DAO – Hajautettu autonominen organisaatio selitettynä

Teresa Maria
| 6 min read

DAO - Hajautettu autonominen organisaatio

Hajautettu autonominen organisaatio, eli DAO (eng. Decentralized Autonomous Organization), on termi, jota käytetään usein kryptovaluutta-alalla, mutta jota ei välttämättä ymmärretä laajalti sen ulkopuolella. Pähkinänkuoressa selitettynä hajautettu autonominen organisaatio on joukko organisaatiosääntöjä, jotka käynnistyvät automaattisesti ja itsenäisesti. Näin ollen niiden prosessien täytäntöönpano ja suorittaminen ei vaadi lainkaan kolmansia osapuolia, kuten hallitust, pankkia, jne.

Tässä oppaassa annamme yksityiskohtaisemman selvityksen siitä, mistä DAO:ssa on kyse, miten ne luodaan, ja kaikesta muusta, mitä sinun tulee tietää DAO:ista nyt kun maailma siirtyy kohti Web3 -aikakautta.

Mikä on DAO?


Hajautettu autonominen organisaatio, eli DAO, on nimensä mukaisesti organisaatio, joka on hajautettu siten, eli sillä ei ole minkäänlaista keskitettyä hallintoa, kuten yrityksen hallitusta. Sen sijaan DAO:t ovat aina itsenäisesti toimivia entiteettejä. Tämä on mahdollista siksi, että hajautettu organisaatio perustuu useimmiten älysopimukseen, johon kirjatut säännöt määrittelevät sen toiminnan. Näitä sääntöjä hallitsee pieni “johtajien” ryhmä

DAO:n säännöt asetetaan koodiin ja niitä valvoo kyseistä ohjelmistoa käyttävä tietokoneverkko. Käytännössä tämä tarkoittaa, että säännöt ovat samat kaikille riippumatta siitä, keitä ohjelmistoa käyttää. Niitä ei myöskään voi muuttaa, joten käyttäjien on turha yrittää löytää porsaanreikiä päästäkseen eroon sääntöihin mahdollisesti kirjatuista velvollisuuksista tai rajoituksista.

Koska säännöstö ovat jokaisessa DAO:ssa laki, yhtälöstä voidaan poistaa kaikki välittäjät ja kolmannet osapuolet, jotka muunlaisissa organisaatioissa varmistaisivat, että sääntöjä noudatetaan. DAO:n hajautettu luonne tarkoittaa myös yleensä sitä, että se on demokraattinen sen sijaan, että se olisi hierarkkinen. Esimerkiksi, jos hajautetun autonomisen organisaation sääntöihin pitää tehdä muutoksia, niistä kaikista tulee äänestää, ja äänestämään pääsevät kaikki DAO:on osallistuvat yhden päättäjien ryhmän sijaan.

Ohjelmisto laskee kaikki äänet automaattisesti ja suorittaa ne itsenäisesti ja automaattisesti sen sijaan, että ihmisen tarvitsisi puuttua mihinkään. Tämä poistaa mahdollisuuden, että ääntenlaskentoja hallinnoitaisiin väärin tai peukaloidaan, mikä johtaa avoimuuteen ja täydelliseen läpinäkyvyyteen. Koska tarve luottaa muihin DAO:n osallistujiin on poistettu, tämä tarkoittaa, että se voi koostua monista ihmisistä, jotka eivät tunne toisiaan eivätkä muuten pystyisi koordinoimaan yhteisiä tavoitteitaan.

Toisin sanoen he voivat ylittää kaikki fyysiset rajoitukset ja silti olla varmoja, että kaikki osapuolet työskentelevät itse projektin hyväksi, eivätkä oman parhaan saavuttamiseksi.

Hajautettu autonominen organisaatio pähkinänkuoressa

DAO:
Kehittäjät Ethereumin kehittäjät
Koodikieli Riippuu lohkoketjusta
Hallinto Täysin hajautettu
Palvelu Älysopimusverkko
Tunnetuin MakerDAO

 

OKX mainosbanneri CTA

Mikä oli “The DAO”?

Kun puhutaan hajautetuista autonomisista organisaatioista kokonaisuutena, monien kryptoalalla pitkään mukana olleille mieleen tulee edelleen “The DAO”. Se merkitsi käännekohtaa Ethereumin (ETH) historiassa. Se oli hajautetun autonomisen organisaation nimi, joka käynnistettiin vuonna 2016 ajatuksena toimia hajautettuna riskirahaston muotona. Ihmiset pystyivät halutessaan omistaa The DAO-tokeneita ja ansaita niistä osinkoja tai vain hyötyä hinnannoususta.

