RWA tokenisaatio ja sijoitusmarkkinoiden kehitys

Matti Laurila
| 7 min read

RWA tokenisointi tarkoittaa sitä että fyysisiä omaisuuseriä tokenisoidaan ja lisätään lohkoketjuun
Real-World Assets eli RWA tokenisaatio on reaalimaailman varojen tokenisointia ja siihen liittyvää toimintaa. Tulevaisuudessa se saattaa nousta merkittäväksi trendiksi, mikäli sijoitusmarkkina ja Web3 yhdistävät voimansa.

Mitä tokenisaatio sitten tarkoittaa? Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jostakin reaalimaailman omaisuuserästä, kuten kiinteistöistä tai taideteoksista, luodaan digitaalinen token. Tämän jälkeen sen avulla voidaan käydää kauppaa myös lohkoketjussa.

Mikäli tokenisaatio edistyy ja sitä aletaan käyttämään laajemmin sijoitusmarkkinoilla, se voi mullistaa sijoitusmarkkinat ja tuoda täysin uusia mahdollisuuksia sijoittajille. Parhaat osakkeet saavat rinnallensa silloin tokenisoituja kiinteistöjä ja taideteoksia, jolloin esimerkiksi hajauttaminen onnistuu helpommin ja tehokkaammin.

Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin RWA tokenisaatiota ja sitä, mikä kaikkea siihen liittyy. Jos taas kryptovaluutat kiinnostavat enemmän, voit aina lukaista kattavan artikkelimme, joka käy läpi, mitkä ovat tämän hetken parhaat kryptovaluutat ostaa.

SKILLING mainosbanneri CTA

Mikä on RWA tokenisaatio eli reaalimaailman omaisuuden tokenisointi?


Reaalimaailman varojen tokenisaatio on prosessi, jossa fyysisille omaisuuserille luodaan digitaalisia tokeneita lohkoketjuun. Tällöin niitä voidaan käsitellä lohkoketjun avulla, jolloin omaisuuseriä voidaan siirtää eri käyttäjien välillä helposti.

Tokenisaation avulla kaupankäynnin tekemisestä voidaan tehdä nopeampaa ja tehokkaampaa. Treidaus voidaan pitkälti hoitaa digitaalisesti, jolloin siihen liittyvät kustannukset alenevat. Samoin siihen voidaan yhdistää älysopimukset, jolloin kauppasopimukseen liittyviä asioita voidaan automatisoida.

Mikäli esimerkiksi DeFi-palvelut alkavat yleistymään, asuntolainaan liitettävät ehdot ja säännöt voidaan kirjata älysopimukseen. Näin lohkoketju valvoo esimerkiksi lainan takaisinmaksamiseen liittyviä eriä ja huolehtii siitä, että korot lasketaan oikein.

Samoin asunnon lopullinen omistusoikeus voidaan lopulta siirtää lainanottajalle, kunhan hän on hoitanut asuntolainaan liittyvät velvoitteensa. Kaikki lainan ja omistusoikeuteen liittyvät ehdot on kirjattuna älysopimukseen, joka taas valvoo ja tekee muutoksia annettujen ehtojen mukaisesti.

RWA-tokenisaatio pähkinänkuoressa

Termi Kuvaus
RWA-tokenisaatio RWA-tokenisaatio yhdistää perinteisen rahoituksen ja hajautetun rahoituksen lohkoketjun avulla. Siinä reaalimaailman usean miljardin dollarin omaisuuserät ja arvopaperit digitalisoidaan eli tokenisoidaan ja lisätään lohkoketjuun
Ohjelmoitavuus Tokenisoituja omaisuuseriä voidaan hallinoida erityisillä säännöillä, jotka on lisätty älysopimuksiin
Läpinäkyvyys Lohkoketjuverkkojen transaktiot ovat läpinäkyviä ja muuttumattomia
Saatavuus ja globaali ulottuvuus Tokenisaatio yksinkertaistaa ja nopeuttaa rajat ylittäviä transaktioita ja luo paremman saavutettuuvden globaaliin markkinaan
Alemmat kustannukset Välikäsien puuttuminen johtaa alempiin transaktiokustannuksiin
Omistuspohjan monimuotoisuus Tokenisaatio mahdollistaa omaisuuserien jakamisen pienempiin osiin

Mitä tokenisaatiolla pyritään ratkaisemaan?


Tokenisoinnin myötä yksittäinen esimerkiksi monta kymmentä miljoonaa dollaria maksanut rakennus voidaan jakaa pieniin paloihin, jolloin siihen liittyviä tokeneita omistavat useat yksilöt. Tämä mahdollistaa taas sen, että piensijoittajatkin voivat sijoittaa arvokkaisiin omaisuuseriin, jotka muutoin olisivat heidän ulottumattomissa.

