. 9 min read

Mikä on Bitcoin ETF – Laaja opas aloittelijoille vuonna 2024

Bitcoin ETF

Viime aikoina  Bitcoin ETF on ollut otsikoissa sekä sijoittajien että viranomaisten puolelta. Bitcoin-ETF:t ovat verrattain uusi tapa käydä kauppaa ja sijoittaa kryptoteknologiaan. Nämä ETF:t nousivat ensi kertaa otsikoihin vuonna 2018. ETF:ien kannattajat kuvaavat niitä välineiksi, joilla edistetään Bitcoinin käyttöönottoa, ja oikotieksi, jonka avulla sijoittajat voivat tutustua kryptojen koko potentiaaliin.

Mikä on pörssinoteerattu rahasto (ETF)?

Bitcoin ETF on uusi tapa käydä kauppaa ja sijoittaa kryptoteknologiaan, ja ne nousivat otsikoihin ensimmäistä kertaa kunnolla vuonna 2018. ETF:ien kannattajat kuvaavat niitä välineiksi, joilla edistetään Bitcoinin käyttöönottoa, ja oikotieksi, jonka avulla sijoittajat voivat tutustua kryptojen koko potentiaaliin.

Pörssinoteeratut rahastot eivät kuitenkaan ole Bitcoiniin liittyvästä assosiaatiostaan huolimatta varsinaisesti uutta teknologiaa. Sijoitusinstrumenttina ETF:t ovat olleet läsnä rahoitusmarkkinoilla jo yli kahden vuosikymmenen ajan, ja ne kokoavat yhteen noin 1 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä hallinnoitua varallisuutta, ja niitä lanseerataan satoja vuosittain. Bitcoin ETF -rahastoihin tutustuminen on parasta aloittaa ottamalla selvää siitä, mitä  perinteiset ETF-rahastot ovat ja miten niitä käytetään:

bitcoin ETF

Pörssinoteerattu rahasto on rahasto tai arvopaperi, jota käytetään kohde-etuuden hintojen seuraamiseen. Nämä voivat olla “perinteisiä” omaisuuseriä, kuten kultaa tai öljyä, mutta myös muita hyödykkeitä, joukkovelkakirjoja, osakkeita ja jopa kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia. ETF:n avulla on mahdollista perustaa seurattavien omaisuuserien säilytysoikeus, minkä jälkeen lasketaan liikkeeseen osakkeita, jotka vahvistavat näiden omaisuuserien omistusoikeuden.

Pörssinoteeratut rahastot käyttäytyvät samalla tavalla kuin perinteiset osakkeet, ainakin siinä mielessä, että niillä voidaan käydä kauppaa tavallisissa pörsseissä. Niiden suosion kasvu johtuu paljolti niiden havaitusta myynti- ja ostopotentiaalista sekä niiden tarjoamasta vankasta likviditeetistä. Sijoittajalle, joka aikoo ostaa ETF:n, ne ovat usein helpommin saatavilla oleva vaihtoehto kuin itse kyseisellä omaisuuserällä käytävä kauppa. Tämä kaupankäynnin helppous pyritään nyt ulottamaan myös Bitcoiniin, minkä vuoksi tätä kryptovaluuttaa suositeltiin alun perin ETF-malliin.

Bitcoinin ja fiat-valuutan erot:

Bitcoin Fiat-valuutta
Sääntelemätön Säännelty
Volatiili Vakaa
Huippunopea Toisinaan hidas
Ei käytössä kaikkialla Laajalti hyväksytty

Miten Bitcoin ETF toimii?