Tästä johtuen se oli yksi aikansa suurimmista joukkorahoitusyrityksistä, sillä se keräsi noin 150 miljoonaa dollaria ETH:n kehitykseen. Juuri ennen Ethereumin alkuperäisen lohkoketjun hakkerointia, joka merkitsi The DAO:n loppua, noin 14% kaikesta liikkeessä olevasta ETH:sta investoitiin kyseiseen projektiin. Sitten hakkeri löysi ja hyödynsi koodissa olevan bugin, jonka myötä verkosta varastettiin 60 miljoonan dollarin edestä ETH:ta.

Pelkkä ETH:n määrä, joka oli jo sidottu kyseiseen organisaatioon, aiheutti erimielisyyden Ethereum-yhteisössä siitä, mitä hyökkäyksen jälkeen pitäisi tehdä. Ethereumin perustaja Vitalik Buterin johti niitä, jotka uskoivat, että hyökkääjän lompakko-osoitteen voisi lisätä mustalle listalle, mikä estäisi häntä siirtämästä varoja ja näin viemästä lohkoketjua takaisin hakkerointia edeltävään aikaan, jolloin lohkoketju oli vielä viallinen.

Toisella puolella tätä päätöstä vastustaneet kehittäjät erottivat Ethereumin päälohkoketjusta haarukan ja loivat näin ollen sen tänä päivänä tunnetun Ethereumin. Vanha, hakkeroitu lohkoketju on edelleen olemassa, ja se tunnetaan nimellä Ethereum Classic (ETC).

Kuinka luoda DAO


Monissaa krypto-alalla vaikuttavissa projekteissaa taustalla toimii DAO. Näin siksi, että tämä on yleensä yksi parhaista tavoista pitää projektin hallinto oikeudenmukaisena, läpinäkyvänä ja avoimena niin, että kaikki voivat osallistua. Mutta samaan aikaan aivan kuten mikä tahansa organisaatio, hajautettu autonominen organisaatio pitää aina perustetaa ja rahoittaa ennen kuin se saavuttaa laajemman yleisön, jolle se on suunnattu.

Jos olet kuitenkin kiinnostunut hajautetun autonomisen organisaation mukanaan tuomista mahdollisuuksista, tässä on esittely niistä kolmesta keskeisestä vaiheesta DAO:n luomisessa:

1. Määrittele älysopimuksen tarkoitus

Ensimmäinen askel on aina selvittää, mitä DAO:n perustana olevan älysopimuksen on tarkoitus tehdä. Tällä tarkoitetaan niiden sääntöjen määrittelemistä, jotka kattavat usein hyvin laajoja, jopa lukemattomia asioita. Tämä voi tarkoittaa seuraavanlaisten asioiden määrittelemistä;

  • Yleiset säännöt ja käyttötarkoitukset, joita DAO:lta odotetaan.
  • ‘Unohdetaan määritellä jotain ensimmäisessä kehitysvaiheessa’ tarkoittaa sitä, että älysopimusta voidaan myöhemmin muuttaa pelkällä äänestämisellä
  • Äänestäminen tällaisessa tilanteessa voi kuitenkin olla pitkä ja työläs prosessi, varsinkin jos unohdettu sääntö on tärkeä itse verkon terveydelle.
  • Valitut säännöt ja koodi on myös tarkistettava ja testattava uudelleen, jotta mitään ei erityisen tärkeää ei jää pois.

2. Rahoituksen varmistaminen

Kun hajautetun autonomisen organisaation älysopimuksen säännöt ja käyttötarkoitus on määritelty, ja koodi luotu, seuraava vaihe on rahoituksen varmistaminen, jotta DAO saadaan käynnistettyä. Rahoitusta tarvitaan myös sen jatkuvalle toiminnan ylläpitoon ja kehitykseen.

  1. Rahoitus saavutetaan usein token-myynnillä, kuten ICO:n kautta, joka hoitaa myös prosessin hallintopuolen
  2. Useimmissa tapauksissa sijoittajien ennakkomyynnistä ostamien tokeneiden määrä korreloi äänestysoikeuden kanssa kyseisessä hajautetussa organisaatiossa.
  3. Tämä ei eroa osakkeenomistajatyyppisestä suhteesta, minkä vuoksi DAO:ihin siirtyminen on suhteellisen luonnollista: rahoitusmarkkinoilta siirrytään hajautetun rahoituksen (DeFi) maailmaan.

