Näitä asioita ensiasunnon ostaja miettii ostopäätöksessään

Tanja Elo
| 3 min read

Ensiasunnon ostaja saa kodin avaimet käteen kerrostalon edessä. Kuvassa näkyy vain kädet, avain ja rakennus.

Vuonna 2024 ensiasunnon ostaja ei enää näe omistusasumista yhtä taloudellisesti houkuttelevana vaihtoehtona kuin aiemmin, kertoo tuore Danske Bankin “Ensiasunnon ostajat 2024” -kyselytutkimus.

Tutkimuksessa, joka kattoi 18–39-vuotiaiden näkemyksiä ensiasunnon hankkimisesta ja omistamisesta, havaittiin, että korkeat asuntojen hinnat, alhainen tulotaso ja säästöjen puute hidastavat ensiasunnon hankintaa. Taloudellisten perusteiden merkitys omistusasumiselle on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Nykyään vain 63 prosenttia vastaajista pitää ensiasunnon ostamista taloudellisesti kannattavana, kun vastaava luku oli 72 prosenttia vuonna 2022.

Lue: OP:n asiantuntijat: Helsingin pörssi kääntyy parempaan suuntaan

SKILLING mainosbanneri CTA

Ensiasunnon ostaja miettii taloudellisia perusteita ostopäätöstä tehdessään


Myös muut omistusasumisen taloudelliset perusteet, kuten omistusasumisen edullisuus verrattuna vuokraamiseen tai asunnon näkeminen varallisuuden kerryttämisen välineenä tai hyvänä sijoituksena, ovat menettäneet merkitystään. Erityisesti Helsingissä ja Uudellamaalla ensiasunnon ostaja pitää kuitenkin omistusasumista taloudellisesti järkevämpänä vaihtoehtona kuin vuokraamista.

Tilastokeskuksen mukaan asuinrakennuksia valmistui eniten Uudellemaalle vuoden 2023 loka-joulukuussa. Toiseksi eniten asuinrakennuksia valmistui Pirkanmaalle ja kolmanneksi eniten Pohjois-Pohjanmaalle.

Danske Bankin Suomen henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Jens Wiklundin mukaan asunnon ostamisen kannattavuutta on arvioitava uudelleen, ottaen huomioon korkojen nousun, inflaation ja epävakaan taloustilanteen vaikutukset.

Vaikka omistusasuminen voi edelleen olla fiksu taloudellinen päätös ja keino varallisuuden kartuttamiseen, omaan taloudelliseen pärjäämiseen liittyvät huolenaiheet ovat lisääntyneet erityisesti korkeiden hintojen, alhaisen tulotason ja säästöjen puutteen vuoksi. Taloudellinen epävarmuus hidastaa etenkin naisten ensiasunnon ostopäätöksiä.

Ensiasunnon ostaja etsii ennen kaikkea kotia, ei sijoituskohdetta


”Asunnon ostajien tilanne on kääntynyt muutamassa vuodessa päälaelleen, ja siksi korkojen nousu, inflaatio ja epävakaa taloustilanne näkyvät tutkimustuloksissa. Silti monelle omistusasumisesta haaveilevalle asunnon hankinta on edelleen fiksu taloudellinen päätös ja keino kerryttää varallisuutta. Ennusteemme mukaan asuntojen hinnat kääntyvät tänä vuonna nousuun. Kasvukeskuksissa asuntojen hintojen odotetaan pitkällä tähtäimellä kehittyvän vähintään kuluttajahintojen mukaisesti”, Wiklund sanoo Danske Bankin tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan ensiasunnon ostajat etsivät ennen kaikkea kotia itselleen, eivät niinkään sijoituskohdetta. Siksi asumisen valintoja ei tulisi tarkastella pelkästään taloudellisesta näkökulmasta, vaan myös omia tarpeita ja toiveita tulisi huomioida laajemmin.

”Kun yleinen taloustilanne on kiristynyt, on ymmärrettävää, että ensiasunnon ostoon liittyvät taloushuolet ovat lisääntyneet. Tilastot kuitenkin kertovat, että asuntojen hinnat ovat tällä hetkellä edullisempia suomalaisten tulotasoon nähden kuin kaksi vuotta sitten. Tutkimuksen mukaan useimmat ensiasunnon ostajat etsivät itselleen ensisijaisesti kotia, eivät sijoituskohdetta.

