Parhaat kurssit sijoittamisesta kiinnostuneille 2024

Teresa Maria
| 8 min read

sijoituskurssi

Kun aikeissa on aloittaa sijoittaminen, sijoituskurssi voi olla hyvä paikka lähteä etenemään. Erilaiset sijoitusoppaat voivat auttaa hahmottamaan mihin sijoittaminen kannattaa kohdentaa ja kannattaako ylipäätäänsä sijoittaa?

Sijoittamisen aloittaminen voi joillekin kuulostaa monimutkaiselta, riskialttiilta tai hankalta, mutta sitä sen ei kuitenkaan tarvitse olla.

Yksinkertaistettuna sijoittaminen on varojen kohdentamista erilaisiin sijoituskohteisiin tavoitteena niiden arvon kasvattaminen tai tuoton saaminen. Sijoituskurssit ovat erinomainen tuki sijoittamisen alkutaipaleella, ja tämä sijoitusopas perehtyy nyt muutamaan tarjolla olevaan vaihtoehtoon.

Käymme läpi erilaisia sertifikaatteja ja koulutuksia tarjoavan Coursera sijoituskoulu kursseja. Nämä kurssit läpikäytyäsi voit aloittaa sijoittamisen hyvillä mielin oppaaseemme.

Mikä on Coursera?


Coursera on merkittävä verkko-oppimisalusta, jossa sijoittaminen on otettu huomioon, ja jonka perustivat vuonna 2012 Stanfordin yliopiston professorit Daphne Koller ja Andrew Ng.

Tämä globaali oppimis- ja urakehitysalusta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua kursseille tai suorittaa tutkintoja ja erikoistumisohjelmia monilla eri tieteenaloilla, samalla tukien heidän ammatillisia ja akateemisia tavoitteitaan.

Sijoittamisen opiskelu onnistuu tällä alustalla erittäin monipuolisesti ja laadukkaasti. Alustan kursseja ja ohjelmia kehitetään yhteistyössä yli 300 tunnetun yliopiston ja yrityksen kanssa.

Tämä mahdollistaa korkealaatuisen koulutuksen tarjoamisen ilman maantieteellisiä, taloudellisia tai saavutettavuuteen liittyviä esteitä. Valitse haluamasi sijoituskurssi palvelun laajasta valikoimasta, josta löytyvät myös kryptokurssit.

Courseran erityispiirre on sen laaja kumppaniverkosto, johon kuuluu huippuyliopistoja ja tunnettuja yrityksiä kuten Michiganin yliopisto, Stanford, IBM ja Google.

Näin laaja yhteistyöverkosto takaa, että kurssit ovat laadukkaita ja ammatillisesti hyväksyttyjä, ja ne vastaavat sekä akateemisten että ammatillisten oppijoiden tarpeisiin.

Kenelle Coursera on tarkoitettu?

Coursera palvelee monipuolista yleisöä, mukaan lukien ammattilaiset, opiskelijat, yrittäjät, työnhakijat ja elinikäiset oppijat. Sen sijoituskurssi valikoima kattaa myös aloittelevat sijoittajat.

Alusta tarjoaa erilaisia kursseja ja oppimisvaihtoehtoja, kuten ilmaisia kursseja, sertifioituja kursseja, ohjattuja projekteja, ammatillisia ja jatkotutkintotodistuksia sekä kokonaisia tutkintoja, jotka vastaavat monenlaisiin oppimistavoitteisiin.

Courseran tarjoamat sijoituskurssit tuotetaan yhteistyössä maailman johtavien yliopistojen ja yritysten kanssa. Näiden kurssien sisältö on yliopistotason opettajien suunnittelemaa ja kehittämää, mikä takaa niiden korkean laadun.

Useimmat Courseran käyttäjät arvostavat nimenomaan palvelun takaamaa laatua, vaikka muutamat opiskelijat ovatkin huomauttaneet, että osa opettajista saattaa olla hieman epävarmoja kameran edessä.

