EU tosissaan kryptojen kanssa – EAMV pyytää kommentteja

Daniel Nordin
| 3 min read

EAMV kuvituskuvassa EU:n lippu.

Euroopan unionin arvopaperimarkkinoita valvova Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen EAMV pyytää sidosryhmiltä kannanottoja kryptovarojen mahdollisesta sisällyttämisestä sijoitustuotteisiin.

Siirto voi avata kryptovaluutoille laajat markkinat, jotka ylittävät Bitcoinin pörssinoteerattujen spot-rahastojen (ETF) laajuuden.

EAMV:n lausuntopyynnön tarkoituksena on laajentaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin (UCITS) hyväksyttäviä varoja, joiden markkina-arvo on 12 biljoonaa euroa.

BINANCE mainosbanneri CTA

EAMV haluaa lausunnot elokuuhun mennessä

Kryptovarojen hyväksyminen yhteissijoitusyrityksille voisi laajentaa markkinoille pääsyä.

Kryptovarojen hyväksyminen EU:n yhteissijoitusyrityksille tarjoaisi laajemman pääsyn kryptovaluuttoihin 12 biljoonan euron markkinoilla.

Yhdysvalloissa suurten toimijoiden, kuten BlackRockin ja Grayscalen, hallinnoimat rahastot ovat jo houkutelleet noin 18 miljardia dollaria vuoden alusta lähtien, ja niillä on ollut merkittävä rooli Bitcoin-rallien vauhdittajana vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Hyväksyntä ei kuitenkaan ole taattu, ja EAMV pyytää sidosryhmien kannanottoja 7. elokuuta asti kerätäkseen näkökulmia ja näkemyksiä.

“EU:n arvopaperivalvoja kysyy sidosryhmiltä, pitäisikö sen sisällyttää kryptovarat sijoitustuotteisiin. Toimenpide avaa oven laajemmalle pääsylle kryptovaluuttoihin yhteissijoitusyritysten kautta, joiden markkinat ovat 12 biljoonan euron suuruiset”, kirjoittaa kryptoalaa seuraava toimittaja Colin Wu viestipalvelu X:ssä.

DLA Piperin kryptosääntelyyn ja oikeudenkäynteihin erikoistunut lakimies Andrea Pantaleo uskoo, että vaikutus olisi merkittävämpi kuin yhdysvaltalaisilla ETF-rahastoilla, sillä useat rahasto-osastot voisivat ilmaista kiinnostuksensa sijoittaa pieniä prosentteja likviditeetistä kryptovaroihin.

Yksi etu, joka kryptoalalla on yhteissijoitusyritysten käyttöönotosta, on sen monipuoliset sijoitusluokat.

Yhteissijoitusyritysten sijoitukset kattavat erilaisia rahastoja, joiden omaisuuserät ovat riskiprofiiliensa perusteella eri tavoin allokoituja.

Tämä kehys voisi myös hyödyttää markkinoiden likviditeettiä, koska lupaa ei vaadittaisi jokaiselle yksittäiselle sijoitukselle krypto-omaisuuteen, toisin kuin Yhdysvalloissa, jossa ETF-rahastot perustuvat yksittäisiin omaisuuseriin, jotka edellyttävät sääntelyn lupaa.

Ledger kryptolompakko

Nämä esteet on voitettava ennen kuin EAMV hyväksyy kryptot mukaan EU:n yhteissijoitusyrityksiin

Vaikka potentiaalisia hyötyjä on olemassa, on vielä esteitä, jotka on voitettava ennen kuin kryptovarat voidaan sisällyttää yhteissijoitusyrityksiä koskevaan kehykseen.

Yksi merkittävä haaste on säilytys, sillä talletuspankkeja koskevat säännökset on sovitettava yhteen kryptovarojen säilytyksen kanssa.

EU:ssa ollaan parhaillaan panemassa täytäntöön kryptovarojen markkinoita koskevaa asetusta (MiCA), joka sisältää säilytysyhteisöjä koskevia sääntöjä varojen säilyttämisestä ja erottelusta.

Yhteissijoitusyrityksiin liittyvien kryptovarojen olisi todennäköisesti noudatettava näitä sääntöjä.

EAMV pyytää erityisesti palautetta siitä, miten MiCA vaikuttaisi tiettyjen kryptovaluuttojen sisällyttämiseen yhteissijoitusyritysten kehykseen.

Yhteissijoitusyritysten hyväksyttäviä omaisuuseriä koskevien sääntöjen päivittämisprosessin odotetaan kuitenkin vievän aikaa ja olevan neuvottelujen kohteena.

On todennäköisesti pitkä matka ennen kuin lopullinen päätös siitä, sallitaanko kryptovarojen käyttö yhteissijoitusyrityksissä, tehdään.

Viime kuussa EU hyväksyi virallisesti rahanpesun vastaisen asetuksen (AMLR), jota sovelletaan kaikkiin kryptovarojen palveluntarjoajiin (CASP).

