Oma tietämys epäilyttää – kryptovaluutta haastaa sijoittajia

Markku Korhonen
| 3 min read

Kryptovaluutta-tietämyksessä voisi olla parantamisen varaa. Kuvituskuvassa ihmiset katsovat maailmankarttaa pimeässä huoneessa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan kryptovaluutta kiinnostaa, mutta tietämyksessä voisi olla parantamisen varaa. Tutkimuksen mukaan 60 prosenttia Yhdysvaltojen asukkaista ei ymmärrä lohkoketjuteknologiaa.

Millenniaalit nousivat kryptovaluuttatietämyksen suhteen varmimmaksi sukupolveksi, kertoo Preply-kielenoppimismarkkinapaikan tuore tutkimus.

Tutkimuksessa havaittiin myös sukupuolten välisiä eroja, sillä miehet tunsivat yleisesti ottaen olevansa varmempia krypto-osaamisestaan kuin naiset.

Vaikka 46 prosenttia vastaajista ilmaisi yleistä luottamusta, merkittävä osa kryptosijoittajista (35 prosenttia) kuitenkin epäili kryptovaluuttojen tuntemustaan. Tämä epävarmuus oli erityisen yleistä Z-sukupolven sijoittajien keskuudessa, sillä 40 prosenttia oli epävarma krypton ymmärtämisestään.

Tulevaisuutta ennakoiden eniten kiinnostusta kryptosijoittamiseen osoittivat ne Gen X -ikäiset, jotka eivät vielä olleet kokeilleet kryptosijoittamista.

Muistin virkistykseksi: Yksinkertaisesti ilmaistuna “millenniaali” tarkoittaa vuosina 1981-1996 syntynyttä sukupolvea. Tätä ryhmää kutsutaan myös Y-sukupolveksi.

Termi “millenniaali” viittaa vuosituhannen vaihteeseen, jolloin suurin osa Y-sukupolven jäsenistä saavutti nuoruusikänsä: uuden vuosituhannen nuoret.

Kirjainjärjestyksessä Y-sukupolven jälkeen tulee Z-sukupolvi, joka käsittää vuosina 1997-2012 syntyneet. Myös tätä nuorempaa sukupolvea voidaan tarkastella millenniaali-ilmiön kautta, sillä sekä Y- että Z-sukupolvet eroavat monin tavoin edellisistä sukupolvista.

Kaikissa ikäryhmissä 40 prosenttia niistä, jotka eivät ole tällä hetkellä sijoittaneet, ilmaisi kiinnostuksensa kryptoa kohtaan, ja merkittävä 27 prosenttia ilmoitti haluavansa oppia lisää koulutusresurssien avulla.

Tutkimus osoittaa, että luottamus NFT:hen ja metaversumiin on heikkoa


Kysely paljasti, että vaikka kryptovaluutta kiinnostaa ihmisiä, löytyi myös merkittävä tietämysvaje.

NFT:n ja metaversumin suhteen. Vain 42 prosenttia vastaajista luotti tietämykseensä, mikä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden koulutusaloitteille.

Tietämyksen puute saattaa selittää vähäisen sijoitusinnostuksen, sillä vain 11 prosenttia oli innostunut sijoittamaan rahaa NFT:iin. Metaversio herätti kuitenkin enemmän uteliaisuutta, ja 32 prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan siihen.

Ledger kryptolompakko

Yhdysvaltain kaupungit etsivät lohkoketjuihin liittyviä vastauksia


Preplyn tutkimus osoitti myös, että kiinnostus kryptoterminologiaa kohtaan on kasvanut voimakkaasti eri puolilla Yhdysvaltoja. Florida, Washington ja Kalifornia johtivat kryptotermien osavaltiotason hakuja.

Vastaavasti Floridan Orlando ja Miami sekä Georgian Atlanta nousivat kaupungeiksi, joiden uteliaimmat asukkaat etsivät aktiivisesti kryptoslangia. Mielenkiintoista on, että DAO, DEX ja ICO olivat kryptoon liittyviä ilmaisuja, joita ihmiset etsivät todennäköisimmin, mikä viittaa siihen, että nämä termit saattavat olla monille erityisen hämmentäviä.

Fedin vuotuinen Survey of Household Economics and Decisionmaking (SHED) osoittaa, että krypton käyttö Yhdysvalloissa on vähentynyt merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna.

Vuonna 2023 noin 18 miljoonaa yhdysvaltalaista aikuista ilmoitti tutkimuksen mukaan käyttävänsä kryptovaluuttoja. Tämä merkitsee huomattavaa laskua 10 prosentista vuonna 2022 ja 12 prosentista vuonna 2021. Nämä tulokset ovat ristiriidassa Coinbasen väitteen kanssa, jonka mukaan 52 miljoonaa amerikkalaista omistaa kryptovaluuttaa.