Vaikka tämä voi häiritä joitain opiskelijoita, se ei kuitenkaan vaikuta omiin opiimistuloksiisi loppupeleissä. Katsotaan seuraavaksi tarkemmin millaisia kursseja alusta tarjoaa ja miten sijoittaminen soveltuu niihin.

Sijoituskurssit, erikoisalat ja tutkinnot


Courseran kurssitarjonta on laaja ja monipuolinen. Se tarjoaa oppimisvaihtoehtoja, jotka erottavat sen kilpailijoista, mukaan lukien monipuolisesti vaihtoehtoja kategoriassa sijoituskurssi. Tässä läpileikkaus palvelun tarjoamista kurssien eri tyypeistä, joiden kautta voit opiskella sijoittamisen eri puolia.

Ilmaiset kurssit

Courserassa on saatavilla tuhansia ilmaisia kursseja ja ohjattuja projekteja. Vaikka näistä ei saa virallisia todistuksia, ne tarjoavat arvokasta tietoa ja taitoja sisältäen videoluentoja, lukumateriaaleja, kyselyitä ja tehtäviä.

Ilmaiset sijoittamisen kurssit kattavat monia aiheita, kuten teknologia, liiketoiminta, kryptovaluutat ja humanistiset tieteet.

Sertifioidut kurssit

Sertifioidut kurssit ovat maksullisia ja tarjoavat virallisen todistuksen sijoituskurssi suorittamisen jälkeen. Nämä sijoittamisen kurssit ovat joustava vaihtoehto urakehitykseen ja taitojen parantamiseen, ja niistä saatu todistus on kansainvälisesti tunnustettu.

Ammatilliset sertifikaattiohjelmat

Näissä ohjelmissa on sarja kursseja sijoittamisesta, jotka keskittyvät tietyn työalan erityistaitoihin. Ohjelmat sisältävät interaktiivisia tehtäviä ja käytännön projekteja, ja osa tarjoaa polkuja yliopisto- tai ammattipisteisiin.

Jatkotutkintotodistukset

Jatkotutkintotodistukset ovat erikoistuneita koulutusohjelmia, jotka tarjoavat syvällisempää osaamista tietyllä alalla tai sijoittamisesta.

Nämä todistukset tarjotaan yhteistyössä akkreditoitujen yliopistojen kanssa, ja ne voivat tarjota akateemisia pisteitä, jotka voidaan soveltaa täyden maisterintutkinnon suorittamiseen.

Ohjatut projektit

Ohjatut projektit ovat lyhyitä, käytännönläheisiä oppimiskokemuksia, jotka keskittyvät tiettyjen taitojen tai tavoitteiden saavuttamiseen. Ne tarjoavat tehokkaan tavan hankkia erityisosaamista ja ovat soveltuvia kaikentasoisille oppijoille.

Coursera erottuu kilpailijoistaan tarjoamalla monipuolisia oppimismahdollisuuksia ja yhteistyötä arvostettujen yliopistojen ja yritysten kanssa.

Näin se voi tarjota sijoituskursseja, jotka ovat ammatillisesti hyväksyttyjä ja arvostettuja sekä akateemisissa että työelämässä.

Viimeisimmät Bitcoin uutiset

Coursera sijoituskurssit


Coursera kattaa useita erityyppisiä aloja ja sen sijoituskurssi tarjonta on hyvin laajaa. Sen valikoimista löytyy tarjontaa monenlaisesta sijoittamisesta tyyliin aktiivisesta treidaamisesta aina pitkän aikavälin sijoittamiseen.

Sijoittamisen kursseja on tarjolla laajalti, ja niitä voi opiskella omassa tahdissa. Tässä yleiskatsaus Courseran parhaista sijoituskursseista.

Talous ja markkinat

coursera

Tämä sijoituskurssi tarjoaa yleiskatsauksen ideoista, menetelmistä ja instituutioista, jotka antavat yhteiskunnalle mahdollisuuden hallita riskejä ja edistää yrittäjyyttä sijoittamisen näkökulmasta.

