OP:n asiantuntijat: Helsingin pörssi kääntyy pian parempaan

Markku Korhonen
| 4 min read

Helsingin pörssi noussee kesän nurkilla, arvioi analyytikko. Kuvituskuvassa mies hymyilee nouseville kursseille.

OP:n johtava analyytikko arvioi, että maailmanlaajuinen teollisuuden elpyminen tuo vauhtia niin, että Helsingin pörssi nousee kesää kohti.

Monet suomalaiset yritykset ovatkin siis ensimmäisten joukossa hyötymässä maailmanlaajuisesta teollisuuden elpymisestä, OP:n tiedotteessa sanotaan.

Monet suomalaiset sijoittajat ovat olleet huolissaan Helsingin pörssin vaisusta kehityksestä viime aikoina. Vuoden 2023 alusta lähtien sen kokonaistuotto on ollut hieman miinuksella. Eurooppalaiset osakkeet ovat samana aikana tuottaneet 25 prosenttia, Yhdysvaltojen osakkeet 39 prosenttia ja Ruotsissa osakkeet ovat nousseet 27 prosenttia.

OKX mainosbanneri CTA

OP:n analyytikoiden mukaan ei kuitenkaan ole aihetta epätoivoon, sillä Helsingin pörssin odotetaan kääntyvän nousuun kesän lähestyessä.

– Maailmanlaajuinen teollisuus osoittaa merkkejä elpymisestä, ja odotamme näiden merkkien vahvistuvan kesän edetessä. Monet suomalaiset yritykset ovat etulyöntiasemassa, mikä tarkoittaa, että suhdannevaihtelut näkyvät näiden yritysten toiminnassa nopeammin kuin monilla muilla aloilla. Tällaisia etulyöntiasemassa olevia aloja ovat muun muassa metsä- ja metalliyhtiöt, kertoo OP:n johtava analyytikko Antti Saari.

Lue: Parhaat osakkeet nyt: Lue mihin kannattaa sijoittaa 2024

Helsingin pörssi: alisuoriutumisen kolme pääsyytä


Saari tunnistaa kolme pääasiallista syytä pörssin alisuoriutumiselle. Nämä ovat syklisten teollisuusyhtiöiden suuri osuus pörssissä, voimakkaan kasvun teknologiayhtiöiden puuttuminen ja muutaman suuren suomalaisyrityksen heikko kehitys.

– Helsingin pörssissä on paljon syklisiä teollisuusyhtiöitä, joiden tuotto vaihtelee voimakkaasti talouden yleiskuvan mukaan. Teollisuuden alavireys vaikuttaa voimakkaasti koko Helsingin pörssin kehitykseen. Lisäksi tekoälyn nousu on tarjonnut vahvoja tuottoja viime aikoina, mutta vastaavia voimakkaan kasvun teknologiayhtiöitä ei meiltä löydy, selventää Saari.

– Viime vuosi oli myös epäonninen useille Helsingin pörssin kannalta merkittäville yrityksille, kuten Fortumille, Nesteelle ja Nokialle. Niiden heikko suoritus näkyy selvästi koko indeksissä, jatkaa Saari.

Pitkällä aikavälillä Helsingin pörssi on kuitenkin menestynyt hyvin verrattuna eurooppalaisiin pörsseihin.

– 20 vuoden keskimääräinen vuosituotto Helsingin pörssissä on ollut 8,7 prosenttia, kun vastaava luku eurooppalaisissa osakkeissa on ollut 7,5 prosenttia. Pitkällä aikavälillä tämä ero on merkittävä. Amerikkalaiset osakkeet ovat samana aikana tuottaneet keskimäärin 10,6 prosenttia vuodessa, muistuttaa Saari.

LueOP:n ekonomistit: Suomen talous on matkalla kohti parempaa

Trezor kryptolompakko

Metsä Group aloittaa esiselvityksen tehdashankkeesta


OP:n saaren ennustetta vahvistaa omalta osaltaan myös Metsä Group, joka kertoo aloittavansa esiselvityksen ensimmäisestä kaupallisesta tehtaasta, joka tuottaisi Kuura-tekstiilikuitua.

Kyseessä on yksi Metsä Groupin innovaatioyritys Metsä Springin kärkihankkeista, jossa kehitetään kestävää ja korkealaatuista tekstiilikuitua havusellusta ilman fossiilisia polttoaineita. Esiselvityksessä tarkastellaan muun muassa investointisummaa ja liiketoimintaidean kannattavuutta.

“Kuura-tekstiilikuitua on tutkittu ja kehitetty Äänekosken koetehtaassamme pitkäjänteisesti vuodesta 2020 lähtien, sillä kestävämmille tekstiilikuiduille on maailmanlaajuisesti kova kysyntä. Kuura-tehdas loisi toteutuessaan edellytykset suomalaiselle tekstiilikuidun kaupalliselle tuotannolle ja samalla lisäisi sellun jalostusastetta Suomessa”, kertoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn yhtiön tiedotteessa.

Mahdollinen tehdas työllistäisi noin 250 henkeä ja tuottaisi noin 100 tuhatta tonnia Kuura-tekstiilikuitua vuodessa. Raaka-aine hankittaisiin Metsä Groupin suomalaisten omistajajäsenien metsistä noin sadan kilometrin säteeltä tuotantopaikasta.

Mahdollinen ensimmäinen Kuura-tehdas rakentuisi Metsä Groupin modernin biotuotetehtaan viereen Äänekoskelle tai Kemiin.

“Koska tekstiilikuitutehdas integroitaisiin biotuotetehtaaseemme, hyödyntäisimme prosessissa naapuritehtaan tuottamaa uusiutuvaa energiaa sekä mahdollisuutta erilaisille suljetuille kierroille. Kaikki raaka-aine on peräisin sertifioiduista suomalaisista metsistä noin sadan kilometrin säteeltä tuotantopaikasta”, von Weymarn täydentää.

Yhteistyökumppani Itochu on testannut kansainvälistä kiinnostusta materiaalia kohtaan, ja yhteistyö Andritzin kanssa on käynnissä tuotantomenetelmien kehittämiseksi. Kuura-tekstiilikuitu on luonnollisista, biohajoavista hiilihydraateista valmistettu tekstiilikuitu, jonka raaka-aine on täysin jäljitettävissä metsästä saakka.

“Osana esiselvitystä olemme jo aloittaneet merkittävän yhteistyön myös Andritzin kanssa, joka on toimittanut osan Äänekosken biotuotetehtaastamme ja osan Kuura-koetehtaamme laitteista. Yhteistyön tavoitteena on kehittää Kuura-konseptille muun muassa sellun esikäsittelymenetelmää, fiksuja tapoja yhdistyä biotuotetehtaan eri osastoihin ja tuotannon automaatiotasoa”, toteaa von Weymarn yhteistyömahdollisuuksista.

Suomen Pankki sanoo taantuman jatkuvan


Suomen Pankin tuoreen välitilanneraportin mukaan Suomen talous on edelleen taantumassa. Korkeampi hintataso ja korkokulut hillitsevät yksityistä kulutusta ja investointeja, erityisesti asuntorakentamisessa. Vienti on myös supistunut. Työllisyys säilyy kuitenkin suhteellisen vakaana, ja inflaatio on hidastunut.

Raportin mukaan Suomen bruttokansantuote laskee 0,5 prosenttia vuonna 2024. Talouden odotetaan toipuvan hieman nopeammin kuin aiemmin ennakoitiin, ja vuonna 2025 kasvun odotetaan olevan 1,7 prosenttia. Vuonna 2026 kasvun ennustetaan hidastuvan hieman, 1,5 prosenttiin.

“Vaikka talouskehitys on ollut odotettua heikompaa, tulevaisuuden näkymät pysyvät samoina. Taantuman pohja on saavutettu, ja kasvun odotetaan alkavan tämän vuoden aikana, kun kotitalouksien ostovoima vahvistuu ja luottamus talouteen palautuu”, sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum.

Työllisyystilanne säilyy kohtuullisena, mutta 20–64-vuotiaiden työllisyysaste laskee 77,2 prosenttiin vuonna 2024. Työllisten määrä kasvaa vuonna 2025, mutta ennustettua työllisyysastetta ei saavuteta vielä vuonna 2026.

Hidastunut inflaatio parantaa kuluttajien ostovoimaa. Vuonna 2023 palkansaajien reaaliansiot kasvoivat, ja inflaation odotetaan hidastuvan alle yhden prosentin vuonna 2024 ennen hieman kiihtymistään vuonna 2025. Palveluiden hinnat ovat pääasiallinen inflaatiota ylläpitävä tekijä.

Ennusteen riskit ovat pääosin negatiivisia. Geopoliittiset jännitteet voivat jatkua ja heikentää talouskehitystä. Euroalueen inflaatio saattaa pysyä odotettua korkeampana, ja korkojen laskun viivästyminen voi pidentää taantumaa. Kotimaisten riskien joukossa asuntomarkkinoiden epävarmuus on merkittävä, ja työtaistelut lisäävät ennusteen epävarmuutta.