Suomen alkuvuosi on vaikea, ennustaa Teknologiateollisuus

Markku Korhonen
| 3 min read

Teknologiateollisuus ennustaa huonoa alkuvuotta. Kuvituskuva.

Suomen suurimpien vientialan yritysten tilauskanta ohenee edelleen nopeasti, ja lomautettujen määrä on kasvanut merkittävästi, ilmenee Teknologiateollisuus ry:n tuoreesta tilauskanta- ja henkilöstötiedustelusta.

Vaikka kolmannen neljänneksen dramaattista uusien tilausten pudotusta ei toistettu vuoden lopulla, tilanne pysyy haasteellisena ja Teknologiateollisuus ennustaa vaikeaa alkuvuotta Suomen taloudelle.

Tuoreet tiedot suomalaisten teknologiateollisuusyritysten tilauskertymästä ja kysynnän kehittymisestä viittaavat jatkuvan laskusuhdanteen jatkumiseen. Useiden yritysten liikevaihdon odotetaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana, kun vuoden takainen henkilöstön ennätysmäärä on kääntynyt laskuun ja lomautusten määrä on kasvanut merkittävästi.

XTB mainosbanneri CTA

Pääekonomisti ja johtaja Petteri Rautaporras huomauttaa Teknologiateollisuuden tiedotteessa, että vaikka uusien tilausten määrä toipui hieman kolmannen neljänneksen romahduksesta, tilanne ei ole vielä kovin rohkaiseva. Teknologiateollisuuden tuotantomäärät saattavat laskea alkuvuoden aikana, vaikka sisällä olevat tilaukset ovatkin pitäneet tuotannon pyörimässä.

“Monilla yrityksillä tulee olemaan vaikeuksia alkaneen vuoden aikana. Hyvinä aikoina kertynyt vahva tilauskanta on kannatellut yrityksiä, mutta yhä useammalla tilauskannat ovat ohentuneet selvästi ja yritykset ovat jo joutuneet turvautumaan lomautuksiin tai vähintään niiden uhka on noussut merkittävästi. Positiivinen pilkahdus on, että uusien tilausten kertymä toipui kolmannen neljänneksen romahduksesta. Toipumisesta huolimatta tilauskertymä oli huonompi kuin viime vuosina keskimäärin”, Rautaporras sanoo.

Vuonna 2023 teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto laski noin kaksi prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Rautaporras arvelee, että pelätty massiivinen tuotantomäärien putoaminen ja työllisyyden voimakas heikkeneminen voitaisiin kuitenkin välttää alkuvuoden aikana.

– Sisällä olevien tilausten ansiosta tuotanto on pyörinyt teknologiateollisuudessa kiitettävästi, mutta piristymisestä huolimatta tilauskertymää ei voi vielä kuvata edes tyydyttäväksi. Näyttää väistämättömältä, että tuotantomäärät laskevat jonkin verran alkuvuoden aikana, hän toteaa.

Teknologiateollisuus: Loppuvuosi meni parempaan päin


Vaikka uusien tilausten arvo teknologiateollisuudessa kasvoi viimeisellä neljänneksellä, se oli silti 19 prosenttia pienempi kuin vuoden takaisena vastaavana ajanjaksona. Tilauksien määrä kokonaisuutena oli kolme prosenttia pienempi kuin syyskuussa ja 16 prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 joulukuussa.

LueOP:n ekonomistit: Suomen talous on matkalla kohti parempaa

“Ehdottoman positiivinen viesti yrityksistä on, että kolmannen neljänneksen erittäin heikko tilauskertymä jäi ainakin näillä näkymin poikkeukseksi. Uusien tilausten toipuminen viittaa siihen, että viime vuoden lopulla kysyntää merkittävästi painaneet väliaikaiset tekijät ovat ainakin osin helpottaneet. Vaikka näillä näkymin vältämme viime vuoden lopulla pelätyn kriisin, äkkinäistä käännettä parempaan ei kannata odottaa. Melko aneemiseen nollakasvuun tässä kyllä joutuu vielä sopeutumaan”, Rautaporras sanoo.

Huolestuttavaa on myös teknologiateollisuuden henkilöstömäärän pieneneminen ja lomautettujen työntekijöiden merkittävä kasvu. Vaikka talous näyttäisi elpyvän hieman, alkuvuoden odotetaan olevan edelleen vaikea teknologiateollisuuden yrityksille.

Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola korostaa tarvetta vakauttaa tilannetta ja välttää mahdollisia horjutuksia teollisuusyrityksiin kohdistuvien lakkojen vuoksi. Hallitus on sitoutunut tasapainottamaan julkisen sektorin taloutta ja vahvistamaan innovaatiopolitiikkaa, mutta yritykset tarvitsevat myös omia investointejaan pysyäkseen kestävällä kasvu-urallaan.

“Tämä työ on hyvässä vauhdissa vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. On tärkeää, että yritysten investoinnit suuntautuvat tutkimukseen ja kehitykseen, jotta voimme säilyttää kasvun neljän prosentin raiteilla”, Hirvola korostaa.

IMF ja Teknologiateollisuus samoilla linjoilla


Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tammikuussa julkaiseman ennusteen pääviesti oli, että maailmantalous välttää vakavamman taantuman huomattavasta inflaatiopiikistä huolimatta. IMF muistuttaa, että kasvuun liittyy edelleen merkittäviä riskejä.

Vuoden 2024 kasvuennustetta on korotettu hieman aiempaan lokakuun ennusteeseen nähden. Nyt ennuste vuoden 2024 maailmantalouden kasvuvauhdille on 3,1 prosenttia. Vuodelle 2025 ennustetaan 3,2 prosentin kasvuvauhtia. Euroalueelle vuosien 2024 ja 2025 kasvuennusteet ovat 0,9 ja 1,7 prosenttia.

Yhdysvalloissa vastaavat luvut ovat 2,1 ja 1,7 prosenttia. Kiinaan ennustetaan kuluvalle vuodelle 4,6 prosentin kasvua ja ensi vuodelle 4,1 prosentin kasvua.

“On tietysti syytä iloita siitä, että maailmantaloudessa vältetään näillä näkymin vakavampi hyytyminen. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että kasvu on kuluvana ja ensi vuonna globaalisti selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alhaisempi. Näyttää koko ajan todennäköisemmältä, että kasvu tulee myös jäämään aiempaa alhaisemmalle tasolle”, Teknologiateollisuuden Talousnäkymät-raportissa kirjoitetaan.

Suomessa teollisuustuotanto supistuu alkuvuonna


Kysyntää painoi viime vuoden jälkipuoliskolla useampi tekijä yhtäaikaisesti. Tällaisia heikentäviä tekijöitä olivat mm. korkeat varastotasot ja pyrkimykset niiden pienentämiseen, investointihyödykkeiden deflatorinen hintaympäristö sekä yleinen epävarmuus niin geopolitiikan kuin korkojenkin suhteen.

Raportin mukaan vuoden viimeisen neljänneksen tilauskertymä sekä tammikuun orastavat viitteet suhdannenäkymien kääntymisestä hieman paremmiksi antavat viitteitä siitä, että näiden kysyntää heikentävien tekijöiden vaikutus on ainakin joiltain osin alkanut vähentyä. Tästä huolimatta odotettavissa on teollisuustuotannon hyvin mollivoittoinen kehittyminen alkuvuoden aikana.

“Koko valmistavan teollisuuden osalta tuotantomäärät ovat olleet Suomessa laskussa samassa tahdissa muun Euroopan kanssa jo noin vuoden ajan. On kuitenkin hyvä huomata, että Suomessa lasku koko teollisuuden tuotantomäärissä on lähes yksinomaan seurausta metsäteollisuuden haastavasta tilanteesta. Teknologiateollisuudessa tuotantomäärät ovat olleet ”vain” vaakalennossa, eli muuttumattomia viimeisen, noin vuoden ajan”, raportissa sanotaan.

Teknologiateollisuudessa viimeisen puolen vuoden aikana tuotanto on ollut korkealla tasolla, mutta samaan aikaan uusien tilausten sisään päin tuleva virta on ollut hyvin heikkoa. Vaikka tilanne piristyi viimeisellä neljänneksellä, ei tilauskertymää silti voi kuvata hyväksi, tai edes tyydyttäväksi.

“Näyttääkin siis väistämättömältä, että tuotantomäärät laskevat teknologiateollisuudessa jonkin verran alkuvuoden aikana. Elleivät tuotantomäärät selvästi kasva metsäteollisuudessa tai kemianteollisuudessa alkuvuoden aikana, näyttää selvältä, että koko teollisuuden tuotantomäärät jatkavat laskevalla trendillä vuoden alkupuoliskon ajan”, raportissa todetaan.