Pankit: Asuntojen hinnat eivät nouse vielä vähään aikaan

Daniel Nordin
| 3 min read

Asuntojen hinnat ovat laskussa. Kuvituskuvassa pieniä asuntoja.

Suomessa asuntojen hinnat pysyvät alhaisina vielä ainakin vuoden ensimmäisen puoliskon, ennustavat pankit.

Danske Bank ja Nordea ovat molemmat laskeneet ennusteitaan asuntojen hintojen kehityksestä Suomessa. Molempien pankkien mukaan viime vuonna asuntojen hinnat laskivat odotettua enemmän, mikä hidastaa hintojen nousua myös tänä vuonna. Sekä Danske Bank että Nordea odottavat korkojen laskua, mutta tämä prosessi voi olla hidasta.

Sekä Danske Bankin että Nordean mukaan asuntojen hinnat nousevat hieman tänä vuonna, mutta nousu on ennakoitua maltillisempaa. Sekä korkojen laskun että talouskasvun odotetaan kuitenkin vilkastuttavan asuntokauppaa ja nostavan hintoja loppuvuodesta.

SKILLING mainosbanneri CTA

Danske Bank: Asuntojen hinnat nousevat ennakoitua vähemmän


Danske Bank on tarkistanut ennustettaan asuntojen hintakehityksestä. Viime vuonna asuntojen hinnat laskivat odotettua enemmän, mikä vaikuttaa myös tämän vuoden kehitykseen hidastaen nousua. Vaikka korkojen odotetaan laskevan, tämä prosessi saattaa tapahtua hitaasti.

Danske Bankin asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntojen hinnat nousevat 0,5 prosenttia tänä vuonna. Nousun odotetaan tapahtuvan loppuvuodesta. Nousu on aiemmin ennustettua maltillisempaa, sillä asuntojen hintojen lasku oli viime vuonna hieman suurempi kuin ennakoitiin. Asuntokauppa vilkastuu korkojen laskiessa ja talouskasvun piristyessä.

”Viime vuonna asuntojen hinnat laskivat odotettua enemmän, ja myös alkuvuodesta asuntojen hinnat ovat olleet laskussa, joten tämäkin vuosi on alkanut heikoissa merkeissä. Odotamme hintojen kuitenkin kääntyvän nousuun loppuvuodesta. Korkojen laskiessa ja talouskasvun piristyessä asuntokauppa vilkastuu ja hintataso nousee. Mikäli taantuma pitkittyy, voivat asuntojen hinnat jatkaa laskua tänäkin vuonna”, Danske Bank Suomen pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoo Danske Bankin tiedotteessa.

Asuntokauppojen määrä oli viime vuonna noin kolmanneksen alle edellisvuosien keskimääräisen tason. Ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta päättyi vuodenvaihteessa, mikä näkyi asuntokauppojen määrän lisääntymisenä loppuvuodesta 2023. Uusien asuntojen kauppa on kuitenkin supistunut voimakkaasti, mikä johtaa rakentamisen vähenemiseen.

”Tänä vuonna asuntojen myyntiajat ovat edelleen kohtuullisen pitkiä, vaikka markkinatilanne on luonut patoutunutta kysyntää. Uskomme kysynnän purkaantuvan vähitellen eli siis varsinaista kysynnän tsunamia on turha odottaa”, Kuoppamäki sanoo.

Korkotason nousu, heikko kysyntä ja kohonneet rakennuskustannukset ovat johtaneet asuntorakentamisen laskusuhdanteeseen. Ensi vuonna odotetaan parannusta tilanteeseen rakentamisen osalta.

”Patoutuneen kysynnän purkautuminen lisää uudistuotannon tarvetta 2024 jälkipuoliskolla, mutta lupahakemuksiin ja muihin rakentamisen prosesseihin kuluvan ajan vuoksi asuntotuotanto vilkastuu merkittävästi vasta 2025 aikana. Uusien asuntojen hintojen lasku vauhdittaisi asuntokaupan vilkastumista”, Kuoppamäki sanoo.

Kuluttajat ovat edelleen varovaisia asunnonostossa, ja uusien asuntojen tarjonta ylittää kysynnän. Asuntovelalliset ovat kuitenkin pääosin kyenneet hoitamaan lainojaan normaalisti. Korkojen laskun odotetaan parantavan asuntokaupan tilannetta keväällä 2024, ja euribor-koron odotetaan laskevan noin 3 prosenttiin vuoden loppupuolella.

”Korot laskevat mutta eivät kovin nopeasti. Markkinakorot kääntyivät jo viime vuoden lopulla lasku-uralle, mutta tänä vuonna on jouduttu odottamaan EKP:n ratkaisuja”, Kuoppamäki sanoo.

Lue myös: Veronica Wong – Web3-lompakkosodat ja 2024 trendit | Ep. 297

Nordea: Asuntojen hinnat laskevat vuoden ensimmäisen puoliskon


Myös Nordea on laskenut ennustettaan tämän vuoden asuntohintojen osalta ja nyt odottaa, että hintojen lasku jatkuu ensimmäisen puoliskon ajan.

Vuoden lopussa asuntojen hinnat asettuu Nordean ennusteen mukaan hieman alle viime vuoden lopun tason. Hintojen odotetaan kuitenkin alkavan nousta hitaasti vuoden lopussa ja kiihtyvän ensi vuoden aikana, vaikkakin aluksi nousu saattaa olla vaisua runsaan tarjonnan vuoksi.

Korona-aikana nähty asuntojen hintojen nousu on heikentynyt ja nyt hinnat ovat laskeneet koko maassa vuoden 2012 tasolle ja pääkaupunkiseudulla vuoden 2018 tasolle. Tähän vaikuttavat korkeat korot ja talouden heikko tila. Nordea ennustaa Euroopan keskuspankin alentavan ohjauskorkoja kesäkuussa ja vielä kahdesti tämän vuoden aikana, mikä voisi piristää asuntokauppaa.

Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat Nordean kyselyn mukaan kuitenkin vähäisiä korkeiden korkojen, heikon ostovoiman ja kasvaneen työttömyyden takia. Erityisesti lapsiperheiden taloutta ovat rokottaneet korkeat korot, sillä suuri osa asuntolainoista on heillä. Asuntovelallisten lapsiperheiden lainanhoitomenot ovat nousseet ja säästöön jää vähemmän rahaa kuin aiemmin.

Nordea julkaisi myös kyselytutkimuksen, jonka mukaan suomalaiset ovat kiinnostuneita omistusasunnon hankkimisesta, mutta alkupääoman säästäminen koetaan vaikeammaksi kuin ennen. Monet vastaajat pitävät omaa taloudellista tilannettaan esteenä asunnon ostamiselle.

Blockstream Jade tuotteet

OP Ryhmä ennusti heikkoa vuotta joulukuussa


Myös OP Ryhmä luki madonluvut asuntojen hinnoille joulukuisessa ennusteessaan. OP Ryhmän ekonomistit arvioivat tuolloin, että asuntojen hinnat ja niiden kehitys Suomessa heikkenevät ensi vuonna aiempaan verrattuna. Tämä näkyy myös heidän ennusteessaan, joka laskee hieman asuntojen hintaennustetta vuodelle 2024.

OP Ryhmän katsauksessa korostetaan erityisesti korkotason vaikutusta asuntojen hintoihin, ja ekonomistit huomauttavat, että merkittävä koron lasku voisi nopeuttaa asuntojen hintojen nousua.

Selvämpää asuntojen hintojen piristymistä odotetaan vasta vuoteen 2025 mennessä, jolloin hintojen ennustetaan nousevan 2 prosenttia edellisvuodesta. Ensi vuonna asuntomarkkinoita tukevat matalampi korkotaso ja suhdannetilanteen parantuminen.

Asuntojen kauppamäärät ovat edelleen tavanomaista matalammalla tasolla, noin 30 prosenttia vuosien 2015–2019 keskiarvoa alhaisemmalla. Ekonomisti Joona Widgrén toteaa, että vaikka varainsiirtoveron kevennys saattaa hieman piristää kauppaa, kauppamäärien pudotus näyttää nyt aiempaa maltillisemmalta.

– Asuntomarkkinan tilanne on pysynyt syksyllä heikkona. Ainakin kauppamäärien osalta näyttäisi siltä, että pohja on tällä erää saavutettu. Varainsiirtoveron kevennys todennäköisesti hieman piristää kauppaa, mutta vaikutus jäänee kokonaisuutena pieneksi. Loppuvuodesta ensiasunnonostajat saattavat hieman kaunistella kauppamääriä, mutta pidemmällä aikavälillä myös sen vaikutus jäänee vähäiseksi, Ryhmän ekonomisti Joona Widgrén sanoi joulukuussa.

Lue myös: Mitä Suomessa syödään jouluna 2024? Tilastot kertovat!