Nokia Oyj (NOKIA) osake – Kurssiennuste 2024

Teresa Maria
| 11 min read

nokia osake

Yksi Suomen suurimmista menestystarinoista, Nokia osake tarjoaa mielenkiintoisen sijoituskohteen. Yhtiö operoi ympäri maailman, ja nousi tunnetuksi Nokia-matkapuhelinten myötä 90-luvulla.

Nokia on vuonna 1865 perustettu suomalainen tietoliikennealan jättiläinen, joka harjoittaa toimintaansa maailmanlaajuisesti. Tänä päivänä matkapuhelinten sijasta yhtiön liiketoimintaan kuuluu teknologian kehittäminen ja sen lisenssointi.

Ericssonin ja Huawein ohella Nokia on yksi alan suurimmista toimijoista. Se on läsnä lähes jokaisella mantereella ja nauttii maailmanlaajuista johtoasemaa mobiili- ja kiinteiden verkkojen infrastruktuurien saralla.

Tässä artikkelissa perehdymme yhtiöön siitä näkökulmasta, miten Nokia osakekurssi voisi jatkossa kehittyä, sekä miltä Nokian osinko on aiemmin näyttänyt. Nokian osake on yksi suomalaisten suosimista osakkeista, mutta onko näin myös jatkossa? Tämä kurssianalyysi antaa tähän osviittaa.

Analyysi: Nokia osake


Helsingin pörssin ykkösnimi teknologian saralla, Nokia, sai alkunsa jo vuonna 1865. Maailmalla se tuli tunnetuksi varsinkin 2000-luvun alussa, jolloin se hallitsi jopa 40% globaaleista matkapuhelinmarkkinoista.

Tuolloin se myös nosti Suomen talouden noin neljänneksen kasvuun  sen huippuvuosina. Nokian menestys loi suomalaisia miljonäärejä, mutta it-kuplan puhjettua yhtiö menetti yli 85% markkina-arvostaan neljässä vuodessa.

Osakkeenomistajat, jotka olivat hankkineet osakkeita niiden huipulla, kärsivät edelleen yli 90% tappioista 20 vuotta myöhemmin, kun osakekurssit laahaavat kaukana huippuaikojen perässä.

Nykyään Nokia keskittyy pääasiassa tietoliikennealaan, ja harjoittaa teknologian kehitystä ja sen lisenssejä. Yhtiöllä on vahva asema kiinteiden ja mobiiliverkkojen infrastruktuurissa maailmanlaajuisesti.

Nokian osake löytyy Helsingin pörssissä ja sen liiketoiminta voidaan jakaa neljään pääalueeseen, joiden odotetaan tuovan tänä vuonna noin 2,49 miljardin euron tuloksen ennen korkoja ja veroja.

 1. Vuonna 2023 teknologiayksikön tuotto oli 0,73 miljardia,
 2. matkapuhelinverkkojen 0,72 miljardia,
 3. verkkoinfrastruktuurin 1,05 miljardia
 4. ja pilvi- ja verkkopalvelujen sekä Groupin osalta tappiota 0,39 miljardia.

Nykyinen yhtiön toimitusjohtaja Pekka Lundmark on onnistunut kääntämään yhtiön suunnan kannattavaksi. Lundmark aloitti tehtävässä elokuussa 2020, ja vuoteen 2023 mennessä Nokian nettotulos oli noussut 1 623 miljoonaan euroon verrattuna 14,4 miljoonaan euroon vuonna 2019 ennen hänen aloitustaan.

Nokia pähkinänkuoressa

Nokia:
Toimitusjohtaja Pekka Lundmark
Perustettu 1865
Yritysmuoto Julkinen osakeyhtiö
Osake Helsingin pörssissä OMXH: NOKIA
Markkina-arvo 18 476 milj.€

Katsotaan seuraavaksi Nokian osakekurssi ja osakkeen analyysi siitä, miten se on kehittynyt tähän asti:

Nokia osakkeen analyysi

Säännöllisesti Nokiaa analysoivat asiantuntijat ovat toistuvasti aliarvioineet yhtiön osakekohtaista tulosta (EPS eli earnings per share). Pitkän ajan jälkeen vuonna 2023 Nokia osake alitti analyytikoiden ennusteet.

