Maanantaina pörssisähkö on halpaa: 1–3 senttiä per kWh

Markku Korhonen
| 3 min read

Pörssisähkö

Maanantaina pörssisähkö on normaalia halvempaa, sillä sen hinta liikkuu 1–3 sentin välillä kilowattitunnilta. Pörssisähkön hinta pysyy kurissa suurimman osan päivästä, mutta korkeimmat hinnat nähdään aamulla ja iltapäivällä. Nord Poolin mukaan päivän keskimääräinen sähkön hinta ilman veroja on 1,6 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkön hinta Suomessa muodostuu monimutkaisesta yhdistelmästä kuukausittaisia perusmaksuja ja energiahintoja. Energiahinta, tai spot-hinta, määritellään pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) tulevan vuorokauden jokaiselle tunnille. Tähän tuntihintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero sekä myyntiyhtiön määrittämä marginaali.

Pörssisähkö tuotti voittoa kuluttajille


Viime viikonloppuna pörssisähkö oli poikkeuksellisen halpaa, kun Suomen tuulivoimalat tuottivat runsaasti sähköä. Tilanne kärjistyi, kun norjalainen Kinect Energy AS tarjosi sähköä markkinoiden pohjahinnalla. Yrityksen tarjous meni läpi, vaikka se ei pystynyt tuottamaan tarjoamaansa sähköä, ja tämä johti lyhytaikaiseen tilanteeseen, jossa kuluttajat saivat merkittävää korvausta sähkön käytöstään.

Pörssisähkö toimii markkinaperiaatteella, jossa hinnat muodostuvat tarjonnan ja kysynnän perusteella. Sähköntuottajat asettavat tarjouksensa pörssiin, ja kuluttajat voivat ostaa sähköä näiden tarjousten perusteella. Tämän järjestelmän tarkoituksena on saada aikaan tehokas ja kilpailullinen sähkömarkkina.

Suomen energiamarkkinat ovat osa laajempaa pohjoismaista sähkömarkkina-aluetta, jossa maiden välillä käydään kauppaa sähkömäärillä. Nord Pool toimii tämän alueen sähköpörssinä, ja sen tehtävänä on varmistaa, että sähköä tuotetaan ja kulutetaan tehokkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa päivittäisiä huutokauppoja, joissa sähköntuottajat ja -kuluttajat tekevät tarjouksiaan ja ostavat tai myyvät sähköä päivän eri tunneille.

LuePörssisähkö laski hintansa negatiiviseksi – mistä oli kyse?

SKILLING mainosbanneri CTA

Kinect Energy AS:n tarjousvirhe avasi keskustelua


Nord Poolin kaltaiset sähköpörssit ovat olennainen osa nykyaikaisia energiamarkkinoita, ja niiden toiminnalla on merkittävä vaikutus sähkön hintoihin ja saatavuuteen. Vaikka Kinect Energy AS:n tarjousvirhe aiheutti väliaikaisen hämmennyksen, se avasi myös keskustelun siitä, miten sähköpörssien toimintaa voitaisiin parantaa ja virheiden mahdollisuutta vähentää.

Tilanteen seurauksena Energiamarkkinavirasto on käynnistänyt tutkinnan Kinectin toiminnasta, erityisesti selvittäen, syyllistyikö yritys markkinamanipulaatioon. Samalla pohjoismaiset viranomaiset tutkivat Nord Poolin toimintaa ja mahdollisia lainsäädännön päivitystarpeita.

”’Mustana perjantaina’ pörssisopimusasiakkaat saivat rahaa sähkönkäytöstä. Tilanne sai jopa karnevalistisia mittasuhteita, mutta asialla oli vakavampikin puoli. Virheet olisivat pahimmassa tapauksessa voineet jopa aiheuttaa ison sähkökatkon ja paljon harmia kaikille”, kirjoittaa Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa Kauppalehdessä.

Lopuksi on syytä huomata, että vaikka tämä tapaus herättää kysymyksiä sähköpörssien toiminnasta ja valvonnasta, se ei välttämättä johda välittömiin muutoksiin. Sen sijaan se voi käynnistää keskustelun siitä, miten vastaavia tilanteita voidaan estää ja energiamarkkinoiden läpinäkyvyyttä lisätä. Suomen sähkömarkkinoiden tapahtumat tulevat todennäköisesti myös herättämään keskustelua EU-tasolla, kun pohditaan mahdollisia lakimuutoksia ja sähköpörssien toimintaa koskevia parannuksia.

Mikä on pörssisähkö?


Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa, pörssisähkö toimii Nord Pool -nimisen sähkömarkkinayhtiön kautta. Nord Pool on Euroopan suurin sähkömarkkinapaikka, ja se tarjoaa sähköfutuurien ja -optioiden kauppapaikkoja sekä päivän sisäisen spot-markkinan, jossa sähköä ostetaan ja myydään reaaliaikaisesti. Alla on yleiskatsaus siihen, miten Nord Pool toimii Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa.

Näin pörssisähkö toimii
Spot-markkinat – Nord Poolin päivän sisäinen spot-markkina on tärkein foorumi sähkön välittömään kauppaan. – Joka päivä markkinoille tuodaan tarjouksia sähkön myymiseksi ja ostamiseksi eri tuntiväleillä. Nämä tarjoukset heijastavat sähkön tuotantoa ja kulutusta. Tarjonta ja kysyntä: – Sähkön tuottajat ja kuluttajat ilmoittavat päivittäin haluamansa hinnat ja määrät eri tunneille. – Nord Pool käyttää markkinavoimia, kuten sääolosuhteita ja polttoaineiden hintoja, hintojen määräytymisen perustana. Hintamekanismi: – Sähkön hinta määräytyy tarjonnan ja kysynnän perusteella. Hinta vaihtelee tunneittain ja jopa puolen tunnin jaksoissa. – Pohjoismaissa on käytössä myös pörssin oma hinta-aluejako, ja eri alueilla voi olla hieman erilaiset hinnat. Sähköfutuurit ja -optiot: – Nord Pool tarjoaa myös sähköfutuurien ja -optioiden kauppapaikkoja. Tämä mahdollistaa osapuolille sitoutumisen tulevaisuuden sähkön hintaan. – Sähköfutuurit voivat auttaa sähköntuottajia ja -kuluttajia suojaamaan itsensä hintavaihteluilta. Sähkön siirto ja kantaverkko: – Sähkö kaupataan eri hinta-alueilla, ja sähkön siirto näiden alueiden välillä hoidetaan kantaverkkojen avulla. – Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, ja se vastaa sähkön siirtämisestä ja kantaverkon ylläpidosta Suomessa.

Pohjoismaissa, kuten Suomessa, pörssisähköjärjestelmän on määrä edistää avoimuutta, kilpailua ja tehokasta hintojen määräytymistä. Osapuolet voivat tehdä päätöksiä reaaliaikaisen tiedon perusteella, ja sähkön hinta heijastaa markkinoiden tilannetta. Lisäksi sähkön siirtäminen eri alueiden välillä mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön ja auttaa tasaamaan hintoja eri alueilla.

Lue myös: Asiantuntijoiden mukaan Bitcoin halving tuo ongelmia