Kovaa ryöpytystä – Gary Gensler ja SEC kuulivat kunniansa

Daniel Nordin
| 3 min read

SEC saa ryöpytystä republikaaneilta. Kuvituskuvassa mies katsoo bitcoin-logoaa tietokoneen näytöllä.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) kryptovastainen ohjeistus pankeille  on herättänyt huomiota krypton kannattajien ja kongressin edustajien keskuudessa.

SAB 121:ksi kutsuttu ohjeistus on herättänyt närää sääntelyviranomaisten ja kryptoa kannattavien ryhmittymien välille.

Ohjeistusta paheksuva edustajainhuoneen on määrä äänestää SAB 121:n vastaisesta päätöslauselmasta keskiviikkona 8. toukokuuta.

OKX mainosbanneri CTA

Staff Accounting Bulletin (SAB) 121 tarjoaa tulkinnallisia ohjeita yhteisöille, jotka turvaavat alustojen käyttäjille hallussaan pitämiään krypto-omaisuuksia, ja sen tavoitteena on käsitellä tällaisiin järjestelyihin liittyviä ainutlaatuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä.

“Tällä viikolla: Parlamentti äänestää Gary Genslerin ehdottamasta SAB 121:n kumoamisesta. On aika hyväksyä H.J. Res. 109”, repupblikaanien edustaja Mike Flood kirjoitti viestipalvelu X:ssä maanantaina.

Floodin mainostama Res. 109 on päätöslauselma kongressin hyväksynnän epäämisestä Yhdysvaltojen lakikokoelman 5 osaston 8 luvun mukaisesti SEC:n esittämälle säännölle, joka koskee Staff Accounting Bulletin No. 121 -tiedotetta.

SAB 121:n mukaan yhteisöjen on tunnistettava, mitattava ja esitettävä tilinpäätöksessään suojausvelvoitteensa. Näin lisättäisiin läpinäkyvyyttä sijoittajille ja tilinpäätöksen käyttäjille. Myös kryptotransaktioita helpottavia alustoja ylläpitävien yhteisöjen on nyt kirjattava kryptovarojen turvaamisvelvoitteensa esittämällä ne velkoina taseessaan.

Lisäksi yhteisöjen olisi kirjattava omaisuuserä käypään arvoon, joka kuvastaa alustan käyttäjiä varten hallussaan pitämiä kryptovaroja. Tilinpäätöksessä on esitettävä selkeät tiedot, joissa annetaan yksityiskohtaiset tiedot hallussa olevien kryptovarojen luonteesta ja määrästä, niihin liittyvistä riskeistä ja käypään arvoon arvostamisesta.

Kryptoa kannattavat republikaanit pitävät SEC:n kantaa liian rajoittavana ja estävät innovaatiota ja kasvua orastavalla kryptoalalla. He väittävät, että tällainen sääntelyn ylilyönti tukahduttaa kilpailun ja haittaa amerikkalaisia yrityksiä digitaalisten varojen globaaleilla markkinoilla.

Nämä lainsäätäjät väittävät, että SEC:n lähestymistapa heikentää vapaiden markkinoiden ja taloudellisen vapauden periaatteita, jotka ovat keskeisiä republikaanien agendassa. He kannattavat löyhempää sääntelykehystä, joka edistää innovointia ja rohkaisee investointeja kryptoalalle.

H.J. Res. 109: SAB 121:n vastainen yhteinen päätöslauselma, josta äänestetään

Vaikka päätöslauselmalla ei ole oikeudellista painoarvoa, se edustaa kongressin yhteistä näkemystä.

Äänestettyään hiljattain SAB 121:tä vastaan edustajainhuoneen valiokunta valmistautuu esittämään päätöslauselman, jolla pyritään hillitsemään sääntelyn ylilyöntiä. Tätä yhteistä päätöslauselmaa kutsutaan nimellä “H.J. Res. 109”. Sen on esittänyt viestipalvelu X:ssäkin sitä mainostanut Nebraskan republikaaniedustaja Mike Flood.

Res. 109 tarjoaisi selkeyttä ja varmuutta pankeille ja rahoituslaitoksille, jotka liikkuvat kryptomaailmassa, varmistaen, että ne voivat jatkaa innovointia ja kilpailua tasavertaisilla toimintaedellytyksillä.

Vaikka SEC yleensä esittää Staff Accounting Bulletins (SAB) -julkaisut pikemminkin ohjeina kuin tiukkoina sääntöinä, edustaja Mike Flood on ilmaissut huolensa SAB 121 -julkaisusta.

Hänen mukaansa tämä SAB ei merkitse vain politiikan muutosta vaan myös kiistanalaista muutosta. Flood korosti, että SEC poikkesi tavanomaisesta SAB:n laatimisprosessista, johon yleensä kuuluu liittovaltion pankkivirastojen kuuleminen.

“On valitettavaa, että SEC yrittää kiertää sääntöjen laatimisprosessia ja väittää samalla virheellisesti, että SAB 121 on vain ei-sitovaa henkilöstötason ohjeistusta”, Flood sanoi edustajainhuoneen sääntövaliokunnan edessä maanantaina.

Hän katsoo, että SAB 121:n kaltaiset varoitukset ovat varovainen lähestymistapa, ja ehdottaa, että ne estävät pankkeja ja välittäjäkauppiaita turvaamasta krypto-omaisuutta samalla tavalla kuin perinteistä rahoitusvarallisuutta. Tämä epäröinti jatkuu myös sen jälkeen, kun SEC hyväksyi Bitcoin spot ETF:t neljä kuukautta sitten.

Trezor kryptolompakko

Tom Emmer, joka tunnetaan kriittisestä suhtautumisestaan SEC:iin, tuki Floodin lainsäädäntöä. Emmer leimasi SAB 121:n “laittomaksi” ja väitti, että se on esimerkki SEC:n ylilyönnistä laajemman kryptoalan sääntelyssä.

“SAB 121 tuo lisää tarpeetonta ja vältettävissä olevaa keskittymisriskiä digitaalisen omaisuuden ekosysteemiin, mikä tekee markkinoistamme vähemmän oikeudenmukaiset, vähemmän järjestelmälliset ja vähemmän tehokkaat”, hän sanoi.

Hän totesi myös, että ulkomaiset pankit pystyvät jo kilpailemaan tällä alalla, jolloin Yhdysvallat jää epäedulliseen asemaan. Emmer nousi suuremman yleisön tietouteen viime syksynä, kun republlikaanirivejä repivä edustajainhuoneen puhemiehen etsintä oli käynnissä.

“SEC:n lakisääteisenä tehtävänä on suojella sijoittajia, helpottaa pääomanmuodostusta ja ylläpitää oikeudenmukaisia, asianmukaisia ja tehokkaita markkinoita. Puheenjohtaja Gensler rikkoo kaikkia kolmea näistä laittomalla SAB 121 -säännöllään”, Emmer kirjoitti viestipalvelu X:ssä tiistaina.

Gensler: SEC:n keskittyy kryptoon talousmedian ja petosten aiheuttamien huolenaiheiden vuoksi

Yhdysvaltain arvopaperikomission (SEC) puheenjohtaja Gary Gensler puolusti 7. toukokuuta antamassaan haastattelussa viraston huomiota kryptoteollisuuteen ja totesi, että kyse ei ole tarpeettomasta keskittymisestä vaan pikemminkin vastauksesta alalla esiintyviin huijauksiin ja petoksiin.

Tv-kanava CNBC:n kanssa puhuessaan Gensler korosti, että vaikka kryptoala edustaa pientä osaa rahoitusmarkkinoista, se vaikuttaa suhteettomasti huijausten ja petosten kaltaisiin ongelmiin, mikä herättää merkittävää mediahuomiota.

Gensler huomautti, että talouslehdistö voimistaa kryptoon liittyvien asioiden uutisointia verrattuna perinteisiin arvopaperimarkkinoihin, mikä johtaa siihen, että alan merkitys koetaan suuremmaksi.

“Valvomme 110 biljoonan dollarin pääomamarkkinoita. Krypto on pieni osa kokonaismarkkinoistamme, mutta se on ylimitoitettu osa markkinoiden huijauksista, petoksista ja ongelmista”, Gensler sanoi.

Hän totesi, että kryptoa koskevien kysymysten määrä toimittajilta suhteessa sen markkina-arvoon kuvastaa tätä tiedotusvälineiden lisääntynyttä huomiota.

SEC:n kryptoalaa koskevat täytäntöönpanotoimet ovat lisääntyneet, ja viime vuonna käynnistettiin 46 kryptoalaan liittyvää täytäntöönpanotoimia, mikä merkitsee kasvua aiempiin vuosiin verrattuna.

“Toimittajien kysymysten määrä suhteessa markkinakapasiteettiin on ylimitoitettu; se johtuu myös siitä, mihin talousmedia on keskittynyt”, hän sanoi.

Cornerstone Researchin ja Gibson Dunn -nimisen asianajotoimiston analyysien mukaan nämä toimet ovat kuitenkin vain murto-osa SEC:n toteuttamista täytäntöönpanotoimista, joita oli viime vuonna yhteensä 501 kappaletta.