Vuonna 2023 Nokian EPS oli 0,29 euroa, mikä merkitsi noin 34% laskua edellisvuodesta. Vuodelle 2024 useiden analyytikoiden konsensusennuste on 0,35 euroa osaketta kohti. Löytyy kuitenkin myös varovaisempia arvioita, jotka ennustavat vain 0,33 euroa osaketta kohti vuodelle 2024.

Nokian liikevaihdon kehityksessä yhtiö ei ole kyennyt yhtä vahvaan ylitykseen analyytikoiden ennusteisiin nähden. Vuodesta 2014 eteenpäin liikevaihto on pysytellyt pari prosenttia joko yli tai alle ennusteiden.

Vuonna 2023 Nokian liikevaihto laski noin 11%, mikä tarkoitti 22 258 miljoonan euron liikevaihtoa. Vuodelle 2024 analyytikot ennustavat hienoista 0,4% laskua liikevaihdossa.

Tämä tarkoittaisi yhtiön liikevaihdon olevan 22,19 miljardia euroa. Ne konservatiivisemmat analyytikot arvioivat taas liikevaihdon osalta vähän alakanttiin vuodelle 2024, ennustaen jopa 2,5% laskua.

SKILLING mainosbanneri CTA

Mikä on Nokian kurssiennuste vuodelle 2024?


Osakkeen kurssiennusteen laskemiseen tarvitaan paljon dataa, kuten osakkeiden määrä ja muut tekijät, markkinoiden odotukset ja vallitseva hinta-tulossuhde (P/E-suhde). Tästä huolimatta voimme tehdä karkean arvion, joka perustuu EPS:ään ja odotettuun tuloksen kasvuun.

Oletetaan, että Nokia osake EPS ennusteet vuodelle 2024 toteutuvat ja että osakkeiden määrä pysyy vakiona.

Käytetään yksinkertaista lähestymistapaa, jossa osakekurssi saadaan jakamalla odotettu EPS P/E-suhteella (osakkeen hinta suhteessa koko vuoden tulokseen per osake). P/E-suhteen määrittämiseksi meidän on kuitenkin tehtävä arvaus markkinoiden odotuksista.

Jos otamme esimerkiksi P/E-suhteen 15, se tarkoittaisi, että sijoittajat ovat valmiita maksamaan 15 kertaa yrityksen tulevan vuoden EPS:ää vastaavan hinnan osakkeesta. Tällöin:

Odotetun EPS:n perusteella:

 • Analyytikoiden ennustama EPS vuodelle 2024: 0,35€
 • Samaan aikaan konservatiivisempi ennuste: 0,33€

Käytetään P/E-suhteenä 15:

 • Analyytikoiden ennustama osakekurssi vuodelle 2024: 0,35€ * 15 = 5,25€
 • Samaan aikaan konservatiivisempi ennuste: 0,33€ * 15 = 4,95€

Huomaa, että nämä ovat karkeita arvioita ja Nokia osake kurssiin vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten markkinoiden sentimentti, yhtiön strategia ja kilpailuympäristö.

Lisäksi P/E-suhteen voi odottaa vaihtelevan eri toimialoilla ja yrityksillä. Parhaan ennusteen saamiseksi olisi suositeltavaa käyttää monimutkaisempia analyysejä ja ottaa huomioon laajempi valikoima taloudellisia tekijöitä.

Kuinka Nokia osakkeen hinta kehittyy ennusteen mukaan?


Nokia osake hintakehitys voi tänä vuonna olla haastava, johtuen ennusteiden epävarmuudesta. Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin antamat vuoden 2024 tavoitteet liikevoiton ja vapaan kassavirran suhteen ovat laajoja haarukoita, mikä lisää epävarmuutta sijoittajien keskuudessa.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta analyytikot ovat skeptisiä niiden saavuttamisen suhteen.

Vuonna 2023 Nokian osake näytti houkuttelevalta, mutta laskeneen tuloksen myötä sen houkuttelevuus on vähentynyt. Lisäksi yhtiön omia ennusteita on laskettu, mikä heikentää sijoittajien luottamusta.

Omien osakkeiden ostojen tarkoituksena on luoda omistaja-arvoa, mutta Nokian tapauksessa ostot ovat tapahtuneet nykyistä osakkeen hintaa korkeammilta tasoilta, mikä on heikentänyt niiden hyödyllisyyttä. Vaikka Nokian osinko kasvaa, yhtiön tulos on laskenut.

