Apple ja Meta syyniin – EU:n digimarkkinasäädös iski

Markku Korhonen
| 4 min read

EU:n digimarkkinasäädös kohdistuu nyt muun muassa Appleen, jonka myymälä on kuvassa.

Viime vuonna käyttöön otettu EU:n digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA) kohdistuu nyt Appleen, Amazoniin, Alphabetiin ja Metaan. Euroopan komissio aloitti maanantaina laajamittaisen tutkimuksen, joka kohdistuu yllä mainittuihin yhtiöihin EU:n digimarkkinasäädöksen mukaisten sääntöjen vastaisuuksien vuoksi.

“Komissio aloittaa tänään viisi digitaalimarkkinalain (Digital Markets Act, DMA) mukaista sääntöjenvastaisuustutkintaa. Ne koskevat Alphabetin sääntöjä, jotka koskevat ohjausta Google Play -palvelussa ja itseohjautuvuutta Google-haussa, Applen sääntöjä, jotka koskevat ohjausta App Storessa ja selainten valintaa ja oletusasetusten muuttamista, sekä Metan “maksa tai anna suostumus -mallia”.

Epäilemme, että näiden kolmen yrityksen ehdottamat ratkaisut eivät ole täysin DMA:n mukaisia. Tutkimme nyt, ovatko yritykset DMA:n mukaisia, jotta voimme varmistaa avoimet ja kilpailuun perustuvat digitaaliset markkinat Euroopassa”, EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager sanoi komission tiedotteessa.

XTB mainosbanneri CTA

Komission tutkinta on EU:n ensimmäinen merkittävä yritys hillitä komission “portinvartijoiksi” nimeämien suurten teknologiayritysten kilpailunvastaisia käytäntöjä.

“Digitaalisia markkinoita koskevaa lakia alettiin soveltaa 7. maaliskuuta. Olemme keskustelleet portinvartijoiden kanssa kuukausien ajan auttaaksemme heitä sopeutumaan, ja markkinoilla on jo nähtävissä muutoksia.

Emme kuitenkaan ole vakuuttuneita siitä, että Alphabetin, Applen ja Metan ratkaisut täyttävät niiden velvoitteet, jotka koskevat oikeudenmukaisempaa ja avoimempaa digitaalista tilaa Euroopan kansalaisille ja yrityksille. Jos tutkimuksessamme todetaan, että DMA:ta ei ole noudatettu kaikilta osin, portinvartijoille voi koitua raskaita sakkoja”, sanoo sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton.

EU:n digimarkkinasäädös vs. Apple, Google ja Meta


Ilmoituksen mukaan Euroopan komissio on aloittanut viisi erillistä tutkimusta, joissa se tutkii Applen, Googlen ja Metan liiketoimintakäytäntöjä, jotka saattavat rikkoa digitaalimarkkinalain reilua kilpailua koskevia sääntöjä.

Euroopan komissio kertoi asiasta myös viestipalvelu X:ssä:

“Tänään on aloitettu viisi digitaalimarkkinoita koskevan lain mukaista rikkomustutkintaa.

Ne koskevat mm:
🔹Alphabetin sääntöjä ohjauksesta Google Play -palvelussa.
🔹Alphabetin itseohjautuvuus Google-haussa.
🔹Applen säännöt ohjauksesta App Storessa.
🔹Applen Safarin valintanäyttö
🔹Metan “maksa tai suostu -malli”

Tutkimuksessa tarkastellaan Alphabetin (Googlen emoyhtiö) ja Applen rajoittavia “ohjauksen vastaisia” käytäntöjä. Näiden sääntöjen mukaan teknologiayrityksiä kielletään estämästä yrityksiä tarjoamasta halvempia ostovaihtoehtoja sovelluskauppojensa ulkopuolella.

“Komissio on tänään aloittanut digitaalimarkkinalain nojalla sääntöjenvastaisuustutkimukset, jotka koskevat Alphabetin sääntöjä, jotka koskevat ohjausta Google Play -palvelussa ja itseohjautuvuutta Google-haussa, Applen sääntöjä, jotka koskevat ohjausta App Storessa ja Safarin valintanäyttöä, sekä Metan “maksa tai suostu” -mallia”, komissio selitti.

Samaan aikaan on aloitettu tutkinta Applen käyttäjäpreferensseistä. Tämä tutkimus vahvistaisi, onko Apple antanut käyttäjilleen täysin mahdollisuuden poistaa oletussovelluksiaan ja muuttaa palveluiden, kuten verkkoselaimien, oletusasetuksia iOS-laitteissa.

Myös Alphabet on joutunut sääntöjenvastaisuustutkinnan kohteeksi, koska sen väitetään käyttäneen väärin määräävää markkina-asemaa hakukonesuosituksissaan käyttäjille.

Tutkinnan tarkoituksena on varmistaa, että Google ei suosittele käyttäjille ainoastaan erikoistuneita Google Shopping -tietojaan kilpailijoiden muiden vastaavien hakutulosten sijaan.

Viimeisessä tutkimuksessa EU tutkii Metan “maksa tai suostu” -mallia Facebookin ja Instagramin osalta. Käytäntö edellyttää, että käyttäjät joko ostavat tilauksen mainoksetonta kokemusta varten tai antavat suostumuksensa tietojen seurantaan ilmaisversiossa.

PodcastOliver Linch – Digitaalisten omistusten sääntely | Ep. 275

Apple sai EU:ltä 1,8 miljardin euron sakot


Apple näyttää olevan ensimmäinen yritys, jota EU on sakottanut ohjauksen vastaisista säännöksistä.

EU sakotti aiemmin tässä kuussa Applea iPhonen ominaisuudesta 1,8 miljardilla eurolla. Apple oli rajoittanut sovelluskehittäjiä ehdottamasta halvempia musiikkitilauspalveluja iOS-käyttäjille.

Yhtiötä syytettiin myös “korkeampien maksujen” tarjoamisesta sekä vähemmän turvallisesta ja vaikeasti hahmoteltavasta käyttäjäkokemuksesta. Tämä tapahtui jopa aiemmin ennen kuin Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) nosti Applea vastaan kanteen kryptosovelluksiin kohdistuvista epäreiluista säännöistä.

Toisaalta Alphabet on sanonut, että se toimii digitaalisten sääntöjen mukaisesti. Tämä on seurausta Alphabetin kilpailujohtaja Oliver Bethellin lausunnosta, jonka mukaan teknologiayhtiö on tehnyt “merkittäviä muutoksia” toimintaansa Euroopassa.

EU:n tutkimuksen odotetaan valmistuvan 12 kuukauden kuluessa, jolloin saataisiin selville, ovatko teknologiajätit avanneet digitaaliset markkinat reilulle kilpailulle vai ovatko ne tehneet toimintansa kannalta parhaita muutoksia.

Ellipal lompakot

Mikä on EU:n digimarkkinasäädös


EU:n digimarkkinasäädös luotiin huolehdimaan siitä, että markkinat toimivat reilujen pelisääntöjen mukaisesti. Digitaalisia markkinoita ja palveluja koskevat säädökset ovat yksi EU:n digitaalistrategian kulmakivistä.

Uudet säännökset pyrkivät luomaan oikeudenmukaisemman liiketoimintaympäristön EU:n sisämarkkinoille. Tämä vaikuttaa erityisesti niihin yrityksiin, jotka tarjoavat palvelujaan suurten digitaalisten alustojen kautta. Nämä alustat, jotka tunnetaan myös nimellä portinvartijat, ovat usein välttämättömiä väyliä yrityksille päästä markkinoille ja tavoittaa kuluttajia, mutta niiden valta-asema on herättänyt huolta epäreiluista käytännöistä.

Tulevaisuudessa innovatiiviset yritykset ja teknologia-alan start-upit saavat paremmat mahdollisuudet kilpailla ja kehittyä ilman, että ne kohtaavat perusteettomia esteitä tai epäoikeudenmukaisia ehtoja, jotka voivat rajoittaa niiden kasvua ja innovointia digitaalisessa ympäristössä. Tämä avaa oven uudelle innovoinnille ja tarjoaa kuluttajille laajemman valikoiman palveluita ja tuotteita.

Kuluttajien kannalta uudistukset tarkoittavat parempia ja monipuolisempia palveluita sekä lisääntyvää valinnanvapautta. Uusien sääntöjen myötä kuluttajat voivat helpommin vaihtaa palveluntarjoajaa ja hyödyntää eri alustojen tarjontaa suoremmin, mikä lisää kilpailua ja voi johtaa oikeudenmukaisempiin hintoihin.

Samalla, kun portinvartija-alustat jatkavat innovaatioiden ja uusien palveluiden kehittämistä, ne joutuvat noudattamaan tiukempia sääntöjä, jotka estävät niitä hyödyntämästä epäreiluja käytäntöjä. Näihin käytäntöihin kuuluu esimerkiksi yrityskäyttäjien tai muiden riippuvaisten toimijoiden kohtuuton hyväksikäyttö, jolla pyritään saavuttamaan perusteeton etu markkinoilla. Tämä tasapainottaa kilpailukenttää ja varmistaa, että innovaatio ja oikeudenmukainen kilpailu pysyvät EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden ytimessä.

PodcastJohn Reynolds – Yksityisyys ja tietojen salaaminen | Ep. 268