Iso-Britannia suunnittelee lisää kryptosääntelyä suojakseen

Tanja Elo
| 5 min read

Iso-Britannia, lippu ja big ben.

Kryptovaluuttakehityksessä hieman muuta maailmaa jäljessä oleva Iso-Britannia on ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön kryptovaluuttoja koskevan markkinoiden väärinkäyttöön puuttuvan järjestelmän kuluvan vuoden aikana. Maan finanssivalvontaviranomainen (FCA – Financial Conduct Authority) FCA kertoo asiasta tiistaina julkaistussa liiketoimintastrategiassaan.

Järjestelmää sovellettaisiin kaikkiin, jotka syyllistyvät markkinoiden väärinkäyttöön Ison-Britannian pörssissä kaupankäynnin kohteena olevan kryptovarallisuuden osalta. Tämä riippumatta siitä, missä he itse asuvat.

BINANCE mainosbanneri CTA

EU:ssa vastaava markkinoiden väärinkäyttöasetus sääntelee markkinoiden väärinkäyttöä eli sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista, kertoo Finanssivalvonta verkkosivuillaan.

Lisäksi se asettaa velvoitteita muun muassa liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöille ja heidän lähipiiriinsä kuuluville sekä markkinoiden ylläpitäjille ja sijoituspalveluyrityksille. Asetus sääntelee myös markkinoiden tunnustelua, sijoitussuosituksia sekä sellaisia julkisten laitosten levittämiä tilastoja tai ennusteita, joilla voi olla huomattava vaikutus rahoitusmarkkinoihin.

Lue myös: Britannian Cityministeri Bim Afolami kannustaa riskinottoon

Iso-Britannia hahmottelee suunnitelmia markkinoiden väärinkäytön torjumiseksi kryptovaluuttasektorilla


Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomainen FCA on hahmotellut suunnitelmiaan, joilla se aikoo vahvistaa valmiuksiaan havaita ja torjua markkinoiden väärinkäyttöä kryptovaluuttasektorilla seuraavien 12 kuukauden aikana.

Liiketoimintasuunnitelmassa hahmotellaan FCA:n toimintasuunnitelma kuluttajien suojelemiseksi, markkinoiden eheyden varmistamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi. Tähän sisältyy kehittyneiden analyysivalmiuksien, kuten verkostoanalyysin ja eri omaisuusluokkien välisten visualisointien, kehittäminen, jotta epäilyttävät toimet voidaan tunnistaa paremmin.

Ison-Britannian finanssivalvontaviranomainen kertoi parantavansa markkinavalvontakykyään ja kehittävänsä kehittyneitä analyysijärjestelmiä.

Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomainen (FCA) keskittyy parantamaan valmiuksiaan kryptoalan markkinoiden väärinkäytön havaitsemisessa ja seuraamisessa sekä avustamaan oikeasuhteisen markkinoiden väärinkäyttöjärjestelmän luomisessa omaisuusluokalle seuraavien 12 kuukauden aikana.

Suunnitelmissaan vuosille 2024–2025 #FCA listasi yhdeksi tavoitteekseen kryptomarkkinoiden väärinkäytön vastaisten toimenpiteiden tiukentamisen. Sääntelyviranomainen aikoo parantaa seuranta- ja interventiojärjestelmiä markkinoiden väärinkäytön ja eheyden kattamiseksi”, kirjoittaa kryptokaupankäyntialusta TOBTC viestipalvelu X:ssä.

Viime vuonna Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus julkaisi kuulemisasiakirjan, joka sisälsi ehdotuksia erityisesti kryptovaroja varten räätälöidyn markkinoiden väärinkäyttöjärjestelmän perustamisesta.

Hallituksen lokakuussa antaman vastauksen mukaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevat rikokset kattaisivat kaikki henkilöt, jotka harjoittavat markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa toimintaa, joka liittyy kryptovaroihin tai jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi Yhdistyneen kuningaskunnan kryptovarojen kauppapaikassa. Tätä sovellettaisiin riippumatta henkilön sijainnista tai siitä, missä kaupankäynti tapahtuu.

Ehdotetun järjestelmän mukaan kryptopörssien olisi havaittava ja ehkäistävä markkinoiden väärinkäyttöä, mikä parantaisi markkinoiden eheyttä ja sijoittajansuojaa kryptoalalla.

Lisäksi Kilpailuvirasto aikoo osallistua erityisesti kryptovaroja ja PISCES-järjestelmää (Private Intermittent Share and Capital Exchange Service) varten räätälöidyn oikeasuhteisen markkinoiden väärinkäyttöjärjestelmän kehittämiseen. Huolimatta kryptoyhtiöille asetettavista lisäsääntelyvaatimuksista FCA haluaa kehittää kehyksen, joka tukee innovointia ja vähentää samalla alan kustannuksia.

Markkinoiden väärinkäytön valvonnan lisäksi FCA jatkaa kryptoyritysten julkaisemien taloudellisten myynninedistämistoimien valvontaa. Sääntelyviranomainen aikoo myös parantaa teknisiä valmiuksiaan tunnistaa myynninedistämismateriaalia, joka voi aiheuttaa riskejä sijoittajille.

Lue myös: Venäjän keskuspankki sopuun valtiovarainministeriön kanssa?

Iso-Britannia sitoutuu innovointiin ja kustannusten vähentämiseen kryptosääntelyssä


Vuosien 2024-2025 strategiassaan FCA ilmoitti myös aikomuksestaan saada takaisin vakaiden kolikoiden uuteen sääntelyyn ja laajempaan sääntelykehykseen liittyvät kustannukset. Tässä tavoitteena on saada takaisin yhteensä 6,4 miljoonaa Englannin puntaa (7,9 miljoonaa dollaria).

Kustannusten takaisinperinnän erityiset mekanismit on kuitenkin eriteltävä strategia-asiakirjassa.

Ison-Britannian kryptotoimintaa valvovana ensisijaisena sääntelyviranomaisena FCA on jo ottanut käyttöön kryptovaluuttoja koskevan edistämisjärjestelmän.

Tähän järjestelmään sisältyy toimenpiteitä, kuten riskivaroitusten sisällyttäminen ja 24 tunnin harkinta-aika kryptojen ensikertalaisille ostajille.

Lisäksi FCA on konsultoinut vakaiden kolikoiden sääntelykehyksen luomisesta. Lisäksi FCA aikoo laajentaa kuluttajien tietoisuutta lisääviä kampanjoita, joilla se valistaa sijoittajia kryptoalalla vallitsevista mahdollisista huijauksista.

FCA:n pyrkimykset säännellä kryptoihin liittyvää markkinointia ovat olleet jatkuvia, ja uudet säännöt otetaan käyttöön lokakuussa 2023. Marraskuussa sääntelyviranomainen julkaisi Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiville kryptoalan yrityksille ohjeet näiden sääntöjen noudattamisesta ja yhdenmukaisti ne muita riskialttiita sijoituksia koskevien nykyisten säännösten kanssa.

Huolimatta FCA:n pyrkimyksistä antaa ohjeita kryptoon liittyvän toiminnan markkinointisäännöistä, monet alan yritykset rikkovat edelleen mainontasäännöksiä. Pelkästään vuonna 2023 FCA antoi 450 varoitusta laittomista kryptomainoksista ja on toistanut sitoutumisensa ryhtyä toimiin sääntöjä rikkovia yrityksiä vastaan, mikä korostaa sen jatkuvia pyrkimyksiä valvoa säännösten noudattamista kryptoalalla.

Lontoon pörssi on vahvistanut suunnitelmansa, että Iso-Britannia hyväksyy kryptovaluuttojen ETN-sovellukset. Tämä päätös koskee erityisesti Bitcoinin ja Etherin pörssissä noteerattuja seteleitä (Exchange Traded Notes), jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Ellipal lompakot

Lontoon pörssi avaa oviaan kryptoille


Lontoon pörssi vahvisti viime viikolla, että se hyväksyy hakemukset Bitcoin- ja Ethereum-krypto-ETN:ien ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi vuoden 2024 toisella vuosineljänneksellä.

ETN eli Exchange Traded Notes tarkoittaa arvopapereita, joilla käydään kauppaa osakkeiden tapaan. Euroopassa ETN-markkinat ovat viime vuosina kasvaneet huomattavasti. Samaan aikaan niiden vaihto Pohjoismaissa on moninkertaistunut, kertoo Nasdaq muistiossaan.

ETN on välittäjän liikkeeseenlaskema arvopaperi, jonka arvo määräytyy kohde-etuuden arvonkehityksen perusteella. Kohde-etuutena voi olla muun muassa indeksi, osake, valuutta, raaka-aine tai näiden yhdistelmä.

On kuitenkin huomioitava, että FCA saattaa edelleen olla epävarma siitä, hyväksyykö se näitä tuotteita Yhdistyneen kuningaskunnan yksityissijoittajille. Monien eurooppalaisten kryptotuotteiden tarjoajien mukaan tämä päätös näyttää epätodennäköiseltä.

FCA ilmoitti, ettei se vastusta “Recognized Investment Exchanges” -pörssien pyyntöjä luoda Iso-Britanniassa listattu markkinasegmentti krypto-omaisuudelle, kuten vakuudellisille ETN:ille.

Tämä ilmoitus näyttää tulleen vastauksena siihen, kun sääntelyviranomaiset ovat kohdanneet painostusta eri tahoilta, jotka kyseenalaistavat kieltopäätöksen jatkumisen, kuten eräs tuotantoalan edustaja on kertonut.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio (SEC) hyväksyi tammikuussa lähes tusinan Bitcoin-pörssissä noteerattuja spot-tuotteita, mikä puolestaan aiheutti Bitcoinin hinnan nousun ja kaupankäynnin vilkastumisen.

BlackRockin Bitcoin ETF-kaupankäynti tunnuksella “IBIT” on ollut tässä suhteessa eturintamassa ja on saavuttanut ennätysajassa 10 miljardin dollarin hallinnoitavat varat (AUM).

Samanaikaisesti FCA hyväksyi Iso-Britanniassa ensimmäisen kerran johdannaisten ja kryptovaluuttojen ETN-sovellukset myyntikiellon vuonna 2020 lokakuussa. Kielto astui voimaan tammikuussa 2021, kun FCA piti kryptotuotteita “sopimattomina” vähittäiskuluttajille niiden mahdollisesti aiheuttamien riskien vuoksi – tämä kieltopäätös on yhä voimassa.

Kuuntele podcast: Oleg Fomenko – Sweat Economy ja Sweatcoin | Ep. 278