300 000 suomalaista omistaa kryptovaluuttaa


Konsulttiyhtiö EY:n ja kryptovaluuttatutkimusyritys K33 Researchin kyselyn mukaan 300 000 suomalaista, eli 7 prosenttia yli 18-vuotiaista, omistaa jonkinlaista digitaalista valuuttaa.

Tätä ilmiötä ovat erityisesti edistäneet nuoret aikuiset, jotka muodostavat kaksi kolmasosaa suomalaisista kryptovaluutan omistajista. Miesten osuus on myös huomattava, sillä he omistavat kryptovaluuttaa kolme kertaa todennäköisemmin kuin naiset.

”Kryptovaluutat saavuttivat suuren suosion pandemian aikana, ja kiinnostus niitä kohtaan on Suomessa nyt ennennäkemättömän korkealla. Kryptovaluuttojen hinnat ovat herättäneet suurta huomiota, ja yli 60 prosenttia suomalaisista kryptovaluutan omistajista on tullut mukaan vasta vuoden 2019 jälkeen,” kertoo norjalaisen Tax & Law -yrityksen partneri Mads Ribe EY:ltä EY:n tiedotteessa.

Kysely ennustaa myös tulevaisuuden kehitystä: yli miljoona suomalaista, eli lähes neljännes aikuisväestöstä, saattaa omistaa kryptovaluuttaa seuraavan vuosikymmenen aikana.

”Nuorten aikuisten positiivinen asenne ja nopea sopeutuminen kryptovaluuttoihin viittaa siihen, että odotamme jopa kolminkertaista kasvua seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä kuvastaa monipuolista sijoituskulttuuria, ja institutionaalisten sijoittajien ja sääntelijöiden tulisi ottaa tämä huomioon, kun EU:n kryptovarojen markkinasääntely (MiCAR) tulee voimaan,” Mads Ribe jatkaa.

Pohjoismaissa Norjassa ja Ruotsissa alle 30-vuotiaiden omistusaste on korkein. Noin joka viides alle 30-vuotias norjalainen ja ruotsalainen omistaa kryptovaluuttaa. Vastaavat luvut Tanskassa ovat 8 % ja Suomessa 12 %.

Kyselyyn osallistui yhteensä 4000 henkilöä Pohjoismaissa, ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun se toteutettiin Suomessa. EY ja K33 Research ovat tehneet vastaavaa tutkimusta usean vuoden ajan Norjassa. Pohjoismainen raportti julkaistiin huhtikuun alkupuolella.

XTB mainosbanneri CTA

Kryptovaluutta on nuorten suosiossa Suomessa


Kuten tilastoista näkee, kryptovaluutta on ennen kaikkea nuorten suosiossa niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa.

Kerroimme maaliskuussaa, maksupalveluyhtiö Klarnan ja tutkimusyhtiö Nepan muutama vuosi sitten tekemästä tutkimuksestä, jonka mukaan suomalaiset sijoittivat kryptovaluuttoihin enemmän kuin muut pohjoismaalaiset vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Suomessa kryptovaluuttoihin sijoittaminen (15 %) oli suositumpaa kuin kiinteistösijoitukset (11 %). Erityisesti nuoret suosivat kryptovaluuttoja: 27 % 25-40-vuotiaista ja 20 % 18-24-vuotiaista ilmoitti sijoittavansa niihin, kun taas vanhemmilla sukupolvilla vastaavat luvut jäivät alle 10 prosentin.

Nykyinen kryptovaluuttabuumi on todennäköisesti kasvattanut omistajien määrää huomattavasti, mutta maailmalla sijoitusneuvojat eivät uskalla suositella kryptovaluuttaa.

Suomalaisista sijoittajista suurin osa on varhaisessa keski-iässä. Sijoitusrahastojen tai pörssiosakkeiden omistaminen oli yleisintä 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa 40 % väestöstä omisti näitä sijoituksia.

Samanlaisia osuuksia havaittiin myös muissa ikäryhmissä, lukuun ottamatta nuorempia ikäryhmiä. Vuoden 2022 lopussa noin 20 % 0–15-vuotiaista ja noin 30 % 16–24-vuotiaista omisti sijoitusrahastoja tai pörssiosakkeita. Omistajien määrä kasvoi suhteellisesti eniten nuorimmissa (16–34) ja vanhimmassa (75+) ikäryhmässä verrattuna vuosiin 2013 ja 2019.

Ikääntyneemmillä omistajilla oli korkeimmat sijoitusrahastojen ja pörssiosakkeiden mediaaniarvot. Yli 74-vuotiaiden mediaani oli 18 500 euroa vuoden 2022 lopussa, kun taas 65–74-vuotiaiden mediaani oli 13 000 euroa. Ikäryhmien sisällä oli kuitenkin suuria eroja.

Esimerkiksi yli 74-vuotiaista 37,2 % omisti sijoitusrahastoja tai pörssiosakkeita. Näistä omistajista neljänneksellä oli omistuksia alle 5 900 euron arvosta ja neljänneksellä yli 58 500 euron arvosta vuoden 2022 lopussa.