3. Käynnistä DAO

Kun älysopimus on määritelty ja rahoitus varmistettu, on aika käynnistää itse DAO. Kun se on otettu käyttöön lohkoketjussa, sen perustajatiimi ei voi enää tehdä muutoksia koodiin ilman muiden osallistujien tai token-haltijoiden panosta. Äänestysten myötä uusia sääntöjä voidaan tuoda voimaan, mukaan lukien DAO:n hallinto. Toisin sanoen kun äänestäjät ovat äänioikeudellaan hyväksyneet hallinnon, hajautettu organisaatio on sitten todella luotu.

Tämän jälkeen hajautettu autonominen organisaatio toimii määritellyllä tavalla ja koko verkko äänestää mahdollisista muutoksista.

Plussat ja Miinukset


Nyt kun tiedämme mikä DAO itse asiassa on, meidän kannattaa vielä käydä läpi mitä mahdollisia plussia ja miinuksia niihin liittyy. Aloitetaan plussista:

DAO plussat

Ensinnäkin DAO:n plussapuoliin kuuluu se, että yhteen siihen ja sen toimintaan voi osallistua ihmisiä kaikkialta maailmasta riippumatta tulotasosta tai asuinpaikasta. Se on tosiasiallisen demokraattinen tapa ohjelmoida esimerkiksi tietynlaisia yritystoimintoja ilman riskiä riita-asioiden ilmentymisestä.

Koska hajautetussa organisaatiossa kaikki tapahtuu siihen osallistuvien henkilöiden äänestyksen myötä, kyseessä on aidosti hajautettu, ja näin ollen demokraattinen ohjelmisto. Sen osallistujat voivat osallistua hajautetun organisaation strategian, suunnittelun ja toiminnan kehittämiseen huolimatta siitä, ovatko he reaalimaailmassa pankinjohtajia vai roskakuskeja.

Avoimuutta lisää myös se, että lohkoketjuteknologiassa kaikki muutokset ja äänet ovat aina avoimesti kaikkien nähtävillä ja tarkasteltavissa. Tämä kannustaa DAO:on osallistuvia toimimaan vastuullisesti ja harkitusti, sillä kaikki epärehellinen toiminta huomataan välittömästi, ja voidaan jäljittää.

DAO miinukset

Vaikka DAO:t pyrkivät parantamaan olemassa olevia hierarkkisia rakenteita, ne ovat edelleen kaukana täydellisyydestä. Yksi useimmin mainituista ongelmista on se, että monet perinteisen rahoitusalan instituutiot uskovat, että suurten taloudellisten päätösten tekemistä ei pidä uskoa suurten massojen käsiin.

Lisäksi hajautetut autonomiset organisaatiot ovat enimmäkseen sääntelemättömiä ohjelmistoja, ja niillä on taipumus levitä useille lainkäyttöalueille ja maihin. Tämä tekee mahdollisten oikeudellisten ongelmien ratkaisemisesta pahimmillaan erittäin monimutkaista tai jopa täysin mahdotonta.

Lopuksi, kuten aiemmalla esimerkillä osoitimme, kun DAO on valmis (toisin sanoen otettu käyttöön lohkoketjussa), jopa hengenvaarallisten virheiden muuttaminen koodissa voi olla hidas ja kallis prosessi, mikä antaa haitallisille toimijoille runsaasti aikaa toimia. Jopa kaikkein triviaalein bugi, joka muuten ratkeaisi muutamassa tunnissa, on käytettävä läpi saman äänestysprosessin, kuin kaikki muutkin muutokset kyseisessä verkossa.

Yhteenveto


DAO, eli hajautettu autonominen organisaatio, on älysopimuksiin perustuva digitaalisen organisaation muoto, jossa ei ole lainkaan keskitettyä hallintoa. Sen sijaan kyseisen hajautetun organisaation toiminnan takaavaa kryptovaluuttaa omistavat saavat äänioikeuden, jonka myötä he kaikki voivat osallistua kyseisen organisaation ylläpitoon ja kehitykseen.

Hajautettu luonne tuo hajautetuille organisaatioille useita plussia, suurimpana niistä demokraattisempi järjestelmä, mutta tämäkään uusi teknologia ei ole tullut markkinoille ilman ongelmia. Koska kaikesta pitää äänestää, jotta hajautettu luonne voidaan pitää yllä, esimerkiksi mahdollisten bugien korjaaminen voi viedä vaarallisen kauan aikaa.