Lait antaisivat rahanpesun selvittelykeskuksille (Financial Intelligence Units, FIU) enemmän valtuuksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen havaitsemiseksi ja torjumiseksi.

Huhtikuun ilmoituksen mukaan lainsäädäntöpaketti vaikuttaisi kryptopörsseihin, välittäjiin, joita säännellään MiCA:n (Markets in Crypto-Assets Regulation) nojalla. Näihin lakeihin sisältyy “tehostettuja due diligence -toimenpiteitä”, joiden jälkeen velvoitettujen yhteisöjen, mukaan lukien krypto-omaisuuden hoitajat, on ilmoitettava epäilyttävästä toiminnasta rahanpesun selvittelykeskuksille.

“Jos haluat käyttää CASPia ostaaksesi tavaroita ja palveluita kryptoilla, vaikka säännöllisen liikesuhteen ulkopuolella, tämän CASPin on suoritettava asiakkaan asianmukaisen huolellisuuden varmentaminen sinulle – eli tarkistettava henkilöllisyytesi + mahdolliset ylimääräiset KYC / AML toimenpiteet, jos liiketoimi on yli € 1K”, Circlen EU:n strategia- ja politiikkajohtaja Patrick Hansen kirjoitti viestipalvelu X:ssä tuolloin.

Lisäksi Frankfurtiin perustetaan uusi elin, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaava viranomainen. Tämä elin valvoo rahanpesun torjuntaa koskevaa uutta lainsäädäntöä, ilmoituksessa todetaan.

Neuvosto ei ole vielä virallisesti hyväksynyt lakia, ja se odottaa sen julkaisemista EU:n virallisessa lehdessä, lisättiin.

Hansen kirjoitti sarjan twiittejä, joissa hän selitti, miten lakipaketti vaikuttaa kryptovarojen palveluntarjoajiin EU:ssa.

Hän aloitti syyttämällä vääriä uutisia, joita kryptomedia välitti ennen kuin ilmoitti EU:n kieltävän anonyymit kryptotransaktiot. Lisäksi hän vahvisti, että uusi AMLR-lainsäädäntö “ei ole kryptoasetus”.

Euroopan unionissa on innostuttu kryptoista

Länsi-Eurooppa on noussut johtavaksi alueeksi globaalissa kryptojen käyttöönotossa, ja se houkuttelee huomattavan määrän päivittäisiä kauppiaita, joiden määrä vaihtelee 1,2 miljoonasta 1,5 miljoonaan henkilöön.

Bitgetin maaliskuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan Saksa ja Ranska ovat alueen aktiivisuuden kärjessä, kun taas Itävallassa vuotuinen kasvu on ollut merkittävintä, sillä käyttäjien määrä on kasvanut 70 prosenttia.

Saksa seurasi tiiviisti perässä 69 prosentin kasvulla, kun taas muissa Länsi-Euroopan maissa kasvu oli hitaampaa, 15-20 prosenttia.

Raportin mukaan Länsi-Eurooppa hyötyy muihin alueisiin verrattuna selkeämmästä vaatimustenmukaisuudesta.

Saksan, Sveitsin, Belgian, Ranskan, Itävallan, Liechtensteinin, Luxemburgin ja Alankomaiden kaltaiset maat noudattavat Euroopan unionin laatimaa lainsäädäntökehystä kryptovarojen sääntelyä varten.

Spot-kauppa hallitsee kaupankäyntiä Länsi-Euroopassa

Keskitetyt pörssit ja spot-kaupankäynti hallitsevat kryptovaluuttakaupan maisemaa Länsi-Euroopassa.

Käyttäjät Saksassa, Sveitsissä ja Alankomaissa suosivat futuurikauppaa, kun taas muissa maissa suositaan spot-kauppaa. Tämä on omiaan vahvistamaan EAMV:n mahdollista myönteistä kantaa.

Keskitetyt pörssit houkuttelevat suurimman osan päivittäisistä kauppiaista, ja keskitetyn pörssin (CEX) liikenne ylittää hajautetun pörssin (DEX) liikenteen kymmenkertaisesti.

Hajautettuja alustoja valitsevien keskuudessa PancakeSwap ja Uniswap nousevat suosituimmiksi pörsseiksi.

Coinbase Wallet, Metamask, Bitget Wallet ja TrustWallet ovat suosituimpia kryptovaluuttalompakoita kaikissa kahdeksassa maassa.

Viime vuoden aikana Länsi-Euroopan käyttäjien keskitetty pörssiliikenne on kasvanut merkittävästi erityisesti Saksassa, Sveitsissä ja Puolassa.

Saksassa ja Sveitsissä kasvu oli yli 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kun taas Puolassa kasvu oli 145 prosenttia.

Ranskassa ja Belgiassa kasvu oli kuitenkin hitaampaa, ja Belgiassa kasvu jopa laski 6,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.