Tekoäly sai Yhdysvalloissa Bideniltä presidentin asetuksen

Markku Korhonen
| 5 min read
Tekoäly sai presidentin asetuksen Valkoisessa talossa.
Tekoäly sai presidentin asetuksen Valkoisessa talossa.

Yhdysvalloissa tekoäly on saanut erityisohjausta, kun presidentti Joe Biden määräsi presidentin asetuksen (executive order) tekoälyyn liittyvien toimintojen suhteen. Presidentin asetuksessa painotetaan turvallisuutta, ihmisoikeuksia ja tutkimusta tekoälyn vaikutuksiin työmarkkinoilla.

Määräys perustuu vapaaehtoisiin sitoumuksiin, jotka Valkoinen talo on aiemmin saanut johtavilta tekoäly-yrityksiltä. Kyseeessä on ensimmäinen merkittävä sitova hallituksen toimenpide teknologian alalla.

Presidentti Joe Biden antoi uuden tekoälyä koskevan toimezenpanomääräyksen – Yhdysvaltain hallituksen ensimmäisenä toimena laatuaan – jossa vaaditaan uusia turvallisuusarviointeja, tasa-arvo- ja kansalaisoikeusohjeistusta sekä tutkimusta tekoälyn vaikutuksesta työmarkkinoihin.

Lainvalvontaviranomaiset ovat sanoneet olevansa valmiita soveltamaan nykyistä lainsäädäntöä tekoälyn väärinkäytöksiin. Kongressi on myös pyrkinyt saamaan lisää tietoa teknologiasta uusien tekoälylakien laatimiseksi, mutta toimeenpanomääräyksellä voi olla välittömämpi vaikutus.

Kuten kaikilla toimeenpanomääräyksillä, sillä “on lainvoima”, sanoi toimittajille sunnuntaina puhelun yhteydessä puhunut korkea-arvoinen hallinnon virkamies.

LueTekoäly ei uhkaa työpaikkoja, toteaa Etlan tuore tutkimus

Bidenin tekoälyasetuksen kahdeksan osaa


Valkoinen talo jakaa määräyksen keskeiset osat kahdeksaan osaan:

  1. Kauppa-ministeriötä ohjataan luomaan ohjeet tekoälyn vesileimojen merkitsemisestä ja perustetaan kyberturvallisuusohjelma, jonka avulla voidaan tehdä tekoälytyökaluja, jotka auttavat tunnistamaan kriittisten ohjelmistojen puutteita.
  2. Kuluttajien yksityisyyden suojaaminen muun muassa luomalla ohjeita, joita virastot voivat käyttää arvioidessaan tekoälyssä käytettyjä yksityisyyden suojaa koskevia tekniikoita.
  3. Edistetään tasa-arvoa ja kansalaisoikeuksia antamalla ohjeita vuokranantajille ja liittovaltion toimeksisaajille, jotta voidaan välttää syrjintää edistäviä tekoälyalgoritmeja, ja luomalla parhaita käytäntöjä tekoälyn asianmukaisesta roolista oikeusjärjestelmässä, myös silloin, kun sitä käytetään tuomioiden antamisessa, riskinarvioinneissa ja rikosten ennustamisessa.
  4. Kuluttajien yleinen suojelu ohjeistamalla terveysministeriötä luomaan ohjelma, jonka avulla arvioidaan mahdollisesti haitallisia tekoälyyn liittyviä terveydenhuoltokäytäntöjä, ja luomalla resursseja siitä, miten kouluttajat voivat käyttää tekoälytyökaluja vastuullisesti.
  5. Työntekijöiden tukeminen laatimalla raportti tekoälyn mahdollisista työmarkkinavaikutuksista ja tutkimalla tapoja, joilla liittovaltion hallitus voisi tukea työntekijöitä, joihin työmarkkinahäiriöt vaikuttavat.
  6. Edistetään innovointia ja kilpailua laajentamalla apurahoja tekoälytutkimukseen esimerkiksi ilmastonmuutoksen alalla ja nykyaikaistamalla kriteerejä, joiden perusteella korkeasti koulutetut ja keskeistä asiantuntemusta omaavat maahanmuuttajat voivat jäädä Yhdysvaltoihin.
  7. Työskennellään kansainvälisten kumppaneiden kanssa tekoälystandardien toteuttamiseksi kaikkialla maailmassa.
  8. Kehitetään ohjeita liittovaltion virastojen tekoälyn käyttöä ja hankintoja varten ja nopeutetaan alan ammattitaitoisten työntekijöiden palkkaamista hallitukseen.

