Nokia: Kassavirta vahvistui ja tilaukset kasvoivat

Markku Korhonen
| 3 min read

Nokia pääkonttori Espoossa. Kuva: Nokia

Tietoliikennealan yhtiö Nokia on julkaissut vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen, joka osoittaa yhtiön selviytyvän vaikeista markkinaolosuhteista kunnialla.

Vuoden alkuvaiheessa heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta Nokian kassavirta oli lähes miljardi euroa ja tilaukset kasvoivat, erityisesti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi tuloksia myönteisessä valossa:

“Vaikka markkinatilanne oli haastava, Nokia osoitti jälleen kerran kykynsä sopeutua ja menestyä. Liikevaihtomme laski 19 %, mutta tilauskertymämme kasvoi ja olemme hyvässä asemassa saavuttamaan tämän vuoden taloudelliset tavoitteemme.”

XTB mainosbanneri CTA

Nokian liikevaihto laski, liikevoitto kasvoi


Nokian liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 19 % edellisvuoteen verrattuna, pääasiassa valuuttakurssimuutosten vaikutuksesta johtuen. Raportoitu liikevaihto oli 4,667 miljardia euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 5,859 miljardia euroa. Tämä heijastaa globaalien markkinoiden haasteita, mutta myös Nokian kykyä navigoida näissä olosuhteissa.

Erityisesti teknologia-liiketoimintaryhmä hyötyi merkittävästi aiempiin kausiin kohdistuvasta liikevaihdosta, ja Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä paransi bruttomarginaaliaan huomattavasti, kiitos suotuisan myynnin alueellisen ja tuotejakauman. Bruttokateprosentti nousi 10,9 prosenttiyksikköä 48,6 %:iin.

Lundmarkin mukaan vuoden toinen puolisko näyttää lupaavalta. “Odotamme markkinoiden elpyvän ja kysynnän kasvavan erityisesti kiinteissä verkoissa ja teknologialisen kehityksen myötä. Olemme asettaneet tavoitteeksi 2,3–2,9 miljardin euron vertailukelpoisen liikevoiton ja 30–60 %:n osuuden vapaasta kassavirrasta vertailukelpoiseen liikevoittoon nähden.”

Nokia jatkaa strategiansa toteuttamista, keskittyen pitkän aikavälin kasvuun ja kannattavuuteen. Yhtiön tavoitteet vuodelle 2026 sisältävät liikevoittoprosentin nostamisen vähintään 13 %:iin ja vapaan kassavirran osuuden kasvattamisen 55–85 %:iin vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Helsingin sanomat muistuttaa, että Nokia sai alkuvuonna kiinalaisilta älypuhelinvalmistajilta suorittamatta jääneitä patenttikorvauksia takautuvasti runsaat 400 miljoonaa euroa.

Näiden kertaluonteisten patenttikorvausten seurauksena teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 216 prosenttia 757 miljoonaan euroon ja liikevoitto 342 prosenttia 658 miljoonaa euroon.

”Teknologia-liiketoimintaryhmä on taloudellisesti vakaalla pohjalla ja keskittyy nyt kasvattamaan liikevaihtoaan uusilla alueilla. Seuraavana tavoitteena on saavuttaa 1,4–1,5 miljardin euron vuositason liikevaihto keskipitkällä aikavälillä”, Lundmark sanoo.

Nokian osinko pysyy yhtiökokouksen päätöksen mukaisena


Lisäksi Nokia julkaisi tietoa osakkeenomistajille suunnatusta varojenjaosta, mukaan lukien osinkojen maksamisen ja osakkeiden takaisinoston. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Nokia jakaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta 3. toukokuuta 2024.

Tämä neljännes osoittaa, että vaikka Nokia kohtaa edelleen haasteita globaalissa toimintaympäristössä, se on strategisesti asemoitu hyödyntämään markkinoiden mahdollisuuksia ja vahvistamaan johtoasemaansa teknologiasektorilla.

Ensimmäisen neljänneksen aikana Nokia keskittyi myös parantamaan operatiivista tehokkuuttaan ja hallitsemaan kustannuksiaan tehokkaasti. Yhtiö on saanut päätökseen useita tärkeitä teknologialisensointineuvotteluja, jotka ovat tuoneet lisätuloja ja vahvistaneet yhtiön taloudellista asemaa. Tämän ansiosta Teknologia-liiketoimintaryhmän vuositason liikevaihto nousi kuluneella neljänneksellä merkittävästi.

