Web3 käyttöönotto: Turvallisuus ja kustannukset esteenä

Teresa Maria
| 4 min read

Web3 käyttöönotto

Lohkoketjuteknologian myötä Web3 käyttöönotto on ollut vain ajan kysymys. Web3Authin tuoreen tutkimusraportin mukaan Web3 on jo kypsä valtavirran käyttöönotolle, mutta vielä on muutamia haasteita, jotka on ratkaistava.

Ja nämä haasteet on ratkaistava ennen kuin seuraava miljardi käyttäjää voidaan ottaa mukaan seuraavan sukupolven Internetiin, joka perustuu lohkoketjuteknologiaan.

Vaikka yhä useammat ihmiset uskaltautuvat mukaan tähän hajautettuun tilaan, turvallisuusongelmat, korkeat transaktiokustannukset ja käyttäjäystävällisyyden puute ovat vielä suuria esteitä.

Edellä mainittu tutkimus, johon osallistui yli 3 300 käyttäjää, kehittäjää ja päätöksentekijää eri puolilla maailmaa, paljasti, että lähes puolet (48%) kokee tietoturvariskit suurimmaksi esteeksi Web3:n valtavirran käyttöönotolle.

Lisäksi 29% vastaajista mainitsi korkeat transaktiokustannukset suurena pelotteena. Tähän kantaan on yhtynyt myös Ethereumin perustaja Vitalik Buterin.

Muita haasteita ovat lohkoketjuteknologian luontainen monimutkaisuus ja yksityisten avainten hallinta. Tutkimukseen vastanneista 24% mainitsi myös käyttäjäystävällisten käyttöliittymien puutteen, mikä korosti intuitiivisen suunnittelun tarvetta yleisen käyttökokemuksen parantamiseksi.

Web3 auth
Source: Web3Auth

UX on keskiössä, jotta Web3 käyttöönotto voi edetä


Kyselyraportissa tutkittiin UX:n, eli käyttökokemuksen roolia Web3:ssa sekä sitä, kuinka kehittäjät muuttavat strategiaansa Web2-käyttäjien mukaan ottamiseksi uuteen verkkoon.

Raportissa mainittiin esimerkkejä suurimmasta NFT-markkinapaikasta, OpenSeasta, joka tarjoaa nyt mahdollisuuden rekisteröityä sähköpostitse ja pääsykoodilla. Tämä käytännössä mahdollistaa sellaisten käyttäjien mukaantulon, joilla ei vielä ole kryptolompakkoa, jonka kautta ostaa ja myydä kryptoa.

Samaan aikaan Web3 käyttöönotto hyötyy kryptopelialan kehityksestä. Suositut Web3-peliprojektit, kuten SkyMavisin Axie Infinity ja Animoca Brandsin Mocaverse, ovat alkaneet ottaa käyttöön sähköpostitodennusta ja sulautettuja lompakkoliittymiä, mikä tekee näistä hajautetuista sovelluksista helpommin lähestyttäviä Web2-käyttäjille.

Lisäksi 79% kyselyyn vastanneista kehittäjistä suunnittelee ottavansa käyttöön mobiiliresponsiivisia ominaisuuksia, mikä osoittaa mobiilikäytön tärkeyden.

XTB mainosbanneri CTA

Kehitysmaissa Web3 käyttöönotto on avoimempaa


Valtava enemmistö maailman väestöstä, noin 92%, on jo tietoinen kryptosta, vaikka vain 24% tuntee Web3:n käsitteen. Raportissa todettiin:

“Asenteet kryptovaluuttoja kohtaan vaihtelevat maailmanlaajuisesti, ja Euroopan ja Aasian vauraiden maiden, kuten Japanin ja Etelä-Korean, sekä Kaakkois-Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan kehitysmaiden välillä on huomattavia eroja.”

Web3 käyttöönotto on kehittyvissä maissa avoimempaa ja helpompaa esimerkiksi siksi, että niissä yhteiskunnalliset kehykset eivät ole vielä sementoituneet. Raportti jatkoi:

“Varakkaammat maat suhtautuvat yleensä skeptisesti kryptovaluuttoja kohtaan ja yhdistävät sen usein negatiivisiin käsitteisiin, kuten huijauksiin, rahanpesuun ja spekulaatioon. Tämän seurauksena ne omaksuvat varovaisen ja pidättyvän asenteen sen hyväksymistä kohtaan.”

Suurin osa Web3-käyttäjistä käyttää dAppeja Android-laitteilla


Huomattavaa tutkimuksessa oli myös se, että Web3 käyttöönotto on huomattavinta Android-käyttäjien saralla. Jopa 68% Web3:n käyttäjistä käyttää dApppeja Android-laitteiden kautta, kun taas useimmat sovellukset on tällä hetkellä suunniteltu tietokoneiden näytöille.

Tästä johtuen 79% kehittäjistä aikoo ottaa käyttöön mobiiliresponsiivisia ominaisuuksia, koska tämä ero on heillä tiedossa.

Vaikka kolmasosa krypton käytöstä on pelaamista (1,2 miljoonaa aktiivista lompakkoa päivittäin), Game Developer Conference -tutkimuksen mukaan yli 75% pelinkehittäjistä ei ole kiinnostunut lohkoketjusta.

