. 10 min read

Mikä on Security Token Offering (STO)? Lue opas 2024

STO

Kryptovaluuttojen ennakkomyynteihin liittyviä termejä löytyy monia, ja yksi niistä on Security Token Offering (STO). Suomeksi tämän voisi kääntää tietoturva-tokeneiden tarjoamiseksi. Käytännössä kyseessä on ICO:n, eli kryptovaluutan ennakkomyynnin kaltainen prosessi, jossa sijoittaja vaihtaa rahaa kryptotokeneihin, jotka edustavat sijoitusta samalla tavalla, kuin osake edustaisi. STO nähdään usein token-evoluution seuraavana askeleena, mutta mikä se oikeastaan on ja miksi siitä on hyvä olla tietoinen?

Ihan ensimmäiseksi pitää osata erottaa kolme termiä: ICO, IEO ja STO. IEO on kryptovaluuttapörssin valvoma token-myynti, eli ne ovat vain kyseisen kryptopörssin rekisteröityneiden käyttäjien saatavilla. ICO taas on yksittäisen yrityksen tai hankkeen järjestämä kryptovaluutan ennakkomyynti. Nämä molemmat antavat sijoittajille mahdollisuuden hankkia uusia kryptovaluuttoja (tai tokeneita) samalla kun itse niitä myyvän osapuolen pyrkimyksenä on kerätä rahoitusta oman projektin kehittämistä varten.

Ja samoin kuin ICO:t, myös IEO on korkean riskin sijoittamista. Minkä vuoksi viime aikoina on kehitetty uusi ennakkomyyntien muoto: STO. Tästä oppaasta saat kaiken tarvitsemasi tiedon näistä Security Tokeneista, sekä missä niihin voi osallistua. Käymme myös tarkemmin läpi mitä ovat ICO ja IEO, jotta näiden kolmen erottaminen toisistaan helpottuisi.

Mikä on Security Token Offering?


STO, eli Security Token Offering tarkoittaa tietoturva-tokeneiden tarjoamista ennakkomyynnissä. Se on siis paljolti ICO:n kaltainen prosessi, jossa sijoittaja vaihtaa fiat-rahaa näihin tarjolla oleviin tokeneihin, jotka edustavat sijoitusta. Toisin kuin ICO:t, joita voi käynnistää kuka tahansa, STO:t ottavat askeleen pidemmälle ja jakavat tokeneita, jotka ovat samalla asemassa arvopaperien kanssa. Tässä on selkeä ero, sillä kryptovaluutat sinällään eivät Suomen verottajan mukaan ole arvopapereihin verrattavissa olevia omaisuuseriä.

Security Token Offeringit on sidottu kohde-etuutena olevaan sijoitusomaisuuteen, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, kiinteistösijoitusrahastoihin (REIT) tai muihin rahastoihin. Näin ollen tokenit edustavat kyseisiä arvopapereita. Ne ovat digitaalista omaisuutta, joka on vaihdettavissa, siirtokelpoinen rahoitusinstrumentti, joihin on liitetty rahallinen arvo, kuten osa jotakin omaisuutta tai yritystä.

Toinen asia, mikä erottaa STO:t ICO:ista on se, että STO:lla ei käydä kauppaa tavallisissa token-pörsseissä. Kryptopörssien, jotka haluavat tarjota arvopaperikauppaa, on noudatettava kaikkia säädöksiä, mukaan lukien laajat tutkimukset token-listauksista, tietojen jakamisesta ja sijoittajien hyväksymismenettelyistä, mutta kryptopörssit usein pyrkivät nimenomaan välttelemään tätä. Siksi arvopaperitokeneilla käydään kauppaa erikoistuneissa pörsseissä.

Security Token Offering

Mikä on ICO?

Käydään seuraavaksi selkeyden vuoksi läpi, mikä on ICO ja miten Security Token Offering on eri asia. Ennen kuin kryptovaluutat listautuvat pörsseihin, ne käyvät yleensä läpi tokeneiden ennakkomyynnin (Initial Coin Offering). Yksinkertaisesti sanottuna tämä antaa sijoittajille mahdollisuuden ostaa startupin uutta kryptovaluuttaa ennen kuin sitä aletaan myydä suurelle yleisölle.

Krypto-ICO:t ovat win-win-tilanne sekä sijoittajille että lohkoketju-käynnistysyrityksille.

 1. Kryptostartupien kannalta tämä mahdollistaa sen, että hanke voi kerätä sijoittajilta pääomaa toimintansa rahoittamiseksi.
 2. Kryptosijoittajille tämä mahdollistaa sen, että he voivat ostaa tokeneita alennettuun hintaan – kannustimena sijoittaa ajoissa.

ICO:t ovat hyvin samankaltaisia kuin osakkeiden listautumisannit (IPO). Esimerkiksi Teslan listautumisantiin vuonna 2010 sijoittaneet saivat osakkeita edulliseen hintaan ennen pörssiin listaamista. Teslan osakkeet listattiin NASDAQ-pörssiin listautumisannin jälkeen, ja ne ovat sittemmin tuottaneet merkittävää voittoa.

Tämä on paljolti sama kuin ICO:n toiminta. Esimerkiksi Ethereumin ICO:on vuonna 2014 sijoittaneet olisivat maksaneet vain 0,31 dollaria tokenia kohden. Sittemmin Ethereum on noussut lähes 5 000 dollarin korkeuksiin. Tämä tarkoittaa yli 1,5 miljoonan prosentin tuottoa.

ICO:issa sijoittajia kiinnostaa nimenomaan niiden potentiaali hurjiin hintojen nousuihin siinä vaiheessa, kun lanseerataan ja listataan pörsseihin. ICO:t ovat kuitenkin samalla erittäin korkean riskin sijoituksia, sillä niitä ei tarkista kukaan ennen niiden myyntiin tuloa. Kaikki jää siis yksin sijoittajan vastuulle.

Lue lisää: Mikä on ICO?

Mikä on IEO?

Vaikka vaihto-avusteiset ICO:t ovat olleet suosittuja jo jonkin aikaa, IEO:t alkoivat saada pitoa markkinoilla Binance Launchpadin julkaisun jälkeen vuoden 2019 lopulla. Vuonna 2019 olikin jo yli 50 IEO:ta, jotka keräsivät yhteensä yli 159 miljoonaa dollaria ICObenchin mukaan.

Initial Exchange Offering pyrkii edistämään vain laillisiksi todettuja projekteja, koska jos ostettavaksi päästettäisiin huijaus, se asettaisi kyseisen kryptopörssin uskottavuuden vaakalaudalle. Siksi näiden kohdalla alkuperäinen tarkistusprosessi on paljon syvällisempi. Tämän lisäksi läpi ei päästetä hankkeita, jotka eivät saa tukea vaihdosta.

IEO

Nämä vaihtotarjoukset ovat lisäksi helpommin saavutettavissa kuin Security Token Offering, eli melkein kuka tahansa voi vapaasti osallistua ja sijoittaa niihin (paitsi maissa, joissa on sääntelyrajoituksia), ja token-myyntitiimi kärsii jonkin verran vähemmän todennäköisesti seurauksista sääntelyviranomaisten suunnalta pakollisen sijoittajan vuoksi. Pörssit taas tekevät KYC/AML-tarkistukset kaikille hankkeille ennen ennakkomyynnin aloittamista.

Pohjimmiltaan IEO:t ovat vaihtoehtoinen tapa joukkorahoittaa erilaisia kryptovaluuttahankkeita välittäjänä toimivan kryptovaluuttapörssin kautta. Kryptovaihdon avulla projektit onnistuvat saamaan huomattavasti enemmän näkyvyyttä, kiinnostusta ja uskottavuutta. Onnistuneen IEO:n jälkeen tokenin liikkeellelaskijat maksavat listautumismaksun sekä sovitun määrän tokeneita IEO-alustapalveluiden käytöstä. Pian tämän jälkeen lanseeratut tokenit listataan pörssiin, jossa sijoittajat voivat käyttää niiden välitöntä likviditeettiä.

Lue lisää: Mikä on IEO?

Security Token Offering – plussat ja miinukset


Vuosien 2017–2018 ICO-manian aikana monet tokeneiden liikkeeseenlaskijat ovat myyneet sijoittajille tokeneita ilman taloudellisia oikeuksia, arvoa tai olemassa olevia arvopaperisäännöksiä.

Security Token Offering taas on tarkoitettu säännösten mukaiseksi vaihtoehdoksi tavalliselle token-ennakkomyynnille. Niillä pyritään korjaamaan sijoittajapuolella havaittuja eriarvoisuuksia, esimerkiksi niin, että myönnetään arvopaperin haltijoille oikeudet osinkoihin tai muihin ennalta määriteltyihin tulovirtoihin.

STO-tokenit ovat hyödyllisiä myös liikkeeseenlaskijoille. Tokeneita ei tarvitse eikseen mainostaa ilman luontaista taloudellista arvoa, ja niillä on tyypillisesti selkeästi määritellyt sidosryhmävelvoitteet tokeneiden jakelun suhteen, liikkeeseenlaskumenettelyssä ja toissijaisissa kaupoissa.

Katsotaan seuraavaksi hieman tarkemmin, mitä hyötyjä ja haittoja STO:ihin voi liittyä:

Plussat

 • Uskottavuus. ICO-markkinat ovat yleisesti ottaen kaaosmainen markkina. Monet joutuivat huijatuiksi, yhä useammat projektit eivät täytä lupauksiaan, ja useimmat sijoittajat ovat jumissa hyödyttömien tokeneiden kanssa. Kaikkea tätä vastoin STO:t noudattavat kaikkia yleisiä sijoittamista koskevia säännöksiä ja sallivat lohkoketjuteknologialle ja kryptovaluutoille jonkin verran lisää uskottavuutta.
 • Perinteisen rahoituksen parantaminen. Perinteiset arvopaperit ovat hitaita ja kalliita vanhan infrastruktuurinsa ja niihin liittyvien kolmansien osapuolten (kuten pankkien) vuoksi, mutta Security Token Offering mahdollistaa sijoittamisen arvopapereihin halvemmalla.
 • Ohjelmoitavuus. STO:t voidaan ohjelmoida ja niitä voidaan valvoa älysopimuksilla.
 • Vapaa kauppa. Rajat tai paikalliset määräykset eivät rajoita Security Token Offeringseja.
 • Enemmän sijoittajia. STO:t ovat avoimia kaikille Internetissä, ja vaikuttavat luotettavammilta sijoittajille, kuin ICO:t ja IEO:t.
 • Vähentynyt institutionaalinen manipulointi. Vapaiden ja avoimien markkinoiden, joissa on vähemmän välittäjiä, pitäisi vähentää markkinoiden manipulointia, ainakin teoriassa.
 • Lisää likviditeettiä. Arvopaperitokeneilla käydään kauppaa erikoistuneissa arvopaperipörsseissä, jotta sijoittajilla on kätevä tapa likvidoida omaisuutensa.

Mikä tärkeintä, STO:t antavat yrityksille mahdollisuuden luoda uusia sidosryhmiä, joilla on uusia velka-, osake- tai osallistujarooleja. Sellaisenaan STO:ita pidetään yleensä parannuksina ICO:ihin verrattuna. Ne korjaavat Utility token -myyntiin liittyvät perustavanlaatuiset puutteet ja niillä on potentiaalia parantaa perinteisiä arvopaperimarkkinoita.

Security Token Offering

Miinukset

 • Sijoittajan akkreditoinnin rajoitukset. Yksi STO:n suurimmista miinuspuolista on akkreditoimattomien sijoittajien kyvyttömyys omistaa niitä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa niihin sijoittaminen edellyttää, että sijoittaja on akkreditoitu osaksi SEC-vaatimustenmukaisuutta. Saadakseen akkreditoinnin, sijoittajan on ansaittava vähintään 200 000 dollaria vuodessa tai hänellä oltava vähintään miljoona dollaria pankissa.
 • Kalliimpia kuin hyötytokenit. Toisin kuin ICO:t, STO:iden on sisällytettävä joukkorahoituskampanjaansa joukko muita organisaatioita. Tämä tuo mukanaan erilaisia lisäkustannuksia, jotka STO:n osallistujien on sitten maksettava.
 • Jälkimarkkinoiden kaupankäynnin rajoitukset. Security Token Offering voidaan siirtää vain lisensoitujen alustojen kautta, ja näillä alustoilla on oltava arvopaperikaupan lisenssi siinä maassa, jossa ne toimivat.

Mistä tunnistaa Security Token?


Yleisin tapa erottaa arvopaperi-tokenit, eli Security Token Offering hyötytokeneista on käyttää Howey-testiä. Sen nimi viittaa vuoden 1946 Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tapaukseen, joka koski Floridan Howey Companya. Lyhyesti sanottuna yritys päätti vuokrata puolet kiinteistöstään keinottelijoille olettaen, että se tuottaisi heille tuottoa jonkun toisen työn tuloksena, mutta ei rekisteröinyt näitä liiketoimia Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (SEC).

Kun tapaus lopulta saapui korkeimpaan oikeuteen, sitä pidettiin ennennäkemättömänä, mikä vaati uuden menetelmän arvioida, mikä vakuus oli itse asiassa kyseessä. Näin ollen Howey-testi toteutui. Testin mukaan tapahtuma katsotaan arvopaperiksi, jos se täyttää seuraavat kriteerit:

 1. Se on rahan sijoitus.
 2. Sijoitus on yhteisyrityksessä.
 3. Promoottorien tai kolmannen osapuolen työstä odotetaan tuottoa.

Howey-testin läpäisevää tokenia käsitellään Security Tokenina.

Erot Security Tokenin ja Tokenisoidut arvopaperit välillä


Security Tokeneiden sekoittaminen tokenisoituihin arvopapereihin on helppoa.

Kriittinen ero näiden kahden välillä on, että arvopaperit ovat äskettäin liikkeeseen laskettuja arvopapereita, jotka toimivat hajautetussa reskontrassa, kun taas tokenoidut arvopaperit ovat vain tokeneita, jotka edustavat olemassa olevaa rahoitustuotetta. Pohjimmiltaan, jos olet julkaissut uuden rahoitustuotteen Security Token Offering kautta, se on Security Token. Jos taas otat olemassa olevan sijoituskohteen ja käärit sen tokeniin, kyseessä on tokenisoitu arvopaperi.

Huolimatta samankaltaisesta ulkonäöstä ja terminologiasta, STO:n myöntämisellä ei ole mitään tekemistä tokenoitujen arvopapereiden kanssa.

Security Token Offering – Lyhyt historia


Security Token Offeringsien aika alkoi vuonna 2019 kun Yhdysvaltain sääntelyviranomainen, SEC , hyväksyi ensimmäisen Regula A -tokentarjouksen (23 miljoonan dollarin tarjous Blockstackille). Tämä toimi ennakkotapauksena niissä tapauksissa, kun Security Tokeneita oltiin myymässä sekä akkreditoiduille että akkreditoimattomille sijoittajille. Lisäksi toissijainen myynti selkiintyi tällä.

Tämän jälkeen Arva Labs lanseerasi oman Security Token Offering vuonna 2020. Se oli nimeltään ArCoin, ja se oli rekisteröity SEC:iin. Arvopaperi, jota tämä STO edusti, olivat Arcan US Treasury Fundin osakkeet. Samana vuonna SEC otti toisen valtavan askeleen kohti STO:iden vakiinnuttamista, kun se rekisteröi 85 miljoonan dollarin arvoisen STO:n INX:ltä, joka on ulkomainen kryptokauppayritys. Näin ollen siitä tuli ensimmäinen SEC:n hyväksymä STO.

STO

Tästä alkoi lumipalloefekti, jonka myötä yhä useampia Security Tokeneita yhdistettiin jo olemassa oleviin arvopapereihin ja omaisuuksiin ja hyväksyttiin SEC:n toimesta, kuten Reg A+ -token-tarjous Exodukselle, mikä oli ensimmäinen digitaalisen omaisuuden arvopaperi. STO:t eivät kuitenkaan jääneet jumittamaan vain Yhdysvaltoihin, vaan myös Singaporessa paikallinen pankki julkaisi oman STO:nsa vuonna 2021: 11,3 miljoonan dollarin digitaalinen joukkovelkakirjalaina.

Vaikka tämä kehitys vaikuttaa hitaalta, se antaa hyvin rohkaisevia signaaleja kryptomarkkinoille kokonaisuudessaan, sillä STO:iden myötä kryptovaluutat hivuttautuvat pikkuhiljaa perinteisille sijoitusmarkkinoille. Tämä voi auttaa siinä, että valtavirta hyväksyy kryptovaluuttasijoittamisen nopeammin.

STO -lanseerausalustat

Alustan nimi Palvelut
Polymath Network Todellisen maailman omaisuuden digitalisointi STO:ksi
Securitize Digitaalinen, säännelty alusta digitaalisten arvopapereiden liikkeeseenlaskua ja kauppaa varten
Harbor Alusta tokenisoiduille kiinteistöille, sijoitusrahastoille ja muille
Swarm Työkalut säänneltyjen varainkeruiden suorittamiseen STO:ille

Yleisesti ottaen edellä mainitut palvelut auttavat yrityksiä, joilla on Security Token Offering, sääntelyavun, prosessien, tokeneiden myöntämisen ja muiden asiaan liittyvien tarpeiden suhteen.

Kuka voi osallistua Security Token Offering?


Valitettavasti kaikki eivät voi vapaasti osallistua Security Token Offering -myynteihin. Säännöt rajoittavat edelleen monia maita. Esimerkiksi Yhdysvalloissa STO:t ovat saatavilla vain akkreditoiduille sijoittajille, eli pankkien hyväksymille sijoittajille, joilla on yli miljoonan edestä sijoitettua varallisuutta.

Kun taas mennään Yhdysvaltojen ulkopuolelle, akkreditoidun sijoittajan sääntö ei enää ole voimassa, ja kuka vain voi osallistua useimpiin STO-tarjouksiin. Voi kuitenkin olla olemassa maakohtaisia rajoituksia, joten muista tarkistaa oman lainkäyttöalueesi rajoitukset ennen sijoittamista.

Koska useimmat hallitukset pitävät edelleen STO:ta, ICO:ta ja IEO:ta liian epävarmoina sijoituksina, on epävarmaa, päättävätkö suuret maat säännellä markkinoita eri tavalla. Tästä johtuu, että STO:t, ICO:t ja IEO:t ovat kiellettyjä joissakin maissa, mukaan lukien:

Afghanistan
Albania
Bosnia and Herzegovina
Burundi
Canada
Central Africa
Congo
Cote d’Ivoire
Ethiopia
Guinea-Bissau
Iran
Iraq
Lebanon
Liberia
Libya
Macedonia
Mainland China
Malaysia
Myanmar
New Zealand
North Korea
Serbia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudan
Syria
Thailand
Belarus
Guinea
Trinidad and Tobago
Tunisia
Uganda
Ukraine
The United States
Venezuela
Yemen
Zimbabwe

Ennen kuin osallistut Security Token Offering, ota yhteyttä oikeudelliseen neuvonantajaan varmistaaksesi, että tämä on laillista toimintaa omalla lainkäyttöalueellasi.

Lue myös: Paras krypto-VPN treidaamiseen

Yhteenveto


Tässä oppaassa olemme käyneet läpi mikä on Security Token Offering ja mitä kaikkea niistä tulee tietää ennen kuin lähdet sijoittamaan niihin. Tarjoamme myös listan niiden plussista ja miinuksista, sekä muutaman alustan, joilta STO:ita voi löytää. Vaikka STO:t ovat säänneltyjä sijoituskohteita tokenisoituina versioina, niihinkin sijoitettaessa on oltava hyvin tarkkana sen suhteen, mihin olet laittamalla rahaa ja miksi. Tee siis aina oma tutkimus enne sijoittamista.