Kryptoalan palkka on Yhdysvalloissa 13 prosenttia parempi

Daniel Nordin
| 4 min read

Palkka saatu ja mies näyttää peukkua rahat kädessään.

Kryptoalan palkka on Yhdysvalloissa korkeampaa kuin muualla, selviää tiistaina julkaistusta tutkimuksesta.  Kryptoyritykset tarjoavat yleensä parempia palkkoja eri tehtävissä ja eri kokemustasoilla verrattuna kansainvälisiin kollegoihinsa.

Tutkimus kattoi 49 salkkuyhtiötä vuonna 2023. Siitä on havaittavissa, että yhdysvaltalaiset kryptopalkat ylittävät ulkomaiset palkat keskimäärin 13 prosentilla. Sen sijaan osake- ja token-paketit ovat 30 prosenttia anteliaampia.

Trezor kryptolompakko

Tiedot osoittivat, että aloittelevien kryptoinsinöörien palkat Yhdysvalloissa vaihtelevat 105 000 ja 154 000 dollarin välillä, kun vastaavat tehtävät ulkomailla ovat 86 000 ja 136 000 dollarin välillä.

Siemenvaiheen startup-yritysten perustajille Yhdysvalloissa toimivat johtajat saavat tyypillisesti noin 143 900 dollaria. Tämä taso on vain hieman korkeampi kuin vastaavien ulkomailla, joka on noin 140 000 dollaria. Kun startup-yritykset etenevät C-sarjan tasolle, yhdysvaltalaiset perustajat voivat kuitenkin tulosten mukaan ansaita jopa 300 000 dollaria.

“Krypto liikkuu nopeasti, ja alan palkkatiedot ovat niukkoja. Ensimmäinen vuosittainen palkka- ja palkkioraporttimme on laadittu kattavan katsauksen tarjoamiseksi alan kehityssuuntauksiin”, kirjoittaa tutkimuksen tehneen Dragonfly-yrityksen head of talent Zack Skelly viestipalvelu X:ssä.

Palkkojen mukauttaminen elinkustannuksiin yleistyy kryptoyritysten kypsyessä


Tutkimus paljasti, että kolme neljäsosaa kaikista yrityksistä, riippumatta niiden koosta, vaiheesta tai rahoituksesta, rekrytoi osaajia Yhdysvaltojen ulkopuolelta.

Mielenkiintoista oli, että vain kotimaasta palkkaavat yhdysvaltalaiset yritykset näyttivät olevan haluttomia mukauttamaan palkkoja elinkustannusten perusteella. Tämä saattaa johtua Yhdysvaltojen työmarkkinoiden kilpailukyvystä tai suhteellisen vakaista elinkustannuksista verrattuna kansainvälisiin paikkoihin.

Sen sijaan kansainvälisesti palkkaavien yhdysvaltalaisten yritysten kohdalla lähestymistapa oli tasaisempi: puolet mukautti palkkoja elinkustannusten mukaan ja toinen puoli ei tehnyt niin.

Tutkimuksessa korostettiin, että suurimmassa osassa yrityksiä palkka ei yleensä korreloi elinkustannusten kanssa. Tämä havaittiin varsinkin yritysten alkutaipaleella. Yritysten edetessä ja kypsyessä on kuitenkin yhä yleisempää, että ne harkitsevat palkkojen mukauttamista elinkustannusten perusteella.

LueKryptovaluuttojen verotus 2024: Kattava opas

Fiat- vai kryptopalkka yritysten palkkauksessa


Tutkimuksessa korostettiin, että vaikka useimmat yritykset maksavat mieluiten fiat-valuutalla, ulkomailla toimivat yritykset maksavat työntekijöilleen kryptovaluutalla, erityisesti USDC:llä.

“Yritykset maksavat usein kryptolla kansainvälisesti sujuvoittaakseen rajat ylittäviä liiketoimia, lieventääkseen valuuttakurssivaihteluita ja/tai hyödyntääkseen tiettyjen lainkäyttöalueiden verokysymyksiä”, tutkimuksessa todettiin.

Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että ulkomaiset yritykset ovat yleisesti ottaen vastaanottavaisempia tokenien käyttöönotolle. Suuremmalla osalla niistä on jo token tai ne suunnittelevat sen käyttöönottoa. Yhdysvaltalaiset yritykset sen sijaan vaikuttavat epäröivämmiltä. Monet niistä päättävät olla toteuttamatta tokenisaatioaloitteita.

Tähän lähestymistapojen eroon voivat vaikuttaa erilaiset sääntely-ympäristöt. Yhdysvalloissa laki suhtautuu esimerkiksi EU-aluetta tiukemmin kryptoyrityksiin ja -johtajiin.