Yhtiön aikomus vähentää kustannuksiaan voi jatkossa tukea osakkeen hintaa, mutta henkilöstön vähennykset voivat samalla herättää epäilyksiä yhtiön tulevaisuuden näkymistä.

Kaiken kaikkiaan Nokian osakkeen hintaennuste tälle vuodelle riippuu suuresti siitä, kuinka hyvin yhtiö onnistuu saavuttamaan asettamansa tavoitteet ja miten markkinat reagoivat näihin tavoitteisiin.

Mitä asiantuntijat ennustavat Nokian kurssikehityksestä?

 • Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi, että verkkoliiketoimintojen haasteiden rinnalla kertaluonteisten patenttitulojen ansiosta tulos ja kassavirta olivat poikkeuksellisen vahvoja.
 • Yhtiö odottaa edelleen merkittävää elpymistä verkkoliiketoimissa loppuvuoden aikana, mikä saattaa vahvistaa tilauskantaa Verkkoinfrastruktuurin osalta.
 • Matkapuhelinverkkojen kehitys tuo kuitenkin enemmän epävarmuutta, ja tämän yksikön tulevat vaimeat tulosnäkymät saattavat hidastaa Nokian osakkeen arvostuksen paranemista.
 • Sijoittaja-sivuston arvioiden mukaan Nokian Verkkoinfrastruktuurin kasvun voidaan odottaa kiihtyvän seuraavien vuosien aikan.
 • Yhtiö ennakoi Verkkoinfrastruktuurin saavutettavissa olevan markkinan kasvavan vuosien 2022-2025 aikana 2-4% (CAGR).
 • Nokia ilmoitti tavoitteekseen kasvaa markkinaa nopeammin tai markkinan mukaan riippuen hieman liiketoiminnan alueesta.

Nokian osakkeen hintaennuste: Mitä odottaa?


Tänä vuonna Nokia osake antaa merkkejä odottaa vaihtelevaa suoritusta, jossa useat tekijät vaikuttavat osakkeen kehitykseen. Tärkeimmät huomioon otettavat seikat ovat seuraavat:

 1. Verkkoliiketoimintojen haasteista huolimatta kertaluonteisten patenttitulojen ansiosta Nokian tulos ja kassavirta ovat olleet poikkeuksellisen vahvoja.
 2. Yhtiö odottaa edelleen merkittävää elpymistä verkkoliiketoimissa loppuvuoden aikana, mikä voi vahvistaa tilauskantaa erityisesti Verkkoinfrastruktuurin osalta.
 3. Kaikesta huolimatta matkapuhelinverkkojen kehitys aiheuttaa enemmän epävarmuutta, ja tämän yksikön tulevat vaimeat tulosnäkymät saattavat hidastaa Nokian osakkeen arvostuksen paranemista.

Analyytikoiden arvioiden mukaan Nokian Verkkoinfrastruktuurin kasvun voidaan odottaa kiihtyvän seuraavien vuosien aikana.

Yhtiö itse ennakoi Verkkoinfrastruktuurin saavutettavissa olevan markkinan kasvavan vuosien 2022-2025 aikana 2-4% vuotuista kasvuvauhtia.

Nokia on myös ilmoittanut tavoitteekseen kasvaa markkinaa nopeammin tai markkinan mukaan riippuen hieman liiketoiminnan alueesta.

Tämä voi tukea osakkeen kehitystä pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä epävarmuustekijät voivat heijastua osakkeen hintaan.

nokia osake

Nokian osakekurssi sijoittajan näkökulmasta


Kun harkitset Nokia osakeen ostamista, on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä. Ehkä tärkeimpänä niistä yhtiön fundamentit. Tarkastele Nokian taloudellista tilannetta, kuten tuloslaskelmaa, taseen vahvuutta ja kassavirtaa. Näin voit ymmärtää yhtiön liiketoiminnan segmentit ja niiden suorituskyky.

Ota myös huomioon markkinaympäristö. Arvioi telekommunikaatioalan ja teknologiateollisuuden yleistä tilannetta. Miten kilpailuasetelmat ja teknologiset muutokset voivat vaikuttaa Nokia osake asemaan ja tulevaan suoritukseen?

Tärkeässä roolissa edellä mainitussa ovat tietenkin yhtiön johto ja strategia. Tarkastele Nokian johtoryhmää ja heidän kykyään toteuttaa strategiaa. Onko yrityksellä selkeä suunnitelma kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen?

