Linnake pitää: Iso-Britannia ei salli krypto ETF -rahastoja

Markku Korhonen
| 4 min read

Iso-Britannia ja kryptot

EU-erostaan ja kuninkaallisistaan tunnettu – ja verrattain vanhoillisessa maineessa oleva – Iso-Britannia on edelleen yksi harvoista suurista maailmanmarkkinoista, joka ei ole vielä hyväksynyt kryptovaluuttojen pörssilistattujen tuotteiden (ETP) vähittäismyyntiä.

Suomen, Australian, Brasilian, Kanadan ja monien Manner-Euroopan valtioiden kaltaiset maat ovat hyväksyneet nämä tuotteet. Iso-Britannia ei kuitenkaan ole sallinut piensijoittajien ostaa niitä.

Äskettäin Yhdysvalloissa otettiin Wall Streetillä käyttöön 11 Spot Bitcoin -ETF:ää, joita hallinnoivat tunnetut nimet, kuten BlackRock, Invesco ja Fidelity, mikä korostaa entisestään Ison-Britannian eroavaisuutta muista rahoituskeskuksista.

OKX mainosbanneri CTA

Mikä on Spot Bitcoin ETF?


Spot bitcoin ETF on pörssinoteerattu rahasto (ETF) ja sijoitusväline, joka antaa kaikille sijoittajille mahdollisuuden altistua bitcoinin hinnanmuutoksille tavallisilla välitystileillään. Spot bitcoin ETF:ien mahdollistama parempi likviditeetti voisi johtaa vakaampiin hintoihin. Lisäksi se helpottaisi hinnanmäärityksen bitcoin-markkinoilla. Ja toki bitcoin-kurssi saisi siitä positiivisen sysäyksen.

Toisin kuin bitcoin-futuurien ETF:t, spot-bitcoin-ETF sijoittaa suoraan bitcoineihin kohde-etuutena, ei niiden hintoihin perustuviin johdannaissopimuksiin.

Bitcoinin spot ETF rahastojen sääntelyn hyväksyntä on vielä kesken, mikä on ratkaiseva askel kohti bitcoinin laajempaa hyväksyntää sijoituskelpoisena omaisuuseränä, ja sillä voi olla myönteinen vaikutus bitcoinin hintaan.

FCA:n kryptojohdannaisten kielto vuonna 2021


Jo vuonna 2021 Ison-Britannian finanssivalvonta, Financial Conduct Authority (FCA), kielsi kryptovaluuttaan liittyvien “johdannaisten”, mukaan lukien ETP:t, myynnin yksityissijoittajille.

FCA:n kiellon taustalla oli ensisijaisesti huoli viputuotteista, kuten erisopimuksista, jotka tarjosivat huomattavaa vipuvaikutusta erittäin epävakaaseen Bitcoiniin.

Kielto koski kuitenkin myös vivuttamattomia tuotteita, kuten tavallisia ETP:itä ja futuureja.

Jotkut alan asiantuntijat ovat vastustaneet FCA:n valitsemaa lähestymistapaa.

Erityisesti he ovat kritisoineet FCA:n sääntöä, joka sallii yksityissijoittajien sijoittaa kryptovaluuttoihin suoraan kryptopörssien kautta, mutta kieltää pääsyn säänneltyihin ETP:iin, jotka on listattu vakiintuneissa pörsseissä.

“Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva yksityissijoittaja ei voi sijoittaa meidän kaltaiseen tuotteeseemme, joka on Mifid II:n [EU:n sääntelyn piiriin kuuluva] instrumentti, joka on listattu säännellyssä pörssissä ja jota myydään säännellyn välittäjän kautta, joka seuloo sijoituskelpoisuuden sijoitustavoitteesi ja -profiilisi perusteella”, lontoolaisen ETC Groupin päästrategiapäällikkö Bradley Duke sanoi The Financial Timesille.

“Mutta he voivat mennä kryptopörssiin ja ostaa bitcoinin ilman, että he käyvät läpi mitään tarkastuksia ja tasapainotuksia. Minusta siinä ei ole mitään järkeä.”

Ison-Britannian sijoittajilla on kaksi vaihtoehtoa saada altistusta kryptoon


Kryptovaluuttoihin altistumista hakevilla brittiläisillä yksityissijoittajilla on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa.

He voivat joko ostaa digitaalisia tokeneita suoraan kryptopörsseistä, mihin liittyy erilaisia haasteita, kuten digitaalisten lompakoiden tarve ja varkausriski, tai he voivat sijoittaa kryptovaluuttoja jäljittävien yhtiöiden, kuten pörssien tai louhijoiden, osakkeisiin.

Yksityissijoittajien keskuudessa on kuitenkin kysyntää suoraan kryptovaluuttoihin sijoittaville ETP:ille, mistä ovat osoituksena lukuisat pyynnöt sijoitusalustoilla.

Kryptovaluuttojen kiinnostus on viime aikoina kasvanut sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa on lanseerattu krypto-ETP:itä. Tähän on osallistunut BlackRockin ja Invescon kaltaisia tunnettuja varainhoitajia, ja jotkut uskovat, että FCA:n on arvioitava kantaansa uudelleen.