LueTumbler.io:n Bitcoin Mixer konseptoi anonymiteetin uudelleen

Start-up-yritysten palkka tokenisoidu kuten isoissa yrityksissä


Pienet startup-yritykset, erityisesti siemenvaiheessa olevat ja 1–4,9 miljoonan dollarin rahoituksella varustetut yritykset, ovat kiinnostuneita tokenisoinnin tutkimisesta. Toisin sanoen ajatuksesta maksaa palkkaa lohkoketjussa. Lopulta kuitenkin vain harvat käynnistävät sen näin varhaisessa vaiheessa.

Kun yritysten työntekijämäärä kasvaa ja ne saavat lisää rahoitusta, on havaittavissa siirtyminen kohti lanseerausta, mikä tulee erityisen selvästi esiin A- ja B-sarjoissa.

Yritykset, joilla on 20-40 miljoonan dollarin rahoitus, ovat poikkeus siinä mielessä, että ne ovat erittäin sitoutuneita suunnittelemaan tokenien lanseerausta, mutta yksikään niistä ei ole lanseerannut tokenia.

Suurimmissa yrityksissä, joiden rahoitus on yli 40 miljoonaa dollaria ja joissa on yli 100 työntekijää, sitoutuminen token-toimintaan on huomattavasti suurempaa. Mielenkiintoinen vastakohta on C-sarjan yritysten epävarmuus; ne saattavat pohtia, miten token voisi sopia jo kypsään tuotteeseen tai harkita tokenin käyttöönottoa uudessa hankkeessa/seikkailussa.

Tähän liittyen 75 prosenttia kaikista yli 40 miljoonaa dollaria keränneistä yrityksistä (korkein raportoitu rahoitusluokka) keskittyy infrastruktuurin kehittämiseen – alalle, joka luonnostaan vaatii huomattavaa pääomaa ja joka usein integroi tokenit tuotteisiinsa.

SKILLING mainosbanneri CTA

Palkka ja osakepääoma yleinen yhtälö


Kryptoalan yritykset tarjoavat yleensä palkkaa ja osakepääomaa, tokeneita tai jonkinlaisen yhdistelmän näistä kahdesta.

Palkkausta suunnitellessaan tai tarjouksia arvioidessaan sekä perustajien että ehdokkaiden on tärkeää miettiä, miten ja mistä yritykselle kertyy arvoa, olipa kyse sitten tokeneista tai osakkeista.

Lähes puolet kaikista yrityksistä maksaa vain osakepääomaa. Huomaa kuitenkin, että suurin osa yrityksistä, jotka ilmoittavat, että ne saattavat lanseerata tokenin tulevaisuudessa (mutta eivät vielä tiedä sitä), tarjoavat vain osakepääomaa, ja kaikki hankkeet, joissa on tällä hetkellä käytössä token, tarjoavat tokeneita osana korvausta. On tärkeää ottaa huomioon, että yritykset, jotka ovat epävarmoja, saattavat lopulta muuttaa vastaustaan.

Dragonfly kertoo, että muissa raporteissa on havaittu trendi, jonka mukaan ajan mittaan yhä harvempi yritys tarjoaa token-kompensaatiota.

Huomattava osa sekä yhdysvaltalaisista että kansainvälisistä yrityksistä tarjoaa Dragonflyn raportin mukaan osakkeiden ja tokenien yhdistelmää, mutta sen jälkeen mieltymykset eroavat toisistaan: (Kuten aiemmin todettiin, kansainväliset yritykset näyttävät olevan yleisesti ottaen taipuvaisempia arvopapereihin.)

Vaikka infrastruktuurialan yrityksillä on todennäköisimmin token tai ne suunnittelevat tokenin käyttöönottoa, suurin osa infrastruktuurialan yrityksistä tarjoaa vain osakkeita, ei pelkästään tokeneita tai niiden yhdistelmää.

DeFi-ala noudattaa samanlaista suuntausta, vaikkakin korvausmuodot ovat hieman tasapainoisemmat.
Rahapeliyhtiöt suosivat voimakkaasti sekä oman pääoman ehtoisten että tokeneiden tarjoamista, eikä yksikään peliyhtiö tarjoa ainoastaan tokeneita.

Kaikki kuluttajayritykset ja “muut” yritykset eivät joko tiedä, aikovatko ne lanseerata tokenin, tai ne aikovat lopulta olla lanseeraamatta sitä, joten on järkevää, että ylivoimaisesti suurin osa tarjoaa vain osakkeita.

LueLakko vähentää investointeja, sanoo Teknologiateollisuus