Web3Authin toimitusjohtaja Zhen Yu Yong korosti raportin tuomaa selkeyttä käytettävyyden saralla:

”Jos rakennat kaupunkia, ensimmäinen askel on teiden leventäminen ja valtateiden rakentaminen… Samoin uskon, että kun teemme Web3:n saavutettavaksi ja yhdistämme sen olemassa olevaan digitaaliseen elämäämme, Web3-liikenteen tulvaportit avautuvat suurelle yleisölle. ”

Mitä oppeja Web2:sta voidaan ottaa Web3:n kehityksessä?


Tosiasia on, että vaikka siitä puhutaan paljon, Web3-ala on vasta alussa, ja se on vielä kokeiluvaiheessa. Vähän niin kuin Web2:n alkuaikoina 2000-luvulla.

Hajautetun sosiaalisen verkostoitumisen alustan League.Techin toimitusjohtaja Christian Quiver sanoi, että tuolloin Facebookin, MySpacen ja muiden alustojen välillä ei ollut selvää voittajaa.

“Viime kädessä keskitettyjen järjestelmien sukupolvi johti siihen, että näimme, kuinka alustoja käytettiin lopulta käyttäjätietojen louhintaan ja käyttäjien rahaksi muuttamiseen”, hän sanoi.

Web3 käyttöönotto voi muuttaa tätä, sillä tekijät voivat ansaita sen kautta ilman mainoksia tai tietojen louhintaa, mikä edistää luottamusta hajautetussa tilassa.

Quiverkin kuitenkin huomautti, että käyttäjät todennäköisesti omaksuvat uudet sosiaalisen median muodot, jos ne tarjoavat hyvän käyttökokemuksen ja arvokkaita ominaisuuksia.

Mikrobloggaussivusto Spoutiblen toimitusjohtaja Christopher Bouzy totesi, että useimmat käyttäjät pitävät toiminnallisuutta, käyttöliittymää ja helppokäyttöisyyttä tärkeämpinä kuin alustojen teknisiä näkökohtia.

“Hajautettuihin alustoihin liittyy niiden luonteen vuoksi yleensä oppimiskäyrä, ja ne voivat aiheuttaa haasteita keskitettyjen vastineidensa tarjoaman saumattoman käyttökokemuksen saavuttamisessa. Tämä näkökohta voi olla merkittävä este laajalle käyttöönotolle”, hän sanoi.

Web3:n sosiaalisen median yrityksen DSCVR:n toinen perustaja Juan Bruce, oli samaa mieltä ja korosti, että on tärkeää tarjota käyttäjäkokemus, joka vastaa perinteisiä keskitettyjä sosiaalisia verkostoja tai ylittää ne.

“Käyttäjillä on oltava pakottava syy siirtää aikansa ja sitoutumisensa perinteisestä verkostosta hajautettuun vaihtoehtoon, ja yksi tärkeimmistä tekijöistä tässä on tarjota kannustimia, jotka ovat ainutlaatuisia lohkoketjuverkkojen avulla”, hän sanoi.

Hän korosti myös, että näiden verkkojen on toimittava Solanan kaltaisilla tehokkailla lohkoketjuilla, jotka voivat helpottaa edullisia ja nopeita transaktioita.

Mikä on Web3?


Jotta Web3 käyttöönotto tulisi mahdolliseksi, meidän tulee ymmärtää mikä se on. Internetin evoluutio on ollut jatkuvaa ja dramaattista sen alkuaikojen yksinkertaisista tekstipohjaisista sivustoista nykypäivän monimutkaisiin ja vuorovaikutteisiin alustoihin.

Web 3.0:n ytimessä on pyrkimys tehdä verkkosivustoista ja sovelluksista älykkäämpiä ja yhteensopivampia. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosisällöt ja palvelut voivat ymmärtää toisiaan paremmin ja reagoida käyttäjien tarpeisiin entistä tarkemmin.

Käsitteellisesti Web 3.0 edustaa jatkumoa aikaisemmille verkon kehitysvaiheille, kuten Web 1.0 ja Web 2.0. Web 1.0 oli alkuaikojen internet, joka koostui pääasiassa staattisista sivuista ja yksisuuntaisesta tiedonsiirrosta. Web 2.0 toi mukanaan interaktiivisuuden, käyttäjäluodun sisällön ja sosiaalisen median nousun.

Web 2.0 toi mukanaan myös uusia haasteita, kuten tietosuoja- ja keskittämisongelmat. Web3 käyttöönotto pyrkii ratkaisemaan näitä haasteita hyödyntämällä uusia teknologioita, kuten lohkoketjuja, älysopimuksia ja hajautettuja sovelluksia.

Nämä teknologiat mahdollistavat hajautetun ja turvallisen tietojen tallentamisen ja jakamisen, mikä parantaa merkittävästi tietoturvaa ja yksityisyyttä. Ne myös avaavat oven uusille liiketoimintamalleille ja käyttötarkoituksille.

Yksi Web3:n keskeisistä tavoitteista on parempi tiedonhallinta. Web3 pyrkii luomaan yhtenäisen tietorakenteen, joka mahdollistaa älykkään tiedonhaun ja paremman tietojen yhdistämisen eri lähteistä.

Se voi näin ollen mullistaa monia teollisuudenaloja, joihin lukeutuvat terveydenhuolto, rahoitus ja koulutus. Web 3.0 voi myös lisätä käyttäjien kontrollia omasta datastaan ja digitaalisesta omistuksestaan.