Matti Lehmus ja Neste eri suuntiin – korvaaja Outokummusta

Markku Korhonen
| 4 min read
Neste toimitusjohtajan paikan jättävä Matti Lehmus.
Neste ja Matti Lehmus lähtevät eri suuntiin. Kuva: Neste, lehdistötiedote

Polttoaineyhtiö Neste kertoi tiedotteessaan, että yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja Matti Lehmus ovat yhdessä sopineet, että Lehmus eroaa toimitusjohtajan tehtävästä.

Lehmus erosi toimitusjohtajan paikalta maanantaina, ja torstaina Neste ilmoitti että uutena toimitusjohtajana aloittaa Heikki Malinen. Hän siirtyy Nesteen toimitusjohtajaksi Outokummun toimitusjohtajan paikalta. Malinen on myös toiminut Nesteen hallituksessa.

Lehmus on hoitanut Nesteen toimitusjohtajan tehtävää toukokuusta 2022 lähtien. Lehmus pysyy toimitusjohtajana siihen asti, kunnes Malinen aloittaa.

SKILLING mainosbanneri CTA

Neste: Osake ollut alamäessä jo pitkään


Nesteen osake on ollut pahasti alamäessä jo vuoden päivät. Laskua Nesteen osakkeen arvoon on tullut viimeisen vuoden aikana noin 50 prosenttia. Vuoden alusta Nesteen osake on laskenut yli 30 prosenttia.

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2024 petti odotukset, ja Nesteen ensimmäisen neljänneksen tulokset heijastavat haasteita ja kestävää sitoutumista.

Neste Oyj:n äskettäin julkaisema ensimmäisen neljänneksen tulostiedote tarjoaa syvällisen katsauksen yrityksen toimintaan, sen saavutuksiin ja kohtaamiin haasteisiin. Neste on yksi maailman johtavista uusiutuvan energian tuottajista ja kiertotalouden edelläkävijöistä. Sen tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta ja edistää kestävää kehitystä tarjoamalla ratkaisuja, jotka perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Ensimmäisen neljänneksen vertailuluvut osoittavat sekä myynnin että kannattavuuden laskua verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vertailukelpoinen käyttökate oli 551 miljoonaa euroa, kun se oli vuonna 2023 peräti 830 miljoonaa euroa. Tämä lasku johtui pääasiassa uusiutuvien tuotteiden heikentyneestä markkinatilanteesta, joka vaikutti myyntimarginaaleihin ja myyntimääriin.

Uusiutuvan dieselin markkinatilanne heikko


Toimitusjohtaja Matti Lehmus kommentoi tulosta painottaen yrityksen pyrkimystä puolustaa marginaalejaan vaikeilla markkinoilla. Erityisesti uusiutuvan dieselin markkinatilanne osoittautui heikommaksi kuin edellisvuonna, mikä vaikutti negatiivisesti käyttökatteeseen. Lisäksi poliittiset lakot Suomessa vaikuttivat Nesteen toimintaan ja vähensivät vertailukelpoista käyttökatetta noin 10–15 miljoonalla eurolla.

“Uusiutuvissa tuotteissa vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 242 miljoonaa euroa (415 milj.) ensimmäisellä neljänneksellä. Siihen vaikutti uusiutuvan dieselin selvästi heikentynyt markkina. Vertailukelpoinen myyntimarginaalimme oli 562 dollaria tonnilta (945). Myyntimäärämme oli 849 tuhatta tonnia (678), johtuen kysynnän kausiluonteisuudesta. Myyntimääriin vaikuttivat myös uusiutuvan lentopolttoaineen varaston kasvattaminen ja valmistautuminen vuoden 2024 huoltoseisokkeihin. Singaporen toisen linjan tuotanto oli vakaata neljänneksen aikana, ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa nostettiin suunnitelman mukaan. Jätteiden ja tähteiden osuus raaka-aineiden käytöstä oli 91 % ensimmäisellä neljänneksellä”, Lehmus sanoi osavuosikatsauksessa viime viikolla.

Vaikka uusiutuvien tuotteiden markkinatilanne oli haastava, Neste jatkoi strategiansa toteuttamista ja panosti operatiiviseen tehokkuuteen sekä kustannusten hallintaan. Organisaatiomuutokset, kuten yksinkertaistettu organisaatiorakenne, suunniteltiin vahvistamaan pitkän aikavälin kilpailukykyä ja parantamaan kustannustehokkuutta. Tavoitteena on saavuttaa noin 50 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Uusiutuvien tuotteiden segmentissä Nesteen vertailukelpoinen käyttökate oli 242 miljoonaa euroa, mikä osoittaa selvää laskua edellisvuoteen verrattuna. Myyntimarginaalit laskivat ja myyntimäärät jäivät odotuksista, osittain kausiluonteisten tekijöiden ja valmistautumisen vuoksi tuleviin huoltoseisokkeihin. Vaikka Singaporen toisen linjan tuotanto oli vakaata, uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa nostettiin suunnitelman mukaan. Yritys panostaa jatkuvasti uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen kehittämiseen sekä globaalin raaka-aineiden hankintaan ja optimointiin.

