Securitize ja BlackRock lanseeraavat yhdessä rahaston

Markku Korhonen
| 5 min read

Varainhoitoyhtiö BlackRock osoittaa kiinnostusta tokenisaatiota kohtaan. Kuvituskuvassa suurkaupunki.

Sijoitushallintayhtiö BlackRock on käynnistämässä uutta rahastoa yhteistyössä Securitizen kanssa, käy ilmi tuoreesta SEC-ilmoituksesta.

Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröity rahasto toimii yhdistettynä sijoitusrahastona. Tämän rakenteen ansiosta sijoittajat voivat yhdistää varansa yhdeksi salkuksi ja saada näin mahdollisesti korkeampia tuottoja.

Securitize on alusta, joka helpottaa aineellisen omaisuuden, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja kiinteistöjen, muuntamista digitaalisiksi tokeneiksi. Sen yhteistyö BlackRockin kanssa viittaa omaisuudenhoitajan osallistumiseen tokenisointiin. Tätä ei kuitenkaan mainita nimenomaisesti hakemuksessa.

XTB mainosbanneri CTA

BlackRockin Securitize-rahaston
vähimmäissijoitus on 100 000 dollaria


Tokenisoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa reaalimaailman omaisuuserät, kuten osakkeet tai kiinteistöt, muunnetaan lohkoketjussa oleviksi digitaalisiksi poleteiksi. Nämä tokenit edustavat omaisuuden omistusta tai arvoa. Se mahdollistaa lohkoketjuun tallennettujen varojen reaaliaikaisen selvityksen ja läpinäkyvän seurannan.

Uusi rahasto, jonka nimi on BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, vaatii ulkoisilta sijoittajilta hakemuksen mukaan vähintään 100 000 dollarin sijoituksen.

Monet investointipankit ovat jo mukana tokenisoinnissa. Esimerkiksi JPMorganin lohkoketjuosasto Onyx kehitti proof of concept -konseptin, joka demonstroi tokenisoinnin hyötyjä rahoitusvarallisuuden hallinnassa.

“Tokenisointi laajenee edelleen, ja ennusteiden mukaan “tokenisoidut omaisuuserät kasvavat yksityisillä markkinoilla 80-kertaisiksi ja niiden arvo nousee lähes 4 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä. Reaalimaailman omaisuuserien (RWA) tokenisointi on mullistavaa sijoittajien ja yritysten kannalta”, Securitize kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

BlackRockin Bitcoin-ETF on noussut merkittäväksi toimijaksi


Tammikuussa BlackRock oli ensimmäisten Spot Bitcoin ETF -rahastojen joukossa, jotka saivat hyväksynnän kaupankäynnille. Se nousi nopeasti 10 eniten varoja saaneen rahaston joukkoon. BlackRockin IBIT-tunnuksella kulkevan Spot Bitcoin ETF:n valta-asema osoitti kasvavaa kiinnostusta Bitcoiniin sijoitusluokkana.

Se sai nopeasti vetoapua ja nousi 10 suurimman rahaston joukkoon, joihin virtasi merkittävästi pääomaa, mikä kuvastaa kasvavaa kiinnostusta Bitcoin-sijoituksia kohtaan.

Helmikuun 27. päivään mennessä BlackRock Spot Bitcoin ETF:n kaupankäyntivolyymi ylitti 1 miljardin dollarin rajan, mikä osoittaa huomattavaa sijoittajien aktiivisuutta. Maaliskuun 1. päivään mennessä iShares Bitcoin ETF (IBIT) saavutti merkittävän virstanpylvään ETF-alalla saavuttamalla 10 miljardin dollarin suuruisen hallinnoitavan omaisuuden määrän.

Lue myös: Steikkaus mukaan Fidelityn Spot Ethereum ETF-hakemukseen

BlackRockin toimitusjohtaja ennakoi kaikkien rahoitusvarojen tokenisointia


BlackRockin toimitusjohtajan Larry Finkin mukaan ETF:n hyväksyminen on vasta alkua rahoitusmaailman mullistavalle muutokselle.