Kurssin painotus on taloudellisesti ymmärtäväisissä johtamistaidoissa, ei niinkään osakkeet. Lisäksi se tarjoaa analyysejä tämän päivän käytäntöjen kuvauksista ja tulevaisuudennäkymistä.

Kurssin johdatus vie opiskelijat riskienhallinnan ja rahoituksen periaatteisiin arvopaperi-, vakuutus- ja pankkitoimialojen todellisen toiminnan ymmärtämiseksi.

Tämän kurssin perimmäisenä tavoitteena on käyttää näiden toimialojen tehokasta käyttöä kohti parempaa yhteiskuntaa.

Osakkeet ja joukkovelkakirjat

coursera

Tämä sijoituskurssi soveltaa rahan aika-arvon (TVM) keskeistä käsitettä ja sovelluksia osakkeet ja joukkovelkakirjalainojen rakenteen ja hinnoittelun tutkimiseen alustavalla tasolla. Katso täältä parhaat osakkeet sijoittaa tällä hetkellä.

Kurssilla opitaan joukkovelkakirjoista, erilaisista joukkovelkakirjatyypeistä (kuten nollakuponkilainat, valtion obligaatiot). Lisäksi opitaan joukkovelkakirjalainojen hinnoittelulaskelmista ja käydään läpi niiden suora yhteys joukkovelkakirjalainojen markkinatietoihin.

Opitaan myös osakkeista, niiden hinnoittelusta ja arvostuksesta sekä kasvu- ja osinko-osakkeista ja niiden markkinatietojen käyttämisestä.

Tämän kurssin suorittamisen jälkeen sijoittajalla on käsitys kahdesta perustavanlaatuisesta ja kaikkialle levinneestä tavasta, joilla sijoittajat siirtävät rahaa hallituksille ja yrityksille.

Kurssin kävijä pystyy soveltamaan kaikkea tätä tietoa henkilökohtaisiin sijoituspäätöksiin, ja mikä tärkeintä, nämä samat työkalut ja viitekehykset ovat sovellettavissa yritysten päätöksentekoon.

Tämä kurssi on osa neljän kurssin Foundational Finance for Strategic Decision Making Specialization -ohjelmaa.

  1. Joukkovelkakirjojen hinnoittelu ja kauppa
  2. Osakkeiden hinnoittelu ja kauppa
  3. Miten yrityksiä rahoitetaan ja miksi

Talouden suunnittelu nuorille

sijoituskurssi

Financial Planning for Young Adults (FPYA), joka on kehitetty yhteistyössä CFP Boardin kanssa, on sijoituskurssi, joka on suunniteltu tarjoamaan johdatus taloussuunnittelun peruskäsitteisiin nuorille aikuisille.

FPYA-kurssi on järjestetty kahdeksaan erilliseen moduuliin 4 viikon ikkunassa. Käsiteltäviä aiheita ovat taloudellisten tavoitteiden asettaminen, säästäminen ja sijoittaminen, budjetointi, rahoitusriskit, lainanotto ja luotto.

Koska taloussuunnittelu on niin henkilökohtainen aihe, opiskelijoita rohkaistaan ​​määrittelemään omat taloudelliset tavoitteensa samalla kun kurssi käy läpi käsitteitä ja tarjoaa työkaluja, joita voidaan käyttää auttamaan sijoittajaa saavuttamaan nämä tavoitteet.

Jokaisessa moduulissa on yhdistelmä perinteisiä luentovideoita sekä videoita, jotka esittelevät taloudellisia aiheita osallistujien väliseen keskusteluun.

Videot tarjoavat ainutlaatuisen ja jännittävän osan tälle kurssille. Jokainen video esittelee todellisen skenaarion, jossa taloudellisia päätöksiä on tehtävä ja taloussuunnittelun konsepteja voidaan soveltaa.

Opiskelijat haastetaan ajattelemaan kriittisesti kutakin skenaariota ja päättämään, kuinka voisi päästä ratkaisuun, jos joskus kohtaa samanlaisen tilanteen.

Lopuksi kurssi sisältää myös materiaalia, joka keskittyy uramahdollisuuksiin taloussuunnittelussa, mukaan lukien videohaastattelut todellisten CFP®-ammattilaisten ja muiden tällä jännittävällä ja kasvavalla ura-alueella työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Luokan viimeinen moduuli on omistettu taloussuunnittelun harkitsemiseen urana.

ESG-sijoittaminen

sijoituskurssi

ESG-sijoittamisen kehittyessä kehittyvät myös rahoitusmekanismit, joita monet yritykset, organisaatiot ja hallitukset käyttävät ilmoittamiensa tavoitteiden rahoittamiseen. ESG-painotteisten rahoitustuotteiden eli “vihreiden varojen” määrä ja tyypit ovat todellakin kasvaneet.

Pelkästään korkoalalla sijoittajien käytettävissä olevia instrumentteja ovat vihreät obligaatiot, sosiaaliset obligaatiot, kestävään kehitykseen sidotut joukkovelkakirjat, ilmastotietoisuuslainat, ympäristöystävälliset kryptovaluutat ja muut.

Puhumattakaan kasvavasta luettelosta ESG-teemaisia pörssinoteerattuja rahastoja (ETF). Tämän videoiden, webinaarien ja lukujen sarjan kautta opiskelijat, joilla on perustiedot perinteisistä rahoitustuotteista (esim. joukkovelkakirjalainoista, ETF:istä), oppivat kuvaamaan vihreiden omaisuuserien erilaisia ​​ominaisuuksia, mukaan lukien vihreiden joukkolainojen tarjontaa, kysyntää ja suorituskykyä.

Lisäksi sijoituskurssi käy läpi tiettyjen ESG-teemaisten ETF-rahastojen omistukset ja keskustelevat niihin liittyvien rahastovirtojen viimeaikaisesta kasvusta.

Heidän pitäisi myös pystyä selittämään erilaisten ESG-korkotuotteiden liikkeeseenlaskun taustalla olevat periaatteet ja puitteet sekä antamaan näkemyksiä siitä, kuinka tietyt hallituksen ja keskuspankkien politiikat voivat aiheuttaa kriittisiä haasteita tällä alalla.

  • Kuvaillaan vihreiden omaisuuserien erilaisia ​​ominaisuuksia, mukaan lukien vihreiden joukkolainojen tarjonta, kysyntä ja suorituskyky.
  • Keskustellaan siitä, miten ESG-rahastovirrat ovat kehittyneet.
  • Arvioidaan ja verrataan tiettyjä ESG-teemoja ETF:itä
  • Selitetään erilaisten ESG-liittyvien korkotuotteiden liikkeeseenlaskun taustalla olevat periaatteet ja viitekehykset.

Pitkän aikavälin sijoitustuottojen maksimointi

sijoituskurssi

Tämä sijoituskurssi opettaa kuuluisasta aktiivisen ja passiivisen sijoittamisen kaksijakoisuudesta: kuinka mitata ja analysoida sijoitusten tuottoa asianmukaisesti ja mitkä ovat sijoitusten hallinta-alan tulevaisuuden trendit.

Ensin opitaan absoluuttisesta ja suhteellisesta tuotosta, riskikorjatusta tuotosta ja sijoituksen tuoton hajottamisesta.

Tämän jälkeen painopiste siirtyy kahteen sijoitusvälineiden pääluokkaan, aktiiviseen ja passiiviseen rahastoon, ja siihen, mitä ne sisältävät odotetun tuoton kannalta.

Lopuksi tutustutaan kestävän rahoituksen, neurorahoituksen ja fintechin maailmoihin, kolmeen tutkimusalueeseen, jotka muokkaavat sijoitusjohtamisalan tulevaisuutta.

Hyödynnetään myös Courseran yrityskumppanin UBS:n asiantuntijoiden näkemyksiä tällä kurssilla kehittämien konseptien käytännön toteutuksesta. Pitkän aikavälin sijoittaminen tulee tällä kurssilla tutuksi.