Kilpailutilanne muuttuu alalla nopeasti, joten seuraa kilpailijoiden, kuten Ericssonin ja Huawein, toimintaa. Miten Nokian tuotteet ja palvelut vertautuvat kilpailijoihin?

Näin voit arvioida yhtiön tulevaisuuden näkymiä. Arvioi Nokian tulevaisuuden näkymiä ja kasvupotentiaalia eri liiketoiminta-alueilla. Miten yhtiö aikoo hyödyntää uusia teknologioita ja markkina-alueita?

Lisäksi sinun tulee ymmärtää sijoitukseen liittyvät riskit, kuten markkinariskit, toimialariskit ja yhtiökohtaiset riskit. Miten esimerkiksi muutokset lainsäädännössä tai globaalissa taloudessa voivat vaikuttaa Nokian toimintaan?

Ota myös huomioon osakkeen arvostus arvioimalla Nokian osakkeen arvoa suhteessa sen tuleviin ansaintamahdollisuuksiin. Onko osake houkuttelevasti hinnoiteltu nykytasolla vai yli- tai aliarvostettu?

Osingot ja osakeostot vaikuttavat myös osakkeeseen. Tutki Nokian osingonjakopolitiikkaa ja osakkeiden takaisinosto-ohjelmia. Miten nämä tekijät voivat vaikuttaa osakkeen kokonaistuottoon?

Huolellinen tutkimus ja harkinta auttavat tekemään parempia päätöksiä Nokian osakkeeseen sijoittamisessa. On myös suositeltavaa seurata säännöllisesti yhtiön kehitystä ja tehdä tarvittaessa muutoksia sijoitussuunnitelmaan.

Milloin on hyvä aika ostaa tai myydä Nokian osakkeita?


Monien kohdalla lyhyellä aikavälillä sijoittaminen voi tuntua haastavalta ja epävarmalta. Kuitenkin pitkällä aikavälillä sijoitusajan tarkalla ajoituksella ei ole suurta merkitystä, erityisesti jos tekee usein pienempiä sijoituksia.

Pitkällä aikavälillä sijoitusten heilahtelut tasaantuvat hyvän salkun hajautuksen avulla. Voidaan siis todeta, että Nokia osake voi olla pitkän aikavälin strategialla hyvä ostos kun osakkeen hinta on alhainen.

Osake kannattaa taas myydä jos:

 • yhtiön ansaintamalli tai kilpailuedut heikkenevät pysyvästi,
 • yhtiön johdossa tapahtuu merkittäviä muutoksia,
 • yritys myydään tai se tekee itse merkittävän fuusion,
 • osakkeiden hinta nousee liikaa suhteessa yhtiön tulokseen, eli tulostuotto laskee.

Katso tämän hetken parhaat osakkeet täältä.

Nokian kurssiennuste: Analyysi ja ennustaminen vuosille 2025-2030.


Kuten kaikki osakekurssit, myös Nokia osake on riippuvainen hyvin monista tekijöistä, jotka vaikuttavat sen hinnan kehitykseen nyt ja jatkossa. Koska Nokia on telekommunikaatioyhtiö, sen kurssikehitykseen vaikuttavat markkinaolosuhteiden lisäksi esimerkiksi poliittiset muutokset.

Tässä meidän arvioitamme siitä, miten Nokian osake saattaisi jatkossa kehittyä ja mitkä asiat vaikuttavat hinnan muodostumiseen:

Nokia osake kurssiennuste 2025

Ottaen huomioon Nokian tavoitteet ja ennustetut taloudelliset luvut, sekä markkinatilanteen haasteet ja mahdollisuudet, ennustamme, että Nokia osake kehittyy seuraavasti:

Vuonna 2024 Nokian liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto todennäköisesti kasvavat odotettujen ennusteiden mukaisesti, kun markkinatilanteen odotetaan vahvistuvan ja tilaukset jatkavat kasvuaan.

Tämä voi tukea osakkeen hintaa ja herättää sijoittajien luottamusta. Vuonna 2025 Nokian osakkeen hinta saattaa näin ollen jatkaa nousuaan, jos yhtiö onnistuu saavuttamaan asetetut tavoitteet ja taloudelliset ennusteet.

Markkinoiden nopeampi kasvu ja vahvistuva vertailukelpoinen liikevoittoprosentti voivat houkutella lisää sijoittajia ja tukea osakkeen arvostusta.

