Raportti: Spot bitcoin ETF on uhka louhintayhtiön osakkeille

Markku Korhonen
| 4 min read

Spot Bitcoin ETF voi aiheuttaa harmia louhintayhtiöiden osakkeille. Dall-E:n tekemä kuvituskuva bitcoin louhinnasta.

Hiljattain Yhdysvalloissa toimiluvan saaneet Spot Bitcoin ETF -rahastot ovat pitkän aikavälin kilpailua julkisesti kaupankäynnin kohteena oleville kryptovaluutan louhijoille viime viikolla julkaistun Galaxy Researchin raportin mukaan.

Galaxyn analyytikot sanoivat, että ennen näiden ETF:ien hyväksymistä julkiset louhintayhtiöiden osakkeet olivat yksi harvoista tavoista, joilla sijoittajat saattoivat altistua Bitcoinin hinnannousulle.

Kun markkinoille tulee kuitenkin yhä kehittyneempiä sijoittajia, kaivostoimijoiden on nyt esiteltävä tuottopotentiaalinsa, jotta ne voivat kilpailla tehokkaasti spot Bitcoin-sijoitusten kanssa.

“Lyhyellä aikavälillä Spot Bitoin ETF -rahastojen hyväksyminen on todennäköisesti sijoittajien harkittavana tekijänä arvioitaessa, sijoittavatko he julkisiin louhintayhtiöiden osakkeisiin”, kirjoittavat analyytikot, joita johtaa Galaxyn louhinnan varatoimitusjohtaja Brandon Bailey.

“Vähittäissijoittajat todennäköisesti jatkavat louhinnan tarkastelua ja kauppaa vivutettuna pitkänä bitcoin-kaupankäyntinä, jossa Spot Bitcoin ETF:t ovat suorituskyvyn ensisijainen vertailuarvo”, he lisäsivät.

OKX mainosbanneri CTA

Instituutiot ovat todennäköisemmin pitkään Spot Bitcoin ETF:issä, lyhyemmin louhintayhtiöiden osakkeissa


Samaan aikaan lyhyellä aikavälillä instituutiot näyttävät olevan taipuvaisia suosimaan Bitcoin ETF:iä julkisten louhintayhtiöiden osakkeiden sijaan. Tämä suuntaus on jo alkanut näkyä vuoden 2024 alusta lähtien, Galaxy 0n havainnut.

Bitcoin-ETF:t tarjoavat sijoittajille säännellyn väylän hyödyntää Bitcoinin potentiaalia omistamatta suoraan kryptovaluuttaa. Kun nämä ETF:t kasvattavat suosiotaan, se voi vaikuttaa itse Bitcoinin kysyntään.

Galaxyn raportissa korostettiin, että tämä kysynnän muutos voi vaikuttaa kryptokaivostoimijoihin. Se voisi vaikuttaa erityisesti muuttujiin, kuten Bitcoinin arvoon, louhinnan kannattavuuteen ja markkinatunnelmiin.

Raportissa ehdotetaan, että pohditaan, kuinka paljon rahaa julkiset louhintayhtiöt voivat ansaita riippumatta Bitcoinin hinnanvaihteluista.

Julkiset louhintayhtiöt kohtaavat paineita osakeanneista, kun Spot Bitcoin ETF -rahastojen suosio kasvaa


Galaxyn raportti totesi myös, että julkisten louhintayhtiöiden osakekurssit voivat laskea, jos ne päättävät hankkia varoja laskemalla liikkeeseen lisää osakkeita. Näin on erityisesti silloin, jos sijoittajat uskovat saavansa paremman tuoton sijoittamalla ETF:iin kuin suoraan yhtiöön.

“Bitcoin-louhintayhtiöt voisivat kuitenkin hyötyä sisällyttämisestä laajempaan valikoimaan Spot Bitcoin ETF -rahastoja ja rahastotuotteita sekä tutkimuksesta ja kattavuudesta, jos nämä hyödyt ovat suurempia kuin jotkut Spot Bitcoin ETF-rahastojen lisääntyneen kilpailun aiheuttamat haitat”, he sanoivat.

Bitcoin-louhijat harkitsevat suojausvaihtoehtoja tulojen vakautta varten


Viime vuosina kryptomarkkinoiden supistuessa louhijat kohtasivat huomattavia vaikeuksia kannattavuuden säilyttämisessä, minkä vuoksi he alkoivat keskittyä suojautumisvaihtoehtoihin.

Bitcoinin (BTC) louhijat harkitsevat suojautumisvaihtoehtoja suojellakseen tulojensa vakautta kryptovaluuttamarkkinoiden epävakauden keskellä.

Salkun tai position suojaaminen tarkoittaa riskin pienentämistä ottamalla vastakkainen positio, kertoo Mandatum Traderin opetusartikkeli.

Esimerkiksi, kun yritys odottaa viiden miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoista toimitusta kuuden kuukauden kuluttua ja haluaa suojautua valuuttariskiltä, se voi solmia dollarisopimuksen, joka lukitsee vaihtokurssin eurojen ja dollareiden välillä kuuden kuukauden ajaksi.

Näin yritys ei ole enää alttiina vaihtokurssin muutoksille ja voi suunnitella kustannuksensa ennakkoon.

