Kryptokauppa kukoisti – Robinhood teki huikean kasvun

Markku Korhonen
| 4 min read

Robinhood metsässä kryptokolikoiden ympäröimänä.

Suosittu kaupankäyntialusta Robinhood on tehnyt merkittävää kasvua kryptokaupankäynnin volyymissa ensimmäisen neljänneksen aikana. Kasvua on tullut hurjat 224 %:a 36 miljardiin dollariin.

Kasvu vaikutti merkittävästi siihen, että Robinhoodin transaktiopohjaiset tulot kasvoivat 59 prosenttia edellisvuodesta 329 miljoonaan dollariin. Pelkästään kryptoihin liittyvät tulot kasvoivat Robinhoodin tuoreen raportin mukaan 232 prosenttia 126 miljoonaan dollariin.

Yhtiön voidaankin sanoa jatkavan samaa rataa edellisvuoden tuloksen kanssa.

Robinhoodin alustan kryptokauppavolyymien kasvu ei ole yllätys, sillä myös muut julkisesti noteeratut kryptomarkkinat, kuten Coinbase, ovat raportoineet vaikuttavista ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksista kryptomarkkinoiden parantuneiden olosuhteiden ansiosta.

BINANCE mainosbanneri CTA

Robinhood pitää hallussaan 26 miljardia dollaria käyttäjien kryptovaroja

Kaupankäyntimäärien kasvun lisäksi Robinhood ilmoitti, että sillä oli 31. maaliskuuta 26,2 miljardin dollarin arvosta käyttäjien kryptovaroja hallussaan, mikä merkitsee huomattavaa 78 prosentin kasvua vuoden 2023 loppuun verrattuna.

Nämä luvut osoittavat Robinhoodin käyttäjäkunnan kasvavaa kiinnostusta ja osallistumista kryptovaluuttoihin.

Kryptokauppojen myönteinen kehitys vaikutti merkittävästi Robinhoodin yleiseen taloudelliseen menestykseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Yhtiö ylitti odotukset raportoimalla 618 miljoonan dollarin liikevaihdosta, mikä ylitti analyytikkoarviot 552,7 miljoonasta dollarista.

Lisäksi Robinhoodin neljänneksen tulos oli 0,18 dollaria osakkeelta, mikä ylitti analyytikoiden keskimääräisen 0,06 dollarin odotuksen.

Näiden vaikuttavien taloudellisten tulosten julkistamisen jälkeen Robinhoodin osakkeet nousivat pörssin jälkeen noin 7 %, kun taas Coinbasen osakkeet laskivat hieman.

Vuodesta toiseen Robinhoodin osake on noussut noin 40 %, kun taas Coinbase on vahvistunut 22 %.

Robinhood sai Wells Notice -ilmoituksen SEC:ltä

Positiivisten uutisten keskellä Robinhood kuitenkin paljasti hiljattain, että se on saanut Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolta (SEC) Wells Notice -ilmoituksen koskien sen kryptoyksikköä.

Wells Notice on virallinen asiakirja, jonka Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC (Securities and Exchange Commission) lähettää henkilöille tai yrityksille, joita se aikoo syyttää arvopaperilakien rikkomisesta. Tämä ilmoitus antaa vastaanottajalle mahdollisuuden esittää ennen mahdollisen syytteen nostamista, miksi syytteitä ei pitäisi nostaa tai miten ne voitaisiin ratkaista muuten.

Wells Notice sisältää yleensä yhteenvedon SEC:n tekemästä esitutkinnasta ja sen tuloksista sekä perustelut siitä, miksi SEC harkitsee toimenpiteitä. Vastaanottaja saa tyypillisesti mahdollisuuden vastata kirjallisesti, esittämällä omat argumenttinsa ja todisteensa puolustukseksensa, ennen kuin SEC tekee lopullisen päätöksen syytteen nostamisesta.

Tämän menettelyn tarkoituksena on varmistaa oikeudenmukaisuus ja antaa syytteen kohteeksi joutuneelle mahdollisuus tulla kuulluksi. Wells Notice ei vielä tarkoita, että syytteitä nostetaan varmasti, mutta se on selvä indikaatio siitä, että SEC on löytänyt riittävästi alustavaa näyttöä mahdollisesta lainrikkomuksesta.

Robinhood kertoi talousjohtaja Jason Warnickin myötä olevansa pettynyt ilmoituksen saamisesta, mutta korosti, että se ei vaikuta asiakastileihin eikä krypto-osaston toimintaan.

“Olemme olleet hyvin konservatiivisia lähestymistavassamme listattujen pisteiden ja tarjottujen palveluiden suhteen”, Warnick lisäsi.

“Ja olemme erittäin säännelty yritys ja olemme soveltaneet samoja laki- ja compliance-standardeja, joita käytämme välitystoimintaamme, myös kryptonhoitoon. On siis pettymys nähdä lisää sääntelyä täytäntöönpanon kautta.”

Kroptoalan ammattijärjestöltä moitteita SEC:lle

Kryptoalan ammattijärjestö Digital Chamber on moittinut Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiota (SEC) Robinhood Crypto -yhtiötä koskevan Wells Notice -ilmoituksen antamisesta ja kutsunut sitä “hälyttäväksi kehitykseksi”.