Nokia osake kurssiennuste 2030

Pidemmällä aikavälillä, eli vuoteen 2030 mennessä, Nokia osake hinta voi olla riippuvainen siitä, miten yhtiö onnistuu toteuttamaan pitkän aikavälin tavoitteensa.

Mikäli Nokia kykenee kasvattamaan liikevaihtoa markkinoita nopeammin ja vahvistamaan vertailukelpoista liikevoittoprosenttiaan, osakkeen hinta voi jatkaa nousuaan.

Toisaalta, jos yhtiö kohtaa haasteita matkapuhelinverkkojen liiketoiminta-alueella tai ei saavuta asetettuja tavoitteita, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti osakkeen hintaan. Epävarmuustekijöitä ja kilpailutilanteen muutoksia on syytä seurata tarkasti.

Kaiken kaikkiaan Nokian osakkeen hintakehitys vuoteen 2030 asti riippuu suuresti yhtiön kyvystä toteuttaa strategiansa ja saavuttaa asetetut tavoitteet, sekä siitä, miten markkinat ja kilpailutilanne kehittyvät tulevina vuosina.

Nokian tulevaisuuden arviointi

Nokia osake tulevaisuutta kannattaa arvioida monipuolisesti ottaen huomioon useita tekijöitä sijoittajan näkökulmasta. Jos haluat itse analysoida Nokian osakkeen tulevaa kehitystä, tee tutkimusta seuraavista asioista:

Liiketoiminnan vahvuus

Tutki Nokian liiketoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja vakuutusmarkkinoilla. Arvioi, kuinka hyvin Nokia osake kykenee vastaamaan markkinoiden muutoksiin ja kilpailutilanteeseen.

Taloudellinen suorituskyky

Seuraa Nokian taloudellista suorituskykyä ja kannattavuutta. Kiinnitä huomiota tulokseen, liikevaihtoon, kulusuhteeseen ja pääoman tuottoon.

Strategia ja johto

Arvioi Nokia osake yhtiön strategiaa ja johtoa seuraten. Tutki yhtiön pitkän aikavälin suunnitelmia, kasvustrategiaa ja kykyä sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Riskeihin liittyvät tekijät

Arvioi Nokian alttiutta erilaisille riskeille, kuten markkinariskeille, vakuutusriskeille ja operatiivisille riskeille. Kiinnitä huomiota riskienhallintakäytäntöihin ja kykyyn hallita riskejä tehokkaasti.

Makrotalouden ja markkinoiden tilanne

Huomioi makrotalouden ja markkinoiden tilanne. Seuraa talouskasvua, korkoja, inflaatiota ja muita makrotalouden tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Nokia osake liiketoimintaan ja osakkeen arvoon.

Osakkeen hinta ja arvostus

Analysoi Nokian osakkeen hintaa ja arvostusta suhteessa yhtiön fundamentteihin ja kilpailijoihin. Harkitse, onko osake yli- tai aliarvostettu suhteessa sen potentiaaliin ja riskeihin.

Blockstream Jade tuotteet

Miten talouden trendit vaikuttavat Nokian kurssiin?

Se, miten Nokia osake reagoi talouden trendeihin tänä vuonna ja yleisesti ottaen, riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien yhtiön liiketoiminnan suorituskyky, markkinoiden odotukset ja laajemmat taloudelliset tekijät.

Tämä voi näkyä käytännössä esimerkiksi liikevaihdon ja tuloksen heikentymisenä. Jos talous supistuu tai markkinatilanne heikkenee, tämä voi vaikuttaa Nokian liikevaihtoon ja tulokseen. Sijoittajat voivat reagoida tähän myymällä osakkeitaan, mikä voi painaa osakkeen hintaa alaspäin.

Pidä myös silmällä yleistä investoiti-ilmapiiriä, sillä jos ne vähenevät, se voi olla merkki talouden heikentymisestä. Tällöin yritykset saattavat vähentää investointejaan esimerkiksi tietoliikenneinfrastruktuuriin, mikä voi vaikuttaa Nokian liiketoimintaan ja sitä kautta osakkeen hintaan.

Kilpailun kiristyminen on myös tärkeä asia. Talouden laskusuhdanteessa kilpailu voi kiristyä entisestään, kun yritykset taistelevat markkinaosuuksista. Tämä voi vaikuttaa Nokian osakkeeseen negatiivisesti, jos yhtiö joutuu laskemaan hintojaan tai menettää markkinaosuuksia.