Suojaaja pyrkii löytämään tuotteen, jonka arvo kehittyy päinvastaiseen suuntaan kuin alkuperäinen sijoitus. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yksi nousee, toinen laskee, ja päinvastoin. Täysin suojatulla positiolla ei ole käytännössä tappioriskiä, mutta samalla ei myöskään ole voittopotentiaalia, koska molemmat positiot kumoavat toisensa.

Bitcoinin louhijat tutkivat näitä strategioita turvatakseen tulonsa kryptomarkkinoiden arvaamattomuutta vastaan. Esimerkiksi GSR aloitti suojaustuotteet, joiden tarkoituksena oli tarjota louhijoille luotettavampi tulovirta.

GSR on johtava yritys kaupankäynnin ja markkinatakauksen alalla. Se tarjoaa suojaustuotteita, jotka tarjoaisivat louhijoille ennustettavammat tulot.

Tarjoamalla näitä työkaluja GSR pyrkii tekemään 500 miljardin dollarin Bitcoin-verkostosta kestävämmän ja varmistamaan, että suuret toimijat eivät ole vaarassa mennä konkurssiin markkinoiden laskusuhdanteiden aikana, yhtiö sanoi tuoreessa raportissaan.

Optiot ja Swap louhijoiden avuksi?


GSR:n vanhempi strategi Brian Rudick sanoi Axiosin haastattelussa, että yritys on edistänyt näitä suojausinstrumentteja louhijoille jo useiden vuosien ajan.

Kryptobuumin aikana kiinnostus ei kuitenkaan ollut suurta, sillä louhijat eivät olleet huolissaan mahdollisista hinnanlaskuista.

Markkinoiden supistuessa louhijat kohtasivat kuitenkin merkittäviä haasteita pysyäkseen kannattavina, mikä johti uuteen kiinnostukseen suojausstrategioita kohtaan.

GSR ehdottaa swap- ja optiotuotteiden käyttöä, jotta louhinnan harjoittajat voisivat varmistaa tulevan tuotannon hinnat.

Swap-tuotteiden avulla louhijat voivat myydä tulevan tuotantonsa ennalta määrättyyn hintaan, mikä antaa tietynlaisen hintasuojan.

Swap-sopimusten etuna on, että vastapuoli suostuu todennäköisesti hinnan tasaiseen nousuun. Riskinä on kuitenkin se, että mahdolliset voitot jäävät saamatta, jos hinta nousee merkittävästi.

Optioiden avulla louhijat voivat puolestaan ostaa oikeuden myydä Bitcoinia ennalta määrättyyn hintaan.

Jos todellinen hinta ylittää tämän tason, louhijat voivat jättää option käyttämättä. Jos hinta kuitenkin laskee alle optiohinnan, louhijat voivat silti kattaa kustannuksensa.

Optioiden käytöstä peritään maksu, joka leikkaa louhijoiden katetta ja lisää heidän kulujaan.

“Suojaus- ja johdannaismarkkinat ovat kasvaneet ja kehittyneet merkittävästi, kun yhä useammat perinteisen rahoituksen tuotteet siirtyvät toimialallemme”, Bitcoin-kaivosyhtiö CleanSparkin talousjohtaja Gary Vecchiarelli sanoo.

Trezor kryptolompakko

Suojausmalli on ollut menestyksekäs muilla toimialoilla


GSR:n raportin mukaan suojausmallia on sovellettu menestyksekkäästi öljyn- ja kaasunetsintäteollisuudessa, mikä puoltaa sen käyttöönottoa Bitcoin-louhintatoiminnassa.

Rudick korosti haasteita, joita louhinnan harjoittajat kohtaavat ennustaessaan tulojaan kuuden kuukauden ajalta.

“Louihijoiden on todella vaikea tietää, mitä he tienaavat kuuden kuukauden kuluttua”, hän sanoi.

Kryptovaluuttamarkkinoiden ailahteleva luonne vaikeuttaa louihijoiden budjetin ja investointien tehokasta suunnittelua.

Rudick väitti, että suojausstrategioiden toteuttaminen voisi mahdollisesti alentaa näitä korkoja tarjoamalla luotonantajakumppaneille enemmän luottamusta ja vakautta louhijoiden tuloihin.

On syytä huomata, että louhijat pitävät usein louhimansa Bitcoinit sen sijaan, että myisivät ne välittömästi.

Tämä toimii eräänlaisena luonnollisena suojauksena, sillä louhijat panostavat siihen, että hinta nousee ajan myötä.

Jos louhijat eivät kuitenkaan myy louhimiaan Bitcoineja, he ottavat riskin, että he menettävät välittömät voitot.

Rudick arvioi, että yhden bitcoinin louhiminen maksaa noin 15 000 dollaria, kun taas hinta haastatteluhetkellä oli yli 25 000 dollaria, mikä viittaa siihen, että louhijat uhraavat mahdollisesti merkittäviä voittoja pitämällä kolikkonsa hallussaan.

GSR:n lähestymistapaan kuuluu löytää ostajia kunkin suojausvedon molemmilta puolilta mahdollisten yli- tai alimaksujen tasapainottamiseksi.

Yritys saa tuloja näiden suojausinstrumenttien tarjoamisesta perittävillä maksuilla.