Treidaus – Näin aloittaa treidaaminen 2024

Matti Laurila
| 15 min read

Treidaus opas antaa vihjeitä varsinkin aloitteleville sijoittajille
Miltä kuulostaisi, jos treidaus olisi helpompaa kuin luuletkaan? Usein elämässä ennakkoluulot ohjaavat liikaa ihmisen toimintaa, jolloin hyvätkin asiat jää kokematta.

Osakkeiden treidaus kannattaa siitäkin huolimatta, vaikka pääomasi olisi aluksi vähäinen – siitä huolimatta lukuisat sijoitusmahdollisuudet voivat antaa merkittäviä tuottoja varsinkin pitkällä aikavälillä. Tässä oppaassa käymme läpi kaikki keskeisimmät asiat treidaamiseen liittyen. Lukemalla sen ja jatkamalla opiskelua edelleen voit treidaa kuin ammattilainen!

Mitä on treidaus?


Treidaus on hyvin erilaista riippuen siitä, minkälainen sijoittaja on ja minkälaiset ovat hänen tavoitteensa. Trading suomeksi tarkoittaa treidaamista, millä viitataan aktiiviseen kaupankäyntiin sijoitusmarkkinoilla. Sijoituskohteet voivat olla käytännössä mitä tahansa, sillä niihin treidaus ei sinänsä ota kantaa.

Treidaaminen eroaa perinteisestä rahastosijoittamisesta siinä, että päivä treidaus on keskiössä. Näin olleen treidaaja tekee paljon kauppaa ja säännöllisesti seuraamalla osakekurssien muutoksia päivätasolla. Toisaalta raja on häilyvä, sillä vain harvoin kukaan tekee pelkästään päiväkauppaa, vaan usein sijoittajat hajauttavat salkkuaan ja toimintaansa tehokkaasti.

Päivätreidaus sopii usein niille, jotka haluavat tulla ammattilaisiksi tai pyrkiä tekemään keskimääräistä suurempia tuottoja osakemarkkinoilla. Se on täysin erilaista sijoittamista kuin vaikkapa rahastosäästäminen, jossa vuosittaiset tuotot ovat maltilliset mutta riskit hyvin pienet.

Käytännössä treidaaminen on sijoittamisen alakäsite ja vain yksi tapa harrastaa sijoittamista. Sen perusteisiin on kuitenkin hyvä jokaisen sijoittajan tutustua, sillä se perustuu pitkälti samanlaisiin lainalaisuuksiin kuin mikä tahansa muu sijoittamisen muoto.

Treidaamista voi harjoittaa useilla kaupoilla päivän aikana tai treidaamista voi harjoittaa pidemmällä aikavälillä. Treidaamisen aloittaminen onnistuu helpoiten, kun treidaaja hyödyntää kattavaa opastamme, joka kertoo, kuinka osakkeiden treidaaminen päivän sisällä kannattaa aloittaa ja kuinka sijoittaja voi hyödyntää teknistä analyysiä.

Miten treidaaminen eroaa sijoittamisesta?


Sijoittaminen on perinteisesti katsottu olevan pitkäaikaista sijoitusten säilyttämistä. Day trading -sijoittaminen on taas sitä vastoin vauhdikasta puuhaa, sillä siinä sijoittaja tekee kauppaa aktiivisesti joka päivä.

Toisin sanoen treidejä saatetaan tehdä jopa kymmeniä yhden päivän aikana, kun taas rahastoihin tai arvo-osakkeisiin sijoittajat tekevät muutaman kaupan kuukaudessa. Näin ne sopivat hyvin erilaisille sijoittajatyypeillä.

Esimerkiksi krypto treidaus on erittäin korkean riskitason ja volatiliteetin sijoittamista. Tällöin se sopii sellaisille sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä ja pyrkivät nostamaan omaa pääomaansa nopeasti.

Koska osake treidaus on keskimäärin huomattavasti riskialttiimpaa, kaikki siihen liittyvät riskit on syytä tunnistaa, jotta treidaaminen voi olla vastuullista. Aloittelijoiden ei kannata lähteä tekemään kauppaa päivittäin heti, vaan treidata rauhassa sijoittamista esimerkiksi leikkirahalla.

Treidaus harjoittelu onkin suositeltavaa kaikille päivätreidaamisesta kiinnostuneille. Vaikka sinulla olisi jo aikaisempaa kokemusta vaikkapa rahastosijoittamisesta, päiväkauppa on luonteeltaan hyvin erilaista. Siksi siihen on syytä tutustua ajan kanssa, minkä jälkeen on valmis aloittamaan treidaamisen oikealla rahalla.

XTB mainosbanneri CTA

Miten aloittaa treidaaminen?


Sijoittaminen on tehokasta säästämistä tulevaisuutta ajatellen. Säästämällä rahaa rahastoihin voi suojata omaisuuttaan tehokkaasti inflaatiota vastaan. Vaikka monet varsinkin aloittelevat sijoittajat ajattelevat, että sijoittaminen on monimutkaista ja vaatii paljon rahaa, se ei välttämättä pidä paikkaansa.

Jokainen treidaaja pohtii varmasti sitä, miten kaupankäynnin voisi aloittaa mahdollisimman helposti. Sitä varten käymme seuraavaksi läpi kaikki tärkeimmät seikat ja askeleet, joita jokaisen aloittelijan tulee ottaa huomioon.

1. Aloita mahdollisimman pian

Toisin kuin varojen säilyttäminen pankissa matalakorkoisella säästötilillä, rahastoihin ja osakkeisiin sijoittamalla varasi voivat kasvattaa arvoaan ajan myötä. Sijoittaminen on myös keino varmistaa, ettei rahasi menetä ostovoimaansa inflaation vuoksi.

Näin ollen mitä aikaisemmin aloitat sijoittamisen, sitä parempi se on sinun oman taloutesi kannalta. Rahastoihin laitettavien rahasummien ei tarvitse olla kovinkaan suuria varsinkaan silloin, kun kysymys on pitkän aikavälin rahan säästämisestä ja varallisuuden kartuttamisesta.

Kun sijoittamisen aloittaa jo nuorena, riskitason voi pitää matalana. Tämä johtuu siitä, että nuorena sijoitushorisontti voi olla esimerkiksi 20 vuotta. Mikäli tuon ajan säästää rahaa ja laittaa ne rahastoihin, sillä voi tehdä merkittäviä tuottoja vuosien aikana.

Tällöin pääsee todella nauttimaan korkoa korolle -ilmiöstä ja sen tuomista eduista. Vuosien saatossa alkaa hiljalleen syntymään efekti, jossa varallisuuden kertyminen alkaa hiljalleen kiihtymään. Samalla välttyy niiltä riskeiltä, joita liittyy treidaamiseen lyhyellä aikavälillä.

Varhainen aloitus ei ole vain varallisuuden kasvattamista: se on myös ajan hyödyntämistä eduksesi. Voit laittaa säästämäsi rahasi tekemään työtä puolestasi ja samalla ansaita passiivisia tuloja. Jopa pienet kuukausittaiset sijoitukset kasvavat huomattavasti pitkällä aikavälillä.

2. Määrittele tavoitteesi ja profiilisi

Seuraava tärkeä vaihe on selvittää se, mitä tarkalleen ottaen haluat taloudellisesti. Treidaajien profiili ja motiivit voivat vaihdella aina pitkän ajan säästämisestä lyhyen aikavälin tavoitteisiin ja nopeaan pääoman kasvattamiseen.

Siksi jokaisen sijoittajan on otettava selvää siitä, mitä treidaamiselta odottaa. Tämä edellyttää omien tavoitteiden tuntemista, jotta voi luoda sitä varten parhaan mahdollisen strategian. Selkeiden tavoitteiden asettaminen auttaa sijoittajaa hahmottamaan sitä, minkälainen olisi toimiva suunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Voit esittää itsellesi esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mitkä ovat taloudelliset tavoitteeni seuraavien viiden, kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden aikana?
 • Onko tavoitteenani säästää rahaa oman talon ostoa varten vai pyrinkö luomaan mukavan potin eläkettä varten?
 • Kuinka paljon riskiä olen valmis ottamaan tavoitteideni saavuttamiseksi?

Näiden kysymysten pohtiminen voi auttaa asettamaan selkeitä ja realistisia tavoitteita, mikä on erittäin tärkeä osa tuottoisaa sijoittamista. Kun tavoitteet ovat realistisia, se motivoi myös saavuttamaan ne, koska hetkittäiset onnistumiset ovat todennäköisempiä. Tämä luo helposti treidaamisen ympärille positiivisen kehän, jossa onnistumiset ruokkivat onnistumisia.

Tämän takia taloudellisten tavoitteiden ymmärtäminen tarkoittaa myös sen ymmärtämistä, mitä niiden saavuttaminen itse asiassa vaatii. Kun treidaaja on asettanut selkeät tavoitteet, hän voi samalla hienosäätää nykyisiä menojaan, säästää enemmän rahaa kuin aikaisemmin ja opiskella lisää itselleen sopivia strategioita.

Jos treidaamisen tavoitteena on käydä paljon päiväkauppaa, se on lähtökohtaisesti täysin erilainen tilanne kuin silloin, jos tavoitteena on säästää rahaa pitkällä aikavälillä rahastoihin sijoittaen.

3. Tutki erilaisia sijoituskohteita ja omaisuuseriä

Esimerkiksi parhaat treidaus osakkeet saattavat vaihdella paljonkin eri aikoina, sillä tilanteet ja suhdanteet muuttuvat jatkuvasti. Sen takia jokaisen treidaajan tulee tehdä paljon tutkimustyötä ja perehtyä esimerkiksi makrotalouden tapahtumiin ja vaikutuksiin huolellisesti. Parhaat osakkeet nyt antavat kuitenkin aina hyvän lähtökohdan myös treidaajalle.

On erittäin tärkeää tuntea eri vaihtoehdot ja omaisuuserät silloin, kun on kiinnostunut treidaamisesta. Se on ratkaisevan tärkeää, koska sijoituskohdetta pohtiessa on hyvä tietää kaikki mahdolliset tavat tehdä sijoituksia.

Samoin erilaisten treidaamisen tarkoitettujen työkalujen kuten teknisen analyysin käyttäminen on suositeltavaa.

Markkinoiden keskeisimpiä sijoituskohteita ja omaisuuseriä ovat:

 • Osakkeet: Nämä ovat erinomaisia omaisuuseriä silloin, jos etsii aktiivisesti mielenkiintoisia päiväkaupan kohteita. Varsinkin osavuosikatsausten aikaan piikit saattavat olla jopa yli 10 prosenttia suuntaan tai toiseen.
 • Joukkovelkakirjat: Tämä omaisuuserä on yleensä vakaampi ja tuottaa säännöllistä tuloa sijoittajille. Ne sopivat hyvin hajauttamiseen silloin, jos haluaa varmaa tuottoja pitkällä aikavälillä.
 • Rahastot ja pörssinoteeratut rahastot (ETF): Passiivirahastot ja ETF:t tarjoavat treidaajille hajautusta ammattilaisen toimesta. Nämä ovat keskimäärin melko varmoja treidaamisen kohteita varsinkin pitkällä aikavälillä.
 • Kiinteistöt: Asunnot voivat tarjota hyvää ja varmaa tuottoa sekä tarjota oivan tavan hajauttaa salkkuaan. Ne kuitenkin vaativat paljon pääomaa ja vaivaa varsinkin silloin, jos asunto kaipaa remonttia.
 • Kryptot: Korkean riskin ja volatiliteetin kryptovaluutat saattavat tarjota loistavia ostopaikkoja aktiivisille treidaajille. Vastuullisuus on kuitenkin tärkeää muistaa, sillä kryptoissa päivittäiset muutokset saattavat olla erittäin suuria.

Erilaisia sijoituskohteita harkitessasi treidaajan tulee ottaa huomioon sijoittamisen pituus. Treidaajat pyrkivät tekemään kauppaa lyhyellä aikavälillä, mutta joissakin tilanteissa voi pohtia myös sitä, pitäisikö omaisuuserää säilyttää pidempään.

Jos säästät eläkkeelle pitkällä aikavälillä, osakkeet tai rahastot voivat olla houkuttelevia niiden tasaisen kasvupotentiaalin ja pienen riskin vuoksi. Treidaajat taas etsivät nopeita tuottoja markkinoilta, jolloin varsinkaan rahastot eivät välttämättä ole sopivia sijoituskohteita.

Toisaalta treidaajankin kannattaa hajauttaa riskejään, jolloin pitkän aikavälin sijoituksille voi hankkia oman erillisen salkun. Sinne voi taas laittaa osan päiväkaupasta saaduista voitoista, jolloin omaa varallisuutta voi rakentaa myös pitkällä aikavälillä. Samalla riskitasoja voi hinata hieman alaspäin, mikä on varmasti hyvä asia treidaajien kannalta.

Sijoituskohteiden valinnassa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että jotkut sijoitukset menevät päällekkäin, mikä taas voi johtaa liialliseen keskittymiseen kokonaisuudessa. Siksi allokaatiota on syytä tarkastella jatkuvasti ja pyrkiä hajauttamaan sitä, mikäli sijoituskohteet ovat liian keskittyneitä esimerkiksi toimialojen osalta.

4. Luo pitkän aikavälin strategia

Sijoittamisen ja treidaamisen yksi tärkeimpiä työkaluja on strategia, jota kaupankäynnissä noudatetaan pitkällä aikavälillä. Se on eräänlainen selkäranka koko toiminnassa, johon tulee muistaa nojata varsinkin silloin, kun treidaaminen ei mene toivotulla tavalla.

On olemassa paljon erilaisia periaatteita, joita treidaajien kannattaa noudattaa. Paras treidaus ohjelma on sellainen, joka toimii omaan sijoittajaprofiiliin ja omaa samalla sellaisia strategioita, jotka varmasti soveltuvat siihen riittävän hyvin.

Jokaisen treidaajan kannattaa muistaa, ettei strategia koostu ainoastaan omista taloudellisista tavoitteista, vaan siinä kannattaa nojata myös kokeneiden sijoittajien hankkimaan viisauteen. Pyörää ei välttämättä aina tarvitse keksiä uudelleen!

Treidaamisessa tulisi aina muistaa pitkän aikavälin tavoitteet ja varsinkin silloin, kun lyhyen aikavälin markkinamuutokset aiheuttavat ongelmia. Tämä ajatus perustuu siihen, että arvopapereilla on ominaisuus tuottaa arvoa ajan myötä.

Siksi treidaajien kannattaa usein noudattaa sellaista strategiaa, joka sisältää sekä riskien tasapainottamista että niiden ottamista. Näistä toisessa on tavoitteena sijoittaa varoista matalan riskin sijoituksiin, joilla voidaan antaa tukea myös lyhyen aikavälin sijoituksille. Tällöin puhutaan yleensä erilaisista indeksirahastoista ja muista vastaavista vähäriskisistä omaisuuseristä.

Osake- ja kryptomarkkinoille kohdistuvat sijoitukset ovat taas sellaisia, joiden epäonnistuessa ne eivät aiheuta liian suuria ongelmia koko salkulle. Samoin ne tarjoavat mahdollisuuden korkeisiin tuottoihin, jolloin omaa pääomaa on mahdollista kasvattaa nopeasti.

On tärkeää myös ymmärtää, että osa suuren riskin osakkeista voivat muuttua ajan saatossa vähemmän riskialttiiksi. Se taas voi johtua siitä, että yrityksen tunnusluvut ovat kunnossa, mutta jokin yksittäinen tapaus nostaa sijoittamisen riskitasoa lähitulevaisuudessa. Näissä tapauksissa treidaaja voi myös vaihtaa alkujaan lyhyeksi tarkoitetun position pidemmäksi, mikäli tilanne sitä vaatii.

5. Rakenna portfoliotasi – muista hajautus!

Salkun rakentamisen yksi tärkeimpiä puolia on se, että siinä tulee olla riittäväksi hajautusta. Monet verkkopörssit ja muut vastaavat alustat tarjoavat erilaisia mallisalkkuja, joiden pohjalta voi rakentaa oman hajautuksensa.

Ne sopivat erinomaisesti varsinkin niille treidaajille, jotka ovat vasta aloittamassa sijoittamista. Tällöin sinulla on käytössäsi valmis pohja, jonka perusteella voit alkaa hajauttamaan pääomaasi. Ne on suunniteltu talousalan ammattilaisten toimesta ja ne tarjoavat erinomaisen lähtökohdan aloittelijoille.

Hyvä hajautus perustuu viime kädessä siihen, että se kestää paremmin taloudellisesti vaikeita aikoja, kuten inflaatiota, deflaatiota, talouskasvun nousuja ja laskuja. Parhaillaan hajauttaminen toimii siten, ettei sijoittajan tarvitse pohtia sen suuremmin tulevaisuuden suuria markkinatrendejä sen enempää.

Yksi esimerkiksi valmiista salkkupohjasta voisi olla seuraavanlainen:

 1. 50 prosenttia velkakirjoja ja rahastoja tarjoamaan vakautta ja säännöllisiä tuloja
 2. 30 prosenttia osakkeita, jotka antavat kasvua ja pääoman nousua
 3. 10 prosenttia hyödykkeitä hajauttamaan riskejä salkussa
 4. 10 prosenttia kultaa, joka toimii taas arvon säilyttäjänä

Mikäli haluat tehdä aktiivista päiväkauppaa, tästä hajautuksesta voisi ottaa esimerkiksi 10 prosenttia päiväkauppaa varten. Prosenttimäärää voi jokainen muokata aina sen mukaan, kuinka suuria riskejä haluaa ottaa. Lähtökohtaisesti suositellaan, että päiväkauppa olisi kohtuullisen pientä verrattuna salkun kokoon.

On tärkeää tarkistaa ja tasapainottaa salkkuasi säännöllisesti. Tämä tarkoittaa sijoitustesi säätämistä takaisin alkuperäisten omaisuuden allokointiprosenttien mukaisiksi, sillä markkinoiden liikkeet voivat ajan myötä muuttaa tasapainoa. Tällöin voi helposti tapahtua, että jotkin omaisuuserät alkavat painamaan enemmän tai vähemmän kuin oli alun perin tarkoitettu.

Treidaus on suositumpaa kuin koskaan johtuen siitä että ihmiset ovat oppineet sijoittamaan

Erilaiset treidaus-tyylit


Treidaamiseen on kehitetty koko joukko erilaisia tapoja ja tyylejä, joissa jokaisessa on omat hyvät ja huonot puolensa. Ennen kuin valitsee varsinaisen treidaus tavan, on mietittävä tarkoin sitä, minkälainen treidaaja itse asiassa on.

Tämän jälkeen on helppo suuntautua esimerkiksi positiotreidaamiseen, mikäli haluaa etsiä hyviä sijoituskohteita pidemmällä aikavälillä. Jos taas haluaa tehdä paljon kauppaa ja pyrkiä kehittämään pääomaansa nopeasti, päiväkauppa saattaa olla parempi vaihtoehto.

Eri tavat eivät myöskään ole toisensa poissulkevia, jolloin niitä voi harjoittaa samaan aikaan. Tällöin oikeanlainen hajautus on erittäin tärkeää hallita, jotta riskit eivät kasva esimerkiksi päiväkaupan osalta liian suuriksi.

Positiotreidaaminen

Positiotreidaaminen on sijoitusstrategia, joka keskittyy päiväkaupan sijaan pitkän aikavälin sijoittamiseen. Siinä pyritään etsimään sellaisia markkinoiden liikkeitä, jotka tapahtuvat yleensä vähintään kuukausien tai yleensä vuosien ajanjaksoissa.

Tällä hetkellä positiotreidaaminen on yksi suosituimpia sijoittamisen muotoja. Se tarjoaa sijoittajille parhaillaan hyviä tuottoja, mutta toisaalta huomattavasti pienemmällä riskitasolla kuin esimerkiksi päiväkauppa.

Yksi keskeinen syy tällaisen treidaamisen suosion kasvuun on sen kyky vähentää kustannuksia ja stressiä, koska kauppaa tarvitsee tehdä huomattavasti vähemmän kuin päiväkaupassa. Sijoitusstrategia sopii erityisesti niille sijoittajille, jotka eivät halua tai eivät pysty seuraamaan markkinoita jatkuvasti päivittäin.

Day-treidaus eli päiväkauppa

Day-treidaus tunnetaan suomeksi myös päiväkauppana, on sijoitusstrategia, jossa kaupankäynti tapahtuu saman kaupankäyntipäivän aikana. Strategian tavoitteena on hyödyntää markkinoiden lyhytaikaisia heilahteluja tuoton maksimoimiseksi. Päiväkauppa on houkutteleva vaihtoehto niille, jotka etsivät nopeita tuottoja, mutta sen riskejä ei tule aliarvioida.

Päiväkaupan ideana on etsiä positioita, jotka kestävät yhden pörssipäivän. Tässä mielessä se on erittäin aktiivista kaupantekoa, jolloin esimerkiksi treidaamiseen liittyvät kulut saattavat nousta korkeiksi.

SKILLING mainosbanneri CTA

Swing treidaus

Swing treidaus on päiväkaupan tavoin suosittu sijoitusstrategia niiden sijoittajien keskuudessa, jotka haluavat osallistua markkinoille aktiivisesti. Siinä keskitytään hyödyntämään markkinoiden lyhytaikaisia hintavaihteluja, jolloin paikkoja ostoille ja myynneille tulee jatkuvasti.

Tämä lähestymistapa sopii sellaisiin omaisuuseriin, jotka ovat luonteeltaan volatiileja. Tällöin sen kurssilla on tapana heilua ylös ja alas, mikä avaa swing-treidaajille hyviä paikkoja tehdä nopeita tuottoja lyhyellä aikavälillä.

Toisin kuin päiväkaupassa, swing treidaus voi kestää useita päiviä tai viikkoja. Usein heilahtelut kestävät pidemmän aikaa, kun omaisuuserän kurssi etsii suuntaansa. Siksi swing treidaaja ei ole niin aktiivinen kuin päiväkauppaaja, sillä sijoittajien ei välttämättä tarvitse jatkuvasti tarkkailla markkinoita.

Jotta swing-sijoittaminen olisi voitollista, se vaatii kuitenkin sijoittajalta kurinalaisuutta ja aktiivista markkinoiden seurantaa. Samoin se vaatii erilaisten työkalujen, kuten tekninen analyysi, tehokasta ja oikeaoppista soveltamista.

Skalppaus

Skalppaus tulee englanninkielisestä sanasta ‘scalping’. Se kuuluu myös aktiiviseen ja nopeatempoiseen kaupankäyntistrategioiden joukkoon, jossa pyritään hyödyntämään pieniä hintavaihteluita osakemarkkinoilla.

Tämä strategia vaatii erityistä tarkkaavaisuutta ja nopeita reaktioita vaihtuviin tilanteisiin. Se sopii niille treidaajille, jotka haluavat saada nopeita tuottoja lyhyessä ajassa. Tyyliltään se muistuttaa hyvin paljon päiväkauppaa, mutta on luonteeltaan vielä nopeampaa.

Skalppauksessa treidaaja saattaa avata ja sulkea positioita todella nopeasti. Nopeimmillaan positiot suljetaan vain muutamissa kymmenissä sekunneissa. Tällä tavalla pyritään keräämään pieniä voittoja jatkuvasti, mikä taas kasvattaa päivän kokonaistuottoja mahdollisimman paljon.

Treidaus tavat taulukossa

Treidaustyyli Kuvaus
Positiotreidaaminen Keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoitusstrategia, joka pyrkii hyödyntämään markkinoiden liikkeitä, jotka kestävät kuukausia tai vuosia. Vähentää kaupankäynnin tiheyttä ja stressiä, sopii sijoittajille, jotka eivät halua päivittäistä markkinoiden seurantaa.
Päiväkauppa Strategia, jossa kaikki positiot avataan ja suljetaan saman kaupankäyntipäivän aikana. Tavoitteena on hyödyntää lyhytaikaisia markkinoiden heilahteluja, mikä vaatii aktiivista osallistumista ja voi aiheuttaa korkeita kuluja.
Swing-treidaus Suosittu strategia, joka keskittyy lyhytaikaisiin markkinoiden hintavaihteluihin. Swing-treidaus voi kestää päivistä viikkoihin ja vaatii markkinoiden tarkkailua, mutta ei niin intensiivisesti kuin päiväkauppa.
Skalppaus Erittäin nopeatempoista kaupankäyntiä, joka keskittyy minimaalisten hintamuutosten hyödyntämiseen lyhyessä ajassa. Skalppaajat avaa ja sulkee positioita nopeasti, jopa minuuteissa tai sekunneissa, tavoitteenaan kerätä pieniä, mutta usein toistuvia voittoja.

Top5 vinkkiä treidaukseen


Jokaisen sijoittajan kannattaa tutustua erilaisiin vinkkeihin, joita treidaamiseen annetaan. Niiden avulla treidaus on paljon helpompaa, sillä ihmisille on kertynyt paljon tietoa sen lainalaisuuksista aikojen saatossa.

1. Hajautus, hajautus ja vielä kerran hajautus

Hajauttaminen on yksi tärkeimmistä keinoista hallita treidaamiseen liittyviä riskejä. Sijoittamalla varoja eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, velkakirjoihin ja kiinteistöihin, voi vähentää yksittäisten sijoituskohteiden heilahtelujen vaikutusta omaan salkkuun.

Hajauttaminen auttaa ennen kaikkea suojautumaan odottamattomilta talouden muutoksilta. Kukaan ei käytännössä tiedä, mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan. Niin sanotut “mustat joutsenet” saattavat muuttaa merkittävästi sitä, mihin suuntaan talous tai markkinat liikkuvat tulevaisuudessa.

2. Sijoita vain toimialoihin ja kohteisiin, joita oikeasti ymmärrät

Ennen kuin sijoitat ensimmäisen eurosi, on tärkeää ymmärtää, mihin rahasi menevät. Tutki sijoituskohteita huolellisesti ja varmista se, että ymmärrät niiden toimintalogiikan ja markkinat. Paras tilanne tässä mielessä on se, mikäli sinulla on opiskeluiden tai työelämän kautta kerääntynyttä tietoa siitä toimialasta, johon olet sijoittamassa.

Lisäksi on syytä kartoittaa yritysten taloudellinen tilanne esimerkiksi tilinpäätösten ja tunnuslukujen avulla. Samoin markkinoiden megatrendit on syytä huomioida ja pyrkiä määrittämään, minkälaisia alakohtaisia riskejä niihin liittyy. Vain perusteellinen tutkimus auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

3. Tutki markkinoita säännöllisesti

Treidaamisen kohdalla yksi tärkeimpiä asioita on tutkia asioita ja pysyä mukana siinä, mitä kaikkea markkinoilla tapahtuu. Tämä pätee erityisesti silloin, jos meinaat tehdä paljon päiväkauppaa tai swing-treidausta.

Sijoitusten aktiivinen seuranta ja arviointi on välttämätöntä. Markkinat muuttuvat jatkuvasti, ja se, mikä toimi eilen, ei välttämättä toimi huomenna. Tarkkaile sijoitustesi suorituskykyä ja tee tarvittaessa muutoksia salkkuusi. Tämä ei tarkoita päivittäistä seurantaa, mutta säännöllinen tarkistus auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia.

4. Vertaile pörssejä ja alustoja keskenään

Valitse treidaus alusta tarkasti, sillä niiden välillä on suuriakin eroja varsinkin kuluihin ja luotettavuuteen liittyen. Kulujen merkitys kasvaa varsinkin silloin, jos tekee paljon kauppaa ja säännöllisesti. Tällöin treidaaminen pienillä summilla ei välttämättä kannata monilla alustoilla, minkä lisäksi jokainen omaisuuserä on hieman erilainen kulurakenteeltaan.

Paras treidaus alusta on monipuolinen palveluntarjoaja, josta löytyy sijoittajalle kaikki tarvittava. Niistä tulisi löytyä riittävän monipuolinen kattaus erilaisia työkaluja ja sijoituskohteita sekä uutisia ja muuta sijoittamiseen liittyvää tietoa. Esimerkiksi stop loss työkalu on kätevä silloin, jos haluaa automatisoida myyntejään tappioiden välttämiseksi.

5. Muista veroilmoitus!

Treidaamisen verotus kuuluu jokaisen sijoittajan elämään, sillä Suomessa sijoittamisesta saaduista tuotoista tulee maksaa verot.

Päivä treidaus verotus voi muodostua melko suureksikin vuoden aikana, mikäli tekee paljon kauppaa päivittäin. Jokaisen sijoittajan onkin syytä pitää jonkinlaista päiväkirjaa kauppoihin liittyen, jotta verotus toimisi helpommin.

On kuitenkin syytä mainita, että jotkin pörssialustat lähettävät tiedot sijoittajan kaupoista suoraan verottajalle. Tämä helpottaa verotuksen hoitamista huomattavasti, koska sijoittajan ei itse tarvitse kuin tarkistaa veroilmoitus varmuuden vuoksi.

Treidaaminen tietokoneella on helpompaa kuin koskaan

Treidaus – yhteenveto


Tämä treidaus-opas pyrkii tarjoamaan kattavan johdatuksen sijoittamiseen ihmeelliseen maailmaan. Se ei missään nimessä ole täydellinen, mutta haluaa johdattaa lukijaansa yleisellä tasolla oikeaan suuntaan.

Treidaus on erittäin monimuotoista ja sitä voi tehdä monella eri tavalla. Jos haluat alkaa treidaamaan päivittäin, markkinoilla on tarjolla paljon erilaisia alustoja ja työkaluja sitä varten. Esimerkiksi teknisen analyysin haltuunotto voi auttaa tekemään tarkempia päätöksiä useammin.

Toisaalta treidaaminen voi olla myös passiivista, jolloin se muistuttaa enemmän rahan säästämistä. Samalla voi kuitenkin tehdä merkittäviä tuottoja varsinkin, jos sijoitusten aikaskaala on pitkä.

Joka tapauksessa treidaamisen aloittaminen on nykyään kohtalaisen yksinkertaista ja alkuun pääsee nopeasti sekä pienellä pääomalla. Erityistä huomiota kannattaa kuitenkin kiinnittää erilaisiin riskeihin, joten taustatyö on syytä tehdä huolellisesti. Tämän vuoksi varsinkin aloittelijoiden kannattaa harjoitella ja opiskella treidaamista ennen sen aloittamista. Lue lisää treidaamisesta ja aloita matkasi kohti vauraampaa tulevaisuutta!

Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Miten treidaaminen kannattaa aloittaa?

Vastaus: Treidaus on viime kädessä taitolaji, jossa vaaditaan pitkää sitoutumista ja kurinalaisuutta. Jos haluat aloittaa treidauksen, muista tehdä riittävästi taustatyötä ja kokeilla sijoittamista vaikka aluksi leikkirahalla. Sijoittaminen alkeet on syytä ottaa huolella haltuun, sillä niitä voi soveltuu minkälaiseen sijoittamiseen tahansa.

Kysymys: Mitä on treidaaminen?

Vastaus: Treidaaminen viittaa aktiiviseen kaupankäyntiin sijoitusmarkkinoilla, jossa sijoittajat ostavat ja myyvät erilaisia omaisuuseriä, kuten osakkeita, obligaatioita tai kryptovaluuttoja. Siinä keskeisenä tavoitteena on saada voittoa lyhyen ajan kuluessa. Erilaisia tunnettuja tapoja treidauksen osalta ovat päiväkauppa ja swing-treidaaminen.

Kysymys: Miten treidaaminen eroaa perinteisestä sijoittamisesta?

Vastaus: Treidaaminen keskittyy tarkastelemaan lyhyen aikavälin markkinoiden muutoksia ja nopeisiin voittoihin. Perinteinen sijoittaminen taas tähtää pitkäaikaiseen varallisuuden kasvattamiseen pienin riskein. Treidaaminen vaatii aktiivista markkinoiden seuraamista ja nopeita päätöksiä, mutta toisaalta siinä voi myös käyttää pitkän aikavälin strategioita.

Kysymys: Mitkä ovat yleisiä riskejä treidaamisessa?

Vastaus: Treidaamisen liittyviä riskejä ovat markkinariski, vipuvaikutuksen aiheuttamat tappiot ja nopeat markkinoiden muutokset, jotka voivat johtaa suuriin tappioihin. Tästä syystä riskienhallinta ja sijoitusstrategian tarkka määrittely sekä noudattaminen ovat kriittisen tärkeitä onnistumisen kannalta. Lisäksi hajautus näyttelee merkittävää roolia tässä kohtaan.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä

Vastuuvapauslauseke: Sivustomme esittelemät vertailut ja mallisalkut eivät sisällä suosituksia ostaa, myydä, merkitä tai pitää tiettyjä sijoitusvälineitä, vaan niiden tarkoitus on puhtaasti tiedonvälitys. Aiheet, joita käsittelemme sivustollamme eivät ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa, joka Finanssivalvonnan määritelmän mukaan on ”yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi”. Cryptonews ja Cryptonews Suomi eivät toimi sijoituspalvelulain mukaisesti sijoituspalveluyrityksinä, eikä meillä ole kyseistä toimilupaa.