. 11 min read

Mikä on älysopimus? Kaikki mitä sinun tulee tietää 2024

Mikä on älysopimus

Älysopimukset mainitaan usein yhdessä lohkoketjun kanssa, mutta mikä on älysopimus? Kuten tiedämme, Bitcoinin lohkoketju on se aito ja alkuperäinen lohkoketju. Sen jälkeen tulleita lohkoketjuja voidaan kutsua 2.0-lohkoketjuiksi, ja toisin kuin Bitcoinin tapauksessa, älysopimukset ovat niissä korvaamattomia teknologisia lisäyksiä. Vaikka älysopimus voi aluksi kuulostaa hyvin tekniseltä käsitteeltä, sen ei tarvitse kuitenkaan olla vaikeasti ymmärrettävä.

Tässä oppaassa käymme selkokielellä läpi mikä on älysopimus ja mitkä ovat niiden perusteet. Opit, miten ne toimivat, mihin niitä voidaan käyttää ja jopa älysopimuksen kirjoittamisen perusteet. Sukelletaan suoraan asiaan!

Mikä on älysopimus?

Yksinkertaisimmillaan älysopimukset ovat ohjelmoituja versioita tavallisista sopimuksista. Niiden tarkoituksena on automaattisesti käynnistää aikaisemmin tehty sopimus, kun kaikki sopimuksen esiehdot täyttyvät. Koska jokainen ehto on ohjelmoitu suoritettavaksi, tämä voi merkittävästi vähentää hienosäädön tarvetta, joka voi edistää yhtä osapuolta toisen kustannuksella.

Vaikka älysopimukset, kuten niitä nyt kutsutaan, nousivat esiin ohjelmoitavien lohkoketjujen toteutusten myötä, ne ovat itse asiassa paljon vanhempia. Tietojenkäsittelyn asiantuntijat, lakimies ja kryptografi Nick Szabo esitteli älysopimukset käsitteenä jo 90-luvulla. Hän kuvasi niitä “digitaalisessa muodossa määriteltyjen lupauksien joukkona, mukaan lukien protokollat, joissa osapuolet täyttävät nämä lupaukset”.

älysopimus

Älysopimukset ovat läsnä myös muualla kuin nykyisissä muodoissaan: myyntiautomaatit katsotaan tämän teknologian primitiiviseksi versioksi, koska ne noudattavat yleistä periaatetta, jonka mukaan oikean syötteen avulla tietty tulos on taattu. Nimestään huolimatta älysopimukset eivät välttämättä ole kuitenkaan laillisesti sitovia sopimuksia samalla tavalla kuin perinteiset sopimukset.

Mutta samaan aikaan lohkoketjussa toteuteutettuna niiden ei tarvitsekaan olla laillisesti sitovia. Yhdysvaltain kansallisen standardien ja teknologian instituutin tulkinnan mukaan ne määritellään “koodin ja datan kokoelmaksi (joskus kutsutaan toiminnoiksi ja tilaksi), joka on otettu käyttöön lohkoketjuverkossa kryptografisesti allekirjoitetuilla tapahtumilla.” Tämä on myös Ethereumin ja vastaavien lohkoketjujen toimintamääritelmä.

Niille, jotka ymmärtävät, mikä lohkoketju on, voi vaikuttaa ilmeiseltä, miten älysopimukset sopivat lohkoketjun arkkitehtuuriin. Täysin hajautetussa tilassa, jossa kukaan ei hallitse niitä merkittävissä määrin, ei ole tilaa tai tarvetta välimiehille ja kolmansille osapuolille, jotka valvovat sääntöjen noudattamista ja yhteisymmärrystä. Sen sijaan älysopimusten kohdalla yhteisymmärrykseen päästään ennalta määrättyjen mekanismien avulla, jotka eivät perustu ihmisen väliintuloon. Sama pätee ohjelmien noudattamiseen ja toteuttamiseen: älysopimukset on ohjelmoitu toteuttamaan niihin määritellyt toiminnot, jotka poistavat ihmisten tarpeen hallita ja ottaa itselleen kaikkea valtaa.

Joitakin älysopimusten käyttötarkoituksia

Palvelu Kuvaus
Lainat Älysopimukseen voidaan määritellä lainan ehdot sekä antajalle että ottajalle, jolloin välittäjille ei ole tarvetta
Kaupankäynti Älysopimukseen voidaan ohjelmoida kaupankäynnin strategia, jota se sitten noudattaa
Peliteollisuus Älysopimusten avulla luodaan hajautettuihin sovelluksiin digitaalisten pelien ominaisuudet
Hallinto Älysopimuksilla kaikki hallinnolliset asiat, kuten palkkojen maksu ja inventaario voidaan automatisoida

Kuinka älysopimus toimii

Nyt kun tiedämme, mikä on älysopimus, voimme perehtyä siihen, miten ne toimivat.

Yksinkertaisesti sanottuna älysopimukset koostuvat eri toiminnoista, jotka on määritelty niihin. Käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa niiden kanssa lähettämällä tapahtuman, joka laukaisee tietyn toiminnon. Jokainen näistä toiminnoista on määritelty yksityiskohtaisesti, joten käyttäjät tietävät tarkalleen, mitä he aikovat tehdä.

Verkon käyttäjät määrittelevät älysopimukset itse. Kaikki, jotka osaavat koodata älysopimuskielellä, voivat luoda omia sopimuksiaan, kunhan heillä on riittävästi kyseisen lohkoketjun alkuperäisiä kryptovaluuttaa käytössään. Älysopimuksen tallentaminen nimittäin maksaa GAS-maksun. Kustannukset riippuvat siitä verkosta, jota käytetään, ja sen ehdoista.

Esimerkki reaalimaailmasta voisi olla kauppasopimus.

 1. Kun molemmat osapuolet ovat käyneet läpi yksityiskohdat (eli mitä kumpikin saa vastineeksi, ehdot, tekijät, jotka voivat saada heidät neuvottelemaan sopimusta uudelleen), he yleensä etsivät puolueettoman kolmannen osapuolen varmistamaan, että kaikki tehdään kunnolla.
 2. Puolueettomat kolmannet osapuolet kuitenkin maksavat rahaa – eikä heihin aina voi luottaa sen puolesta, että he pysyvät puolueettomina tai eivät yrittäisi hyötyä tilanteesta omaksi edukseen.
 3. Yksinkertaisin ratkaisu on tällöin poistaa tämä kolmas osapuoli kokonaan. 

Tämä on syy siihen, miksi yhä useammat ihmiset suosivat koneiden saavuttamaa puolueettomuutta. Teknologian kehityksestä huolimatta koneilla ei ole omia mielipiteitä ja saavutettavia etuja, joten niitä pidetään usein teknologisten ongelmien parhaana ratkaisijana.

Toisin sanoen älysopimuksen ohjelmointi mahdollistaa kaikkien osapuolten julkisen ja läpinäkyvän neuvottelun kauppasopimuksen yksityiskohdista (koska älysopimukset eivät voi tehdä mitään, mitä ei ole nimenomaan ohjelmoitu niihin), estäen näin mahdollisen vilpillisyyden. Tämä vähentää myös kokonaiskustannuksia, koska älysopimuksen ottaminen käyttöön ja sen myöhempi laukaiseminen on suhteellisen edullista verrattuna lakimiesten kustannuksiin.

Älysopimukset takaavat, että kaikki tehdään juuri niin kuin on koodattu. Koska ne eivät ole monimutkaisia ohjelmia, näitä koodeja voidaan usein lukea ja ymmärtää perusohjelmointitaidoilla. Tämä on tärkeää, jotta kaikki pystytään ottamaan huomioon, sekä helpottaa hyvää työskentelysuhdetta muiden verkon osallistujien kanssa.

Mihin älysopimuksia voi käyttää

Yksi älysopimusten suurimmista eduista on, että niitä voidaan käyttää käytännössä mihin tahansa, kunhan ne voidaan ohjelmoida. Tietysti jotkin käyttötarkoitukset ovat yleisempiä kuin toiset. Joitakin parhaita esimerkkejä näistä käyttötarkoituksista ovat:

 • Digitaalinen identiteetti: Internetin huonon yksityisyydensuojan vuoksi on huolta siitä, mitä tietoja jaat yritysten kanssa, joiden verkkosivustoja käytät. Tämä voidaan helposti digitalisoida älysopimusten avulla, jolloin voit itse päättää, mitä tietoja verkkosivusto sinusta näkee paljastamatta itseäsi henkilökohtaisesti. 
 • Arvopaperit: Koko rahoitusala kärsii paljosta kitkasta eri osapuolten välillä, erityisesti kun kyse on arvopapereiden hallinnasta ja kaupankäynnistä. Kaiken automatisoiminen älysopimuksilla voisi poistaa kitkaa aiheuttavat välikädet kokonaan. Älysopimus ottaisi asiat hallintaansa, maksaisi osinkoja ja/tai muita automaattisia maksuja, hallinnoisi vastuuta ja virtaviivaistaisi työnkulun. 
 • Lainat ja kiinnitykset: Lainojen saralla älysopimusten käyttöönotto merkitsisi kokonaiskustannusten alentamista, jotka yleensä menevät kolmannelle osapuolelle, edullisen korkotason ylläpitämistä ja sen varmistamista, ettei tarvita hienosäätöä, jota voidaan käyttää hyväksi. Lisäksi automaattisten kuukausittaisten maksujen asettaminen voi edelleen yksinkertaistaa koko prosessia kaikille osallistujille. 
 • Toimitusketju: älysopimukset ovat korvaamattomia myös toimitusketjujen hallinnassa. Varaston seurannasta automaattisiin päivityksiin kaikille asianosaisille älysopimusten käyttöönotto voi parantaa läpinäkyvyyttä ja merkittävästi vähentää petosten mahdollisuutta. 
 • Escrow: kuten muutkin kolmannen osapuolen osallistumista vaativat toiminnot, myös escrow hyötyisi automatisoinnista. Älysopimusten avulla varoja pidetään turvallisessa paikassa, kunnes kaikki niiden vapauttamisen edellytykset on täytetty. Tämä voi lähes poistaa varkauden ja petoksen riskin samalla pitäen kaiken täysin läpinäkyvänä ja, ennen kaikkea edullisena. 
 • Terveyspalveluiden järjestelmät: lääketieteelliset tiedot ovat erittäin henkilökohtaisia, ja useimmissa toimivallan elimissä sovelletaan lakeja, jotka suojaavat niitä luvattomalta pääsyltä niihin. Älysopimusten käyttäminen voi suojata näitä tietoja entistäkin paremmin ja antaa samalla yksilöille mahdollisuuden päättää, kuka saa niihin pääsyn. Loppujen lopuksi ihmiset voisivat tarjota lääketieteellisille tutkijoille pääsyn tietoihinsa maksua vastaan, mikä poistaisi merkittävän määrän eettisiä huolenaiheita kaikille osapuolille. 
 • Palkat: yritykset, joilla on työntekijöitä, voisivat säästää merkittävästi rahaa laittamalla älysopimukset maksamaan heille automaattisesti. Vaikka heidän pitäisi ottaa huomioon sairauslomat yms., näitä muutoksia voidaan säätää älysopimuksissa nopeasti ja helposti. Konsepti voisi toimia myös tuntityöntekijöille.

Älysopimusten käyttötapojen luettelo on vielä tästä huomattavasti laajempi. Se palvelee kuitenkin osoittaakseen laajan valikoiman sovelluksia, joita monilla ihmisillä ei ole mielessä kuullessaan teknologiasta. Oikean infrastruktuurin avulla älysopimukset voisivat mennä paljon pidemmälle kuin tässä esitetyt käyttötarkoitukset.

älysopimus

Älysopimusten edut

Monet älysopimusten tarjoamat edut liittyvät siihen, mitä olemme edellä esittäneet.Olet varmasti jo tähän mennessä huomannut, miten laajalti älysopimusten käyttö voisi helpottaa sekä meidän, että yritysten arkea, mutta katsotaanpa niitä tarkemmin.

 • Luottamus: tai ehkä tarkemmin sanottuna luottamuksen puute tarkoittaa, ettei sinun tarvitse huolehtia siitä, että ehdot, jotka olet sopimukselle asettanut, suoritetaan. Koska älysopimus ei ole itsenäinen toimija, voit olla varma, että kaikki tapahtuu juuri niin kuin siihen on kirjattu. 
 • Turvallisuus: kryptografia, johon lohkoketju (ja älysopimukset laajemmin) perustuu, pitää kaiken huomattavasti turvallisempana kuin monet muut teknologiset ratkaisut. 
 • Nopeus: älysopimusten käyttö on merkittävä askel eteenpäin verrattuna kaikkeen, mikä voidaan automatisoida manuaalisesti. Varsinkin välimiehiin liittyen, jotka voivat ottaa ajasta riippuen huonosti saavutettavissa, kaiken siirtäminen älysopimuksiin voi olla yrityksesi ajan säästäjä. 
 • Säästöt: saman logiikan mukaisesti kuin nopeuden osalta, kolmannen osapuolen häiriöiden poistaminen säästää myös rahaa, jonka muuten maksaisit heidän palveluistaan. 
 • Itsenäisyys: riippumattomuus välimiehistä antaa sinulle enemmän valtaa päättää yksin tai toisen kiinnostuneen osapuolen kanssa, mitä älysopimus pitää sisällään. Lisäksi erehtymisen (tai jopa manipuloinnin) mahdollisuus on merkittävästi pienentynyt vähemmällä osallistujien määrällä. 
 • Tarkkuus: ellei virhettä ole ennalta ohjelmoitu älysopimukseen, se ei ole fyysisesti kykenevä tekemään mitään muuta kuin sen, mitä sen koodissa on kirjoitettu. 
 • Läpinäkyvyys: et ainoastaan pysty lukemaan älysopimusta ja näkemään, onko se kirjoitettu haluamallasi tavalla, vaan myös se, että se tallennetaan lohkoketjuun, tarkoittaa, että kaikki asiaankuuluva tieto on näkyvillä jälkipolville. Yritysten näkökulmasta tämä voi nopeuttaa tarkastusprosesseja. 
 • Ymmärrettävyys (ja käytettävyys): on totta, että koodia voidaan kirjoittaa uskomattoman sekavilla tavoilla. Korkealaatuinen koodi on kuitenkin helppo ymmärtää ja käyttää, mikä tarkoittaa, että se on paljon helpompi kuin pitkien, tiheiden oikeudellisten asiakirjojen seulominen.

Muiden älysopimusten etujen merkitys riippuu henkilökohtaisesta käyttötapauksestasi. Tärkeintä on, että niitä kaikkia yhdistää yksi asia: ne tekevät kaiken helpommaksi. 

Mahdolliset Haitat

Tietenkään mikään teknologia ei ole täydellinen. Tämä pätee erityisesti lohkoketjuun ja älysopimuksiin. Koska ne ovat edelleen suhteellisen uusia ja ratkovat pitkään olemassa olleita ongelmia monilla aloilla, niihin kohdistetaan usein odotuksia, jotka ylittävät niiden realistiset mahdollisuudet. Tässä on joitain ongelmia, joita älysopimukset voivat kohdata:

 • Ei ole oikeudellisesti sitova: Älysopimukset eivät välttämättä ole varsinaisia sopimuksia huolimatta niiden nimestä. Ne eivät välttämättä päde oikeudessa, mutta tämä voi vaihdella tapauskohtaisesti. 
 • Sääntelyn epävarmuus: Koska teknologia on niin uutta, niihin ei ole vielä voimassa olevia hallituksen sääntöjä. Riippuen tapahtuman tyypistä, ne eivät välttämättä ole tarpeellisia, mutta voivat olla kriittisiä, joten näiden oikeudellisten kysymysten selvittäminen voi olla hankalaa. 
 • Verotus: Samalla tavalla kuin sääntelyn kohdalla, on epäselvää, kuinka älysopimusten tapahtumia verotetaan? Vaikka joissakin voi olla ennakkotapauksia perinteisessä rahoituksessa, kryptovaluuttojen nousu on tuonut mukanaan uusia huomioon otettavia tekijöitä tällä saralla. 
 • Virheiden korjaaminen: Mikään koodi ei ole täydellinen, ja virheet voivat tapahtua jopa parhaille ohjelmoijille. Joitakin niistä ei ehkä huomata ennen kuin on liian myöhäistä, ja lohkoketjussa tehdyt tapahtumat ovat peruuttamattomia. Toisin sanoen virheet voivat tulla kalliiksi. 
 • Sopimuksen purkaminen: Koska älysopimukset ovat melko kirjaimellisia, niitä ei usein voi purkaa samalla tavalla kuin perinteisiä sopimuksia, esimerkiksi oikeudessa. 
 • Kaikki eivät osaa lukea koodia: Yksinkertaisesti sanottuna kaikki eivät hallitse koodauksen perusteita. Vaikka teoriassa älysopimusten pitäisi olla selkeämpiä kuin paperilla olevat asiakirjat, koska ne eivät salli piilokirjoitusta, jos et osaa lukea koodia, joku voi kirjoittaa mitä tahansa tietämättäsi. 
 • Ne eivät voi saada reaalimaailman tietoa: Älysopimukset eivät voi saada tietoa lohkoketjun ulkopuolelta, koska se saattaisi vaarantaa konsensuksen. Niin kutsuttuja oraakkeleita käytetään tämän esteen voittamiseksi.

Jokaisen näistä haitoista merkitys riippuu siitä, mihin tarkoitukseen älysopimuksia todella käytetään. Silti näiden etujen ja haittojen tuntemus auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä, jos harkitset älysopimusten käyttöä.

Mikä on älysopimus

Mikä On Oraakkeli?

Tässä Mikä on älysopimus -oppaassa olemme maininneet aiemmin, että niiden tavoitteena on vähentää riippuvuutta kolmansista osapuolista. Kuitenkin on tilanteita, joissa tätä ei voida välttää. Yksi näistä tilanteista on, kun sinun tarvitsee syöttää reaalimaailman tietoa älysopimuksiin ilman manuaalista etsimistä.

Lohkoketjun oraakkelit ovat tällöin näitä tarpeellisia kolmansia osapuolia. Ne toimivat linkkinä ketjun sisäisen datan, eli lohkoketjun, ja sen ulkopuolisen maailman, eli reaalimaailman, välillä. Tämä laajentaa älysopimusten soveltamisalaa. Ilman oraakkeleita älysopimukset voisivat toimia vain sen tiedon perusteella, minkä ne voivat saada lohkoketjusta, mikä ei ole kovin paljon.

Tietojen manipuloinnin estämiseksi oraakkelit ovat usein hajautettuja. Tämä tarkoittaa, että ne kaikki lähettävät samat tiedot, ja enemmistön lähettämät tiedot otetaan oikeina. Jos oraakkeli havaitaan liian usein epäjohdonmukaiseksi muiden kanssa, sitä voidaan pitää haitallisena ja siitä voidaan rangaista. On olemassa monenlaisia oraakkeleita, ja käytetty tyyppi riippuu siitä, mitä verkko ja sen käyttäjät tarvitsevat.

Kuinka Kirjoittaa ÄlySopimus

Kirjoittaaksesi älysopimuksen sinun on oltava perillä vähintään yhdestä tähän tarkoitukseen käytetystä ohjelmointikielestä. Ethereum-lohkoketjussa voit valita kahdesta kehittäjäystävällisestä kielestä: Solidity ja Vyper. Tarvitset myös GASia: mitä monimutkaisempi transaktio älysopimuksessa on, sitä enemmän GAS-maksua siihen sovelletaan. Jokainen transaktio määrittää GAS-maksun koon, jonka se on valmis maksamaan koodin suorittamiseksi, joten kokonaiskustannus tulee kaikkien käytettyjen GAS-yksiköiden määrään kertaa GASin hinta.

Kuinka kirjoittaa älysopimus riippuu suurelta osin siitä, mitä haluat sen tekevän. Mitä yksinkertaisempi se on, sitä nopeammin voit koodata sen, vaikka ohjelmointitaitosi olisivat melko perustavanlaatuiset. Verkossa on lukemattomia opetusohjelmia, jotka auttavat sinua pääsemään alkuun.

Sopimus on käännettävä ennen kuin se voidaan julkaista lohkoketjussa. Kääntäminen auttaa myös selvittämään, oletko kirjoittanut kaiken oikein ja toimiiko se halutulla tavalla.

Yhteenveto

Kuten tämä opas on osoittanut, älysopimukset ovat tapa automatisoida asioita, jotka muuten olisi tehtävä manuaalisesti, säilyttäen samalla lohkoketjuteknologian tarjoaman turvallisuuden, läpinäkyvyyden ja muuttumattomuuden. Vaikka niillä on joitain haittoja, älysopimukset ratkaisevat silti todellisia ongelmia, mikä tarkoittaa, että taito käyttää niitä (ja jopa kirjoittaa niitä itse!) voi olla arvokasta. Aluksi sen ymmärtäminen, miten ne toimivat, on kuitenkin erinomainen lähtökohta kaikelle muulle.