Koska ETF:ien todellisesta potentiaalista vallitsee joitakin väärinkäsityksiä, on yleensä suositeltavaa tutustua mahdollisimman laajalti niiden hallinnointiin ja luomiseen ennen niihin sijoittamista. Ensinnäkin on ymmärrettävä, miten ETF:t luodaan, mukaan lukien Bitcoiniin perustuvat ETF:t:

 1. Mahdollinen säilyttäjä (pankki, omaisuudenhoitoyhtiö tai jopa kryptovaluuttapörssi, kuten Coinbase) kerää varat sijoittajilta ja ostaa osakkeita, jotka liittyvät kohde-etuuteen.
 2. Osapuolia, jotka vastaavat kohde-etuuden ostamisesta ETF:n hyväksi, kutsutaan valtuutetuiksi osallistujiksi. Bitcoinin tapauksessa omaisuudenhoitaja ostaa positioita Bitcoinissa tai sen futuurisopimuksissa käyttämällä sijoittajan varoja.
 3. Valtuutetut osallistujat jakavat varat ETF:n tarjoajille vaihdossa rahasto-osuuksiin. Näiden osuuksien arvo on verrannollinen ETF-tarjoajien saamien varojen arvoon. Tämän perusteella sijoittajat omaksuvat rahaston osakkeenomistajan roolin ilman, että heistä tulee seurattavan kohde-etuuden, oli se sitten kultaa tai Bitcoinia, todellisia omistajia.
 4. Arvopaperimarkkinoista vastaavan sääntelyelimen on hyväksyttävä ETF:t ennen niiden asettamista saataville pörsseissä. Vaikka Bitcoiniin perustuvia ETF-rahastoja on pyritty hyväksyttämään Yhdysvalloissa ja Euroopassa, sääntelyviranomaiset ovat sittemmin hylänneet yli tusinan verran yrityksiä hyväksyä niitä.
 5. Syynä tähän ovat olleet huoli hintamanipulaatioista ja taustalla olevan kryptovaluutta-arvopaperin turvallisuudesta. Ensimmäinen hylkäys tapahtui vuonna 2013, kun Winklevossin veljekset yrittivät käynnistää Bitcoin Trust -rahaston. Tästä huolimatta optimistit toivovat, että ensimmäiset Bitcoin-ETF:t hyväksytään markkinoille lähivuosina.
 6. Kun Bitcoin ETF on saatu pörssiin, niitä voidaan ostaa ja myydä, ja tällöin tehdyt päätökset voivat tuoda sijoittajalle joko voittoa tai tappiota. ETF-rahastoihin liittyy myös hallinnointipalkkioita, jotka katetaan alentamalla ETF:n nettovarallisuusarvoa (NAV).
 7. Koska ETF-rahastot käyttäytyvät kuin vaihdettavat osakkeet, niiden hinta voi vaihdella kaupankäyntipäivän aikana kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Bitcoin lompakko

Bitcoin ETF hyödyt?

Instituutiot ja yksityissijoittajat voivat käyttää ETF-rahastoja tilaisuutena käyttää Bitcoinia omaisuusluokkana, jolla käydään ensimmäistä kertaa julkisesti kauppaa.ETF:ien kannattajat esittelevät Bitcoin ETF sijoitusmallina, jonka oletetaan tarjoavan joitakin merkittäviä etuja:

 • Bitcoin ja muut kryptovaluutat saisivat kipeästi kaivattua näkyvyyttä ja vahvistusta maailmanlaajuisilta rahoitusmarkkinoilta. Bitcoin ETF-rahastoja pidetään helpompana tapana lisätä tietoisuutta lohkoketjuteknologian kasvusta pakottamatta sijoittajia osallistumaan mahdollisesti riskialttiisiin token-myynteihin tai monimutkaisiin lohkoketjupohjaisiin hankkeisiin.
 • Koska ETF-rahastoilla käydään pörsseissä kauppaa osakkeina jo pitkään, ne ovat jo saavuttaneet huomattavan suosion sekä institutionaalisten että yksityissijoittajien keskuudessa. ETF:t ovat vakiintunut arvopaperityyppi, ja niiden katsotaan usein tarjoavan vakaata likviditeettiä ja olevan helppoja ostaa, myydä tai lyhyeksi myydä.
 • Bitcoin-ETF:ien kannattajien toiveet eivät rajoitu vain ammattimaisiin sijoittajiin: ETF:ien avulla pitäisi pystyä ohittamaan pörssit, jolloin bitcoinien ostaminen ja myyminen olisi hieman helpompaa myös keskivertokäyttäjille. Sijoittajien ei tarvitsisi vaivautua tuhtaamaan kryptovaluuttapörssien kanssa, koska he voivat yksinkertaisesti ostaa ja myydä ETF:n “perinteisten” pörssien kautta.
 • Bitcoin-ETF:t ovat joustavampi vaihtoehto lyhyen, keskipitkän tai pitkän aikavälin investointeihin, toisin kuin Bitcoin-futuurit, joita usein kuvaillaan sopivammiksi lyhyen aikavälin investointeihin.
 • Bitcoin-ETF:ien paremmin säännelty asema saattaa myös auttaa Bitcoinin aseman laillistamisessa omaisuuseränä. Yhdistettynä mahdollisiin veroetuihin, vähemmän tilaa markkinamanipulaatioille ja vähemmän epävakaaseen kaupankäyntiin ETF:t nähdään Bitcoinin potentiaalisina vakauttajina hankkeena.
 • Bitcoin-ETF:ien kannattajista optimistisemmat pitävät niitä keinona palauttaa Bitcoinin hinta ja maine siihen, mitä se oli ennen sen meneillään olevaa kriisiä. Sijoittajien toiveet kohdistuvat Bitcoin-ETF:ien mahdollisuuksiin ohjata uudelleen varojen virta Bitcoinin globaaleille markkinoille. Tämä on erityisen tärkeää institutionaalisilta sijoittajilta, kuten pankeilta tai hedge-rahastoista, tuleville varoille. Kun heidän rahansa on sijoitettu ETF-rahastoihin, Bitcoinin hinnan pitäisi seurata perässä ja muuttua vakaammaksi.
 • Lopuksi Bitcoin-ETF:t voivat hyödyttää myös institutionaalisia sijoittajia, kuten sijoitusrahastoja ja eläkerahastoja, sillä ne voivat laajentaa salkkujaan kryptovaluutta-altistuksella säännellyimmällä tavalla.

Bitcoin ETF vs. suorat Bitcoin-sijoitukset

Ehdotettujen etujen lisäksi Bitcoin-ETF:ien kannattajien on myös vakuutettava potentiaaliset sijoittajat siitä, että rahojen sijoittaminen ETF:iin on yhtä houkutteleva vaihtoehto kuin itse Bitcoiniin sijoittaminen.

Toisin sanoen heidän on keksittävä realistinen peruste sijoitusten välittäjien käyttämiselle, kun sijoittajat ovat tietoisia siitä, että Bitcoin-ETF:t itse asiassa vain heijastavat itse valuutan hintaa. Bitcoin-ETF:ien kannattajat kuitenkin väittävät, että ETF:ien kanssa työskentelyssä on joitakin etuja, joita suorat sijoitukset Bitcoiniin eivät voi tarjota:

 • ETF-rahastojen avulla sijoittajien olisi helpompi sijoittaa kryptoihin ja spekuloida niiden hinnoilla välittämättä teknisistä kysymyksistä, kuten kolikoiden varastoinnista, lompakoiden luomisesta, turvamenettelyistä jne.
 • Bitcoin-ETF:ien pitäisi antaa sijoittajille mahdollisuus käyttää tavallisten välittäjien palveluja. Sen lisäksi, että sijoittajat tuntevat olonsa turvallisemmaksi sijoitustensa kanssa tällä tavoin, heidän ei tarvitsisi käsitellä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten hakkerointihyökkäyksiä, varkauksia ja muita.
 • ETF-rahastot olisi vakuutettu näitä riskejä vastaan, ja säilytysyhteisöt voidaan velvoittaa käyttämään vain läpinäkyviä tietolähteitä, jotka liittyvät Bitcoin-tapahtumiin. Kaikkien näiden toimien pitäisi kiistatta lisätä luottamusta sekä sijoittajien että kryptomarkkinoiden toimijoiden keskuudessa.
 • ETF-rahastot nähdään välineinä, joilla houkutellaan rahaa sijoittajilta, jotka tuntevat ETF-muodon, mutta tietävät paljon vähemmän Bitcoin-teknologiasta, eivätkä ole halukkaita aloittamaan siihen perehtymistä.
 • Koska Bitcoin-ETF:t käyttäytyvät kuin sijoitusvälineet, sijoittajat voisivat myydä ETF-osuutensa lyhyeksi, jos he päättävät, että Bitcoinin hinnat lähtevät uuteen syöksyyn. Tämä ei ole mahdollista tavallisilla kryptovaluuttamarkkinoilla.

Bitcoin ETF heikkoudet?

Vaikka Bitcoin-ETF:t ovat saaneet paljon huomiota kannattajiltaan koko vuoden 2018 ajan, niiden vastustajat ovat tuoneet esiin joitakin tämän mallin mahdollisia heikkouksia:

 • Kysymys ETF:n säilytysjärjestelmästä ja viranomaisvalvonnasta on ratkaiseva este Bitcoin-ETF-mallin laajemmalle käyttöönotolle. Sääntelyelimet, kuten SEC, epäröivät hyväksyä ETF-rahastoja, koska ne haluavat, että niiden taustalla on fyysisiä bitcoineja, joita säilytetään valtuutettujen laitosten tai kolmansien osapuolten toimesta.
 • Tämä on tuskin mahdollista, koska bitcoinit eivät ole fyysinen hyödyke (kuten kulta tai öljy). Rahoituslaitosten, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa kryptoalalla, on päätettävä, haluavatko ne kehittää ja toteuttaa omia varastointi- ja säilytysratkaisujaan vai käyttää kryptomaailman vakiintuneiden toimijoiden tarjoamia ratkaisuja.
 • Toinen ongelma on se, että kaupankäynti bitcoin-futuureilla on edelleen jäljessä kaupankäynnistä, jota käydään kypsillä omaisuuserillä, kuten öljyllä tai kullalla. Pienemmät kaupankäyntimäärät vaikeuttavat ETF:n virallisen hyväksynnän saamista sääntelyviranomaisilta.
 • ETF:ien käyttämä säilytysjärjestelmä voi karkottaa käyttäjät, jotka haluavat valvoa bitcoinejaan enemmän sen sijaan, että ne luovutettaisiin säilyttäjälle.
 • Kun bitcoineja valvoo kolmas osapuoli, riippumatta siitä, kuinka “luotettava” se on, sijoittajilla ei olisi juurikaan tai ei lainkaan sananvaltaa päättää itse Bitcoin-protokollan hallinto- ja konsensusmekanismien tulevasta kehityksestä.
 • Esimerkiksi SEC on maininnut mahdolliset petosten ja manipulaatioiden riskit yhdeksi tärkeimmistä syistä, joiden vuoksi se kieltäytyi hyväksymästä useita Bitcoin ETF -hakemuksia. Tämä elin viittasi myös hakijoiden kyvyttömyyteen pysäyttää tai estää petollisia käytäntöjä, joille sijoittajat voivat altistua. Tämän mukaisesti ETF-rahastojen voidaan myös katsoa edistävän Bitcoinin käyttöönottoa keinottelutarkoituksessa sen sijaan, että sitä käytettäisiin aitona valuuttana.
 • On jopa pelätty, että sen sijaan, että ETF:t ajaisivat Bitcoinin hintaa alaspäin, tämä malli itse asiassa aiheuttaisi Bitcoinin hintapiikkejä. Suuremman Bitcoin-määrän poistaminen liikkeestä voi tehdä ensimmäisestä maailmanlaajuisesta kryptovaluutasta entistäkin harvinaisemman omaisuuserän ja horjuttaa sen vakautta.

