Blackrock CEO: Markkinoiden tokenisaatio väistämätöntä

Teresa Maria
| 4 min read

Larry Fink

Pankkiala digitalisoituu silmiemme edessä ja sijoituspiireissä esiin on noussut markkinoiden tokenisaatio. Tämä aihe sai kunnolla tuulta purjeisiin keväällä 2023 World Economic Forumissa, jossa Blakrockin toimitusjohtaja, Larry Fink, jakoi näkemyksiään markkinoiden ja rahoitustuotteiden tokenisaation väistämättömyydestä.

Fink on ennen kaikkea sitä mieltä, että omaisuuden digitalisoimisen taustalla toimivat teknologiat voivat tuoda jo lähitulevaisuudessa mukanaan jännittäviä palveluita ja ominaisuuksia sekä palveluntarjoajille että asiakkaille.

Hän on myös valottanut näkemyksiään ja huolenaiheitaan siihen liittyen, että rahoitusalan digitalisoituessa Yhdysvallat on jäämässä muista suurista tekijöistä jälkeen. Esimerkiksi Kiinassa on jo otettu käyttöön digitaalinen juan.

Larry Fink on pitänyt rahoitusalan digitalisaation tärkeyttä esillä jääräpäisesti siitä huolimatta, että esimerkiksi kryptopalveluita tarjoavien yritysten ympärillä on viimeisen vuoden aikana ollut runsaasti draamaa. Yksi suurimmista näytelmistä on ollut FTX-pörssin romahtaminen ja sen perustajan oikeudenkäynti.

Fink huolissaan Yhdysvaltain jäämisestä jälkeen


Erityisesti Blackrockin toimitusjohtaja on maininnut Intiassa, Brasiliassa ja osassa Afrikkaa tapahtuvat kehitysaskeleet. Intian United Payments Interface (UPI), joka on reaaliaikainen maksujärjestelmä, on noussut suureen suosioon, ja Intian ollessa maailman väkirikkaimpia maita, sovellus on nyt yksi maailman laajimmin käytetyistä maksutavoista.

Samantyyppinen järjestelmä löytyy Brasiliasta, ja se on nimeltään Pix, joka on paikallinen maksutapa. Finkin mukaan Yhdysvaltojen olisi kiihdytettävä tahtiaan reippaasti, jos tässä kehityksessä halutaan pysyä mukana.

Finkin johtama Blackrock on maailman suurin sijoitusyhtiö, jolla on hoidettavanaan omaisuutta lähes 8 miljardin dollarin edestä. Hänen suurin huoleenaiheensa yrityksen jatkon kannalta on se, että kaikkea tätä omaisuutta ei ole vielä otettu mukaan lupaavien digitaalisten teknologioiden, kuten tokenisoinnin hyödyntämiseen.

Varsinkin markkinoiden tokenisaatio on asia, jota BlackRockin toimitusjohtaja pitää houkuttelevana käyttötapana, koska se tuo mukanaan mahdollisuuksia “edistää tehokkuutta pääomamarkkinoilla, lyhentää arvoketjuja ja parantaa kustannuksia ja sijoittajien mukaan pääsyä”, kuten hän kommentoi Forbesille.

Hän lisäsi perään, että Blackrock jatkaa näiden uusien teknologioiden ja ekosysteemien mukanaan tuomien hyötyjen tutkimista siitä näkökulmasta, mitkä ominaisuudet toisivat eniten lisäarvoa asiakkaille. Hän mainitsi tällaisiksi teknologioiksi esimerkiksi lohkoketjut sekä osakkeiden ja joukkovelkakirjojen tokenisoinnin.

Markkinoiden tokenisaatio on jo alkanut rahoitusalalla


Blackrock ei kuitenkaan ole ainoa suuri rahoitusalalla toimiva tekijä, joka on lähtenyt tutkimaan digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Sen lisäksi rahoituslaitokset, kuten Goldman Sachs, Hamilton Lane ja Siemens ovat jo aloittaneet tokenisaation integroinnin palveluihinsa.

Markkinoiden tokenisaatio on siis jo hyvässä vauhdissa, ja esimerkiksi Honkongin hallitus on ehtinyt hyödyntää Goldman Sachsin uusia teknologiaratkaisuja oman vihreän joukkovelkakirjan tokenisoinnissa.

Larry Fink ei siis ole lainkaan yksin puhuessaan kryptoteknologian murtautumisesta markkinoille. Kuten aiemmin mainittiin, edes FTX:n romahdus ja sen myötä esille tulleet väärinkäytökset eivät ole jarruttaneet hänen tahtiaan.

“Uskon, että markkinoiden seuraava sukupolvi ja arvopapereiden seuraava sukupolvi on arvopapereiden tokenisointi”, hän on sanonut.

Hän ei ole kuitenkaan väistellyt sitä tosiasiaa, että kryptoteollisuuteen osallistuminen ja markkinoiden tokenisaatio tuovat mukanaan omat riskinsä. Tähän hän on tarjonnut ratkaisuksi sääntelyn kehittämistä.