Fink sanoi CNBC:lle, että ETF:t ovat vain alkuvaihe laajemmassa prosessissa, jossa kaikki rahoitusvarallisuuserät tokenisoidaan.

Hän uskoo, että varojen siirtäminen lohkoketjuun poistaa lopulta korruption rahoitusjärjestelmästä.

Mitä tarkoittaa tokenisaatio?
– Sijoitusmaailmassa tokenisaatio tarkoittaa reaaliomaisuuden, kuten kiinteistöjen tai osakkeiden, muuttamista digitaalisiksi tokeneiksi lohkoketjuteknologian avulla.
  •  Tämä prosessi mahdollistaa varallisuuserien edustamisen ja kaupankäynnin lohkoketjupohjaisilla markkinoilla.
  •  Tokenisaatio voi tuoda etuja, kuten osittamisen, likviditeetin parantamisen ja globaalien markkinoiden saavutettavuuden.
  •  Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia sijoittajille päästä kiinni perinteisesti vaikeasti saavutettaviin omaisuusluokkiin ja hajauttaa riskiä.

Jo ennen Finkin nousujohteisia kannanottoja reaalimaailman omaisuuserien (RWA) tokenisoinnista oli tullut yksi suurimmista perinteisiä rahoituslaitoksia valloittavista trendeistä.

Kun Boston Consulting Group ennusti vuoden 2022 lopulla, että omaisuuserien tokenisointi saavuttaisi 16 biljoonaa dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana, se saattoi tuntua joistakin kaukaa haetulta.

Vuoden 2023 lopulla HSBC:n ja Deutsche Bankin kaltaiset laitokset kuitenkin jo valmistautuivat tarjoamaan asiakkailleen tokenisoitujen omaisuuserien säilytystä, kun taas omaisuudenhoitoalan jättiläiset Brevan Howard ja Hamilton Lane ovat siirtyneet ensimmäisinä käyttämään käyttämättömiä varoja lohkoketjussa.

Libre-protokolla otetaan käyttöön vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, ja se tarjoaa tokenisoituja varoja ja älykkäitä sopimuksia Polygonin kautta.

Finkin näkemyksen mukaan teknologiat, jotka ovat taustalla omaisuuden digitalisoimisessa, voivat tuoda lähitulevaisuudessa sekä palveluntarjoajille että asiakkaille jännittäviä palveluita ja ominaisuuksia.

Hän on myös ilmaissut huolensa siitä, että Yhdysvaltojen rahoitusalan digitalisaatio on jäämässä muita suuria toimijoita, kuten Kiinaa, jälkeen. Esimerkiksi Kiinassa digitaalinen juan on jo käytössä.

Vaikka viimeisen vuoden aikana kryptopalveluita tarjoavien yritysten ympärillä on ollut runsaasti draamaa, kuten FTX-pörssin romahdus ja sen perustajan oikeudenkäynti, Larry Fink on jatkanut rahoitusalan digitalisaation tärkeyden korostamista.

Tokenisaatio voi tuoda kiinteistömarkkinat kaikkien saataville


Vaikka sitä voi olla vaikea uskoa, perinteiset rahoitusomaisuuserät ovat kuitenkin vain suhteellisen pieni murto-osa omaisuuserien tokenisoinnin kokonaismahdollisuuksista.

Esimerkiksi The Tokenizerin hiljattain tekemässä raportissa kiinteistöjen tokenisoinnin mahdollisuuksista todettiin, että arviolta 228 biljoonan dollarin arvoisille globaaleille kiinteistömarkkinoille on pääsy vain 3 prosentilla maailman väestöstä.