Lue myös artikkeli: EKP: ETF hyväksyntä ei tee Bitcoinista hyväksyttävämpää

Bitcoin-ETF:ien, lohkoketju-ETF:ien, ETN:ien ja ETP:ien erot

BTC-ETF:iä ei pidä sekoittaa lohkoketju-ETF:iin, vaikka ne ovatkin pinnallisesti samankaltaisia. Ensinnäkin näiden kahden välinen ero heijastaa Bitcoinin kryptovaluuttana ja lohkoketjun sen taustalla olevana teknologiana välistä eroa.

Lohkoketju-ETF:ien avulla seurataan lohkoketjuun teknologiana investoivien yritysten hintoja, erityisesti niiden yritysten tapauksessa, jotka hyödyntävät sitä transformatiivisena teknologiana. Tässä tapauksessa lohkoketjua käsitellään teknologiaratkaisuna, eikä se sellaisenaan ole suhteutettavissa tiettyyn tuotteeseen tai toimialaan.

Bitcoin ETF voidaan sekoittaa myös Bitcoin-pohjaisiin pörssinoteerauksiin (ETN), jotka ovat samankaltaisia kuin ETF:t, mutta joilla on joitakin merkittäviä eroja:

 • ETN:t ovat strukturoituja tuotteita, jotka lasketaan liikkeeseen etuoikeutettuina velkakirjoina. Toisin kuin ETF:t, ETF:t edustavat osuutta kohde-etuutena olevasta hyödykkeestä.
 • ETN:t käyttäytyvät joukkovelkakirjalainoja muistuttavammalla tavalla siinä mielessä, että ne ovat vakuudettomia. Toisin kuin ETF:t, ETF:t tarjoavat sijoituksia rahastoon, joka pitää hallussaan seurattavia hyödykkeitä, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai kultaa.
 • ETN:ien maine on vähemmän kivinen sääntelyviranomaisten keskuudessa niiden oikeudellisen aseman suhteen. Esimerkiksi Bitcoin-ETN on ollut kaupankäynnin kohteena Ruotsin pörssissä vuodesta 2015, ja sitä tarjotaan euroina ja Ruotsin kruunuina, jotka ovat Ruotsin kotivaluutta.

Myös kryptovaluuttoihin liittyvät pörssinoteeratut tuotteet (ETP) on sekoitettu ETF:iin, vaikka ne eroavat toisistaan:

 • ETP:t edustavat arvopaperityyppiä, joka hinnoitellaan johdannaisinstrumentein ja jolla käydään kauppaa päivänsisäisesti kansallisessa arvopaperipörssissä.
 • ETP:t ovat passiivisia sijoituksia, mikä erottaa ne ETF:istä.Sijoitusvälineet, kuten hyödykkeet, valuutat, osakkeiden hinnat tai korot, voivat kuitenkin olla ETP:n osia. 
 • Nämä rahastot voivat toimia kuten aktiivisesti hallinnoidut rahastot, myös ETF:t.
  Markkinoilla on jo olemassa krypto-ETP:itä (esimerkiksi Grayscale Investmentin Bitcoin Investment Trust).

Yhteenveto

Tässä oppaassa olemme tutustuneet siihen, mikä on Bitcoin ETF, millaisia etuja ja haittoja niihin liittyy, minälaisia uusia sijoitusmahdollisuuksia ne voivat tarjota, ja paljoon muuhun. Vaikka Bitcoin ETF:iä on pyritty tuomaan markkinoille jo pitkään, sääntelyviranomaiset ovat löytäneet niistä liikaa puutteita esimerkiksi sijoittajansuojan saralla, joten vielä tällaisia Bitcoin-futuuripohjaisia rahastoja ei ole tarjolla. Optimistisimmat kuitenkin uskovat, että tällaiset krypto-ETF:t näkevät päivänvalon jo lähitulevaisuudessa.