Näin ollen RWA tokenisaatiolla voidaan tuoda sijoittamiseen uudenlaisia ulottuvuuksia. Sijoittajat voivat aikaisempaa helpommin hajauttaa salkkujaan, koska uusia omaisuuseriä on heidän ulottuvillaan. Portfoliossa voi olla perinteisiä osakkeita, kuten Kempower osake ja Nokian osake, ja kryptovaluuttoihin liittyviä ETF-rahastoja ja RWA-tokenisoituja kiinteistöjä.

Jos kaupankäynti siirrettäisiin lohkoketjuihin, se mahdollistaisi myös tehokkaamman kaupankäynnin. Esimerkiksi suurten varojen siirtäminen maantieteellisesti kaukana olevien sijaintien kesken tapahtuisi välittömästi. Samoin lohkoketjuista olisi apua silloin, kun kaupankäyntiin sisältyy useita valuuttoja.

Tällä hetkellä tilanne on haastavampi varsinkin silloin, kun kaupankäyntiin liittyy valuutanvaihtoja.

Keskeiset hyvät puolet Real World Asset -tokenisoinnissa ovat:

  • Mahdollistaa helpomman kaupankäynnin arvokkailla omaisuuserillä
  • Kauppaa voidaan käydä milloin ja missä vain
  • Voidaan luoda uusia omaisuuseriä sijoitusmarkkinoille tokenisoimalla arvopaperit
  • Alentaa kaupankäynnin kustannuksia, koska vähemmän välikäsiä
  • Läpinäkyvyys luo turvallisuutta ja luotettavuutta osapuolten välille

Kokonaisuuden kannalta on tärkeää ymmärtää, että tokenisoinnin avulla voidaan tehdä sijoittamisesta helpompaa ja helposti saavutettavaa. Kaikki kaupanteon osapuolet hyötyvät tilanteesta, koska kustannukset ovat alhaisemmat ja omaisuuserien määrä kasvaa kokonaisuudessaan.

Samoin kauppapaikoista voidaan tarpeen vaatiessa tehdä erittäin läpinäkyviä. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi Bitcoinin tilikirja on täysin julkinen. Kuka tahansa voi tutkia sen lohkoketjussa tapahtuvia siirtoja, jolloin väärinkäytöksiäkin on helpompi havaita ja estää.

RWA tokenisaatio käyttötapaukset


Reaalimaailman omaisuuden tokenisointi johtaa tulevaisuudessa todennäköisesti siihen, että taloudellinen aktiivisuus sijoittamisen osalta lisääntyy. Se nimittäin mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden tuomisen sijoittajamarkkinoille, mikä taas lisää kokonaiskysyntää.

Tokenisointi liittyy erityisesti sellaisiin omaisuuseriin, joilla on huomattavan paljon arvoa. Sen avulla yksittäinen ja arvokas taideteos tai kiinteistö voidaan lohkoa todella pieniin osiin. Näin se voidaan jakaa hyvinkin pieniin osiin ja sitä kautta myydä sijoittajille.

Samalla tavalla myös muita arvokkaita omaisuuseriä voidaan tokenisoida ja laittaa myyntiin pienissä erissä.

Käyttötapaukset voivat pohjautua esimerkiksi näihin tokenisoinnin ominaisuuksiin:

  1. Ohjelmoitavuus
  2. Läpinäkyvyys
  3. Alemmat kustannukset
  4. Saavutettavuus

Sijoita merkittäviin taideteoksiin

Lohkoketjun ansiosta esimerkiksi merkittäviä taideteoksia voidaan tokenisoida, mikä taas mahdollistaa käytännössä kenelle tahansa ostaa osuuksia niistä. Jos vaikkapa Leonardo da Vincin Mona Lisa tokenisoitaisiin, se voitaisiin jakaa tuhansiin tokeneihin, jolloin yksikköhintaa saataisiin laskettua todella alas.

Näin ollen yhden token hinta ei olisi välttämättä enää kovinkaan paljoa, jolloin yhä useammalla sijoittajalla olisi mahdollisuus hankkia tokeneita omakseen. Näin se avaisi tiettyjen omaisuuserien markkinoita ja mahdollistaisi kaupankäynnin niiden kanssa aiempaa suuremalle ihmisjoukolle.

Osta osuus jostain arvokkaasta rakennuksesta

Rakennukset ja kiinteistöt saattavat olla erittäin kalliita, jolloin rahoitukseen liittyvät kysymykset muodostuvat helposti ongelmaksi. Samoin kuin taideteosten kohdalla, myös ne voidaan tokenisoida lohkoketjuteknologian avulla.

Näin kiinteistöstä voi ostaa myös pieniä osia ja odottaa tuottoja esimerkiksi sen arvonnousun myötä. Usein varsinkin suurten kaupunkien ydinalueilla olevat kiinteistöt nostavat arvoaan ajansaatossa.

DeFi-palvelut

RWA tokenisointi on merkittävässä roolissa silloin, kun pyritään yhdistämään perinteinen rahoitus ja hajautettu rahoitus eli DeFi. Koska reaalimaailman omaisuuserien tokenisaatio ja DeFi-palvelut pohjautuvat lopulta lohkoketjuteknologiaan, ne voivat yhdistyä siihen perustuvilla alustoilla.

Tällöin on mahdollista luoda sellaisia tilanteita, joissa jotakin kiinteistöä myydään tokenien muodossa. Tämä taas on yhdistetty ostajan puolelta DeFi-palveluihin, koska hänen täytyy ottaa lainaa kiinteistön ostamista varten.

Näin koko myynti ja rahoitus tehdään lohkoketjujen pohjalta. Ostajalle tästä syntyy etua, koska DeFi-palvelut voidaan automatisoida älysopimusten avulla. Siksi välikäsiä ei tarvita niin montaa, mikä taas näkyy edullisimpina lainakuluina.

XTB mainosbanneri CTA

RWA tokenisaatio – minkälaisia haasteita se on kohdannut?


Kryptovaluutta ja siihen liittyvä teollisuus on vielä melko uusi ilmiö. Tämän takia koko ala kohtaa jatkuvasti haasteita erityisesti sen sääntelyyn liittyen. Monet eivät edes haluaisi, että kryptovaluuttoja säänneltäisiin kovinkaan vahvasti, mutta eri maiden hallitukset ja muut vastaavat instituutiot haluavat luoda yhteiset pelisäännöt kryptomarkkinoille.

Monet maat eivät ole vielä kehittäneet sääntöjä ja ohjeita tokenisaatiolle, mikä luo tietysti epävarmuutta niihin liittyen. Sääntelyn kehittyminen on tärkeää, jotta tokenisaatio voi saavuttaa laajemman hyväksynnän ja luottamuksen sijoitusmarkkinoilla.

Esimerkiksi Yhdysvaltain valtion arvopaperi- ja pörssikomissio SEC on merkittävässä roolissa sääntelyn osalta. Usein muiden maiden viranomaiset saattavat ottaa esimerkkiä heidän päätöksistään. Tämä on nähty muun muassa SECin ja Ripplen välisten oikeudenkäyntien yhteydessä.

Vaikka kryptovaluuttojen tulevaisuus näyttää melko lupaavalta, sillä on edessään vielä pitkä matka tavallisen kuluttajan arkielämän. Sääntelyn kehitys on tässä kohtaa keskeisessä roolissa, sillä ilman sitä tokenisaation on vaikea voittaa ihmisten luottamusta.

Siksi tiivis yhteistyö sääntelyviranomaisten ja alan toimijoiden välillä on välttämätöntä. Pitkällä aikavälillä se auttaa varmasti kehittämään sellaisen ympäristön, jossa tokenisaatio on kannattavaa ja selkeää kaikille osapuolille.

Real World Asset – onko se osa tulevaisuutta?


RWA-tokenisaatio on kehittynyt nopeasti viime aikoina, mikä osaltaan johtuu siitä, että kryptot ylipäätään ovat yleistyneet ihmisten keskuudessa. Lisäksi monet vakaavaluutat, kuten USDC ja Tether, ovat jo osoittaneet, että tokenisaatio voi olla täysin toimiva tapa muuttaa reaalimaailman arvoa digitaaliseksi.

Luultavasti nämä edellä mainitut stablecoinit tulevat olemaan tärkeässä asemassa myös silloin, kun tokenisaatio kehittyy pidemmälle. Niiden avulla sijoittajat voivat ostaa RWA-tokeneita kryptoilla, joiden kurssit ovat vakaita.

Tulevaisuudessa ainakin suuri osa asiantuntijoista odottaa, että reaalimaailman omaisuuseriä siirretään tokenisaation kautta lohkoketjuihin. Toki tämä vaatii sitä, että kryptot yleistyvät yhä enemmän ja tulevat osaksi ihmisten jokapäiväistä arkea.

Jotta tilanne voisi kehittyä, sääntelyn tulee luoda kaikille yhteinen toimintaympäristö, jossa eri toimijat voivat toimia ja käydä kauppaa. Tämä on yksi tärkeimpiä seikkoja muistaa tulevaisuuden kannalta. Mikäli yhteisiä pelisääntöjä ei pystytä luomaan, voi hyvinkin olla, etteivät viranomaiset mahdollista kaupankäynti RWA-tokeneilla.

RWA tokenisaatio – yhteenveto


Sijoittaminen tulevaisuudessa voi olla hyvinkin erilaista kuin nykyään. Vaikka tietyt nyrkkisäännöt ja hyvät käytännöt tuskin häviävät mihinkään, itse kaupankäyntiin ja omaisuuseriin saattaa tulla merkittäviä muutoksia.

Reaalimaailman omaisuuden tokenisointi on yksi kryptomarkkinoiden lupaavimmista ja nopeimmin kasvavista alueista. Se taas johtuu siitä, että tokenisoinnin avulla voidaan tarjota merkittäviä etuja sijoittamiseen liittyville osapuolille ja sidosryhmille.

Lohkoketjujen avulla kiinteistöjen ja muiden omaisuuserien kauppa voi olla aiempaa läpinäkyvämpää ja saavutettavampaa. Samoin sen avulla voidaan alentaa kustannuksia ja tuoda uudenlaisia omaisuuseriä kaikkien sijoittajien ulottuville.

Tulevaisuuden kannalta RWA-tokenisointi, stablecoinit sekä DeFi-palvelut ovat yhdistelmä, jonka kehittymistä kannattaa seurata. Ne voivat tarjota parhaimmassa tapauksessa merkittäviä työkaluja sijoittajille ja tavallisille ihmisille.

RWA tokenisaatio – UKK


Kysymys: Mitä RWA-tokenisaatio tarkoittaa?

Vastaus: RWA-tokenisaatio eli reaalimaailman omaisuuserien tokenisaatio tarkoittaa fyysisten omaisuuserien, kuten kiinteistöjen tai taideteosten, muuttamista digitaalisiksi tokeneiksi, joita voidaan siirtää ja käyttää kaupankäyntiin lohkoketjussa. Tämä prosessi mahdollistaa omaisuuserien nopeamman ja tehokkaamman käsittelyn, vähentää kaupankäynnin kustannuksia ja lisää läpinäkyvyyttä. Tokenisaation avulla myös pienemmät sijoittajat voivat hankkia osan arvokkaista omaisuuseristä, mikä olisi muuten mahdotonta.

Kysymys: Mitkä ovat RWA-tokenisaation keskeiset hyödyt?

Vastaus: RWA-tokenisaation keskeisiin hyötyihin kuuluvat ohjelmoitavuus, läpinäkyvyys, globaali saatavuus ja alhaisemmat kustannukset. Ohjelmoitavuuden ansiosta tokeneihin voidaan liittää erilaisia sääntöjä ja ehtoja, kuten osingonjako tai äänioikeudet. Läpinäkyvyys paranee, kun lohkoketjussa kaikki transaktiot ovat julkisesti nähtävillä ja vahvistettavissa, mikä vähentää petosten riskiä. Tokenisaatio myös helpottaa rajat ylittävää kaupankäyntiä ja vähentää välikäsien tarvetta, mikä puolestaan alentaa transaktiokustannuksia.

Kysymys: Miten tokenisaatio voi muuttaa perinteisiä rahoitusmarkkinoita?

Vastaus: Tokenisaatio voi mullistaa perinteiset rahoitusmarkkinat tarjoamalla uusia tapoja käydä kauppaa ja sijoittaa omaisuuseriin. Se mahdollistaa omaisuuserien murto-osien omistamisen, jolloin myös pienemmät sijoittajat pääsevät mukaan markkinoille. Lisäksi tokenisaatio vähentää transaktiokustannuksia ja nopeuttaa kaupankäyntiä, koska välikäsiä ei tarvita yhtä paljon kuin perinteisissä järjestelmissä. Lohkoketjun tarjoama läpinäkyvyys ja turvallisuus lisäävät luottamusta markkinoihin.

Kysymys: Mitkä ovat tokenisaation käyttökohteet?

Vastaus: Tokenisaatiota voidaan käyttää monissa eri kohteissa, kuten kiinteistöissä, taideteoksissa ja yksityisissä lainoissa. Esimerkiksi kiinteistöjä voidaan jakaa pienempiin osiin ja myydä tokeneina, jolloin sijoittajat voivat ostaa osuuksia arvokkaista kiinteistöistä. Taideteokset voidaan myös tokenisoida, jolloin yksittäisen teoksen omistus voidaan jakaa monille sijoittajille. Yksityisten lainojen tokenisaatio mahdollistaa velkakirjojen siirtämisen lohkoketjuun, mikä tekee niistä helpommin saatavia sijoittajille.