Kiinteistöjen tokenisointi, jonka edelläkävijöinä ovat Blocksquaren kaltaiset hankkeet, mahdollistaa kuitenkin sen, että yksittäinen kiinteistö voidaan esittää lohkoketjussa useina tokeneina, jolloin ihmiset voivat sijoittaa vain murto-osaan kiinteistöstä ja tehdä markkinoista likvidimmät ja helpommin saatavilla olevat. Vähän samalla logiikalla kuin bitcoinin suhteen, jota sijoittajan ei tarvitse omistaa kokonaisuudessaan, vaan siitä voi omistaa vain pienen osan.

Käytännössä kiinteistöjen ostaminen on tietenkin muodollinen ja yleensä monimutkainen oikeudellinen prosessi, joka tapahtuu ketjun ulkopuolella. Syyskuussa 2023 Blocksquare saavutti merkittävän virstanpylvään, kun se toteutti onnistuneesti maailman ensimmäisen kiinteistön notaarin vahvistaman tokenisoinnin.

Ljubljanassa sijaitseva pysäköintipaikka myytiin onnistuneesti ja integroitiin Slovenian maarekisteriin, mikä teki siitä ensimmäisen EU:n lainsäädännön mukaisesti toteutetun laillisen on-chain-kiinteistökaupan.

Blocksquare valmistautuu nyt myös seuraavaan suureen virstanpylvääseen – sen natiivin hallintotokenin, BST:n, listautumiseen BitMart-kryptopörssiin.

BST on vaihtoväline Oceanpointissa, joka on Blocksquaren kehittämä hajautettu rahoitusalusta, joka helpottaa tokenisoitua kiinteistösijoittamista. Kun sijoittajat panostavat BST:tä Oceanpointissa, he saavat panostetun BST:n, jonka avulla he voivat osallistua alustan hajautettuun hallintoon.

Ledger kryptolompakko

Mihin tokenisaatio voi levitä?


Myös muunlaiset omaisuuserät ovat kypsiä tokenisointiin keinona parantaa likviditeettiä ja markkinoille pääsyä. Kuvataide on yksi merkittävä esimerkki. Se on omaisuuserä, joka on perinteisesti ollut suljettu kaikilta muilta kuin eliittisijoittajilta, jotka usein joutuvat pitämään omaisuuseriä hallussaan pidempään kuin haluaisivat, kunnes he löytävät sopivan ostajan.

Mutta tokenisoinnin ansiosta kuka tahansa voi pian sijoittaa Banksyn tai Andy Warholin kaltaisten taiteilijoiden alkuperäisteoksiin. Taiteen tokenisointiprotokolla 10101.art teki hiljattain yhteistyötä Dubaissa sijaitsevan Monada-taidegallerian kanssa näiden kahden taiteilijan teosten tokenisoimiseksi.

Jopa Maailmanpankki tutkii tokenisoinnin mahdollisuuksia infrastruktuurihankkeiden rahoittamisessa. Viime vuonna julkaistussa asiakirjassa korostettiin mahdollisuuksia käyttää tokenisointia ratkaisemaan joitakin alan perinnöllisiä haasteita, kuten huono hallinto ja vaatimus suurista pääomapanoksista hankkeisiin, jotka eivät yleensä ole välittömästi kannattavia.

Tokenisoimalla investoinnit voitaisiin saada käyttöön paljon suurempi joukko sijoittajia, joilla on vahvempi intressi saada hankkeet vietyä loppuun – esimerkiksi paikallisia asukkaita ulkomaisten hedge-rahastojen sijasta.

Omaisuuserien tokenisointiin liittyvien ennusteiden laajuus kertoo potentiaalisista mahdollisuuksista. Ei siis ihme, että BlackRock ja muut finanssialan edelläkävijät ovat siitä kiinnostuneita.

Tulevien vuosien aikana ne voivat avata nykyisin epälikvidit markkinat miljardeille ihmisille, demokratisoida sijoitusmahdollisuuksia ja tehostaa samalla vakiintuneita markkinoita. Larry Finkin rohkeat lausunnot uudesta finanssimaailmasta saattavat osua oikeaan.

Lue myös: Kryptopörssi FTX:n velkojat kertovat tuhoisista seurauksista