Määräys edustaa “vahvinta toimenpidekokonaisuutta, johon mikään hallitus maailmassa on koskaan ryhtynyt, jotta tekoäly on tulevaisuudessa turvallinen ja luotettava”, totesi Valkoisen talon apulaiskansliapäällikkö Bruce Reed lausunnossaan.

Se perustuu vapaaehtoisiin sitoumuksiin, jotka Valkoinen talo on aiemmin saanut johtavilta tekoälyalan yrityksiltä, ja se on ensimmäinen merkittävä sitova hallituksen toimenpide teknologian alalla. Se tapahtuu myös ennen Yhdistyneen kuningaskunnan järjestämää tekoälyn turvallisuutta käsittelevää huippukokousta.

Hallinnon korkea-arvoinen virkamies viittasi siihen, että 15 suurta amerikkalaista teknologiayhtiötä on suostunut toteuttamaan vapaaehtoisia tekoälyn turvallisuussitoumuksia, mutta sanoi, että se “ei riitä” ja että maanantain toimeenpanomääräys on askel kohti konkreettista sääntelyä teknologian kehittämistä varten.

“Presidentti määräsi useita kuukausia sitten tiiminsä vetämään jokaista vipua, ja sitä tämä määräys tekee: se tuo liittovaltion hallituksen vallan käyttöön monilla eri aloilla tekoälyn riskien hallitsemiseksi ja sen hyötyjen valjastamiseksi”, virkamies sanoi CNN:n mukaan.

Maanantaina Valkoisessa talossa pitämässään puheessa Biden sanoi tapaavansa tiistaina senaatin enemmistöjohtajan, demokraattien Chuck Schumerin, ja hänen kokoamansa kahden puolueen ryhmän. Hän sanoi, että tapaamisen tarkoituksena on “korostaa kongressin toiminnan tarvetta”.

“Tämä toimeenpanomääräys edustaa rohkeaa toimintaa, mutta kongressin on silti toimittava”, Biden sanoi, CNBC:n mukaan.

LueChatGPT on täällä, oletko valmis? Opi kaikki AI-työkalusta

Tekoäly vaatii kollektiivista turvallisuutta


Bidenin toimeenpanomääräys edellyttää, että suuret yritykset jakavat turvallisuustestien tulokset Yhdysvaltain hallituksen kanssa ennen tekoälyjärjestelmien virallista julkaisua. Siinä asetetaan myös etusijalle se, että kansallinen standardointi- ja teknologiainstituutti (National Institute of Standards and Technology) kehittää standardeja tekoälyn “punaisen tiimin” eli järjestelmien puolustuksen ja mahdollisten ongelmien stressitestausta varten. Kauppaministeriö kehittää standardeja tekoälyn tuottaman sisällön vesileimojen merkitsemistä varten.

Määräyksessä käsitellään myös suurten tekoälyjärjestelmien harjoittelutietoja, ja siinä esitetään tarve arvioida, miten virastot keräävät ja käyttävät kaupallisesti saatavilla olevia tietoja. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi tiedonvälittäjiltä ostetut tiedot, erityisesti silloin, kun näihin tietoihin sisältyy henkilötunnuksia.