Lisäksi tietoliikennealan muutokset näkyvät suoraan Nokian osakkeessa. Teknologiset muutokset ja alan trendit voivat vaikuttaa Nokian osakkeeseen. Esimerkiksi siirtyminen 5G-verkkoihin ja kasvava kiinnostus älykkäitä laitteita kohtaan voivat tarjota kasvumahdollisuuksia Nokialle ja tukea osakkeen hintaa.

Kaiken kaikkiaan Nokia osake voi reagoida talouden trendeihin monin eri tavoin riippuen useista tekijöistä. Siksi onkin tärkeää seurata yhtiön liiketoimintaa, markkinoiden odotuksia ja talouden kehitystä saadakseen paremman käsityksen siitä, miten osake voi reagoida erilaisiin talouden trendeihin.

Miten Nokian osake pärjää kilpailijoihinsa nähden


Nokia osake pärjääminen kilpailussa riippuu jälleen monista tekijöistä, mukaan lukien teknologian kehitys, tuotevalikoima, markkinaosuudet, asiakassuhteet ja brändin arvo. Yleisesti ottaen se, miten Nokia pärjää kilpailijoihinsa nähden useilla tietoliikennealan osa-alueilla riippuu seuraavista asioista:

Verkkoinfrastruktuuri: Nokian kilpailijoita tällä alueella ovat Ericsson ja Huawei. Nokialla on vahva asema 5G-verkkojen tarjoajana, ja se kilpailee aktiivisesti markkinaosuuksista eri markkinoilla. Yrityksen pitkäaikainen kokemus ja vahvat tekniset valmiudet voivat auttaa sitä kilpailemaan menestyksekkäästi tällä alueella.

Matkapuhelinverkot: Nokian pääkilpailijat tällä alueella ovat Ericsson ja Huawei. Vaikka Nokian markkinaosuus matkapuhelinverkoissa on laskenut, se pyrkii säilyttämään asemansa innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla sekä vahvoilla asiakassuhteilla.

Teknologiakehitys: Nokian kilpailijat teknologian kehityksessä vaihtelevat alueittain. Yrityksen on pysyttävä ajan tasalla uusimpien teknologisten trendien kanssa ja investoitava jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen säilyttääkseen kilpailukykynsä.

Asiakassuhteet: Nokia pyrkii ylläpitämään vahvoja asiakassuhteitaan operaattoreiden ja yritysten kanssa tarjoamalla laadukkaita tuotteita ja palveluita sekä tukemalla asiakkaiden liiketoiminnan tarpeita.

Brändin arvo: Nokialla on vahva ja tunnettu brändi tietoliikennealalla. Yhtiön brändin arvo voi auttaa sitä houkuttelemaan asiakkaita ja sijoittajia sekä erottamaan sen kilpailijoistaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Nokia kilpailee tiukasti tietoliikennealalla useiden kilpailijoiden kanssa, ja sen menestys riippuu sen kyvystä tarjota innovatiivisia tuotteita ja palveluita, ylläpitää vahvoja asiakassuhteita ja pysyä kilpailukykyisenä teknologian kehityksen eturintamassa.

Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Kannattaako Nokia osake ostaa?

Vastaus: Nokian osakkeet ovat hyvä sijoituskohde jokaisen suomalaisen sijoittajan portfolioon. Nokia on osoittanut kriiseistä huolimatta pystyvänsä tekemään kannattavia liiketoimintaratkaisuja. Tämä kertoo miten asiantuntevia yrityksen strategit ovat.

Kysymys: Kuinka paljon Nokia maksaa osinkoa?

Vastaus: Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,35 euroa osakkeelta vuodelta 2023. Nokia jakoi vuonna 2022 osinkoa 0,12 euroa. Vuonna 2021 Nokia maksoi osinkoa 0,22 euroa.

Kysymys: Miten Nokia osake pärjää kilpailussa?

Vastaus: Nokia kilpailee yhtiönä telekommunikaatio- ja verkkoinfrastruktuurialalla ympäri maailman. Sen suurimmat kilpailijat näillä aloilla ovat ovat Ericsson ja Huawei. Sen päätuotteita ovat matkapuhelinverkot, ja se tarjoaa myös lisenssointipalveluita. Kilpailu tällä alalla on tiukkaa, ja Nokia joutuu kilpailemaan useiden muiden globaalien yhtiöiden kanssa.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä