Magic Labs ‘Wallet as a Service’ kattavassa tarkastelussa

Teresa Maria
| 3 min read

Magic Labs

Tänä päivänä tarjolla on niin monia Web3-palveluita, mutta Magic Labs on lanseerannut oppaan niin sanotuista kaikkivoipaisista kryptolompakkopalveluista ja niiden valikointikriteereistä, joka ansaitsee lähemmän tutkiskelun.

Sen itselle parhaan Wallet-as-a-Service (WaaS) -palveluntarjoajan valitseminen voi olla äärimmäisen tärkeä päätös modernille, eteenpäin katsovalle yritykselle. Magic Labs on juuri tällainen WaaS-palveluntarjoaja, joka auttaa yrityksiä ja niiden verkkokäyttäjiä ottamaan käyttöön sen web3-yhteensopivan ei-säilytyslompakon.

Yritys julkaisi äskettäin yksityiskohtaisen oppaan tähän WaaS-palveluun, ja se tarjoaa hyödyllisiä tietoja ja ideoita yrityksille ja yksityishenkilöille sopivimman WaaS-ratkaisun valinnassa, sekä sen hyödyistä.

Tämän artikkelin tarkoituksena onkin nyt poimia ja tiivistää ne oppaan olennaiset osat, jotta lukijamme saavat kattavan kuvan sen keskeisistä tekijöistä, jotka on otettava huomioon, kun tehdään sitä ratkaisevaa valintaa.

Wallet-as-a-Service (WaaS) ja sen rooli Web3:ssa


Macig Labs opas alkaa valaisemalla WaaS:n käsitettä ja sen keskeistä roolia vielä kehitteillä olevassa Web3-ekosysteemissä. Haluamme huomauttaa, että WaaS-apuohjelma ulottuu perinteisiä digitaalisen lompakon toimintoja pidemmälle.

Tämä tarkoittaa, että se tarjoaa kehittyneen alustan digitaalisen omaisuuden hallintaan ja turvallisiin tapahtumiin eri lohkoketjujen välillä.

Tällainen niin sanottu “palvelulompakko” yhdistää helpon käyttökokemuksen, korkean tason tietoturvan ja kehittyneet toiminnot, mikä tekee siitä välttämättömän työkalun useille hajautetuille sovelluksille (dApps) ja alustoille.

Sen kattavan lähestymistavan tavoitteena on yksinkertaistaa käyttäjien henkilöllisyyden vahvistamiseen liittyviä prosesseja ja samalla varmistaa korkeatasoinen suojaus edistyneillä kryptoteknologioilla.

Magic Labs: WaaS-palveluntarjoajan valinnalla on väliä


Magic Labs on sisältänyt oppaaseen tutkijoiden näkemyksiä, joissa korostuvat yleisten määritelmien jälkeen, että on tärkeää valita sellainen palvelu, joka vastaa yrityksen pitkän aikavälin visiota ja näkemystä.

Opas rohkaisee yrityksiä lisäksi arvioimaan perusteellisesti potentiaalisten palveluntarjoajien eri palveluiden tarjontaa, innovaatiohistoriaa, sopeutumiskykyä Web3-ekosysteemiin ja kykyä omaksua tulevaisuuden teknologinen kehitys.

Lisäksi asiakirjassa suositellaan jäsenneltyä tutkimusprosessia, jossa keskitytään sellaisiin kriteereihin kuin yhteensopivuus, integroinnin helppous, skaalautuvuus, turvallisuus, vaatimustenmukaisuus, käyttäjäystävällisyys sekä jatkuva tuki.

OKX mainosbanneri CTA

Teknisten vahvuuksien ja palvelun laajuuden arviointi


Opas on erityisesti korostanut, että yksi erittäin kriittinen näkökohta on palveluntarjoajan teknisten valmiuksien ja tarjottujen palveluiden laajuuden arviointi.

Esimerkiksi mahdollisten palveluntarjoajien ei tulisi ainoastaan vastata nykyisiin Web3-markkinoiden tarpeisiin, kuten tehokkaaseen tapahtumien hallintaan ja lompakon helppoon ja nopeaan luomiseen, vaan myös pysyä mukana tulevaisuuden kehityksessä.

Tähän tulevaisuuden kehitykseen liittyy esimerkiksi NFT (Non-Fungible Token) -tuki. Tämä varmistaa, että WaaS -palveluntarjoajalla on kyky mukautua ja kasvaa dynaamisessa Web3-ympäristössä.

Magic Labs korostaa myös, että on tärkeää harkita erilaisten todennusmenetelmien, kuten sähköpostin, sosiaalisen median tilien kirjautumisten tai tekstiviestivahvistuksen merkitystä lompakon luomisen tehostamisen saralla.

Lisäksi se tuo esiin GAS-maksujen arvon WaaS-ratkaisuissa, mikä vähentää transaktioiden kalliuden mukanaan tuomaa kitkaa erityisesti uusille Web3:n käyttäjille, sekä yksinkertaistaa WaaS-palvelun toiminnallisia ja taloudellisia näkökohtia yrityksille.

Palvelun laatu ja turvallisuus


Macig Labs korostaa merkittävästi WaaS-palvelun valinnassa niiden laatu- ja turvallisuusstandardeja sekä palveluntarjoajien tarvetta tarjota jatkuvaa luotettavuutta, laadukasta palvelua ja tiukkaa viranomaisstandardien noudattamista.

Erityistä huomiota sen julkaisemassa oppaassa kiinnitetään vankkoihin tietoturvaprotokolliin, mukaan lukien yritystason suojaustoimenpiteet, osallistuminen bugipalkkio-ohjelmiin ja asiantuntevan turvallisuushenkilöstön läsnäolo näillä aloilla.

Lisäksi oppaan kirjoittajat ehdottavat, että WaaS-palveluntarjoajilla tulisi olla kattava tietoturvakehys, joka kattaa muun muassa yritysturvallisuuden, haavoittuvuuksien hallinnan, tuoteturvallisuuden, pilviturvallisuuden ja hallinto-, riski- ja vaatimustenmukaisuuden (GRC).

Lisäksi sen tulisi varmistaa turvallinen ympäristö asiakasomaisuuden hallintaan kehittyvässä Web3-maisemassa.

Integrointi NFT markkinoiden kanssa ja käyttökokemuksen parantaminen


NFT -omaisuuksien ja näiden digitaalisten teosten markkinoiden suosion kasvaessa Magic Labs on oppaassaan keskittynyt käsittelemään myös tämän alan tarpeita. Sen mukaan WaaS-ratkaisujen tulee tarjota kattavia NFT-palveluita ja varmistaa niiden saumattoman integroinnin olemassa oleviin liiketoimintainfrastruktuureihin.

Tämä sisältää erilaisten ominaisuuksien ja käyttötarkoitusten tarjoamisen, kuten älykkäiden sopimusten toteuttamisen, tokeneiden ja NFT:eiden lyönnin sekä monipuoliset kassaratkaisut.

Lisäksi opas korostaa intuitiivisen ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän merkitystä, joka voisi sen mukaan merkittävästi lisätä käyttäjien sitoutumista ja tyytyväisyyttä.

WaaS-palvelun valinnan menetelmällinen lähestymistapa


Oppaansa lopuksi Magic Labs korostaa jäsennellyn arviointiprosessin tärkeyttä ja suosittelee yksityiskohtaisten tarkistuslistojen käyttöä, jotka systemaattisesti arvioivat ja vertaavat erilaisia WaaS-tarjouksia.

Lopuksi yhtiön opas rohkaisee käyttäjiä ottamaan selvää eri projektien tarpeet ja määrittelemään niiden perusteella selkeästi tavoitteet ja haasteet. Tähän opas tarjoaa kaksi näkökohtaa, jotka muodostavat perustan tehokkaalle arviointiprosessille varmistaen, että yrityksen valitsema WaaS todella auttaa saavuttamaan halutut tulokset.

 

Vastuuvapauslauseke: Puhetta kryptoista -osio sisältää kryptoalan toimijoiden näkemyksiä, eikä se ole osa toimituksellista sisältöä, jonka omistaa Cryptonews.com.