Jotkut kuitenkin myönsivät myös, että kaikkien brittiläisten yksityissijoittajien täydellinen pääsy ei ehkä ole tarkoituksenmukaista.

“En ole samaa mieltä yleisestä pääsystä”, sanoi Hector McNeil, lontoolaisen HANetf-yhtiön toinen perustaja ja toinen toimitusjohtaja, ja lisäsi, että minkä tahansa monimutkaisemman tuotteen kohdalla pitäisi olla “jonkinlainen portti”.

“Jos joku minunlaiseni sijoittaa 3 prosenttia salkustaan, sen pitäisi riittää. Jos taas äitini haluaa sijoittaa 100 prosenttia, koska hänen ystävänsä sosiaalisessa kerhossa kertoi hänelle, että hän tienasi paljon rahaa, se ei ole mielestäni oikein.” Hän sanoi, että “se ei ole oikein”.

Säänneltyjä ETP:itä puoltavista argumenteista huolimatta on epäilyksiä siitä, että FCA muuttaa kantaansa.

FCA on toistuvasti tuonut esiin huolensa kryptovarojen volatiliteetista, niiden yhteyksistä talousrikollisuuteen ja niiden arvostamiseen liittyvistä haasteista.

Iso-Britannia linjasi kryptovaluuttojen verotusta


Ison-Britannia ja tarkemmin sen kansallinen veroviranomainen HM Revenue and Customs (HMRC)  päätti joulukuussa kohdistaa verotusta kryptokäyttäjiin. Viranomainen on käskenyt krypton käyttäjiä paljastamaan mahdolliset maksamattomat veronsa valtiolle sakkojen uhalla.

Marraskuussa antamassaan ilmoituksessa HMRC pyysi kryptoa käyttäviä sijoittajia ilmoittamaan “vapaaehtoisesti kaikista maksamattomista veroista”, jotka liittyvät krypto-omaisuuserillä saatuihin tuloihin tai tuottoihin, mukaan lukien vaihto-tokenit, NFT:t ja hyöty-tokenit. On vielä verolainsäädönnön kannalta epäselvää miten laki ja verottaja kohtelevat esimerkiksi pilvilouhinnasta kertyviä kuluja.

Valtion virasto myös varoitti, että niille käyttäjille, jotka eivät ilmoita ja maksa kryptoista johtuvia verojaan, voitaisiin antaa lisärangaistuksia.

Ison-Britannian viranomaiset ja erityisesti hallitus on aktiivisesti puuttunut uuteen teknologiaan. Esimerkiksi tekoälyn, rahoitusteknologian ja metaversumin parissa työskentelevien politiikkojen toimintaan sääntelytoimenpiteiden, täytäntöönpanotoimien ja tutkimusten kautta.

Lokakuussa Financial Conduct Authority (FCA) otti käyttöön uusia digitaalisia resursseja koskevia sääntöjä, jotka edellyttävät krypton parissa työskentelevien yritysten rekisteröitymistä finanssivalvontaviranomaiselle ja markkinointimateriaalien hyväksyttämistä FCA:n valtuuttaman yrityksen toimesta.

Tärkeimmät päivitykset sisältävät selkeitä varoituksia kryptosijoittajille. Heidän kryptosijoituksiinsa liittyvistä riskeistä kerrotaan, ja näistä kyseisiä palveluita tarjoaviat kryptopörssit ovat vastuussa. Markkinointimateriaalin tulee olla reilua, selkeää, läpinäkyvää eikä millään tavalla harhaanjohtavaa. Lisäksi kaikille uusille kryptopörssien asiakkaille vaaditaan 24 tunnin harkinta-aikaa.

LueBrittien viranomaiset kohdistavat verotusta kryptokäyttäjiin

Näin Iso-Britannia uudisti kryptoverotustaan


Iso-Britannia linjasi veroviranomaistensa suulla, että ennen kuin sijoittaja harkitsee vapaaehtoisen tiedon antamista veroviranomaisille, hänen on suoritettava useita muita tärkeitä verotukseen liittyviä vaiheita.

Ensinnäkin on ratkaisevan tärkeää kerätä yhteen kaikki verottajan vaatimat tiedot kryptovaroista, joista sijoittajilla on verovelkaa, mukaan lukien henkilötiedot, kuten sijoittajan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä kansallinen vakuutusnumero.

Lisäksi sijoittajien on kerättävä tietoja krypto-omaisuuteen liittyvien tapahtumien määrästä, tuloista, joita he eivät ole ilmoittaneet verottajalle, ja niiden vuosien lukumäärästä, joilta heillä on rästissä ilmoittavia ja maksamattomia veroja.

Brittien viranomaiset myös täsmensivät, kuinka monen vuoden edestä käyttäjien on ilmoitettava verotettavia kryptotulojaan riippuen heidän aiempaa verovelvollisuuttaan koskevista olosuhteista.

Jos sijoittajat voivat osoittaa, että he ovat toimineet kohtuullisesti, mutta eivät kuitenkaan ole maksaneet oikeaa veronalaista summaa, heidän tarvitsee käsitellä vain neljän viimeisen vuoden maksamattomat verot.