Ryan Salamelle 5–7 vuotta vankeutta? FTX taas otsikoissa

Matti Laurila
| 3 min read

Piirretty FTX-pomo Ryan Salame telkien takana. Kuvituskuva.

Konkurssin vuoden 2022 lopulla tehnyt kryptopörssi FTX on taas otsikoissa. Nyt Yhdysvaltain syyttäjät vaativat FTX:n entiselle johtajalle Ryan Salamelle viidestä seitsemään vuotta vankeutta.

New Yorkin eteläisen piirikunnan syyttäjät ovat tuomion antamista koskevan muistion mukaan puoltaneet pidempää vankeusrangaistusta vedoten tuomion määräämisen vakavuuteen ja yleiseen pelotevaikutukseen.

Blockstream Jade tuotteet

FTX:n entisen johtajan rikosten vakavuus


Asiakirjassa todettiin, että Ryan Salame oli ensin Alamedan Settlements -tiimin johtaja ja sitten FTX Digital Marketsin toimitusjohtaja vuosina 2019-2022, jolloin hän avusti Samuel Bankman-Friediä “toisiinsa liittyvien petosten osa-alueiden toteuttamisessa”.

Asianajajat tarkensivat, että Salame todettiin syylliseksi “luvattomaan rahansiirtoon ja väärien tietojen antamiseen pankeille” sekä “laittomiin poliittisiin avustuksiin Alamedan kautta”.

“Häneen luotettiin esimerkiksi FTX:n integroimisessa Bahamalle (Def. Mem. at 9), ja hän puhui Caroline Ellisonille tavoista hakea varoja Kiinassa sijaitsevista kryptovaluuttapörsseistä, jotka olivat jäädyttäneet Alamedan tilejä (Tr. 830)”, muistiossa todetaan.

Muistio sisälsi myös ehdonalaisvalvontatoimiston suositteleman 120 kuukauden vankeusrangaistuksen, jossa otettiin huomioon vakava rikoskäyttäytyminen, asiaan liittyvät suuret rahamäärät ja yleisen pelotevaikutuksen tarve.

“Kun otetaan huomioon vastaajan vakavat rikokset, joiden tarkoituksena oli horjuttaa Yhdysvaltain kampanjarahoitusjärjestelmän ja Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmän luotettavuutta, vaaditaan huomattavaa vankeusrangaistusta, joka ylittää selvästi hänen pyytämänsä 18 kuukauden vankeusrangaistuksen”, muistiossa todetaan.

Salame vaatii 18 kuukautta tai vähemmän


Syytetyn asianajajat toimittivat 14. toukokuuta tuomiomuistion, jossa he vaativat enintään 18 kuukauden vankeusrangaistusta.

“Tällainen rangaistus täyttäisi rangaistuksen tarkoitusperät … ja antaisi Ryanille mahdollisuuden jatkaa myönteistä panostaan yhteiskuntaan”, vastaajan tuomiomuistiossa lukee.

Salamen asianajajat väittivät, että hänellä ei ollut keskeistä roolia petollisessa toiminnassa ja että hän menetti merkittävän osan henkilökohtaisesta omaisuudestaan FTX:n romahduksen myötä. Tuomio on määrä antaa 28. toukokuuta.

Salamen asianajajien mukaan hänellä ei ollut keskeistä roolia FTX:ssä


Salamen asianajajat korostavat hakemuksissaan, että hänen roolinsa petollisessa toiminnassa ei ollut niinkään keskeinen vaan enemmänkin operatiivinen.

Heidän mukaansa hänellä ei ollut tietoa Alamedan ja FTX:n keskushenkilöiden järjestämistä salaliitoista.

Hänen asianajajansa lisäsivät, että Salame ei varastanut keneltäkään eikä pettänyt asiakkaita.

He väittivät, että Salame ei tiennyt petoksesta ennen kuin myöhemmin, ja hän puhalsi heti pilliin ilmoittamalla asiasta Bahaman viranomaisille.

“Hänellä ei ollut minkäänlaista tietoa siitä, että Alamedan ja FTX:n keskiössä olevat neljä ihmistä olivat salaliitossa valehdelleet ja varastaneet asiakkailtaan. Ryan ei varastanut keneltäkään. Hän ei valehdellut asiakkaille”, he kirjoittivat.

“Häntä huijattiin… Kun hän vihdoin ymmärsi FTX:n petoksen, hän oli ensimmäinen henkilö, joka puhalsi pilliin Bahaman viranomaisille.”

Lisäksi hän toimitti vapaaehtoisesti asiakirjoja Yhdysvaltain syyttäjänvirastolle ilman suuren valamiehistön haastetta.

Salamen asianajajat käsittelivät myös yhtiötä ja sen toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friediä ympäröivää negatiivista mediahuomiota.

He väittivät, että jatkuva kritiikki on jo johtanut Salamen rangaistukseen sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.

He totesivat, että Salamen yhteys yhtiöön ja Bankman-Friediin haittaa ikuisesti hänen työnsaantimahdollisuuksiaan.

Alameda-FTX:n entiset johtajat Caroline Ellison ja Gary Wang ovat myös tunnustaneet syyllisyytensä syytteisiin ja pyrkivät tekemään sovintosopimuksia välttääkseen vankeusrangaistuksen.

Tuomioistuin harkitsee Salamen rangaistusmuistiota ja muita asiaan vaikuttavia tekijöitä ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen Salamen tuomiosta.

Sam Bankman-Fried valittaa petostuomiostaan


Viime kuussa Sam Bankman-Fried haki muutosta tuomioihinsa petos- ja salaliittosyytteistä. Marraskuussa 2023 Bankman-Fried tuomittiin seitsemästä eri petoksesta uuvuttavan oikeudenkäynnin jälkeen, jossa useat FTX:n ja Alameda Researchin työntekijät todistivat häpäistyä “kryptokuningasta” vastaan, mukaan lukien FTX:n toinen perustaja Gary Wang, FTX:n entinen tekniikan päällikkö Nishad Singh ja Alameda Researchin toimitusjohtaja Caroline Ellison.

Samaan aikaan FTX:n konkurssipesä on hahmotellut tavoitteensa aloittaa takaisinmaksut asiakkaille vuoden 2024 loppuun mennessä, kuten FTX Digitalin yhteisten virallisten selvitysmiesten kokouksessa Bahamalla kerrottiin.

FTX:n konkurssi koostuu kahdesta erillisestä prosessista, joita ovat Yhdysvalloissa sijaitsevan Delawaren tuomioistuimen valvoma 11 luvun mukainen konkurssi ja FTX Digitalin, FTX:n Bahamalle sijoittautuneen tytäryhtiön, virallinen selvitystila.

Molemmat tahot ovat kuitenkin sopineet yhteistyöstä, jonka ansiosta velkojat voivat esittää saatavansa kummalle tahansa osapuolelle ja samalla varmistaa, että yksikään velkoja ei saa vähemmän kuin hänelle kuuluvan arvon.

SKILLING mainosbanneri CTA

Ryan Salame luopui miljoonalukaalistaan Bahamalla


Ryan Salame joutui luovuttamaan omistamansa 5,9 miljoonan dollarin talon Bahamalla selvittääkseen rikossyytteet.

Yhdysvaltain Delawaren piirikunnan konkurssituomioistuin ilmoitti toukokuun alussa, että Salame menettää talon syyteneuvottelusopimuksensa mukaisesti.

FTX Digital Marketilla ollessaan Salame hoiti pörssin poliittisia lahjoituksia, erityisesti muun muassa republikaanipuolueelle.

Tällä hetkellä Salame on vapaana miljoonan dollarin takuita vastaan tunnustettuaan syyskuussa 2023 syyllisyytensä kampanjarahoituslakien rikkomiseen ja toimimiseen lisensoimattomana rahansiirtoyrityksenä.

Salamea syytettiin salaliitosta laittomien poliittisten lahjoitusten tekemiseksi, liittovaltion vaalilautakunnan pettämisestä ja salaliitosta toimimisesta lisensoimattomassa rahansiirtoyrityksessä.

“Salame ja velalliset ovat sopineet rakentavien, markkinaehtoisten neuvottelujen jälkeen, että sen sijaan, että Salame maksaisi palautussumman velallisille käteisenä, Salame maksaa palautussumman siirtämällä omistamansa Bahamalla sijaitsevan asunnon, Marina Residences at Albany Building 10 Condominiumin (jäljempänä ‘asunto’) yksikön nro 3A Bahamalla FTX DM:lle, joka toimii JOL:ien toimesta velallisten edustajana. Kuten jäljempänä selostetaan, residenssi on äskettäin arvioitu 5 900 000 dollarin arvoiseksi, mikä ylittää palautusmäärän.” – U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware arkistointi, 1. toukokuuta 2024.