Trezor kryptolompakko

Öljytuotteiden kate laski


Öljytuotteiden segmentissä Nesteen vertailukelpoinen käyttökate oli 278 miljoonaa euroa, mikä sekin laski edellisvuodesta. Porvoon jalostamon operatiivinen tulos oli kuitenkin vakaa, vaikka käyttöaste laskikin hieman. Suomen poliittiset lakot vaikuttivat kotimaan myyntimääriin ja vaikuttivat myös varastojen kertymiseen. Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali laski hieman, mutta odotetaan nousevan uudelleen tulevien toimenpiteiden myötä.

Marketing & Services -segmentissä Nesteen vertailukelpoinen käyttökate oli stabiili, pysyen samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vaikka poliittiset lakot aiheuttivat logistiikkahaasteita, Neste onnistui säilyttämään markkinaosuutensa korkealla tasolla.

“Organisaatiomuutoksemme tuli valmiiksi neljänneksen aikana. Yksinkertaistettu organisaatiorakenne ja toimintamalli vahvistavat pitkän aikavälin kilpailukykyämme ja parantavat kustannustehokkuuttamme. Uudelleenjärjestelyllä tavoitellaan jatkossa yhteensä noin 50 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä”, Lehmus kirjoitti.

Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 4 801 miljoonaa euroa, mikä oli laskua edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtui pääasiassa markkinahintojen laskusta sekä myyntimäärien pienenemisestä. Vertailukelpoinen käyttökate laski 551 miljoonaan euroon, kun taas tulos ennen veroja oli 189 miljoonaa euroa.

Yhtiön näkymät vuodelle 2024 ovat varovaisen optimistiset, vaikka markkinan epävarmuus jatkuu. Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärien odotetaan kasvavan, mutta öljytuotteiden kokonaismyyntimäärän odotetaan pienenevän suunnitellun seisokin vuoksi. Nesteen tavoitteena on edelleen olla johtava toimija uusiutuvien energialähteiden alalla ja edistää kestävää kehitystä.

“Maaliskuussa pidimme Rotterdamissa analyytikkopäivän, jossa tarkasteltiin Nesteen kestävää kasvustrategiaa ja ainutlaatuisia kilpailuetuja sekä uusinta markkinanäkemystämme uusiutuvissa tuotteissa. Uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen kasvustrategiamme perustuu laajentumiseen houkuttelevimmissa markkinasegmenteissä ja globaalin raaka-aineiden hankintamme ja optimointikykymme jatkuvaan vahvistamiseen. Sääntelyn ja vapaaehtoisen kysynnän odotetun kehityksen myötä päivitimme pitkän aikavälin kysyntäennustettamme ylöspäin aiempaan näkemykseemme verrattuna. Nesteen painopisteet vuonna 2024 ovat kasvuhankkeidemme operatiivinen toteutus, uusiutuvan lentopolttoaineen myynnin merkittävä kasvu ja kulurakenteemme virtaviivaistaminen”, Lehmus sanoi osavuosikatsauksessa.

Vaikka ensimmäisen neljänneksen tulokset olivat haasteelliset, ne eivät horjuttaneet Nesteen pitkän aikavälin sitoutumista kestävään kehitykseen. Yhtiö jatkaa investointeja uusiutuvaan energiaan ja pyrkii aktiivisesti vähentämään hiilijalanjälkeään. Nesteen vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen tekee siitä merkittävän toimijan globaalilla energiamarkkinalla.

Maailmantalouden näkymien ja geopoliittisen tilanteen epävarmuus jatkuu, minkä odotetaan aiheuttavan jatkossakin markkinoiden epävakautta. Uusiutuvissa tuotteissa biotikettien ja biopolttoainetodenteiden hintojen sekä uusiutuvan dieselin hintapreemioiden odotetaan pysyvän alhaisemmalla tasolla vuoteen 2023 verrattuna. Raaka-aineiden hinnat ovat edelleen epävakaita. Öljytuotteissa geopoliittiset jännitteet vaikuttavat edelleen jalostusmarkkinoihin” Lehmus ennakoi Nesteen tiedotteessa.

Analyytikko ei yllättynyt, että Neste vaihtaa toimitusjohtajaa


Matti Lehmus ehti toimia tehtävässään vain pari vuotta. Nestettä seuraava Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski totesi Helsingin Sanomille, että toimitusjohtajan vaihtuminen ei tullut hänelle täysin yllätyksenä.

”Kun miettii tätä [Nesteen] viimeaikaista kehitystä, niin kyllähän tässä on oman työuran aikana oppinut, että jos yhtiöllä menee jonkin aikaa odotettua huonommin, niin todennäköisyys toimitusjohtajan vaihtumiselle kohoaa”, Gostowski sanoi HS:lle.