Venäjän Exved maksupalvelu ylittää rajat Stablecoinin avulla

Teresa Maria
| 3 min read

Exved maksupalvelu

Viimeaikoina on uutisoitu, kuinka Venäjän valtio pyrkii kiertämään sille asetettuja pakotteita, ja tähän tarkoitukseen Exved maksupalvelu voisi olla erinomainen työkalu.

Venäläinen digitaalinen pörssi ja maksualusta, Exved, on nyt tuotu markkinoille ja sen tavoitteena on valtuuttaa paikalliset oikeushenkilöt tarjoamaan rajat ylittäviä digitaalisia maksupalveluja. Tämän se pyrkii tekemään mahdolliseksi käyttämällä Tetherin USDT stablecoinia.

Exved maksupalvelu on kertonut Telegram -viestipalvelussa julkaisemassaan julkaisussa, että se toimii sähköisen business-to-business (B2B) alustan kautta. Käytännössä sen avulla venäläiset maahantuojat ja maastaviejät voivat tehdä ja toteuttaa offshore-tilauksia ja hoitaa niiden maksuliikennettä.

Hankkeen tavoitteena on virtaviivaistaa venäläisten oikeushenkilöiden rajat ylittäviä maksuja niin, että välistä poistetaan kaikki välittäjät ja kolmannet osapuolet. Ja kaikki tämä tietenkin mahdollisimman pienin markkinahinnoin.

Exved-pörssi tekee yhteistyötä yksinomaan juridisten henkilöiden kanssa ja kertoo näin ollen varmistavansa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten (AML/CFT) toimenpiteiden noudattamisen. Toisin sanoen se mahdollistaa näin ollen pakotteiden kiertämisen. Se integroi sekä ulkomaiset (offshore) ruplat että Yhdysvaltain dollarit USDT stablecoin-maksuihin.

Kansainvälisten maksujen yksinkertaistamisen lisäksi tällainen B2B-ratkaisu tarjoaa maksuttomia palveluja laillisten transaktioiden dokumentointiin ja toimii niin sanotusti sulkuasiamiehenä.

Pörssin käynnistäminen kuitenkin edellyttää tunnettujen välittäjien osallistumista rajat ylittävien maksujen markkinoille. Lisäksi vuonna 2022 hajautetun rupla-projektin, InDeFi Bankin käynnistäneet  tekniset asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana tässä aloitteessa.

XTB mainosbanneri CTA

Exved maksupalvelu sai vihreää valoa Venäjän keskuspankilta


InDeFi Smart Bankin toinen perustaja ja toimitusjohtaja Sergey Mendeleev kertoi 7. joulukuuta Cointelegraphille, että Exvedin sisäinen työrakenne on testattu ja todettu toimivaksi.

Toimitusjohtaja totesi, että hanke on saanut hyväksynnän myös Venäjän keskuspankilta ja Venäjän federaation rahoitusvalvontapalvelulta.

Exved maksupalvelu on suunnattu ensisijaisesti venäläisille kuluttajille, mutta Mendelejev korosti sen laajempaa potentiaalia ja käyttötarkoitusta. Se osoittaa, että yksityishenkilöt voivat suorittaa transaktioita pienemmillä palkkioilla maksamalla 2–3% sen tyypillisen 6–7 prosentin sijaan.

Hankkeella pyritään myös ottamaan käyttöön erityisiä mekanismeja, joilla toteutetaan ja tehostetaan maksupyyntöjä ja rahoitustoimien tehokkuutta sekä kustannustehokkuutta.

Se, että sääntelyelimet ovat myös hyväksyneet palvelun, lisää Exvedin uskottavuutta ja vahvistaa sen sitoutumista vaatimustenmukaisuuteen ja sääntelystandardeihin nimenomaan Venäjän rahoitusympäristössä.

Exvedin perustaminen on näin ollen täydessä sopusoinnussa Venäjän keskuspankin ja maan valtiovarainministeriön syyskuussa 2022 tekemän sopimuksen kanssa, jolla pyritään helpottamaan rajat ylittävää digitaalisten omaisuuserien tilityksiä.

Venäläisen Kommersant-julkaisun 22.9.2022 kertomana Venäjän varavaltiovarainministeri Aleksei Moiseev totesi, että sopimuksen tarkoituksena on antaa Venäjän kansalaisille helpompi ja avoimempi pääsy digitaalisiin lompakoihin.

Moiseev lisäsi, että tämän tyyppinen sopimus määrittelee kryptovaluutan hankintaprosessin, sen sallitun käytön ja ne ehdot, jotka koskevat sen käyttöä rajat ylittävissä maksuissa.

Myös digitaalinen rupla muuttaa Venäjän rahoitusjärjestelmää


Joulukuun alussa uutisoitiin, kuinka Venäjän digitaalisen ruplan käyttöönotto käynnistää maan “suurimmat rahauudistukset sitten 1990-luvun”. Exved maksupalvelu on tietenkin tässä kehityksessä lujasti mukana.

ProGorodin mukaan Venäjän CBDC-projekti, eli keskupankin digitaalinen valuutta, tulee olemaan suurin muutos rahoitusalalla maan taloushistoriassa Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.

Lue myös: CBDC ei ole valmis yleiseen käyttöön, sanoo asiantuntija

Digitaalisen ruplan “todellisen maailman” pilotti aloitettiin tämän vuoden elokuussa jopa 11 venäläisessä kaupungissa ympäri maan, mukaan lukien Moskova ja Jekaterinburg.

Venäjän keskuspankin projektit eivät kuitenkaan lopu tähän, vaan sillä on suuret suunnitelmat digitaalisten rahoituspalveluiden nopeasta laajentamisesta vuonna 2024. Tähän pilottiprojektiin liittyy ainakin 16 muutakin pankkia Venäjällä.

Venäjän valtiovarainministeriö on ilmoittanut, että myös hallitus haluaa ottaa digitaalisen rahan käyttöön ensi vuonna. Ministeriö ehdotti lisäksi, että Moskovan tulisi tavoitella valtakunnallista digitaalisen ruplan käyttöönottoa viimeistään vuonna 2025.

Tämä väite on hieman rohkeampi kuin keskuspankin alkuperäinen aikajana, joka oli asetettu välille 2025–2027. Lisäksi se, miten Venäjän maaseudulla digitaalisten varojen käyttö toteutettaisiin, on jäänyt pimentoon.

“Marked Digital Rubles” tarkoitus lanseerata vuonna 2024


Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov on sanonut, että Moskova haluaa käyttää digitaalista ruplaa ennen kaikkea “sosiaalisiin maksuihin” ja “valtiontukien” maksamiseen. Tässäkin Exved maksupalvelu voisi toimia maksujen välittäjänä.

Tästä huolimatta ministeriö näyttää kuitenkin innokkaasti ajavan eteenpäin suunnitelmia joidenkin digitaalisten RUB-kolikoiden “värjäämisestä” tai “merkitsemisestä”.

Tämä Venäjän keskuspankin syyskuussa esittämä suunnitelma voisi antaa pankille ja muille rahoitusalan toimijoille mahdollisuuden “seurata tiettyihin tarkoituksiin myönnettyjen varojen käyttöä”.

Aiemmin keskuspankin apulaisjohtaja sanoi, että “värikoodattuja” digitaalisia ruplia voidaan käyttää “valtion budjettivarojen” laskemiseen tehokkaammin.

Siluanov myös ehdotti, että ministeriö aloittaisi vuoden 2024 pilotoimalla erilaisia valtiovarainministeriön digitaalisesti tehtäviä maksuja, mahdollisesti myös tukimaksuja.

Ministeriö saattaa kaiken tämän lisäksi pyrkiä kokeilemaan “merkittyjä” digitaalisia ruplakäyttöisiä lapsilisiä ja -eläkkeitä ensi vuonna.

Venäjän mediassa tästä on kerrottu, että käytännön “esimerkki” CBDC:n “värjäyksestä” voisi tulla nimenomaan lapsietujen saralla.

ProGorod kirjoitti asiasta seuraavasti: “[Värillisiä digitaalisia ruplia] voitaisiin käyttää varmistamaan, että lapsilisät käytetään niille tarkoitetulla tavalla, eikä lainojen ja sakkojen maksamiseen.”

Marraskuun lopulla Venäjän hallitus ilmoitti, että se valmistautuu antamaan venäläisille ulosottomiehille lisää valtaa takavarikoida CBDC:n kolikoita ja krypto-omaisuutta, jos niitä ei ole käytetty niille tarkoitetulla tavalla.

Jotkut lainsäätäjät eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä Venäjän keskuspankin digitaalisiin ruplasuunnitelmiin. Ryhmä kansanedustajia haluaa luopua nykyisestä vähittäiskaupan mallista korvatakseen sen tukkukaupan CBDC:llä.