Bidenin hallinto ryhtyy myös toimiin tekoälytyövoiman vahvistamiseksi. Hallinnon korkean tason virkamiehen mukaan maanantaista alkaen tekoälyosaamista omaavat työntekijät voivat löytää liittovaltionhallinnon avoimia työpaikkoja AI.gov-sivustolta.

Hallinnon virkamies sanoi sunnuntaina, että “aggressiivisin” aikataulu määräyksen joidenkin turvallisuusnäkökohtien osalta on 90 päivän määräaika, ja joidenkin muiden näkökohtien osalta aikataulu voi olla lähempänä vuotta.

Maanantainen määräys on jatkoa useille toimille, joihin Valkoinen talo on ryhtynyt viime kuukausina luodakseen tiloja, joissa voidaan keskustella tekoälyn kehitysvauhdista, sekä ehdotetuista suuntaviivoista.

ChatGPT-tekoäly levisi vuosi sitten kaikkien käyttöön

Sen jälkeen, kun ChatGPT-ohjelma levisi marraskuussa 2022, generatiivisen tekoälyn laajamittainen käyttöönotto on jo aiheuttanut julkista huolta, oikeustaisteluita ja lainsäätäjien kysymyksiä. UBS:n tutkimuksen mukaan ChatGPT:stä tuli kahdessa kuukaudessa historian nopeimmin kasvava kuluttajasovellus.

Esimerkiksi muutama päivä sen jälkeen, kun Microsoft oli saanut ChatGPT:n osaksi Bing-hakukonettaan, sitä kritisoitiin myrkyllisestä puheesta. Myös suositut tekoälyn kuvageneraattorit ovat joutuneet tulituksen kohteeksi rasistisesta ennakkoluulosta ja stereotypioiden levittämisestä.

tekoäly

Tekoäly ei saa edistää syrjintää


Bidenin toimeenpanomääräys ohjaa oikeusministeriötä sekä muita liittovaltion virastoja kehittämään standardeja “tekoälyyn liittyvien kansalaisoikeusrikkomusten tutkimista ja syytteeseenpanoa varten”, hallintovirkamies sanoi sunnuntaina toimittajien kanssa käydyssä puhelussa.

“Presidentin toimeenpanomääräys edellyttää, että vuokranantajille, liittovaltion etuusohjelmille ja liittovaltion urakoitsijoille on annettava selkeät ohjeet, jotta tekoälyalgoritmeja ei käytettäisi syrjinnän kärjistämiseen”, virkamies lisäsi.

Elokuussa Valkoinen talo haastoi tuhannet hakkerit ja tietoturvatutkijat päihittämään alan johtavien yritysten, kuten OpenAI:n, Googlen, Microsoftin, Metan ja Nvidian, generatiiviset tekoälymallit. Kilpailu järjestettiin osana Def Con -tapahtumaa, joka on maailman suurin hakkerikonferenssi.

“On oikein sanoa, että tämä on kaikkien aikojen ensimmäinen julkinen arviointi useista LLM-malleista”, Valkoisen talon tiede- ja teknologiapolitiikan toimiston edustaja kertoi CNBC:lle tuolloin.

Kilpailu oli seurausta heinäkuussa pidetystä Valkoisen talon ja seitsemän huipputason tekoälyalan yrityksen tapaamisesta. Paikalla oli edustusta alan johtavista yrityksistä: Alphabet, Microsoft, OpenAI, Amazon, Anthropic, Inflection ja Meta.

Kaikki yritykset lähtivät kokouksesta suostuttuaan vapaaehtoisiin sitoumuksiin tekoälyn kehittämisessä, muun muassa siihen, että riippumattomat asiantuntijat saavat arvioida työkaluja ennen niiden julkista esittelyä. Samoin sovittiin, että tekoäly ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset riskit tutkitaan ja että kolmannet osapuolet saavat testata järjestelmien haavoittuvuuksia, kuten Def Con -hakkeritapahtumassa järjestetyssä kilpailussa.