aiemmalla tasolla.

Inflaation hidastuminen Euroopassa on jatkunut elintarvikkeiden ja tavaroiden hintojen laskun myötä. Euroopan keskuspankin mukaan useimmat perusinflaation mittarit ovat hidastumassa, samalla kun palkkakehitys hidastuu ja yritykset alkavat sisällyttää osan työvoimakustannusten noususta voittoihinsa.

Vaikka rahoitusolot ovat edelleen tiukat ja aiemmat koronnostot painavat kysyntää, mikä vaimentaa inflaatiota, kotimaiset hintapaineet ovat voimakkaita, erityisesti palvelualalla. Euroopan keskuspankki pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, että inflaatio palaa kahden prosentin keskipitkän aikavälin tavoitteeseensa ajoissa.

Euroopan keskuspankin neuvosto katsoo, että sen nykyiset ohjauskorot edistävät merkittävästi inflaation hidastumista. Tulevilla päätöksillään neuvosto aikoo varmistaa, että ohjauskorot pysyvät riittävän tiukkoina niin kauan kuin tarpeen.

OP Ryhmä arvioi tiedotteessaan, että euroalueen rahapolitiikan keventämiselle on alkanut olla perusteita, mutta Euroopan keskuspankki tarvitsee vielä lisää varmuutta euroalueen hinta- ja palkkapaineiden laskemisesta ennen kuin se muuttaa linjaansa ja laskee korkoja.

OP huomauttaa, että EKP:n jäsenet ovat jo jonkin aikaa viitanneet kesäkuun kokoukseen mahdollisena ajankohtana muuttaa rahapolitiikkaa.

“Kesäkuun kokousta pidetään todennäköisimpänä ajankohtana koronlaskusyklin aloittamiselle. Korkomarkkinat odottavat lähes täysimääräisesti 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua EKP:lle kesäkuussa ja yhteensä 0,75 prosenttiyksikön laskua tälle vuodelle”, totesi OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen tiedotteessa.

Hännikäisen mukaan EKP voi keventää rahapolitiikkaa jatkossa, jos tulevat inflaatioennusteet, perusinflaation kehitys ja rahapolitiikan vaikutukset vahvistavat uskoa inflaatiotavoitteen saavuttamiseen.

Markkinoilla on spekuloitu, uskaltaako EKP aloittaa korkojen laskemisen ennen Yhdysvaltain keskuspankkia.

“Huolimatta Yhdysvaltojen vahvemmasta taloudesta ja hitaammasta inflaation laskusta, Euroopan talous on heikompi ja hintapaineet ovat hellittäneet nopeammin. Siksi EKP:lla voi olla perusteita aloittaa korkojen laskeminen aikaisemmin kuin Fed”, Hännikäinen kommentoi.

“EKP:n viestiin markkinat reagoivat laimeasti osake- ja korkomarkkinoilla, vastaten ennakko-odotuksia.”

Jos EKP:n neuvoston päivitetty arvio inflaationäkymistä, perusinflaation dynamiikasta ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuudesta lisäisi entisestään sen luottamusta siihen, että inflaatio lähenee tavoitetta kestävällä tavalla, olisi aiheellista alentaa rahapolitiikan nykyistä rajoitustasoa. EKP:n neuvosto noudattaa joka tapauksessa jatkossakin tiedoista riippuvaista ja kokouskohtaista lähestymistapaa määritellessään rajoitusten sopivaa tasoa ja kestoa, eikä se sitoudu ennalta tiettyyn korkopolkuun.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.