Nokian kehittämä Network as Code -alusta on osoittautunut menestykseksi, auttaen operaattoreita nopeuttamaan 5G-verkkojen käyttöönottoa ja kaupallistamaan investointejaan edistyksellisten ohjelmointirajapintojen avulla. Alustalla on jo 11 operaattoriasiakasta, ja uusia sopimuksia neuvotellaan parhaillaan, mikä kertoo palvelun kysynnän kasvusta.

Vaikka Pohjois-Amerikan ja Intian markkinoilla kysyntä oli heikkoa, yhtiön globaali strategia ja kyky mukautua vaihteleviin markkinaolosuhteisiin ovat mahdollistaneet jatkuvan kasvun muilla alueilla. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä on erityisesti nauttinut vahvasta bruttokateprosentista, joka nousi merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen.

Lundmark summaa Nokian tilanteen positiivisesti: “Vaikka kohtaamme edelleen haasteita, olemme osoittaneet kykymme navigoida näissä haastavissa olosuhteissa ja jatkamme investointejamme tulevaisuuden teknologioihin. Olemme sitoutuneet saavuttamaan pitkän aikavälin taloudelliset ja strategiset tavoitteemme, ja olen luottavainen, että pystymme tarjoamaan merkittävää arvoa osakkeenomistajillemme ja asiakkaillemme.”

Ellipal lompakot

Nordea julkisti vahvan ensimmäisen neljänneksen tuloksen


Helsingin pörssissä oli todellinen jättiläisten tulospäivä, sillä myös pankkikonserni Nordea julkisti sen ensimmäisen neljänneksen tulokset.

Nämä tulokset osoittavat pankin kyvyn navigoida haasteellisissa markkinaolosuhteissa. Korkokatteen 11 prosentin kasvu oli merkittävä tekijä tuottojen yhteensä 6 prosentin nousussa. Vakuutustoiminnan nettotulos parani 33 prosenttia, ja nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä pysyi vahvana.

Liiketoiminnan kulut vähenivät 9 prosenttia, vaikka inflaation ja suunniteltujen lisäinvestointien vuoksi operatiiviset kulut kasvoivat 5 prosenttia. Tämä kehitys vahvisti liikevoiton 19 prosentin kasvun. Nordean toimitusjohtaja Frank Vang-Jensen kommentoi tulosta: “Ensimmäisen neljänneksen tulos on osoitus Nordean vahvasta asemasta ja kyvystä tuottaa tulosta myös epävakaina aikoina.”

Oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä neljänneksellä 18,1 prosenttia, mikä on selkeä parannus edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Osakekohtainen tulos kasvoi myös merkittävästi, 23 prosenttia, ollen nyt 0,38 euroa.

Luottosalkun laatu pysyi hyvänä


Nordean luotonanto yrityksille kasvoi 2 prosenttia ja henkilöasiakkaiden talletusvolyymit kasvoivat prosentin, vaikka yritysasiakkaiden talletusvolyymit supistuivat 6 prosenttia. Vakaasta toimintaympäristöstä huolimatta hoidossa oleva varallisuus kasvoi 8 prosenttia.

Luottosalkun laatu pysyi korkealla tasolla, ja nettoluottotappioita oli vähän, vain 33 miljoonaa euroa, mikä vastaa 4 korkopistettä. Johdon harkintaan perustuva luottotappiovarauspuskuri pidettiin ennallaan 505 miljoonan euron tasolla.

Nordean ydinvakavaraisuussuhde parani ja on nyt 17,2 prosenttia, mikä ylittää viranomaisten asettamat vaatimukset reilusti. Pankin kyky tukea asiakkaitaan pysyy vankkana. Yhtiökokous hyväksyi 0,92 euron osakekohtaisen osingon tilikaudelta 2023, ja neljäs omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma saatiin päätökseen maaliskuussa.

Nordea: Hyvä pohja jatkaa kasvua


Vuoden 2024 näkymät pysyvät ennallaan, oman pääoman tuoton odotetaan olevan yli 15 prosenttia. “Nordean liiketoimintamalli on vahva ja luottosalkkumme erittäin hyvin hajautettu. Tämä mahdollistaa asiakkaidemme tukemisen ja tuottojen laadukkaan pitämisen kaikissa suhdanteen vaiheissa,” toteaa Vang-Jensen.

Nordea jatkaa panostuksiaan digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen, mikä näkyy asiakasneuvotteluiden määrän kasvuna. Pankki odottaa jatkavansa vahvaa suorittamistaan myös loppuvuoden ajan.

Tämä ensimmäinen neljännes antaa Nordean mukaan hyvän pohjan jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista ja vahvistaa entisestään pankin asemaa yhtenä Euroopan johtavista finanssilaitoksista.