Onko tokenisaatio vuoden sana 2024 finanssialalla?

Daniel Nordin
| 5 min read

Tokenisaatio on nyt kaikkien huulilla rahoitusalalla. Kuvituskuvassa suurkaupunki älypuhelimen läpi katsottuna.

Mitä on tokenisaatio, josta finanssimaailman johtavat tekijät nyt kovasti kohkaavat? Voiko tokenisointi muuttaa rahoitusmaailmaa? Tästä kaikesta otamme selvää.

Tokenisaatio, tai tokenisointitrendi jatkaa voimistumistaan vuonna 2024, ja pääpaino on digitaalisissa varoissa ja maksujärjestelmissä. Velkojen, johdannaisten ja strukturoitujen tuotteiden tokenisointi edellyttää näiden instrumenttien muuntamista digitaalisiksi poleteiksi lohkoketjussa tai hajautetuissa pääkirjoissa, ja se jää edelleen huomiotta.

Lue: BlackRock ja Securitize yhteistyöhön –tokenisointi kiinnostaa varainhoitajaa

Perinteisten omaisuuserien tokenisointi on herättänyt perinteisten rahoituslaitosten huomion. Jotta asiat saataisiin tokenisoinnin osalta oikeisiin mittasuhteisiin, on useita investointipankkeja, jotka ovat mukana tokenisoinnissa, lähinnä digitaalisten omaisuuserien ja maksujärjestelmien yhteydessä. JPMorgan on tutkinut aktiivisesti lohkoketjuteknologiaa ja tokenisointia aloitteiden kautta.

BINANCE mainosbanneri CTA

“Vuonna 2023 tehtiin useita velkojen tokenisointialoitteita, kuten Goldman Sachsin Digital Asset Platform ja HSBC:n Orion-alustan käyttöönotto”, kertoo Casper Associationin hallituksen jäsen Ralf Kubli Cryptonewsille.

Goldman Sachs on ollut mukana erilaisissa lohkoketju- ja digitaalisen omaisuuden aloitteissa, mukaan lukien osallistuminen tokenisoituihin arvopaperitarjouksiin. HSBC taas on tutkinut lohkoketjuteknologiaa useissa käyttötapauksissa, kuten kaupan rahoituksessa ja digitaalisessa identiteetissä, joihin voisi liittyä tokenisointia.

Citigroup on kokeillut lohkoketjuteknologiaa ja tokenisointia erilaisissa rahoitustuotteissa ja -palveluissa, kuten rajatylittävissä maksuissa ja kaupan rahoituksessa. DBS Bank on tutkinut tokenisointia esimerkiksi kaupan rahoituksen ja arvopaperikaupan aloilla.

Lokakuussa 2023 Sygnum Bank julkaisi yhdessä Floatin ja Fasanara Capitalin kanssa uuden tokenisoidun yksityisen velkainstrumentin, joka mahdollistaa pääsyn yksityiseen velkaan. Float lanseerasi tokenin Polygon-lohkoketjussa. Tokenisointi yksityisille markkinoille ja erityisesti kiinnostus yksityistä velkaa kohtaan on siis lisääntynyt.

Mikä hillitsee tokenisaation leviämistä?


Tokenisointi laina-alalla, olipa kyse sitten velasta, johdannaisista tai strukturoiduista tuotteista, on vielä varhaisessa tutkimusvaiheessa. Pankit ovat huomanneet, että tokenisointi on tehostanut maksua, selvitystä ja transaktioiden käteisosuutta, Kubli selittää.

“Pankkien operaatiotiimit ovat havainneet, että jos toimituspuolta ei ole selkeästi määritelty, transaktion loppuunsaattamiseen kuluu edelleen yhtä paljon kustannuksia ja vaivaa tai jopa enemmän, kun otetaan huomioon prosessiin osallistuvat uudet tokenisointialustat. Nämä rajoitukset selittävät kiinnostuksen puutteen velkojen tokenisointia kohtaan”, Kubli sanoi.

Velan, johdannaisten ja strukturoitujen tuotteiden ymmärtäminen


Velkatokenisaatiossa perinteiset velkainstrumentit, kuten joukkovelkakirjalainat tai lainat, muunnetaan digitaalisiksi rahakkeiksi, tokeneiksi. Siitä myös nimi tokenisaatio.

Näitä tokeneita voidaan sitten kaupata tai siirtää lohkoketjupohjaisilla alustoilla, mikä tarjoaa etuja, kuten lisääntynyt likviditeetti, lyhentyneet selvitysajat ja lisääntynyt läpinäkyvyys velkamarkkinoilla.

Johdannaisten tokenisointi tarkoittaa johdannaissopimusten, kuten optioiden, futuurien tai swapien, esittämistä digitaalisena tokenina lohkoketjussa. Tokenisoimalla johdannaisia osapuolet voivat käydä tehokkaammin kauppaa näillä rahoitusvälineillä, automatisoida sopimusten toteuttamiseen ja selvitykseen liittyviä näkökohtia sekä parantaa johdannaismarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja tarkastettavuutta.

Strukturoitujen tuotteiden tokenisoinnissa digitalisoidaan monimutkaisia rahoitusvälineitä, jotka paketoivat useita kohde-etuuksia tai rahoitustuotteita yhdeksi sijoitusvälineeksi. Tällaisia strukturoituja tuotteita voivat olla omaisuusvakuudelliset arvopaperit, vakuudelliset velkasitoumukset tai strukturoidut velkakirjat.

Strukturoitujen tuotteiden tokenisoinnilla voidaan virtaviivaistaa liikkeeseenlaskua, parantaa laajemman sijoittajapohjan saatavuutta ja parantaa kohde-etuutena olevien omaisuuserien läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä.

Jotta velkatuotteiden tokenisointi kiinnostaisi, ei tarvita jälkimarkkinoita, vaan lohkoketjuinfrastruktuurissa elävien rahoitusvarojen hinnanmuodostuksen mekaniikkaa ja myös suurempaa tehokkuutta kaupankäynnin jälkeisissä prosesseissa, Kubli selittää.

“Velkaa, strukturoituja instrumentteja ja johdannaisia edustavan tokenisoidun rahoitusvarallisuuden tärkein näkökohta on kassavirtojen määrittely. Kaikki, mikä rahoituksessa kiinnostaa, on peräisin kassavirroista”, Kubli sanoo.

Trezor kryptolompakko

Tokenisaatio ja selkeyden puute


Kubli korostaa, että tarvitaan lisää selkeyttä.

Velan tokenisoinnilla on ollut useita haasteita, jotka ovat estäneet sen laajaa käyttöönottoa ja kasvua. Näitä ovat muun muassa sääntelyn monimutkaisuus ja standardoinnin puute. Tämä puolestaan vaikuttaa liikkeeseenlaskijoiden luottamukseen. Sitten on useita infrastruktuurihaasteita.

Vankan infrastruktuurin rakentaminen velkojen tokenisointia varten edellyttää merkittäviä investointeja ja teknologista asiantuntemusta. Tähän voidaan laskea mukaan turvalliset säilytysratkaisut, kaupankäyntialustat ja selvitysjärjestelmät,

“Toisin sanoen taustalla olevan rahoitussopimuksen osapuolten maksuvelvoitteet on määriteltävä ja standardoitava selkeästi ennen rahoitusvarallisuuden tokenisointia. Ilman tällaisia määritelmiä syntyy vain tyhmiä tai epätäydellisiä tokeneita. Näiden tokenien on sisällettävä koneellisesti luettavat ja koneellisesti toteutettavat rahoitusehtojen termit, jotta peli muuttuu”, Kubli sanoi.

Lue myös: Securitize ja BlackRock lanseeraavat yhdessä rahaston

Tokenisaatiokeskustelu Davos 2024:ssä


Davos-Klostersissa 14.-19. tammikuuta 2024 pidetyssä Maailman talousfoorumissa (WEF) käytiin keskustelua tokenisaatiosta ja siitä, miten se tuo mukanaan uuden omistusdynamiikan, jota isännöidään lohkoketjussa ja jolla on potentiaalia vaikuttaa useisiin talouden aloihin. Alan sääntelyn epäselvyyden vuoksi on edelleen epäselvää määritellä, mihin tokenisaatio sijoittuu finanssialalla.

Maailman talousfoorumissa pohdittiin myös, miten talouskasvu saataisiin nousuun ja kuinka tekoälyn kanssa tulee solmia yhteiset pelisäännöt.

Wall Street ja tokenisaatio


Wall Streetin yritykset ovat voimakkaasti pyrkineet lisäämään pyrkimyksiään tokenisoida varoja lohkoketjussa, kertoo talousuutistoimisto Benzinga.

Tokenisointi on sitä, kun aineelliset ja aineettomat hyödykkeet muunnetaan digitaalisiksi poleteiksi – kaikki osakkeista ja joukkovelkakirjoista kultaharkkoihin, kiinteistöihin sekä digitaaliseen ja fyysiseen taiteeseen.

Maaliskuussa 2023 BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink kommentoi osakkeenomistajille osoittamassaan vuosikirjeessä myös, että joillakin digitaalisen omaisuuden taustalla olevilla teknologioilla on toiminnallista potentiaalia, jolla voisi olla jännittäviä sovelluksia.

Varallisuusluokkien tokenisointi “tarjoaa mahdollisuuden tehostaa pääomamarkkinoita, lyhentää arvoketjuja ja parantaa sijoittajien kustannuksia ja saatavuutta”, hän sanoi.

Tokenisoinnin kasvua edistävät tekijät


Lohkoketjuteknologian hyväksyminen lisääntyy, kun ala kypsyy ja saa laajemman hyväksynnän eri toimialoilla, yhä useammat yritykset ja rahoituslaitokset todennäköisesti tutkivat tokenisointia keinona digitalisoida varoja ja parantaa tehokkuutta eri prosesseissa.

Tokenisointia koskevan sääntelyn selkeyden ja kehysten odotetaan kehittyvän, mikä tarjoaa enemmän varmuutta yrityksille ja sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita omaisuuserien tokenisoinnista. Selkeämpi sääntely voi vauhdittaa hyväksyntää ja investointeja tokenisaatioaloitteisiin.

Sitten on vielä likviditeetin ja saatavuuden kysyntä. Tokenisointi tarjoaa etuja, kuten lisääntynyttä likviditeettiä, murto-omistajuutta ja pääsyä maailmanlaajuiseen sijoittajakuntaan. Kun perinteisistä omaisuusluokista tulee tokenisoituja, näiden etujen kysynnän odotetaan lisäävän tokenisointimarkkinoiden kasvua.

Ei ole epäilystäkään siitä, että tokenisaatio voi häiritä perinteisiä markkinoita ja liiketoimintamalleja mahdollistamalla murto-omistuksen, parantamalla likviditeettiä, vähentämällä välikäsiä ja virtaviivaistamalla prosesseja. Tämä häiritsevä potentiaali on herättänyt huomiota sijoittajien, yrittäjien ja innovaattoreiden keskuudessa, jotka pyrkivät hyödyntämään uusia mahdollisuuksia.

Lue myös: Venäjä kertoo panostavansa miljardeja kryptoteollisuuteen