Coursera hinnoittelu


Courseran sijoituskurssi hinnoittelumallit ovat yksi opiskelijoiden yleisimmistä huolenaiheista. Alustalla on kaksi pääasiallista hinnoittelutapaa: kertamaksut ja tilaukset sekä niiden alakategoriat. Tässä läpileikkaukset näistä kategorioista ja niiden hinoittelumalleista.

Kertamaksut

Kurssien, ammattitodistusten ja erikoisalojen kertamaksut alkavat noin 49 dollarista. Hinta vaihtelee sisällön laajuuden, pituuden ja monimutkaisuuden mukaan.

Useilla kursseilla on saatavilla myös 7 päivän ilmainen kokeilujakso, jolla voi tutustua kurssiin ennen maksullisen jakson aloittamista.

Ohjatut projektit

Ohjatut projektit ovat saatavilla Courseran sivustolla alkaen 9,99 dollarista. Ne tarjoavat edullisen tavan hankkia käytännön osaamista eri aloille.

Tutkinnot

Courseran kautta suoritettavien sijoituskurssi hinnat vaihtelevat merkittävästi. Jos haluat suorittaa tutkinnon, hinta on alkaen noin 9 000 dollarista ja nousten jopa 50 000 dollariin, riippuen koulutusohjelman laajuudesta ja akateemisesta tasosta.

MasterTrack-ohjelmat

Nämä sijoituskurssi ohjelmat ovat hinnoiltaan alkaen 2 000 dollaria ja tarjoavat syvällistä osaamista tietyillä ammattialoilla.

Coursera tarjoaa joustavia ja monipuolisia hinnoitteluvaihtoehtoja, jotka tekevät korkealaatuisesta koulutuksesta saavutettavaa eri budjeteilla ja oppimistarpeilla.

Coursera hinnat

Sijoituskurssi Hinta
Kertamaksu alk. 49 dollaria
Ohjatut projektit alk. 9,99 dollaria
Tutkinnot alk. 9 000 dollaria
MasterTrack alk. 2 000 dollaria
Kokeilujakso 7pvä ilmainen

Blockstream Jade tuotteet

Yhteenveto


Coursera on verkkopohjainen verkkokurssi- jaoppimisalusta, joka tarjoaa laajan valikoiman kursseja ja koulutusohjelmia eri aloilta, mukaan lukien sijoituskurssit. Valitse haluamasi sijoituskurssi sen laajasta valikoimasta.

Yhteistyössä yliopistojen ja organisaatioiden kanssa Coursera tuo laadukasta koulutusta ja sertifiointeja käyttäjilleen. Alustalla on sekä maksullisia että maksuttomia kursseja, mutta sen hinnoittelujärjestelmä voi tuntua monimutkaiselta.

Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Onko Coursera laadukas koulutussivusto?

Vastaus: Kyllä, kaikki Courseran sijoituskurssi tutkinnot ovat suoraan esimerkiksi tunnettujen yliopistojen toimittamia. Näin ollen ne ovat täysin akkreditoituja ja kansainvälisesti tunnustettuja. Kurssit sisältävät myös useita kryptoalaa koskevia moduuleja.

Kysymys: Voiko Coursera kurssi opettaa sijoittamaan?

Vastaus: Asiaankuuluva sertifikaatti voi parantaa sijoittamistaitojasi ja markkinoiden ymmärrystä. Kun harkitset sijoittamisen aloittamista tosissasi, voit harkita sijoituskurssin läpikäymistä Courseran kautta. Verkkokurssit ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja.

Kysymys: Ovatko Coursera-todistukset uskottavia tutkintoja?

Vastaus: Jos suoritat kaikki todistusohjelmasi kurssit, ansaitset todistuksen, jonka voit jakaa ammattiverkostosi kanssa. Todistuksen nimi voi vaihdella sen myöntäneen laitoksen tai laitosten mukaan. Tarkista ohjelman päätyttyä myönnetyn varmenteen tyyppi yksittäisiltä varmennesivuilta.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä