Lens Protocol – Mikä se on ja miten se toimii? Lue opas

Tanja Elo
| 6 min read

lens protocol

Lens Protocol on hajautettu sosiaalinen verkko, joka on rakennettu Polygon-lohkoketjulle hyödyntäen NFT:tä ja älykkäitä sopimuksia. Se tarjoaa sovelluksille sommiteltavan kehyksen, jonka avulla luoda sosiaalisen median alusta Web3-avaruudessa. Hanke edustaa askelta kohti sosiaalisen median vuorovaikutuksen uudistusta hajautetun teknologian yhteydessä.

Miten Lens Protocol oikein toimii? Entä mitä uudistuksia Lens V2 on tuonut tullessaan? Tässä oppaassa pyrimme vastaamaan muun muassa näihin kysymyksiin ja tutustumme samalla Lens Protocoliin ja sen eri ominaisuuksiin tarkemmin.

Mikä on Lens Protocol?


Lens Protocol on hajautettu sosiaalisen median protokolla, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden osallistua DeFi-toimintoihin ja vuorovaikuttaa hajautetussa ympäristössä. Protokollan avulla käyttäjät voivat lainata kryptovaluuttaa ilman perinteisiä välikäsiä, kuten pankkeja, samalla kun he osallistuvat sosiaalisiin toimintoihin, kuten julkaisuihin ja seuraamiseen.

Lens Protocolin avulla käyttäjät voivat omistaa ja hallita profiilejaan kryptovaluuttaan perustuvien NFT:iden avulla, mikä lisää omistajuutta ja hallintaa heidän tietoihinsa ja vuorovaikutuksiinsa. Lens tarjoaa myös läpinäkyvyyttä, turvallisuutta ja interoperabiliteettiä muiden sovellusten kanssa, mikä edistää DeFi-ekosysteemin kehitystä.

Lens Protocolin perustaja on Stani Kulechov. Hän on suomalainen yrittäjä ja kryptovaluuttavaikuttaja, joka tunnetaan parhaiten Aave-protokollan perustajana. Aave, tai nykyiseltä nimeltään Avara, on hajautettu rahoitusprotokolla, joka tarjoaa lainaamisen ja lainanannon palveluita kryptovaluuttojen avulla. Kulechovilla on vankka tausta kryptovaluuttamaailmassa ja hän on ollut merkittävä vaikuttaja alan kehityksessä. Lens Protocolin perustaminen on jatkoa hänen pyrkimyksilleen laajentaa hajautetun rahoituksen sovelluksia ja integroida sosiaalista mediaa lohkoketjuteknologiaan.

SKILLING mainosbanneri CTA

Mitä uudistuksia on Lens V2:ssa?


Lens V2 on Lens Protocolin ensimmäinen suuri päivitys. Sen tavoitteena on parantaa protokollan suunnittelua kaikkien ensimmäisen toimintavuoden oppien perusteella sekä samalla esitellä joitain uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia:

Kaikki sosiaaliset toiminnot perustuvat nyt profiileihin eivätkä osoitteisiin, mikä tarkoittaa, että toimiakseen ne vaativat profiilin:

 • Kaikki seuraamiset on tehtävä profiilin kautta, seuraaminen osoitteella ei enää onnistu
 • Perintökeräys-toiminto ja uudet julkaisutoiminnot suoritetaan nyt profiilien toimesta 

Seuraamis-NFT:t on optimoitu parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi, eivätkä ne ole enää oletusarvoisesti ERC-721 -muodossa. Niillä on nyt kaksi tilaa:

 1. Unwrapped (oletusarvo, ei-ERC-721-tila): Sidottu seuraajaprofiiliin, mikä tarkoittaa, että ne siirtyvät seuraavan profiilin mukana, kun se siirretään eri osoitteeseen.
 2. Wrapped (valinnainen, ERC-721-tila): Seuraamis-NFT:t tukevat natiivisti paketointia ERC-721-tokeneiksi, jotta saavutetaan paras yhteensopivuus muiden protokollien kanssa
 3. Seuraamis-NFT:n omistajuus/huoltajuus ei enää liity seuraustilaan; seuraavan profiilin tiedot tallennetaan nyt Seuraamis-NFT:hen. Tämä mahdollistaa monia mielenkiintoisia käyttötarkoituksia ja parannuksia.

Muita lisättyjä ominaisuuksia:

 • Edistyneen suositusjärjestelmän lisääminen
 • Julkaisutoimintojen moduulien (Smart Posts) lisääminen
 • Valtuutettujen toimeenpanijoiden lisääminen
 • Lens-käyttäjätunnukset ovat nyt ERC721-tokeneita ja niitä hallinnoi erillinen sopimus
 • TokenGuardian-kuviomalli on otettu käyttöön sekä profiileissa että käsittelyissä lisäsuojan tarjoamiseksi sosiaalisille varoille
 • Kaikki koodi on uudelleen työstetty ja kirjoitettu alusta alkaen

Mikä on Lens Profile NFT?


Lens Profile NFT on pääobjekti Lens-protokollassa. Lens Profile NFT (non-fungible token) on digitaalinen token, joka edustaa käyttäjän profiilia Lensissä. Tämä NFT on suunniteltu sitomaan käyttäjän sosiaaliset toiminnot ja sisällön heidän profiiliinsa hajautetussa Lens-verkossa.

Lens Profile NFT:llä on erilaisia ominaisuuksia ja toimintoja, kuten:

 • Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot, kuten käyttäjänimi, kuva ja kuvaus.
 • Käyttäjän julkaisemat sisällöt, kuten kuvat, videot, tekstipäivitykset jne.
 • Käyttäjän sosiaaliset suhteet, kuten seuraajat ja seurattavat.
 • Mahdollisesti muita sosiaalisia toimintoja, kuten kommentit, tykkäykset jne.

Lens Profile NFT:t ovat tärkeitä osia Lens Protocolin ekosysteemissä, koska ne auttavat määrittelemään ja seuraamaan käyttäjien aktiviteetteja hajautetussa ympäristössä. Nämä NFT:t voivat myös toimia todisteena omistajuudesta ja oikeuksista tiettyihin sosiaalisiin toimintoihin ja sisältöön Lens-verkossa.

lens

Miten Lens Protocol toimii? 


Lens Protocol toimii useiden avainperiaatteiden pohjalta. Tässä on kuvaus siitä, miten Lens Protocol toimii:

 • Profiilien luominen: Käyttäjät voivat luoda profiilin Lens Protocolin alustalle. Jokainen profiili on linkitetty kryptovaluuttaan perustuvaan NFT:hen, joka antaa käyttäjille omistajuuden ja hallinnan heidän sosiaalisesta verkkokaavastaan.
 • Hajautettu rahoitus: Lens Protocol mahdollistaa käyttäjille lainata kryptovaluuttaa ilman perinteisiä välikäsiä. Käyttäjät voivat myös tarjota lainaa vakuutena omalla omaisuudellaan ansaitakseen korkoa.
 • Sosiaalinen vuorovaikutus: Protokolla mahdollistaa sosiaalisten toimintojen, kuten julkaisujen, seuraamisten ja kommenttien, suorittamisen lohkoketjussa. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
 • Älykkäät sopimukset: Kaikki toiminnot Lens Protocolissa toteutetaan älykkäiden sopimusten avulla, mikä varmistaa automaattisen ja turvallisen toiminnan ilman keskitettyä valvontaa.
 • Omistajuus ja hallinta: Käyttäjät omistavat ja hallitsevat omia tietojaan ja vuorovaikutuksiaan Lens Protocolissa. Kryptovaluuttaan perustuvat NFT:t antavat käyttäjille täyden omistajuuden heidän profiilistaan ja vuorovaikutuksistaan.
 • Sosiaalisen median sovellukset ja interoperabiliteetti: Lens Protocol tarjoaa mahdollisuuden siirtää tietoja ja vuorovaikutuksia muiden sovellusten kanssa, jotka on rakennettu Lensin päälle, luoden monipuolisia ekosysteemejä ja laajentamalla käyttömahdollisuuksia.

Millaisia mahdollisuuksia Lens avaa?


Lens Protocol avaa useita mahdollisuuksia hajautetun rahoituksen ja sosiaalisen median alueilla. Alla olevaan listaan olemme listanneet joitakin tärkeimmistä seikoista.

Lens Protocol mahdollisuudet

Sosiaalisen median omistajuus Lens Protocol tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden omistaa ja hallita omaa sosiaalista verkostoaan. Käyttäjät voivat omistaa profiilinsa ja vuorovaikutuksensa kryptovaluuttaan perustuvalla NFT:llä, mikä antaa heille enemmän kontrollia ja autonomiaa sisältöönsä ja tietoonsa.
Todellinen omistajuus Lens Protocolin avulla käyttäjät voivat hallita sosiaalisen median sisältöään ja vuorovaikutuksiaan ilman, että ne ovat riippuvaisia keskitetystä alustasta tai yrityksestä. Tämä edistää käyttäjien yksityisyyttä ja omistusoikeuksia.
Hajautettu lainaaminen ja lainananto Lens Protocolin avulla käyttäjät voivat osallistua hajautettuun lainaamiseen ja lainanantoon ilman perinteisiä välikäsiä, kuten pankkeja. Tämä tarjoaa mahdollisuuden ansaita korkotuottoa kryptovaluutan lainaamisesta tai saada lainaa vakuutena käyttäen omaa kryptovaluuttaa.
Interoperabiliteetti Lens Protocolin avulla käyttäjät voivat siirtää tietojaan ja sosiaalista verkkoaan eri sovellusten välillä, jotka on rakennettu Lensin päälle. Tämä mahdollistaa monipuolisen ekosysteemin kehittämisen ja tarjoaa käyttäjilleen laajan valikoiman vaihtoehtoja.
Luovuuden tukeminen Lens Protocol kannustaa luovuuteen ja innovaatioon antamalla käyttäjilleen mahdollisuuden luoda ja jakaa sisältöä omalla tavallaan. Tämä voi edistää uusien ideoiden syntymistä ja yhteisön osallistumista.

sosiaalinen verkko

Mullistaako lohkoketju sosiaalisen median?


Lohkoketju ja sosiaalinen media ovat kaksi erillistä, mutta todistetusti yhdistettävissä olevaa teknologiaa. Lohkoketjuteknologian käyttöönotto voi potentiaalisesti mullistaa sosiaalisen median monin eri tavoin. Tässä on joitakin tapoja, miten lohkoketju vaikuttaa sosiaaliseen mediaan:

 1. Sosiaalinen media ja käyttäjien omistajuus: Lohkoketjuteknologian avulla käyttäjät voivat omistaa ja hallita omia tietojaan ja vuorovaikutuksiaan sosiaalisissa medioissa. Tämä poikkeaa perinteisistä keskitetyistä alustoista, joilla yritykset omistavat ja hallitsevat käyttäjätietoja.
 2. Tietosuoja: Lohkoketju voi tarjota paremman tietosuojan käyttäjille, koska tiedot tallennetaan hajautetusti eikä yhdelle keskitetylle palvelimelle. Tämä voi auttaa vähentämään tietovuotoja ja yksityisyyteen liittyviä riskejä.
 3. Reilumpi palkitseminen: Lohkoketjuteknologian avulla voidaan luoda kannustimia ja palkkiojärjestelmiä, jotka jakavat arvon käyttäjilleen, kuten kryptovaluuttaa tai muita digitaalisia omaisuuksia. Tämä voi kannustaa käyttäjiä osallistumaan aktiivisemmin sosiaaliseen mediaan ja luomaan laadukasta sisältöä.
 4. Hajautettu sisällön hallinta: Mahdollistaa hajautetun sisältöhallinnan, jossa käyttäjät voivat jakaa ja hallita sisältöään suoraan ilman välikäsiä. Tämä voi vähentää riippuvuutta suurista alustoista ja antaa käyttäjille enemmän hallintaa sisällöstään.
 5. Sosiaalisten suhteiden vahvistaminen: Lohkoketjuteknologia voi auttaa vahvistamaan sosiaalisia suhteita tarjoamalla läpinäkyvän ja turvallisen tavan kommunikoida ja vuorovaikuttaa muiden käyttäjien kanssa. Älykkäät sopimukset voivat automatisoida vuorovaikutuksia ja vahvistaa luottamusta verkostossa.

Yhteenveto


Tässä oppaassa olemme tutustuneet Lens Protocoliin ja sen eri ominaisuuksiin. Lens Protocol edustaa innovatiivista lähestymistapaa sosiaalisen median ja hajautetun rahoituksen yhdistämisessä. Sen avulla käyttäjät voivat omistaa ja hallita omaa sosiaalista verkkokaavaansa, samalla kun he hyödyntävät hajautetun rahoituksen palveluita.

Tulevaisuudessa tämä voi avata uusia mahdollisuuksia käyttäjille ja edistää hajautetun ja käyttäjäystävällisen sosiaalisen median kehitystä tulevaisuudessa.

Usein Kysytyt Kysymykset


Miten pääsen Lens käyttäjäksi?

Voit päästä Lens-käyttäjäksi liittymällä odotuslistalle osoitteessa https://claim.lens.xyz/. Joitakin profiileja on myös kohdennetuille yhteisöille viime aikoina. Mikäli näet ilmoituksen, jossa selitetään, miten saat käyttöoikeuden jostakin näistä yhteisöistä, voi tämä myös olla hyvä vaihtoehto.

Mikä on Lens Protocol ja miten se sopii kryptovaluutta- ja DeFi-ekosysteemiin?

Lens Protocol on hajautettu sosiaalinen verkko Polygon-lohkoketjussa. Sen tavoitteena on rakentaa avoimen lähdekoodin ympäristö, jossa käyttäjät voivat luoda sosiaalisen verkoston, jolla on potentiaalia muokata alaa. Alustan arkkitehtuuri mahdollistaa minkä tahansa dApp-sovelluksen liittymisen siihen.

Mitä etuja Lens Protocol tarjoaa, ja miten se voi ratkaista keskittämisen ja turvallisuuden ongelmia DeFi-sovelluksissa?

Lens Protocol tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden omistaa ja hallita omaa sosiaalista verkkoa kryptovaluuttaan perustuvien NFT:iden avulla, mikä lisää käyttäjien omistajuutta ja hallintaa. Sen hajautettu rakenne ja lohkoketjuteknologia tarjoavat lisää turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä, vähentäen keskittämisen riskejä DeFi-sovelluksissa. Lens Protocolin avoimen lähdekoodin lähestymistapa edistää innovaatiota ja kehitystä, mikä voi auttaa ratkaisemaan keskittämisen haasteita DeFi-ekosysteemissä.

Lähteet: