COP28 perehtyy lohkoketjuun ja tulevaisuuden teknologiaan

Markku Korhonen
| 4 min read
COP28 Dubai TechSprint
COP28, YK:n ilmastokokous, pidetään Dubaissa. Kuvassa Dubain tulevaisuusmuseo.

YK:n ilmastokokous COP28 järjestetään Arabiemiraattien Dubaissa. Kokous alkaa tänään torstaina ja kestää aina tiistaihin 12.12. saakka.

Myös kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia ovat edustettuina COP28:ssa, ja näiden avulla pyritäänkin ratkomaan tulevaisuuden ongelmia.

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien TechSprint-ohjelma on osa COP28 tapahtumaa. TechSprint-ohjelmassa etsitään ratkaisuja kestävän rahoituksen haasteisiin. Aloitteen keskeiset ongelmanasettelut on laadittu teeman mukaisesti, joka koskee ilmastotoimien tehostamista edistämällä innovatiivisia teknologiaratkaisuja kestävän rahoituksen alalla. Parhaat teknologiaratkaisut ongelmanasetteluihin valitaan ja julkistetaan COP28 UAE:ssa.

TechSprint-ohjelman voittaja julkistetaan maanantaina 4.12.

Arabiemiraattien keskuspankki (CBUAE), Kansainvälisen järjestelypankin innovaatiokeskus (BISIH) ja Emirates Institute of Finance (EIF) ovat COP28:n Arabiemiraattien puheenjohtajuuskaudella käynnistäneet yhdessä COP28 UAE TechSprint -hankkeen, joka on ensimmäinen BISIH:n tukema COP TechSprint. Kyseessä on siis ensimmäinen kerta, kun YK:n ilmastokokouksessa ratkotaan kestävän rahoituksen ongelmia.

XTB mainosbanneri CTA

COP28 haluaa ilmastotoimia rahoitusalalta


COP28 UAE TechSprint -hankkeen visiona on yhdistää, toimia ja tuottaa rahoitusteknologiaratkaisuja ilmastotoimien edistämiseksi.

– Tämä uraauurtava aloite pyrkii tuomaan yhteen teknologit, innovaattorit, tietojenkäsittelytieteilijät, voittoa tavoittelemattomat laitokset, rahoituspalvelusektorin ja muut yksityisen tai julkisen sektorin osallistujat, jotta he voisivat tuoda esiin parhaita tekoäly-, lohkoketju-, esineiden internet- ja anturiteknologiaratkaisuja, joita rahoitusala voi käyttää ilmastotoimien tukemiseen, hankkeen sivuilla kerrotaan.

Paras teknologiaratkaisu kuhunkin ongelmanasetteluun julkistetaan COP28 UAE:ssa, ja kolmen voittajaryhmän ratkaisut voidaan palkita. Ehdolle päässeet hakijat voivat saada stipendin ja heidät esitellään COP28 UAE TechSprint -raportissa.

Osallistujia, jotka ovat innostuneita käsittelemään vihreän ja kestävän rahoituksen haasteita tekoälyn, lohkoketjujen, internet-of-things- ja sensoriteknologioiden avulla, on kannustettu hakemaan.

– Olemme erityisen kiinnostuneita innovaattoreista, joilla on menestyksekäs historia skaalautuvien ratkaisujen toteuttamisessa, järjestäjät ovat kertoneet.

Osallistujat jättävät ensin teknologiaehdotuksia. Loppuun valituiksi tulleet osallistujat toimittavat kehitetyt ratkaisunsa COP28 UAE TechSprint -tapahtuman päätteeksi. TechSprintin tavoitteena on saada innovatiivisia teknologiaratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa todellisissa skenaarioissa kestävän rahoituksen edistämiseksi.

Valintalistalle valitut osallistujat ovat oikeutettuja stipendiin ja heidät esitellään COP28 UAE TechSprint -raportissa. Paras teknologiaratkaisu kuhunkin ongelmaan julkistetaan COP28 UAE:ssa joulukuussa 2023. Kunkin ongelmanasettelun voittajateknologiaratkaisut voivat saada palkinnon.

COP28 TechSprintin osa-alueet


Ensimmäisessä TechSprint-ohjelmassa keskitytään kolmeen osa-alueeseen, joista siis kustakin valitaan yksi voittaja. Alla tiiviistettynä, mistä näissä on kyse ja minkälaisiin kysymyksiin TechSprint-osallistujilta on haettu ratkaisuja.

Tekoälyteknologia

Innovatiiviset tekoälyratkaisut kestävässä rahoituksessa ilmastotoimien lisäämiseksi.

Miten voimme automatisoida ja lisätä standardien käyttöönottoa kestävässä rahoituksessa käyttämällä tekoälyteknologiaa, jotta voimme hyödyntää valtavia määriä standardoimatonta kestävyystietoa?

Lohkoketjuteknologia

Innovatiiviset lohkoketjuratkaisut kestävän rahoituksen alalla ilmastotoimien tehostamiseksi.

Miten voimme varmistaa tietojen eheyden kestävässä rahoituksessa lohkoketjuteknologian avulla, jotta voimme lisätä sijoittajien ja markkinoiden luottamusta lisäämällä läpinäkyvyyttä, jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta?

Miten voimme automatisoida ja lisätä kestävän rahoituksen standardien käyttöönottoa käyttämällä tekoälyteknologiaa, jotta voimme vapauttaa standardoimattomien kestävyystietojen valtavien määrien arvon, esimerkiksi,

Millaisilla käytännöllisillä ja skaalautuvilla ratkaisuilla voidaan hyödyntää generatiivista tekoälyä, jotta voidaan toteuttaa (esim. mitata, raportoida ja todentaa) ympäristöystävälliset kehykset tarkasti kansainvälisesti ja antaa liikkeeseenlaskijoille mahdollisuus hyödyntää nopeasti useita tietolähteitä tietojen julkistamiseen, standardeihin ja taksonomiaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi?

Millaisilla käytännöllisillä ja skaalautuvilla ratkaisuilla voidaan hyödyntää tekoälytyökaluja, jotta rahoituslaitokset, omaisuudenhoitajat ja sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia merkintä- ja investointipäätöksiä, jotka nopeuttavat kestävää rahoitusta?

IoT- ja anturiteknologiat

Innovatiiviset internet-of-things- (tavaroiden internet) ja anturiteknologiaratkaisut kestävässä rahoituksessa ilmastotoimien tehostamiseksi.

Miten voimme tehostaa tiedonkeruuta kestävässä rahoituksessa käyttämällä IoT- ja sensoriteknologiaa tietojen seurantaan ja keräämiseen, jotta voidaan parantaa tarkkuutta ja varmistaa tietoon perustuva vaikutusten, riskien ja sääntöjen noudattamisen arviointi?

Löytyykö lohkoketjusta ratkaisu kestävään rahoitukseen?


Myös muita innovatiivisia tekoälyratkaisuja kestävän rahoituksen alalla ilmastotoimien tehostamiseksi otetaan huomioon.

TechSprint pyrkii selvittämään, miten voimme varmistaa tietojen eheyden kestävässä rahoituksessa lohkoketjuteknologian avulla, jotta voimme lisätä sijoittajien ja markkinoiden luottamusta lisäämällä läpinäkyvyyttä, jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta.

Koko maailmalla on edessään pitkä lista kysymyksiä, joihin vastaaminen voisi tuoda paremman huomisen.

Miten lohkoketjujen käyttö pääomamarkkinoilla (esim. vihreät joukkovelkakirjalainat) voi mahdollistaa tehokkaat tarkastusprosessit, paremman läpinäkyvyyden ja saumattoman jäljitettävyyden kestävässä rahoituksessa ja samalla hyödyntää lohkoketjujen potentiaalia poistaa välikäsiä, lisätä nopeutta ja vähentää kustannuksia?

Millä käytännönläheisillä ja skaalautuvilla ratkaisuilla voidaan tehokkaasti seurata ja validoida sijoitusten ympäristövaikutuksia, varmistaa kestävyysstandardien noudattaminen ja edistää sidosryhmien välistä luottamusta?

Lisäksi COP28 TechSprintissä tarkastellaan muita innovatiivisia lohkoketjuratkaisuja kestävän rahoituksen alalla ilmastotoimien tehostamiseksi.

Miten voimme tehostaa tiedonkeruuta kestävässä rahoituksessa käyttämällä esineiden internetin ja anturitekniikoiden avulla seurantaa ja tietojen keräämistä, jotta voidaan parantaa tarkkuutta ja varmistaa tietoon perustuva vaikutusten, riskien ja sääntöjen noudattamisen arviointi, esim. seuraavilla aloilla,

Miten IoT- ja anturiteknologioiden (kaikenlaiset paikan päällä, paikan ulkopuolella ja etänä käytettävät anturiteknologiat, joihin voi sisältyä myös paikkatietotekniikkaa ja satelliittikaukokartoitusta) luovat yhdistelmät voivat mullistaa kestävän rahoituksen kestävyysmittareiden keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin?

Miten turvalliset ja maailmanlaajuisesti skaalautuvat IoT- ja sensoriteknologiaratkaisut voivat helpottaa tarkkojen tietojen saamista, mahdollistaa ennakoivan riskinhallinnan ja antaa omaisuudenhoitajille mahdollisuuden noudattaa saumattomasti kestävyysvaatimuksia ja siten edistää siirtymistä kohti hiilineutraalia taloutta?

Muita innovatiivisia IoT- ja anturiteknologiaratkaisuja kestävän rahoituksen alalla ilmastotoimien tehostamiseksi tarkastellaan.

COP28: Teknologisia ratkaisuja tarvitaan ilmastonmuutosta vastaan


Ilmastonmuutos ja sen vastainen taistelu voi alkaa kiinnostaa myös taloudellisesta näkökulmasta entistä enemmän, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos on myös maailmantalouden heikentymisen takana.

Ilmastonmuutos vetää maailman bruttokansantuotetta (BKT) miinukselle useilla prosenteilla, kertoo tiistaina julkaistu Delawaren yliopiston tutkimusraportti.

Tutkimuksessa tarkastellaan nykyistä makrotaloutta ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia tappiota. Se tarjoaa arvokasta tietoa vaikutuksista maailman bruttokansantuotteeseen (BKT) ja pääomavarallisuuteen.

“Ilmastonmuutoksen vaikutuksissa on huomattavia eroja eri alueiden ja talousalueiden välillä. Pahimmat vaikutukset ovat alhaisen tulotason maissa ja trooppisilla alueilla tulokset tukevat kiireellistä tarvetta kehittää tukea ja apua kehitysmaille haitallisten vaikutusten lieventämisessä ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien haittojen lieventämiseen”, tutkimuksessa todetaan.

LueTutkimus: Maailman BKT:n laskun takana on ilmastonmuutos