Pörssisähkö: Hinta lähes euron per kWh tiistain huipussa

Markku Korhonen
| 4 min read

Pörssisähkö

Sähkön hinta nousee voimakkaasti tänään tiistaina, kun pörssisähkö saavuttaa huippunsa iltapäivällä. Tuntihinta saavuttaa tiistaina korkeimman tasonsa kello 16.00 jälkeen, lähestyen jopa yhtä euroa per kilowattitunti. Tämä on merkittävä hyppy verrattuna tämän päivän korkeimpaan hintaan, joka on 16 senttiä kilowattitunnilta. Asia ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Viimeisen seitsemän päivän aikana keskihinta on vaihdellut noin kymmenessä sentissä, joten tämä hintojen nousu on huomattava. Tiistaina verojen kanssa kilowattitunnin hinta nousee korkeimmillaan yli 96 senttiin kilowattitunnilta.
Suomen sähköntuotantokapasiteetista osa on poissa käytöstä, kun Olkiluoto 3 keskeytti tuotantonsa vikaantumisen vuoksi sunnuntai-iltana.

TVO:n mukaan voimala alkaa tuottaa sähköä tiistaina alkuillasta, mutta vain 1,285 megawatin teholla. Täyteen 1,600 megawatin tehoon päästään vasta keskiviikkona.

Olkiluoto 3:n seisahdus vaikuttaa sähkön hintaan vasta tiistaina, koska seuraavan päivän sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä edellisenä päivänä iltapäivällä.

Myös tuulivoiman tuotannon odotetaan jäävän huomenna vain pieneksi osaksi kapasiteetista. Käytännössä koko maassa ennustetaan tiistaille pakkaslukemia.

Sähkön hinta määräytyy tunneittain pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa tarjonnan ja kysynnän perusteella. Sähkön hinta on ollut viime päivinä selvässä aaltoliikkeessä pitkän rauhallisen jakson jälkeen.

LueFortum: Tappioiden hinta yhdelle veronmaksajalle 1700 euroa

Olkiluoto 3:n seisahdus syynä hinnannousuun


Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin korjaustoimet viivästyvät aiemmin ilmoitetusta aikataulusta.

Teollisuuden Voima tiedotti maanantai-iltana viestipalvelu X:ssä, että korjaus-, tarkastus- ja testaustyöt vievät odotettua enemmän aikaa.

“OL3 korjaus-, tarkastus- ja testaustyöt vievät hieman ennakoitua enemmän aikaa. Tämän hetkisen arvion mukaan takaisin tuotantoon päästään huomenna tiistaina 21. marraskuuta klo 18”, TVO kirjoitti.

Aiemmin TVO arvioi, että tuotanto olisi käynnistynyt puolenpäivän aikaan.

Ydinvoimalan kolmosreaktorin sähköntuotanto pysähtyi automaattisesti sunnuntai-iltana turbiinilaitoksella olleen vian takia. Vian syynä oli havaittu generaattorin jäähdytysjärjestelmän viallinen lämpötilamittaus.

TVO:n mukaan tapahtumalla ei ollut vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Sähköntuotannon keskeytyminen voimalassa on vaikuttanut sähkön hintaan, ja pörssisähkö on tänään erittäin kallista. Hinta on korkeimmillaan iltapäivällä klo 16 jälkeen, jolloin se on noussut yli 96 senttiin kilowattitunnilta.

Pörssisähkö on yhä useamman asiakkaan valinta


Olkiluoto 3 ei siis tuota sähköä verkkoon, ja vialla on merkittävä vaikutus pörssisähkön hintaan. Jos tuotantokatkos venyy pidemmäksi, vaikuttaa tämä vielä vahvemmin pörssisähköön.

Mitä pidempään Olkiluodon ydinvoimalan tuotantokatkos kestää, sitä suuremmat vaikutukset sillä todennäköisesti on, arvioi sähkönmyyntiyhtiö Oomin sähkökauppapäällikkö Marko Rinta-Korhonen Yle uutisille.

Maanantaina pörssisähkö on kalleimmillaan aamukymmeneltä ja iltapäiväviideltä, mutta silti alle 20 senttiä kilowattitunnilta. Kuukauden keskihinta on ollut noin kahdeksan senttiä.

Olkiluodon kolmosyksikkö tuottaa tällä hetkellä merkittävän osan Suomessa käytetystä sähköstä, jopa 14 prosenttia. Olkiluodon kolme yksikköä vastaavat noin kolmasosasta Suomen sähköntuotannosta.

Rinta-Korhonen totesi, että asiakkaat ovat siirtyneet yhä enemmän käyttämään pörssisähköä. Kuitenkin hintapiikkien aikaan osa asiakkaista hermostuu hinnan vaihtelusta ja valitsee kiinteähintaisen tuotteen.

Miten pörssisähkö toimii?


Sähkö ei vain syty valoja kotiemme nurkkiin, vaan sen hankkiminen ja jakaminen suurissa määrinä tapahtuu monimutkaisen pörssisähkön avulla. Pohjoismaissa, kuten Suomessa, Nord Pool -sähköpörssi on keskiössä tässä energiateollisuuden tanssissa.

Sähkömarkkinat koostuvat tarjonnasta ja kysynnästä. Tuottajat, eli voimalaitokset, asettavat hinnan ja määrän, jolla he ovat valmiita myymään sähköä. Toisaalta kuluttajat ilmaisevat sähkönkulutustarpeensa ja maksuhalukkuutensa.

Nord Poolilla tuottajat ja ostajat kohtaavat, ja hinta määräytyy tarjonnan ja kysynnän vuorovaikutuksessa. Kun kysyntä kasvaa tai tarjonta vähenee, hinnat nousevat, ja päinvastoin.

Sähköä voi ostaa joko välittömästi (spot-hinta) tai tulevaisuuteen (futuurit). Spot-hinnat päivittyvät päivittäin tai tunneittain, kun taas futuurit mahdollistavat sähkön ostamisen tuleville päiville tai kuukausille kiinteällä hinnalla.

Voittaneet tarjoukset muuttuvat sähkön toimitussopimuksiksi, ja sähkö kulkee sähköverkoston kautta voimalaitoksista kuluttajille. Sähköverkon ylläpitäjät ovat keskeisessä roolissa tässä virtauksessa.

Kuluttajat voivat hankkia sähkönsä suoraan pörssistä tai sähkötoimittajien kautta. Sähkötoimittajat ostavat sähköä pörssistä ja myyvät sen edelleen asiakkailleen. Jotkut kuluttajat voivat myös solmia suoria sopimuksia tuottajien kanssa.

Sähkön hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten sääolosuhteet, polttoaineiden hinnat, tuotantokapasiteetin saatavuus ja poliittiset päätökset. Sähkö voi olla halpaa aurinkoisena päivänä, kun taas energian knappisuus voi nostaa hintoja.

Pörssisähkö luo kilpailullisen ympäristön, jossa sähköalan toimijat voivat tehdä tehokkaita päätöksiä resurssien käytöstä ja kustannuksista. Se ei ole vain sähkön ostamista ja myymistä; se on jännittävä tanssi tarjonnan ja kysynnän, teknologian ja markkinaolosuhteiden välimaastossa.

Olkiluoto 3 on Suomen sähköntuotannon “Iisakinkirkko”


Olkiluoto 3 on ollut yksi merkittävimmistä hankkeista Suomen energiateollisuuden historiassa. Kyseessä on ydinvoimala, jonka rakentaminen on herättänyt laajaa kiinnostusta ja keskustelua niin energiasektorilla kuin yhteiskunnassa yleisesti.

Olkiluoto 3:n rakentaminen aloitettiin vuonna 2005, kun Teollisuuden Voima Oyj (TVO) päätti investoida uuteen ydinvoimalaan Olkiluodon voimalaitosalueella. Tavoitteena oli vastata kasvavaan sähköntarpeeseen, parantaa energiavarmuutta ja samalla vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Rakentamislupa voimalalle myönnettiin jo 2002

Ongelmistaan huolimatta Olkiluoto 3 edustaa maailmanlaajuisesti huipputeknologiaa ydinvoimateollisuudessa. Voimalaitos käyttää EPR (European Pressurized Reactor) -tekniikkaa, joka on suunniteltu yhdistämään korkea turvallisuustaso, tehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Euroopan suurimpana ydinvoimalaitosyksikkönä Olkiluoto 3 vastaa noin 14 prosentista Suomen sähköntuotannosta. Kun mukaan lasketaan laitosyksiköt Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2, Olkiluodosta tuotetaan noin 30 prosenttia Suomen sähköstä.

Uuden yksikön on määrä tuottaa sähköä ainakin seuraavat 60 vuotta.

Rakennusprojekti ei todellakaan sujunut ilman haasteita. Alkuperäinen arvio valmistumisajasta osoittautui optimistiseksi, ja useat tekniset ongelmat sekä muutokset suunnitelmissa johtivat merkittäviin viivästyksiin. Tämä on herättänyt kysymyksiä projektin hallinnasta ja sen vaikutuksesta Suomen energiatilanteeseen.

Olkiluoto 3:n valmistumista odotettiin kuin kuuta nousevaa sähkömarkkinoilla. Uusi voimala lisäsi merkittävästi Suomen sähköntuotantokapasiteettia, ja pörssisähkö nosti suosiotaan. Se on myös askel kohti puhtaampaa energiantuotantoa ja auttaa saavuttamaan kansainväliset ilmastotavoitteet.

Vaikka rakentamisprosessi on ollut monimutkainen, Olkiluoto 3 edustaa merkittävää investointia Suomen energiaomavaraisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen. Voimalan odotetaan palvelevan maan energiantarpeita vuosikymmenien ajan ja toimivan esimerkkinä modernista ja turvallisesta ydinvoimateknologiasta.

Olkiluoto 3:n reaktori käynnistettiin lopulta 21. joulukuuta 2021 kello 3.22. Se alkoi tuottaa sähköä 12. maaliskuuta 2022 kello 12.01.[ Koekäytön aikana voimalan tuotantotasoja korotettiin askeleittain sähköä valtakunnan verkkoon tuottaen. 30. syyskuuta 2022 laitosyksikkö saavutti täyden 1600 megawatin tehon, jonka myötä Olkiluoto 3 oli Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ydinvoimalaitosyksikkö. Koekäyttövaihe päättyi ja säännöllinen sähköntuotanto alkoi 16. huhtikuuta 2023.

Olkiluoto 3:n tarina on monisyinen sekoitus teknologista innovaatiota, haasteita ja pitkän aikavälin visioita, ja sen loppuosa jää odotuksen ja tulevaisuuden visioiden varaan.