Tekoäly tarvitsee yhteistyötä, sanoo Maailman talousfoorumi

Markku Korhonen
| 4 min read

Maailman talousfoorumi tekoäly

Tällä viikolla kokoustanut Maailman talousfoorumi (WEF) ja sen AI Governance Alliance (AIGA) -järjestö sanovat, että tarvitaan maailmanlaajuisia ponnisteluja tekoälyn tasapuolisen saatavuuden luomiseksi.

Järjestön mukaan tekoälyllä on potentiaalia vastata globaaleihin haasteisiin, mutta siihen liittyy myös riski, että se syventää nykyisiä digitaalisia kuiluja tai luo uusia.

Maailman talousfoorumi julkaisi aiheesta kolme uutta asiakirjaa. Näissä asiakirjoissa annetaan suosituksia turvallisten järjestelmien ja teknologioiden rakentamisesta, vastuullisten sovellusten ja muutosten varmistamisesta sekä joustavasta hallinnosta ja sääntelystä.

Asiakirjoissa keskitytään generatiiviseen tekoälyn hallintaan, sen arvon vapauttamiseen ja vastuullisen tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton puitteisiin.

LueMaailman talousfoorumi: Talouskasvu pitää saada nousuun

XTB mainosbanneri CTA

Maailman talousfoorumi kokoaa osaajat yhteen


Allianssi kokoaa yhteen hallitukset, yritykset ja asiantuntijat muokkaamaan vastuullisia tekoälyn kehityssovelluksia ja hallintoa. Näin se haluaa varmistaa tämän uraauurtavan teknologian tasapuolisen jakelun ja paremman saatavuuden maailmanlaajuisesti.

“AI Governance Alliance on ainutlaatuisessa asemassa, sillä sillä on ratkaiseva rooli tekoälyyn liittyvien resurssien paremman saatavuuden edistämisessä. Se edistää oikeudenmukaisempaa ja vastuullisempaa tekoälyekosysteemiä maailmanlaajuisesti”, sanoo Maailman talousfoorumin AI-, data- ja  metaversejohtaja Cathy Li.

“Meidän on tehtävä yhteistyötä hallitusten, yksityisen sektorin ja paikallisyhteisöjen kesken varmistaaksemme, että tekoälyn tulevaisuus hyödyttää kaikkia”, Li jatkaa.

AIGA kutsuukin eri alojen asiantuntijoita käsittelemään useita keskeisiä aiheita. Näitä ovat muun muassa tietojen laadun ja saatavuuden parantaminen eri maiden välillä, laskentaresurssien saatavuuden lisääminen ja säätiömallien mukauttaminen paikallisiin tarpeisiin ja haasteisiin.

Lisäksi korostetaan voimakkaasti koulutusta ja paikallisen asiantuntemuksen kehittämistä. Näin paikallisia tekoälyekosysteemejä voidaan luoda ja navigoida tehokkaasti. Kyseisten tavoitteiden mukaisesti on tarpeen luoda uusia institutionaalisia puitteita ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Lisäksi Maailman talousfoorumin mukaan on syytä toteuttaa monenvälistä valvontaa edellä mainittujen toimien tukemiseksi ja tehostamiseksi.

LueNämä aiheet ovat esillä, kun Maailman talousfoorumi alkoi

Maailman talousfoorumi: Tekoälyssä on potentiaalia ja riskejä


Vaikka tekoälyllä on potentiaalia vastata globaaleihin haasteisiin, siihen liittyy myös riski, että se syventää nykyisiä digitaalisia kuiluja tai luo uusia. Näitä ja muita aiheita tarkastellaan aiemmin mainituissa asiakirjoissa. AIGA:n kolme keskeistä työryhmää ovat laatineet asiakirjat yhteistyössä IBM Consultingin ja Accenturen kanssa.

Kun tekoälyteknologia kehittyy nopeaa vauhtia ja kehittyneet maat kilpailevat tekoälyinnovaatioiden hyödyntämisestä, digitaalisen kuilun poistaminen on tärkeää. Siten varmistetaan, että kehitysmaiden miljardeja ihmisiä ei jätetä jälkeen.

Generative AI Governance: Shaping Our Collective Global Future -teemassa arvioidaan kansallisia lähestymistapoja, käsitellään keskeisiä keskusteluja generatiivisesta tekoälystä ja kannatetaan kansainvälistä koordinointia ja standardeja pirstaloitumisen estämiseksi.

Unlocking Value from Generative AI: Guidance for Responsible Transformation, eli Vastuulliset sovellukset ja transformaatio -osiossa annetaan ohjeita generatiivisen tekoälyn vastuullisesta käyttöönotosta, ja siinä korostetaan käyttötapauksiin perustuvaa arviointia, monien sidosryhmien hallintoa, avointa viestintää, operatiivisia rakenteita ja arvoon perustuvaa muutosjohtamista, jotta se voidaan integroida skaalautuvasti ja vastuullisesti organisaatioihin.

Presidio AI Framework: Towards Safe Generative AI Models (Towards Safe Generative AI Models) tarjoaa optimoitua tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa. Se kuuluu Safe Systems and Technologies (Turvalliset järjestelmät ja teknologiat) -alueeseen ja vastaa standardoitujen näkökulmien tarpeeseen mallien elinkaaressa luomalla puitteet jaetulle vastuulle ja ennakoivalle riskinhallinnalle.

AIGA pyrkii myös mobilisoimaan resursseja tekoälyn hyötyjen tutkimiseksi keskeisillä aloilla, kuten terveydenhuollossa ja koulutuksessa.

Mitä Maailman talousfoorumin tekoälyaloitteesta sanotaan?


Alla on koottuna Maailman talousfoorumin tekoälyaloitteesta heränneitä tuoreita kommentteja asiaan perehtyneiltä ihmisiltä, jotka ovat olleet myös osallisena dokumenttien valmistelussa.

“Varmistetaan, ettei yksikään yhteisö jää syrjään”

S.E. Omar Sultan Al Olama, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien tekoälystä, digitaalitaloudesta ja etätyösovelluksista vastaava valtiosihteeri:

“Kun todistamme tekoälyn nopeaa kehitystä maailmanlaajuisesti, Arabiemiirikunnat on sitoutunut edistämään osallistavaa tekoäly-ympäristöä sekä kansakunnassamme että koko maailmassa.

Yhteistyömme Maailman talousfoorumin AI Governance Alliancen kanssa auttaa tekemään tekoälyn hyödyistä yleisesti saatavilla olevia ja varmistamaan, ettei yksikään yhteisö jää syrjään”.

Olemme sitoutuneet kehittämään kattavan ja tulevaisuuteen suuntautuvan tekoälyn ja digitaalitalouden etenemissuunnitelman. Sitä ei luoda vain Arabiemiirikuntien vaan koko maailman hyväksi. Tämä tiekartta on osoitus uskostamme tekoälyyn universaalin edistyksen ja tasa-arvon välineenä, ja se ilmentää sitoutumistamme tulevaisuuteen, jossa teknologia palvelee ihmiskuntaa kokonaisvaltaisesti.”

Paula Ingabire, Ruandan tieto- ja viestintätekniikka- ja innovaatioministeri

“Ruandan osallistumisella AI Governance Alliance -aloitteeseen pyritään varmistamaan, että Ruanda ja koko alue eivät jää kiinni tekoälyn hallinnan ja saavutettavuuden tulevaisuuden muotoilussa.

Näiden pyrkimysten mukaisesti Ruandan neljännen teollisen vallankumouksen keskus järjestää yhteistyössä Maailman talousfoorumin kanssa vuoden 2024 loppupuolella korkean tason huippukokouksen tekoälystä Afrikassa. Siten luodaan foorumi, jossa voidaan käydä kohdennettua ja yhteistoiminnallista vuoropuhelua tekoälyn roolista Afrikan tulevaisuuden muokkaamisessa.

Tapahtuman päätavoitteena on yhdenmukaistaa Afrikan maiden näkemyksiä yhteisistä riskeistä, esteistä ja mahdollisuuksista ja viime kädessä laatia yhtenäinen strategia tekoälyä varten Afrikassa.”

“Velvollisuus tehdä globaalia yhteistyötä”

Gary Cohn, IBM:n varapuheenjohtaja:

“IBM jatkaa vastuullisen tekoälyn ja hallinnon edistämistä. Meillä kaikilla on velvollisuus tehdä globaalia yhteistyötä yritysten, hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan kesken luodaksemme eettisiä suojakaiteita ja poliittisia puitteita, jotka antavat tietoa siitä, miten generatiivista tekoälyä suunnitellaan ja otetaan käyttöön.

IBM on ylpeä voidessaan työskennellä foorumin AI Governance Alliancen kanssa tämän asiakirjasarjan tietämyskumppanina.”

Paul Daugherty, Chief Technology Innovation Officer, Accenture:

“Tekoälyn evoluutio on ainutlaatuinen siinä mielessä, että teknologia, sääntely ja liiketoiminnan omaksuminen kiihtyvät räjähdysmäisesti samaan aikaan.

On ratkaisevan tärkeää, että julkinen ja yksityinen sektori kokoontuvat yhteen jakamaan näkemyksiä, resursseja ja parhaita käytäntöjä tekoälyn vastuulliseen rakentamiseen ja skaalaamiseen. Alan johtajien on asetettava etusijalle osallistava tekoäly, jotta teknologian hyödyt jaetaan kaikkialla maailmassa, myös kehittyvillä markkinoilla.

Foorumin kolmiosainen tiedotusasiakirjasarja tarjoaa oivaltavia näkökohtia vastuullisista sovelluksista, hallinnosta ja turvallisuudesta, jotta yritykset voivat voimaantua, ihmiset kunnioittaa ja yhteiskunta hyötyy.”