Tuleeko tokenisaatio olemaan kryptovaluuttoja suurempi ilmiö?


Rahoitusalalla ollaan jo vuosien ajan oltu montaa mieltä kryptovaluutoista ja niiden volatiileista markkinoista. Mutta edes alaa edelleen epäilevien on yhä vaikeampi ohittaa tämän uuden markkinan mukanaan tuomia etuja, kuten hajautettujen rahoituspalveluiden avoimuus ja demokratisuus sekä halvemmat palvelut.

Toinen asia, jota kryptovaluuttojen epäilijät tuovat jatkuvasti esille, on kysymys kryptovaluuttojen arvon kehittymisestä. Mistä kryptovaluuttojen arvo tulee, kun niistä ei ole olemassa konkreettista valuuttaa? Näiltä epäilijöiltä kuitenkin unohtuu se, että myöskään fiat-rahalla ei olisi arvoa, jos kuluttajat ja rahoituslaitokset eivät näkisi sillä mitään arvoa, jolloin se ei toimisikaan enää vaihdon välineenä.

Olemme avanneet kryptovaluuttojen hinnan kehittymistä artikkelissa, jossa käymme läpi Bitcoinin arvon logiikkaa täällä.

Kun ymmärrämme, että fiat-rahan arvo johtuu pääosin siitä, että yleinen uskomus sen arvoon on olemassa, kryptovaluuttojen nousu niiden rinnalle rahoitusvälineeksi ei enää näytäkään niin utopistiselta. Markkinoiden tokenisaatio on luonnollinen jatkoaskel tästä.

Tokenisaation mahdollistavaan teknologiaan perehtyneet ovat samaa mieltä Blackrock-toimitusjohtaja Larry Finkin kanssa siitä, että instituutioiden strategiat ja skenaariosuunnitelmat tulisi päivittää uutta teknologiaa vastaavaksi pikimmiten. Monille heistä omaisuuden tokenisoimisen mahdollisuus tulee olemaan paljon suurempi ilmiö, kuin kryptovaluutat.

Yleisenä perusteluna tälle kaikelle esitetään uusien järjestelmien läpinäkyvyyttä, parempaa saatavuutta globaalisti sekä niiden kykyä alentaa kustannuksia. Kaikki nämä asiat tulisivat hyödyttämään kaikkia osapuolia, minkä vuoksi monien mielestä rahoitusalan tokenisaatiovallankumous on välttämätön.

Rahoitusalan vallankumous näyttää väistämättömältä


Larry Finkin rinnalla myös Goldman Sachsin toimitusjohtaja, David Solomon, on puhunut hajautetun rahoituksen (DeFi) käytön lisäämisestä rahoitusalalla. Mutta hän on korostanut tämän uuden teknologian käyttöä erityisesti erilaisten rahoitusalaa vaivaavien riskien vähentämiseen esimerkiksi läpinäkyvyyden lisäämisen kautta.

St. Louis Fed Economic Research Review on Decentralized Finance -julkaisuun kirjoittava toimittaja, Fabian Schar, on ollut myös samoilla linjoilla. Hän on puhunut erityisesti avoimien protokollien puolesta, jotka perustuvat koodilla toimiviin sopimuksiin (kuten älysopimukset) ja lohkoketjuun, jossa kaikki tapahtumat ovat näkyvissä ja todennettavissa.

Joillekin tämä lohkoketjun ‘läpinäkyvyys’ on kuitenkin aiheuttanut harmaita hiuksia, mutta turhaan. Lohkoketjussa läpinäkyvyys ja avoimuus ei tarkoita sitä, että yksityisyydensuoja katoaisi kokonaan.

Sen sijaan tämän myötä voitaisiin varmistaa, että rahoitusyhtiöt, kuten pankit, toimivat sopimusten ja sääntelyn mukaisesti. Lohkoketjussa oleva data ei anna kenestäkään mitään yksityiskohtaisia tietoja, ellei henkilö itse hyväksy tätä, vaan näkyvillä oleva data liittyy ainoastaan transaktioiden lähetys- ja vastaanottolompakoiden osoitteisiin.

Rahoitusalan johtohenkilöt puoltavat sitä, että markkinoiden tokenisaatio ottaisi tuulta purjeisiinsa mahdollisimman pian, ja alalla usein tapahtuu niin, kuin he haluavat. Monet Aasian maat näyttävätkin meille nyt mallia sen suhteen, voisiko digitaalisten omaisuuserien syntyvä sääntely-ympäristö olla tehokkaampi kuin nykyinen sääntely-ympäristö.

Uuden teknologian myötä voitaisiin luoda markkinoita, joilla esimerkiksi yritykset voivat olla varmoja vastapuolen maksukyvystä, koska ne voivat laskea, että sen varallisuus ylittää velat ilman, että yritys pystyisi näkemään, mitä näihin varoihin tai velkoihin todellisuudessa liittyy.

Rahoitusmarkkinat, jotka rakentuvat tokeneiden, läpinäkyvyyden ja avoimuuden ympärille, voivat todellakin olla se seuraavan sukupolven suuri ilmiö.