Asumisen valintoja ei pidäkään tarkastella ainoastaan taloudellisesta näkökulmasta vaan huomioida omat tarpeet ja toiveet laajemmin”, muistuttaa Sari Takala, Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Danske Bank Suomen toimeksiannosta, ja siihen osallistui 1124 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa, jotka edustavat noin 1,5 miljoonaa 18–39-vuotiasta suomalaista.

Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on heikolla tasolla


Suomalaisten taloudellinen luottamus ja kulutuskäyttäytyminen ovat haastavien aikojen edessä vuonna 2024, kertoo Tilastokeskuksen tuore julkaisu.

Arvio oman talouden nykytilasta ja odotus Suomen yleisestä taloustilanteesta vuoden kuluttua ovat hyvin heikot, heijastellen laajempaa epävarmuutta. Erityisesti odotukset omasta taloudesta ovat vaisuja.

Vaikka nykytilan arvio omasta taloudesta on hieman parantunut edelliskuuhun verrattuna, odotus siitä on heikentynyt. Odotukset Suomen talouden kehityksestä pysyvät kuitenkin ennallaan, mikä voi viitata vakauden kaipuuseen epävakaassa maailmantalouden tilanteessa.

Ajankohtaa pidetään edelleen erittäin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle. Rahankäyttöaikeet kulutukseen ovat hyvin niukat, vaikka auton ostoon suunnattu halu onkin kasvussa. Sen sijaan asunnon ostoaikeet pysyvät vaisuina, mikä kertoo epäröinnistä suuremmissa taloudellisissa päätöksissä.

Trezor kryptolompakko

Työttömyyskehitys nähdään synkkänä


Suomalaisten näkemys yleisestä työttömyyskehityksestä on melko synkkä, ja moni kokee omakohtaisen työttömyyden uhan suureksi. Tämä heijastaa laajempaa taloudellista epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta.

Kuluttajista 13 % odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 57 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Vaikka näkemys omasta rahatilanteesta pysyy keskimääräisellä tasolla, mahdollisuudet säästää tulevaisuudessa ennakoivat hieman normaalia huonommiksi.

Kuluttajien arvio omasta rahatilanteestaan oli maaliskuussa pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Mahdollisuuksia säästämiseen tulevina kuukausina ennakoitiin olevan hieman vähemmän kuin normaalisti. Rahaa oli maaliskuussa jäänyt säästöön runsaalla puolella eli 56 %:lla kuluttajista ja 68 % uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Tämä voi viitata huoleen tulevista taloudellisista haasteista ja tarpeesta varautua mahdollisiin vaikeuksiin.

Maaliskuussa ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Kuluttajista vain 12 % arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja 36 % piti säästämistä kannattavana. Aikomuksia lainanottoon oli maaliskuussa kuitenkin tavanomaisen verran. Kuluttajista 16 % suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

LuePankit: Asuntojen hinnat eivät nouse vielä vähään aikaan

Auton hankintaa on harkittu normaalia enemmän


Kaiken kaikkiaan Suomen taloudellinen tilanne vuonna 2024 näyttää haasteelliselta, ja kuluttajat suhtautuvat varovaisesti kulutuspäätöksiinsä. Epävarmuuden ilmapiirissä omat talousnäkymät ja yleinen taloustilanne ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisten päätöksiin ja kulutuskäyttäytymiseen tulevina kuukausina.

Maaliskuun tilanne säilyi edelleen epäsuotuisana kestotavaroiden ostamiselle, sillä vain 10 prosenttia kuluttajista koki hetken olevan otollisen hintaville hankinnoille.

Vaikka kuluttajien into käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana oli maaliskuussa edelleen vähäistä, hieman yli kymmenesosa suunnitteli silti lisäävänsä rahankäyttöään kestokulutukseen. Auton hankintaa harkittiin normaalia enemmän, kun taas asunnon ostoa koskevat suunnitelmat pysyivät vaisuina. Aikeet kodin peruskorjaukseen jäivät myös keskimääräistä vähäisemmiksi.

Maaliskuun aikana noin 15 prosenttia kuluttajista harkitsi joko varmasti tai mahdollisesti henkilöauton ostoa seuraavan vuoden aikana. Asunnon hankinta tai talon rakentaminen oli vain harvojen mielessä, kun taas noin 16 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa kodin peruskorjaukseen seuraavan vuoden aikana.