Digital Chamber kutsui tätä jälleen uudeksi tapaukseksi sääntelyviranomaisen “kontrolloimattomasta sääntelyn ylilyönnistä“, joka on samanlainen kuin aiemmat tapaukset. SEC on aiemmin antanut Wells Notice -ilmoituksen alan suurille toimijoille, kuten Uniswapille ja Consensysille.

Wells Notice -ilmoituksessa vastaanottajalle ilmoitetaan, että sääntelyviranomainen on päättänyt tutkimukset heitä vastaan ja aikoo nostaa täytäntöönpanokanteen.

Kritiikki tulee Robinhoodin maanantaisen vastauslausuman jälkeen, jossa se ilmaisi syvän pettymyksensä Wells Notice -ilmoituksen saamisesta, vaikka se noudatti sääntöjä hyvin.

“Kun olemme vuosien ajan yrittäneet hyvässä uskossa tehdä yhteistyötä SEC:n kanssa sääntelyn selventämiseksi, mukaan lukien tunnettu yrityksemme “tulla sisään ja rekisteröityä”, olemme pettyneitä siihen, että virasto on päättänyt antaa Wells Notice -ilmoituksen liittyen Yhdysvaltain kryptoliiketoimintaamme”, Robinhoodin lakiasiainjohtaja Dan Gallagher totesi.

“Uskomme vakaasti, että alustallamme listatut varat eivät ole arvopapereita, ja odotamme innolla yhteistyötä SEC:n kanssa, jotta voimme tehdä selväksi, kuinka heikko mahdollinen Robinhood Cryptoa vastaan nostettu kanne olisi sekä tosiseikkojen että lain perusteella.”

SEC on aiemmin antanut Wells Notice -ilmoituksen alan suurille toimijoille, kuten Uniswapille ja Consensysille.

Muut kryptoalan johtavat lakiasiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa SEC:n useista Wells Notices -ilmoituksista.

Esimerkiksi Variant Fundin lakiasiainjohtaja Jake Chervinsky otti X:n (Twitter) käyttöön ja ilmaisi tyrmistyksensä SEC:n täytäntöönpanoaikeista.

Ledger kryptolompakko

Core Scientific paransi vuodentakaisesta

Core Scientific julkisti vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudelliset tulokset, joissa korostuu merkittävä elpyminen 211 miljoonan dollarin nettotuloksella.

Viimeisimmän lehdistötiedotteensa mukaan Core Scientificin tämän vuosineljänneksen tulos merkitsi huomattavaa parannusta edellisvuoden lukuihin verrattuna. Yhtiö selitti tämän käänteen sekä Bitcoin-louhinnasta että hosting-palveluista saatujen tulojen kasvulla.

Core Scientific raportoi nettotuloksensa kasvaneen huomattavasti ja saavuttaneen 210,7 miljoonaa dollaria, kun se viime vuonna vastaavana ajanjaksona oli 0,4 miljoonaa dollaria tappiollinen. Sen oikaistu EBITDA oli 88 miljoonaa dollaria.

Yhtiö louhi vuosineljänneksen aikana 2 825 bitcoinia hyödyntämällä laajennettua louhintakapasiteettia ja operatiivista tehokkuutta tuotannon lisäämiseksi.

Tämä louhintakapasiteetin kasvu vaikutti merkittävästi liikevaihtoon, joka oli 179,3 miljoonaa dollaria, mikä merkitsee 49 prosentin kasvua edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Pelkästään bitcoin-louhinnasta saadut tulot olivat 150 miljoonaa dollaria, ja niitä täydensi 29 miljoonaa dollaria hosting-palveluista saadut tulot.

Tiedotteessa todettiin, että Core Scientific louhi itse enemmän bitcoineja kuin yksikään muu julkisesti noteerattu louhija Pohjois-Amerikassa Q1:n aikana.

Lisäksi yhtiö omistaa ja hallinnoi noin 745 megawattia infrastruktuuria, mikä tekee siitä alueen julkisesti noteerattujen louhijoiden suurimman omistetun infrastruktuurin.

Toimitusjohtaja Adam Sullivan kommentoi Q1:tä

Core Scientific teki aiemmin sopimuksen CoreWeaven kanssa korkean suorituskyvyn laskentahostingin tarjoamisesta Austinissa sijaitsevassa uudessa 16 megawatin datakeskuksessa, joka valmistui ja toimitettiin yli 30 päivää ennen aikataulua.

“Saavutimme erinomaisia tuloksia ensimmäisellä neljänneksellä… vahvistimme tasettamme maksamalla velkaa pois ja parantamalla käteisvarojamme sekä parantamalla kalustomme tehokkuutta uuden sukupolven louhintalaitteiden käyttöönotolla”, sanoi Core Scientificin toimitusjohtaja Adam Sullivan.

“Hyödyntämällä täysimääräisesti suotuisat markkinatekijät ja keskittymällä tuottavuuteen ja tehokkuuteen saavutimme vahvan taloudellisen tuloksen, joka osoittaa kykymme luoda arvoa osakkeenomistajillemme”, Sullivan totesi.